Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı T.C. MİLL Î EĞİTİM BAKANLIĞI PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı T.C. MİLL Î EĞİTİM BAKANLIĞI PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı T.C. MİLL Î EĞİTİM BAKANLIĞI PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI

2 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve Matrisi T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

3 Proje yönetiminin dört aşamasında kullanılabilir: Proje ihtiyacının belirlenmesi Projenin tasarlanması Projenin uygulanması Projenin değerlendirilmesi ve denetlenmesi Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

4 Mantıksal Çerçeve Matrisi’ne Geçiş T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

5 Mantıksal Çerçeve Matrisi Ön-koşullar Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler Müdahale Mantığı-Projenin Kapsamı Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Hedef Proje Amacı Sonuçlar Faaliyetler AraçlarMaliyetler T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

6 Mantıksal Çerçeve Matrisi Genel Hedef Proje Amacı Projenin doğrudan hedeflediği yararlar Sonuçlar Proje ile birlikte elde edilecek hizmet ve ürünler Faaliyetler İstenen sonuçlara ulaşmak için uygulanacak faaliyetler Projenin ana amaca yönelik katkı yaptığını nasıl bilebilirim ve gösterebilirim? Proje amacının yerine getirildiğini nasıl bilebilirim ve gösterebilirim? Planlanan sonuçların elde edildiği nasıl bilebilirim ve gösterebilirim? Bilgi kaynakları (kim,nasıl, ne zaman?) Eğer proje amacına ulaşılırsa projenin ana amacının gerçekleşmesi için hangi varsayımlar göz önünde bulundurulmalıdır? Eğer sonuçlara erişilirse projenin amacının gerçekleşmesi için hangi varsayımlar göz önünde bulundurulmalıdır? PROJE TANIMI GÖSTERGELERDOĞRULAMA KAYNAKLARI VARSAYIMLAR Eğer faaliyetler uygulanırsa sonuçlara ulaşmak için hangi varsayımlar göz önünde bulundurulmalıdır? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

7 Aşağıdan yukarıya: Eğer yeterli kaynaklar sağlanırsa, faaliyetler gerçekleştirilir. Eğer faaliyetler gerçekleştirilirse, sonuçlar elde edilir. Eğer sonuçlar elde edilirse, proje amacına ulaşılır. Eğer proje amacına ulaşılırsa, genel hedefe katkı yapılır. Yukarıdan aşağıya: Eğer genel hedefe katkı yapmak istiyorsak, proje amacına ulaşmalıyız. Eğer proje amacına ulaşmak istiyorsak, planlanan sonuçları elde etmeliyiz. Eğer sonuçları elde etmek istiyorsak, planlanan faaliyetleri gerçekleştirmeliyiz. Eğer faaliyetleri gerçekleştirmek istiyorsak, yeterli kaynakları sağlamalıyız. Mantıksal Çerçeve Matrisinde Hiyerarşi T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

8 Mantıksal Çerçeve Matrisinde Varsayımlar Varsayımlar aşağıdaki endişelerle ilgili olabilir : Proje yönetimine doğrudan katılmayan diğer paydaşların faaliyetleri, Hedef grupların proje çerçevesinde yerine getirilen hizmetlere yaklaşımı, Etkin donör koordinasyonu ve mali kaynağın zamanında ödenmesi, Proje girdi ve çıktıları için fiyat dalgalanmaları, Devletin ilgili politikalarındaki değişiklikler, T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

9 Mantıksal Çerçeve Matrisinde Varsayımlar T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

10 Mantıksal Çerçeve Matrisinde Hedef Tanımlama Genel Hedef Proje Amacı Sonuçlar Faaliyetler Daha yüksek seviyelerde gelire ve bölgedeki istihdama katkıda bulunmak Konferans Merkezleri inşa ederek iş turizminin gelişmesini canlandırmak XX metre karelik bir iş konferans merkezi inşa edildi Xxx iş direkt olarak oluşturuldu Pazar fizibilite çalışmasını üstlenmek Teknik fizibilite çalışmasını üstlenmek İnşaat kontratı ve aktiviteleri T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

11  Specific (Belirli): açık hedefleri kapsamak (uygun olduğu yerde);  Measurable (Ölçülebilir): nicelik ve nitelik açılarından ölçülebilir olması;  Available (Elde Edilebilir): kabul edilebilir bir maliyette olması;  Relevant (İlgili): neyi ölçmesi gerektiğiyle ilgili olması (yatay mantık);  Timely (Zamanında): Proje yönetiminde kullanılabilir olması açısından gereken zamanda üretilmesi. Mantıksal Çerçeve Matrisinde Göstergeler (Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

12 Göstergeler şu öğeleri içermelidir:  Miktar (sayılar, oranlar, yüzdeler)  Kalite (performans)  Zaman (tarihler) Mantıksal Çerçeve Matrisinde Göstergeler (Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

13 Hedef: çocuk hakları konusunda farkındalığın arttırılması Göstergeyi seç: Çocuklar kendi hakları biliyor Miktarı belirle: Çocukların %80’i….. Hedef grubu belirle:..8-12 yaş arası okula giden... Yeri belirle :... Marmara bölgesinde… Kaliteyi belirle:..Birleşmiş Milletlerin Çocuk Haklarında belirtilen haklarını anlayan... Zamanı belirle:... Kasım 2009’a kadar.. Mantıksal Çerçeve Matrisinde Göstergeler (Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler) Örnek - 1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

14 Hanelerin ve fabrikaların doğrudan kirli su atıkların azaltıldı. Nehir suyu kalitesinin arttırılması Yerel halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi Proje Tanımı Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler Genel Hedef Proje amacı Sonuçlar 2008’e kadar fabrika atık sularının % 70i ve evsel atık suların %80i arıtılır. Balık tüketimine bağlı hastalıklar 2006 yılına kadar % 80 oranında azalır. Balık yakalama 2006 yılına kadar % 80 oranında artar. (sabit stokla) Balıkçılıktan elde edilen gelir 2006 yılına kadar % 30 artar. Turizm geliri 2006 yılına kadar % 30 artar. Mantıksal Çerçeve Matrisinde Göstergeler (Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler) Örnek - 2 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

15 Mantıksal Çerçeve Matrisinde Doğrulama Kaynakları Göstergeleri hangi kaynaklardan doğrulayabilirim? Proje Amacı XXX nehir suyunun kalitesinin artırılması Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler Gösterge: Ağır metal yoğunluğu Miktar: 2003’deki orana göre %25 azaltıldı Kalite: Kabul edilebilir yasal standardlara ulaştı Ne Zaman: 2006 sonunda 2006 yılı sonunda XXX nehir suyunda ağır metal yoğunluğu 2003`deki oranına göre %25 azaltılır ve kabul edilebilir yasal standartlara ulaşılır. Doğrulama Kaynakları İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı haftalık su kalitesi raporları …… Varsayımlar ve Riskler T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

16 Mantıksal çerçeve göstergelerin nasıl toplanacağını ayrıntılarıyla açıklamalı:  Hangi metotlar?  Kimden?  Ne zaman/hangi sıklıkta? Mantıksal Çerçeve Matrisinde Doğrulama Kaynakları T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

17 Maliyet Karmaşıklık İdari raporlar Yönetim raporları Mevcut istatistiki bilgiler Uyarlanmış mevcut istatistiki bilgiler Faydalananlarla görüşmeler Özel anketler Mantıksal Çerçeve Matrisinde Doğrulama Kaynakları T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

18 Hanelerin ve fabrikaların doğrudan kirli su atıkların azaltıldı. Nehir suyu kalitesi arttırılması Yerel halkın yaşam koşulları iyileştirilmesi Proje Tanımı Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler Doğrulama Kaynakları Genel Hedef Proje amacı Sonuçlar 2008’e kadar fabrika atık sularının % 70i ve evsel atık suların %80i arıtılır. Balık tüketimine bağlı hastalıklar 2006 yılına kadar % 80 oranında azalır. Balık yakalama 2006 yılına kadar % 80 oranında artar. (sabit stokla) Balıkçılıktan elde edilen gelir 2006 yılına kadar % 30 artar. Turizm geliri 2006 yılına kadar % 30 artar. Belediyelerin anket raporu Bölgesel hastane ve tıbbi istatistikler Nehir Otoritesi ve Kooperatiflerin Raporları Ekonomik İşler Bakanlığının sosyo ekonomik anket raporu Mantıksal Çerçeve Matrisinde Doğrulama Kaynakları Örnek - 1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

19 MANTIKSAL ÇERÇEVE Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeleri Doğrulama KaynaklarıVarsayımlar Genel Hedef İst.’da KML’deki Grafik ve Foto. alanı mezunu 240 genç kadının reklam ve grafik alanında istihdamının desteklenmesi. İst.’da KML’deki Grafik ve Foto. alanı mezunu 17- 20 yaş arası 240 genç kadın 17-20 yaş Grafik ve Foto. Alanı mezunu 240 genç kadının en az %60’ının istihdamının yapıldığına dair 2010-2011 yılı SGK belgeleri Proje Amacı İst.’da KML’deki Grafik ve Foto. alanı mezunu 240 genç kadının reklam grafiği alanında eğitim eksikliğinin giderilmesi ve reel sektörle ortaklık yapılarak istihdamlarının sağlanması Grafik Foto. Alanında reklamcılık sektöründe istihdam edilmek üzere meslek eğitimi verilen 240 grafik ve fotoğrafçılık alanı mezunu 17- 20 yaş arası genç kadın. Reklam grafiği eğitimi alarak istihdam edilen 144 grafik ve fotoğrafçılık alanı mezunu 17-20 yaş arası genç kadın. 17-20 yaş arası grafik ve fotoğrafçılık alanı mezunu 240 genç kadın Reklamcılar Derneği projeye destek vermektedir. Reel sektör temsilcileri ortaklık yapmaya isteklidirler. Sonuçlar 1. KML ile RD arasında işbirliği sağlandı. 2. Eğitimin alt yapısı sağlandı. 3. Grafik ve fotoğrafçılık alanından mezun 240 genç kadına reklam grafiği alanında yeni teknolojiye ve sektöre uygun olarak 6 ay süreyle eğitim verildi. -Reklamcılar Derneği’nden 10 MEB öğretmenini eğitmek üzere alınan alanında uzman 4 personel -Grafik ve Fotoğraf alanında RD tarafından eğitilen 10 Öğretmen -Kurs için gerekli 24+2 bilgisayar, 2 plotter, 2 projeksiyon cihazı, 2 A3 yazıcı, 2 tarayıcı -İst.’da KML’deki Grafik ve Foto. Alanı mezunu 17- 20 yaş arası 6 aylık reklam grafiği eğitimi alan 240 genç kadın RD eğitmenlerine ödenen eğitim ücreti dekontları Grafik ve Foto. Alanında uzman 10 öğretmenin eğitim için alınan Valilik olur belgeleri Alınan donanımın fatura, garanti belgeleri ve sevk irsaliyeleri Grafik ve Foto alanındaki 10 öğretmene RD tarafından verilen 2010 yılı eğitim sertifikaları17-20 yaş Grafik ve Foto. Alanı mezunu 240 genç kadının reklam grafiği eğitimi alanında 2010 yılı MEB onaylı kurs bitirme belgeleri RD’nin KML ile işbirliğine isteklidir. T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

20 MANTIKSAL ÇERÇEVE Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı Araçlar Maliyetler Varsayımlar Faaliyetler 1a. RD’den alanında uzman 4 eğitmenin sağlanması 1b. 10 Grafik ve Foto alanı öğretmenin RD tarafından Reklam Grafiği alanında bir ay süreyle eğitilmesi 2. Grafik ve Foto alanı laboratuarlarının oluşturulması 3a. Valilik, internet, yerel basın aracılığıyla duyuru ve bilgilendirme toplantılarının yapılması 3b. Grafik ve Foto mezunu 240 genç kadının Reklam Grafiği alanında eğitilmesi …..……RD’den alanında uzman öğretmenlerin eğitim vermeye istekli olması Proje finansmanının zamanında gelmesi Donanımların zamanında teslimi ve montajının yapılması Yerel ve ulusal basının ilgisinin sağlanması Reklam Grafiği alanında eğitim verecek 10 öğretmenin ve alacak 240 genç kadının eğitime istekli olması T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

21 GRUP ÇALIŞMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

22 Mantıksal Çerçeve Matrisi T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler Müdahale Mantığı-Projenin Kapsamı Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Hedef Proje Amacı Sonuçlar Faaliyetler AraçlarMaliyetler Ön-koşullar


"T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı T.C. MİLL Î EĞİTİM BAKANLIĞI PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları