Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARİHİ RİSK! TARİH BİLİMİ. Osmanlı Devletinde tarihi olayları kaydetmekle görevlendirilen kimselere verilen ad? Vakanüvis.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARİHİ RİSK! TARİH BİLİMİ. Osmanlı Devletinde tarihi olayları kaydetmekle görevlendirilen kimselere verilen ad? Vakanüvis."— Sunum transkripti:

1 TARİHİ RİSK! TARİH BİLİMİ

2

3 Osmanlı Devletinde tarihi olayları kaydetmekle görevlendirilen kimselere verilen ad? Vakanüvis

4 Etkileri bakımından süreklilik gösteren ve sonuçları uzun süre devam eden gelişmelere ne denir? Tarihi olgu

5 Belirli bir mekanda ve zaman diliminde gerçekleşen dünyayı etkileyen gelişmelere ne denir? Tarihi olay

6 Olay ve olguların içinde geçtiği, geçeceği ya da geçmekte olduğu süreye ne denir? Zaman

7 Bir sonuca ulaşmak için bilim ve mantığa uygun biçimde yapılan araştırma şekline ne denir? Yöntem

8 Kazı bilimi? Arkeoloji

9 Zaman bilimi? Kronoloji

10 Eski para bilimi? Nümizmatik

11 Kitabe bilimi? Epigrafya

12 İnsan ırklarını inceleyen bilim? Antropoloji

13 Güneşe dayalı ilk takvimi yapan uygarlık? Mısır

14 Ay yılına dayalı ilk takvimi yapan uygarlık? Sümerler

15 Arka arkaya gelen yüz senelik zaman dilimine verilen ad? Yüzyıl (asır)

16 Ay yılına göre düzenlenen hicri takvim kaç günden oluşur? 354

17 814 yılı kaçıncı yüzyıl, kaçıncı yarı ve kaçıncı çeyrektir? 9. yüzyıl, 1. yarı, 1. çeyrek

18 Osmanlı Devleti’nde mali işlerde kullanmak amacıyla yapılan takvim? Rumi Takvim

19 Türklerin İslamiyet’e geçtikten sonra kullanmaya başladıkları takvim? Hicri Takvim

20 Türklerin milli takvimi? 12 Hayvanlı Türk Takvimi

21 Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah döneminde hazırlanan takvim? Celali Takvimi

22 Celali Takviminin hazırlanmasında etkili olan Büyük Selçuklu devlet adamı? Ömer Hayyam

23 Hikayeci tarih yazıcılığının öncüsü, tarihin babası sayılan kişi? Herodot

24 19. yüzyılda ortaya çıkan, olayları yer ve zaman vererek, neden sonuç ilişkisi içinde anlatan tarih yazım türü? Bilimsel Tarih (Araştırmacı)

25 Okuyucuya tarihi olaylardan ders çıkartmak, milli ve ahlaki değerleri benimsetmek için yapılan tarih yazım şekli? Öğretici (Faydacı- Pragmatik)

26 Olayları oluş sırasına göre inceleyen tarih yazıcılığı türü? Kronik Tarih

27 Toplumun her türlü faaliyetlerini ayrıntılara inilmeden, siyasi, sosyal ve kültürel açıdan ele alarak inceleyen tarih yazım türü? Sosyal Tarih

28 Toplanan verilerin birleştirilerek sonuca ulaşıldığı aşama? Terkip (Sentez)

29 Tarihe kaynaklık edebilecek her türlü bilgi ve verilerin bulunması aşaması? Tarama (Kaynak arama)

30 Toplanan tarihi verilerin bir sistem dahilinde bölümlere ayrılması aşaması? Tasnif (sınıflandırma)

31 Toplanan tarihi verilerin gerçekliği ve bilgi açısından güvenirliliğinin sorgulandığı aşama? Tenkit (eleştiri)

32 Tarihte elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığının kontrol edilmesi aşaması? Tahlil (çözümleme)


"TARİHİ RİSK! TARİH BİLİMİ. Osmanlı Devletinde tarihi olayları kaydetmekle görevlendirilen kimselere verilen ad? Vakanüvis." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları