Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMELİYATHANE HİZMETLERİ. İlaçla ya da başka tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMELİYATHANE HİZMETLERİ. İlaçla ya da başka tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla."— Sunum transkripti:

1 AMELİYATHANE HİZMETLERİ

2 İlaçla ya da başka tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılmasına ya da hastalıklı organı kesip çıkararak iyileştirilmesidir. Cerrahi

3 Tedavi ve teşhis amacıyla cerrah tarafından hastanın vücudu üzerinde yaptığı kesme, yarma ve dikme işlemlerine ameliyat denir. Ameliyat Ameliyathane Ameliyat yapılan özel donanımlı ünitelerdir.

4 AMAÇ ;  Hastane karmaşasından uzak  Güvenli ve sessiz bir ortam olmalı  Cerrahi işlemleri kolaylaştırarak ameliyatın gerçekleştirilmesini sa ğ lama kt ır. Ameliyathanenin Hastane İçindeki Konumu

5 Ameliyathane:  A yılma odası,  C errahi yo ğ un bakım ünitesi,  K an bankası,  P atoloji,  R adyoloji, gibi destek hizmetlerine de yakın olmalıdır. Ameliyathanenin Hastane İçindeki Konumu

6 Ameliyathanede bakterilerin bulaşmasını en aza indirebilmek için üç ana bölge olmalıdır;  Dış bölge : Serbest (Steril Olmayan) alan  Orta bölge : Temiz (Yarı Steril) alan  İ ç bölge : Steril alan Ameliyathane Alanları

7  Ameliyathane de “temiz” ve “enfekte” alanlar ve malzemeler birbirinden mutlaka ayrı tutulmalıdır.  Ayrıca malzemeler kanlı ortama girdikten sonra temiz olanların içine karıştırılmamalıdır.

8  Odanın uygun bir mimari yapısı olmalı,  Alet ve cihazlar ergonomik yerleşimli olmalı,  I sı ve havalandırma uygun ve gürültüsüz olmalı,  Kişilerin sa ğ lıklı çalışması için yeterli olmalıdır. Ameliyat Odası Özellikleri

9 Ameliyat Odasında Bulunması Gerekli Malzemeler  Birime uygun ameliyat masası,  Ayarlanabilen tavan lambası,  Anestezi cihazı ve masası,  Özel hasta izleme monitörleri,  Enstrumantasyon masaları  C errahi alet tezgahları  Anestezi gazları ve merkezi oksijen sistemi  Aspiratör sistemi  İ yi bir elektrik ve intercom sistemi olmalıdır

10  Alanı 42-60 m 2, yüksekli ğ i ise 3 m olmalıdır,  Yer ve duvar kaplamaları yıkanmaya dayanıklı bakteriostatik maddeden yapılmalı, döşemeler antistatik bir madde ile kaplanmalıdır.  Rengi, parlamayı azaltan, rahatlatan, yeşil, açık altın rengi ya da buz mavisi gibi renklerde olmalıdır. Ameliyathanenin Mimari Özellikleri

11

12  P ozitif basınç olmalıdır ( T emiz olmayan ortamlardan ameliyat alanın a hava akımı engellenmelidir).  Hepafiltre sistemi veya laminar flow havalandırma sistemi kullanılma lıdır. Havalandırma sistemi ;

13 Sıcaklık ve nem  A meliyat odasının ısısı hasta ve ekibin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmalıdır (Isı 18-2 6 °C, nem oranı ise % 30 -60). Aydınlatma  Genel aydınlatma 1000 lux, ameliyat masası üzerinde 50000-100000 lux olmalıdır.

14  Ameliyathane kıyafetleri, maske, bone, ga loş’un CAE (cerrahi alan infeksiyonu) açısından risk faktörü olması tartışmalıdır.( WHO ) Ancak;  Orta (Yarı Steril) alanlardan itibaren ameliyathane kıyafetlerinin giyilmesine dikkat edilmelidir  Serbest alanlardaki kıyafetlerle kesinlikle ameliyathane içerisine girilmemelidir. AMELİYATHANE KIYAFETLERİ

15 Ameliyathane Ekibi Steril ekip : Cerrah, asistanları ve scrub (steril) hemşireden oluşur. Steril olmayan ekip : Anestezist, sirküle hemşire,anestezi hemşiresi, biyomedikal teknisyen, radyoloji teknisyeni, patolog,tıbbi sekreter ve diğer personelden oluşur.

16 Ameliyathane ekibinin amacı : Uyumlu, eşgüdümlü bir çalışma ile hastayı ve hastaya yapılacak girişimleri güvence altına almak ve h asta konforunu en üst düzeyde tutmaktır. Ameliyathane Ekibi

17  Müdahele öncesinde hasta ve hasta yakınları bilgilendirilmeli ve onayları alınmalıdır.  Doğru bölge ve taraf işaretleme süreci hekim tarafından yapılmalı ve hastaya doğrulatılmalıdır. Güvenli Cerrahiye Yönelik Uygulamalar

18  Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi; kontrol listesi sorumlusu tarafından anestezi verilmeden önce, ameliyattan önce ve hasta ameliyathaneden çıkmadan önce uygulanmalıdır. Güvenli Cerrahiye Yönelik Uygulamalar

19  Hastanın kimliğinin doğrulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.  Hastanın bulaşıcı hastalığı, allerjisi belirtilmelidir.  Hasta transferi en az bir sağlık çalışanı eşliğinde yapılmalıdır.

20  Aktif enfeksiyonları olan veya belli bazı mikroorganizmaları taşıyan kişilerin cerrahi alan enfeksiyonlarının ortaya çıkmasına ve salgınlara neden oldu ğ u bildirilmiştir.  Havada uçuşan bakterilerin majör kayna ğ ı operasyon odasında bulunan kişilerin cildidir. Cerrahi Alan Enfeksiyonları İle İlgili Hususlar

21  Havadaki bakteri sayısı odada hareket eden insan sayısı ile do ğ ru orantılıdır.  Ameliyathanede gezinen kişi sayısı arttıkça CAE riski de do ğ ru orantılı olarak artmaktadır. BU NEDENLE: Odadaki insan sayısı ve hareketi mümkün olduğunca en aza indirilmelidir.

22 Cerrahi Alan Enfeksiyonları İle İlgili Hususlar  ELYIKAMA enfeksiyonu önlemede etkin bir yöntemdir.

23 Birlik Hastaneleri Ameliyathane Durumu HASTANE ADIAMELİYATHANE SAYISIODA SAYISI ORDU D.H.113 EĞİTİM ARŞ.H.26 ÜNYE D.H.15 FATSA D.H.16 AYBASTI D.H.11 GÖLKÖY D.H.12 KORGAN D.H.12 ULUBEY D.H.11

24 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM…


"AMELİYATHANE HİZMETLERİ. İlaçla ya da başka tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları