Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PESTİSİTLER VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PESTİSİTLER VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLARI"— Sunum transkripti:

1 PESTİSİTLER VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLARI
BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.

2 BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.
Pestisit, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlardır. BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.

3 BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.
Zararlı organizmalar, insanların besin kaynaklarına, mal varlıklarına zarar veren; hastalık yayan böcekler, bitki patojenleri, yabani otlar, yumuşakçalar, kuşlar, memeliler, balıklar, solucanlar ve mikroplar olabilir. BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.

4 Hedef Türlerine Göre Pestisitler
Rodentisit: Kemirgenlere karşı Fungusit: Mantarlara karşı Herbisit: Yabancı otlara karşı  İnsektisit : Böcek, haşerelere karşı Molluist: Yumuşakçalara karşı Nematisit: Nematotlara karşı BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.

5 Kimyasal Yapılarına Göre Pestisitler
Organoklorlu pestisitler: DDT, BHC Organofosforlu pestisitler: paration, klorprifoz Karbamatlı pestisitler: metomil, Karbaril Herbisit asitler: 2,4-D, 2,4,5-T Üre herbisitler: dinuron, linuron S-triazinler: atrazin, simazin Piretiroidler: Deltametrin Diğerleri: organo-civa ve kalay bileşikleri. BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.

6 Pestisitlerin Yasaklanması
Yirminci yüzyılın ikinci yarısında kullanıma sunulan tarım ilaçlarının bilinçsiz ve kontrolsüz olarak uygulanmaları insan ve çevre için büyük bir sağlık sorunu haline gelmiştir. 1970’lerde Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda pestisitlerin tümör veya kanser yapıcı oldukları, kısırlık, zeka geriliği gibi çeşitli sakıncalarının bulunduğu saptanmış ve kullanılmaları kısıtlanmış veya yasaklanmıştır BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.

7 BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.

8 Bazı Yasaklı Pestisitler
BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.

9 Pestisitlerin Çevreye Yayılımı
Pestisitler uygulandıkları alanlardan rüzgar, yağmur gibi etkenlerle başka yerlere sürüklenerek çevre sorunlarına neden olmaktadır. Bir kısmı buharlaşarak atmosferde kalıcı toksik madde birikimine sebep olur. Diğer bir bölümü de toprakta tutulmakta, toprağı kirletmektedir. Bir kısmı ise yağmur, sel ve kar suları ile topraktan sürüklenmekte, nehir, göl ve deniz sularını kirletmektedir. BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.

10 Su Yoluyla Pestisitleri Yayılımı
Pestisitler yağmur ve karla yıkanarak yer altı sularına sızabilir. Bu nedenle pestisitlerin kullanılması mutlaka denetim altında olmalı, su kütlelerinin denetimi düzenli olarak yapılmalıdır. Eğer bu değerlendirme yapılmayacak olursa pestisitler verdikleri yararın çok üzerinde zarar meydana getirebilir. Pestisitlerin sulandırılmalarının ve kaba doldurulmalarının kuyuların yanında yapılması, kuyu çevresini pestisit yoğunlaşma alanı haline getirebilir Kuyu sularından yararlanılarak pestisitle kirlenmiş kapların yıkanması da bu durumu artırır. BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.

11 Pestisitleri Hayvanlar Üzerinde Etkisi
Pestisitler, insanların yakın çevresinde bulunan ve insanlara yarar sağlayan büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir. Pestisitlerin, çiftlik hayvanlarının yağ, süt, et ve yumurta gibi ürünlerinde birikebileceği göz ardı edilmemelidir. Pestisitler, suya taşınmaları sonucu balıklarda da zehirli etki gösterirler. Bu etkiler sonucu, suda yaşayan canlılar kitleler halinde ölebilirler veya yer değiştirirler BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.

12 Pestisit Zehirlenme Belirtileri
BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.

13 BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.
DDT Organoklorlu pestisitlerden, DDT’nin kullanımının yolunu açarak tarımda “Yeşil Devrim”i gerçekleştirdiği için Paul Hermann Müller’e 1948 yılında Nobel Ödülü verildi. Fakat 22 yıl sonra 1970 yılında Rachel Carson adında birinin mücadelesi sonunda anlaşıldı ki, DDT kullanımı hem toprakları, hem hayvanları, hem insanları zehirliyor. Bu zehir kalıcı oluyor. Dünyanın dengesi bozuluyor. Ve de başta ABD olmak üzere bütün dünyada DDT kullanımı yasaklandı. DDT, İkinci Dünya Savaşı’nda ordularda; sinek, sivrisinek, bit gibi böceklere karşı kullanıldı. BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.

14 BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.
DDT, uzun yıllar topraktaki olumsuz etkisini sürdürüyordu. Topraktan bitki yoluyla hayvan ve insan vücuduna giriyor, vücut dokusundaki yağlarda kolaylıkla çözülerek insan vücudunda olumsuz etkiler yaratıyordu. Yüksek miktarlarda alınırsa karaciğerde, böbrekte bozukluklara yol açarak insanı öldürür. DDT kullanımı, kuşların yumurtalarının kabuklarını zayıflatıp, üremelerini sonuçsuz bırakmıştır. BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.

15 BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.
Paration Paration da ilk organik fosforlu insektisitler arasındadır. Sinir sisteminde asetilkolini, asetik asit ve koline parçalayan esteraz enzimini bloke edip parçalamayı engellemek suretiyle etkili olurlar. Asetilkolinin; asetik asit ve koline dönüşmesiyle kasların hareketi durur. Bunu sağlayan kolinesteraz enziminin etkisini gösteremediği durumda, asetilkolinin sinirlerdeki etkisi sürekli olur, kaslar sürekli çalışır ve sonuçta ölüm meydana gelir BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.

16 Karbamatlı Pestisitler
Karbamik asitin esteri olup ilk kez 1947 yılında geliştirilmiştir. Kolinesteraz enzimini engellemek suretiyle zehirlenmelere neden olurlar. Bu nedenle kolinesteraz inhibitörleri adı verilir. Aynı enzimi engellemelerine rağmen, bunu organik fosforlu insektisitlere göre farklı bir şekilde yaparlar. Karbamat grubu bileşikleri temas yoluyla etkili olabildikleri gibi sistemik etkili de olabilir. İnsan üzerindeki zehirlenme etkileri organik fosforlularla aynı olmakla beraber, enzim düzeylerinin normale dönmesi daha kısa sürede olur. Bal arıları ve balıklar için zehirlidir. Metomil BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.

17 BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.

18 BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.
ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, yapılan analizlerde kaçak çayların pestisit ve gıda boyası içerdiğini açıkladı. Türkiye dışındaki çay ihraç eden ülkelerin birçoğu, batı ülkelerinin istediği pestisit oranında çayı gönderemediği için çayları geri dönüyor. BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.

19 BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.
Ülkemizdeki Kullanım BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.

20 BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.

21 BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.
Dünya sağlık örgütünün (WHO) 1995 yılında yayınlanan raporuna göre, her yıl dünyada kabaca 1 milyon insan pestisit sebebiyle zehirlenmekte, kadarı da ölmektedir(Tok, 1997). BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.

22 BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.
TEŞEKKÜRLER BİLGİLENSENE.COM'A AİTTİR.


"PESTİSİTLER VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları