Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KESİCİ/DELİCİ ALET GÜVENLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KESİCİ/DELİCİ ALET GÜVENLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 KESİCİ/DELİCİ ALET GÜVENLİĞİ
SENİNLE BAŞLAR Yrd.Doç.Dr. Gül Özlem YILDIRIM Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Sekreter

2 “Kesici/Delici Alet Güvenliği Seninle Başlar”
«Avrupa Perioperatif Hemşirelik Günü çerçevesinde EORNA bu yıl ki mesajlarını iletmek için verilen bu fırsata teşekkür etmektedir».

3 2005’te Sağlık ve Güvenlik Bildirgesinde söylendiği gibi sağlık çalışanlarının hepsinin (cerrahi sahadaki herkesin) kesici/delici alet güvenliğinde sorumluluğu vardır. Kesici/delici alet güvenliğine ilişkin söylemlerde hemşirelerin sorumluluklarına dikkat çekmek için Tema “kesici/delici alet güvenliği seninle başlar” olarak belirlendi.

4 Sunumun Amacı Kesici/Delici Alet Yaralanmalarına karşı farkındalık yaratmaktır. Oturum cerrahi hemşireleri için daha güvenli uygulamalar konusuna dikkat çekmek, bu konuya ilişkin kısa bilgi aktarılması için tasarlanmıştır

5 Enfektif kan ile kontamine etme potansiyeli vardır.
Tanım Kesici ve Delici Alet (K/D A): Elle tutulduğu sırada cildin penetran yaralanmasına neden olabilen tıbbi ekipmanlarıdır. Enfektif kan ile kontamine etme potansiyeli vardır. Kesici ve delici alet (K/D A): İgneler, sivri uçlu intravenöz giris araçları, bistüriler, lansetler, pipet ya da ampüllere ait kırık cam parçaları ve enjektörleri içermektedir.

6 Kanla Bulaşan Patojen Sıklık Hepatit B 1/20 Hepatit C 1/50 HIV 1/250
Kontamine olmuş iğneler , Hepatit B , Hepatit C ve HIV dahil olmak üzere 20'den fazla tehlikeli kan patojenleri iletebilir

7 Yaralanmalar En Sık Nerede?
Kan ve vücut sıvılarına maruz kalınan alanlar Hasta odası:……………………..%39 Ameliyathaneler:……………..%27 Tıbbi/cerrahi servisler:………%19 Obstetri-Jinekoloji:……………%1

8 Cerrahi alandaki K/D Aletler 1…
Genel cerrahi Retraktörler Çamaşır klempleri Trokar ve Verres iğneleri Jinekolojik cerrahi Uterus/servikal tenakulumlar (Tek veya çift-dişli) Cerrahi personeli için endişe edilecek çok sayıda kesici/delici aletler vardır. Cerrahi Uzmanlık alanlarına göre

9 KBB Rosen bıçak Trakeal kanca Plastik cerrahi Keskin cilt kanca Dermatom bıçaklar İris makas

10 Ortopedi Kılavuz Teller Matkap Testere bıçakları Kemik kancaları Elevatörler Osteotomlar

11 Nöroşirürji Halo pimleri Deliciler Balık kanca retraktörleri Bıçaklar Dural kanca Sharp Adson-Beckman retraktörleri

12 Kardiotorasik cerrahi Sternal testere Makaslar Ligatürler
Sternum telleri Kosta kesici ve ekartörleri Son:Elektro cerrahi birimindeki aletleri unutmayalım

13 Ne kadar Sıklık Her yıl, Ameliyathanelerde gerçekleşen yaralanmaların
% 30’unun kesici/delici alet nedenli olabileceği öngörülmektedir.

14 Hasta Güvenliği Riski AMELİYATHANE bu tip bulaşmalar açısından en yüksek riske sahiptir Perkütan yaralanma riski açısından hastalar ve perioperatif personel eşit risk altındadır İnvaziv cerrahi sırasında sağlık çalışanından-hastaya HIV, HBV, HCV aktarılmasına ilişkin 132 kayıtlı vaka bildirilmiştir. Ancak asıl sorun, hastadan sağlık çalışanına olan bulaşmalardır. Tıbbi malzemelerin disposıbl olması ve dekontamine edilmeleri bu tip bulaşların en aza indirmiştir.

15 İğne Yaralanmalarını Raporlama
Hastaların kan veya vücut sıvısı ile karşılaşan tüm vakalar, Kan yolu ile bulaşan virüsler açısından (HBV, HCV, HIV) kurumsal/ulusal enfeksiyon gözetim komitesine rapor edilmelidir Raporlama Maruziyeti Yönetme açısından önemli Çalıştığımız kurum/Yerel politika nedir BİLİNMELİ UYGULANMALI

16 K/D Alet Yaralanmalarını Raporla-ma
Eksik bildirim oranının yüksek olduğu bildirilmiştir Bildirimin zamanı çok kritik -Hızlı bir yönetim sağlanır ve kanla geçen patojenlerin bulaşma riski azalır -Durum belgelenmiş olur -Doğru bilgilendirme etkin risk azaltma stratejilerinin geliştirilmesinde yardımcı olur Önce bunu oku; Eksik bildirim bu tür yaralanmaların yönetimi için ciddi bir tehdittir. Bazı çalışmalar

17 Bizim ilgi göstermediğimiz, raporlamadığımız bu durum medyada haber değeri bulmuştur. Burda ne yazıkki bizim bölgemizden iki haber mevcut

18

19

20 K/D alet güvenliğine ilişkin çalışan organizasyonların, klavuzların bir kısmı.
Sonra okunacak: Ne yazık ki, sağlık hizmeti veren toplulukların Kılavuzlara olan uyumunun yavaş olması nedeniyle, 4,8 milyon sağlık çalışanının 2001 yılından bu yana K/D aletler nedeni ile yaralandığı tahmin edilmektedir. Referans alacağımız düzenleyici örgütler harekete geçmiştir ve sonuçlarda iyileşme olmuştur. Ama yine de bu bulmacanın eksik bir parçası var -! Amerikan Ameliyathane Hemşireleri Derneği Standartları: 2014 Güncellemeleri

21 SENSİN EKSİK PARÇA

22 Yaralanma Riski En Çok KİM?
Hemşireler……. %44 Hekimler……….. %28 Teknisyenler….. %15 Temizlik/yardımcı personeller…….. %13

23 K/D Alet Yaralanma Epidemiyolojisi
Hastane ortamında 100 yatak/yıl için ortalama 30 enjektör ve kesici alet yaralanması olduğu bildirilmektedir. Her 3 çalışandan biri Hepatit B, 30 çalışandan biri Hepatit C, ve 300 çalışandan biri AIDS enfeksiyonu bulaşma riskiyle karşı karşıyadır. * European Agency for Safety and Health at WorkEU-OSHA

24 Perkütan Yaralanmaya Neden Olan Aletler
İçi boşluklu iğneler……………………………%59 Sütur iğneleri……………………………%19 Cam/solid kesiciler……………………………%12 Bistüri……………………………%7

25 Yaralanma riskini artıran iğnelerin özellikleri
İçi boşluklu iğneler Manipülasyon gerektiren iğneler Atılmak üzere biriktirilen enjektörler Atılmasında zorluk yaşanan uzantıları bulunan kelebek benzeri iğneler İçi boşluklu iğneler Hastaya takıldıktan sonra manipülasyon gerektiren iğneler Kullanıldıktan sonra atılmak üzere biriktirilen enjektörler Atılmasında zorluk yaşanan uzantıları bulunan kelebek benzeri iğneler

26 Kesici-Delici Alet Yaralanmasına Neden Olan Durumlar
Hastadaki iğneyi manüple ederken…………… %26 Cerrahi sahayı temizleme+bertaraf öncesi… %23 Çarpışma…………………………………………………….%10 Aleti elden ele geçirirken……………………………..% 5

27 Yurtiçi/Yurtdışında Yapılan Çalışmalarda
Kesici-delici alet yaralanmasına maruz kalan hemşirelerin % (Yurtiçi) % (Yurtdışı) Yaralanmayı herhangi bir yere bildirmediklerini belirtmiştir. 1. Özdemir EG, Şengöz G. 500 yataklı eğitim ve araştırma hastanesinde kesici delici alet yaralanmaları tutum ve bilgi düzeyi ölçüm anketi sonuçları. Haseki Tıp Bülteni. 2013; 51, (1): 2. Manzoor I, Daud S, Hashmi NR, Sardar H, Babar MS, Rahman A, Malik M.Needle stick injuries in nurses at a tertiary health care facility. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2010; 22, (3):

28 Bu tip yaralanmaların bildirilmeme nedenleri
Önemsenmeyerek ihmal edilmesi Konunun öneminin yeterince bilinmemesi Yöneticiler tarafından suçlanma korkusu

29 DİKKAT! Hekimler işlem sırasında yaralanıyor
Personel işlem sırasında yaralanıyor Hemşire işlem sonrasında yaralanıyor İşlem sırasında % İşlemin hemen sonrasında/bertaraföncesi 40% Bertaraf sırasında/sonrasında 15% Diğer % *http://www.cdc.gov/sharpssafety/PPT/2PreventingNeedlesticksPartI. Bu bilgilerin sonucunda:

30 ACABA?? Neler yapılabilir?

31 Korunma CİDDİ BİR RİSK! Risk yönetimi 1.Riskin değerlendirmesi:
a-Riski tanımlama/belirleme b-Riski yönet ve en aza indir - gereksiz enjeksiyonu ortadan kaldır 2.Güvenli teknoloji 3. Standart önlemler 4.Aşı ve aşılama 5. Eğitim Risk, bir olayın gerçekleşme olasılığı ve olaydan etkilenme olanağı. Genellikle risk olumsuz bir durum yani tehlike olarak değerlendirilir. Bu nedenle risklerin olumsuz etkilerinden zarar görmemek için olasılıklar göz önüne alınarak, önlemler almaya yönelik, çalışma ve planlama faaliyetlerini içeren verisk yönetimi olarak anılan bir disiplin ortaya çıkmıştır.  K/D Alet yaralanmalarından korunmada entegre risk yönetimi politikası bir zorunluluktur Risk değerlendirmesi: Sağlık ve İş Güvenliği Yasası (HASAWA), 1974 yasal çerçeve yayınlandı. 1991 de düzenleme yapıldı ve Sağlığa Zararlı Maddelerin (COSHH düzenlemelerine (2002) Kontrol risk değerlendirmesi ve önleyici stratejiler ile güçlendirildi

32 UYGULAMA ÖNERİLERİ

33 UYGULAMALAR 1… Çift eldiven tekniği !
Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) Perioperatif personelin KKE kullanması gerekir

34 UYGULAMALAR 2… Elektrocerrahi teknikleri
Alternatif kesi yöntemleri kullanılmasını önerin Elektrocerrahi teknikleri

35 UYGULAMALAR 3… Alternatif dikiş cihazları
Künt dikiş iğneleri Tıbbi zımbalar Yapıştırıcı stripler

36 UYGULAMALAR 4… Keskin enstrümanlarda koruyucu kapaklar ve güvenli araçlar kullanın

37 UYGULAMALAR 5… Mümkün olduğu sürece doku retraksiyonunu için mekanik / enstrüman kullanılmasını ve Künt Ekartörleri tercih edin.

38 UYGULAMALAR 6… Güvenli kapatılabilen bistüriler kullanın

39 Mümkün olduğunca künt dikiş iğneleri kullanın.
UYGULAMALAR 7… Mümkün olduğunca künt dikiş iğneleri kullanın.

40 UYGULAMALAR 8… Perioperatif ekip üyeleri arasında kesici aletler ve dikiş iğnelerinin verilmesinde Güvenli alan / elle dokunma yok tekniğini benimseyin Nötr veya güvenli alan: steril alanda, kesici delici aletin konulduğu ve daha sonra kullanıcı tarafından alındığı bir alandır. nötr bölge için ideal alan kesici aletlerin sığabileceği büyüklükte, tercihen mobil ve kolay devrilmeyen bir alan olmalıdır. Kullanıcıların parmakları içine girebileceği için nötr alan olarak böbrek küvet kullanımı önerilmez. Neutral Zone/No Touch Tecnique

41 Güvenli Alan Bu bölgede her seferinde yalnızca bir keskin alet bulunmalıdır. Kesici aleti güvenli alana koyan kişi keskin diye uyarıda bulunmalıdır. Cerrahi sahayla sürekli göz teması kurulmalıdır. Nötral alan neden kullanılmalı? Sutur iğnesi batma vakalarının %25 i ve bisturi vakalarının %50 den fazlası iğneler ve bisturiler elden ele verilirken meydana gelmektedir

42 UYGULAMALAR 9… Dokunma yok tekniği
İğnelerin monte edilmesinde tutucu/klemp kullanın. Tek elle ya da enstrüman destekli dikiş tekniğini kullanın.

43 UYGULAMALAR Delinmeye dirençli bir iğne kabını steril alanda tutun. Atık kutularını tam olarak doldurmaktan kaçının (Max ¾ )

44 SORUMLULUKLARIMIZ 1.Kendinizi koruyun. 2.Güvenli atık kutusu kullanın. 3.Eğitimlere katılın ve önerileri uygulayın. 4.Yazılı politikalara uyun. 5.Maruziyet varsa bildirin. 1.kişisel koruyucu ekipman kullanın.

45 Bu sorunun Çözümunde eksik parça olamamanızı diliyorum
Eksik Parça Olmayın!!!!

46 TEŞEKKÜR EDİYORUM.. Buraya geldiğiniz ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum


"KESİCİ/DELİCİ ALET GÜVENLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları