Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONUMUZ BİLİM FELSEFESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONUMUZ BİLİM FELSEFESİ."— Sunum transkripti:

1 KONUMUZ BİLİM FELSEFESİ

2 BİLİM FELSEFESİ BİLİM FELSEFESİ; Bilmin ortaya koyduğu kuram, yasa ve bunlara ait olayları inceler Felsefe , bilim felsefesi aracılığıyla bilimler üzerinde düşünme ve bilimin mantığını oluşturma gereğini duymuştur.

3 BİLİM FELSEFESİ HANGİ SORULARA CEVAP ARAR.
Bilimsel bilgi yığılan bilgi midir? Bilimsel bilgi yasaları nelerdir? Bilimsel bilgi hangi yöntemlerle elde edilir? Bilimsel bilgi geçerliliği var mıdır?

4 BİLİM TARİHİ SÜRECİNDEKİ GELİŞİMLERİ
İlk Uygar. Felsefe. İlk uyg.MÖ 3000 Dicle Fırat Nil Mısır Babil Sümer Matematik Geometri Astronomi Tıp Matematik Geometri Astronomi 360 C. 1D=60 S Çivi yazısı Hayvancılık Tarım Alan hesabı

5 BİLİM TARİHİ SÜRECİNDEKİ GELİŞİMLERİ
Mısır. Eski Yunan Orta Çağ Rönesans Matematik Sümer- Babil Tıp - mumya Astronomi Geometri Thales Platon Aristoteles Öklit Dinsel doğma İslam dünyası Farabi İbn Sina Harizmi Yeniden doğuş Bacon Kopernik Newton Einsteine

6 BİLİME FARKLI YAKLAŞIMLAR
ÜRÜN OLARAK BİLİM Yeni pozitivizmimin bilim anlayışı Bilimsel sonuçlar birer orandır. Felsefe bunları gelş. sür. anlamaya çalışır. Mantıksal analizlerini yapar. Gerçek yöntem tektir. Bilim ilerleyen süreçtir. Felsefe içindeki metafizik kavramlar ayıklanmalı ETKİNLİK OLARAK BİLİM Bilim adamları sübjektifliği.. Mat ve fizik yönt. Yetersizliği Bilimler birikerek ilerlemez.. Bilimler paradiğmal oluş. ilerler.. Örn:İlkçağda Aristo ,Yeniçağda Newton, günümüzde kuantum fiz. Değerler sisteminden kopuş.... Her çağda farklı paradiğ. var... Bilimsel gel evrimleşerek oluşur.

7 BİLİMİN ÖZELLİKLERİ Bilim ilerleyen bir süreçtir.
Bilim herkese açıktır. Bilimsel bilgi nesneldir. Bilim dinamiktir. Bilimsel bilgi tutarlıdır. Bilim seçicidir. Bilimlerde öngörüler vardır.

8 Bilimsel Yöntem Bilim adamı olup bitenleri dikkatle gözlemleyerek topladıkları olguları sınıflar, bildiklerini diğer olgular ışığında yorumlar.Yeni gözlem verilerine başvurarak kuram ya da genellemelerini test eder.Test edilen kuram olgulara uygun düşerse kabul edilir.Ters düşerse düzeltilir ya da açıklayıcı yeni bir kuram oluşturulur.

9 BİLİMSEL YÖNTEM AŞAMALARI
1.Gözlem ve deney yoluyla olaylar belirlenir. 2.Olgular sınıflandırılır. 3.Olgulara dayanarak genellemeleri açıklamaya yönelik kuramlar oluşturulur. 4.Yeni gözlem ve kuramların doğruluğu yordanır.

10 BİLİM NEDİR Bilim, kökü ilk uygarlıklarda olan deneyim ve bilgi birikimidir. Bilim, belli bir kültürel ortamda çıkan kimi üstün ve yetenekli seçkinlerin öğrenme ve araştırma tutkusu...... Bilim ,üretim ve bölüşüme bağlı bir gelişmedir. Bilim adamı topladığını balarısı gibi yapıcı bir etkinlik içinde olmalıdır...

11 Buldum .....Buldum.. ArSimet Problem çözme coşkusu Bana bir dayanak gösterin dünyayı yerinden oynatayım Einstaine Bilimde atılım gücü

12 BİLİMİN DEĞERİ Bilimin Teknolojik değeri Bilimin Entelk. değeri
Bilimin Ahlaki değeri Öncelikle insan yaşamını kolaylaştırmakta ve güvenliğini sağlamaktadır. Modernleşmenin şartı Dünya barışı için ve dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek için.. Bilmin kullanılma amacına göre değişir

13 Diğer Tüm Ders Konularında Hazırlanmış Slaytlar İçin:


"KONUMUZ BİLİM FELSEFESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları