Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 2015-2016, Bahar, Trakya Üniv Tıp Fak 6. Kurul, 03.03.2016 Neşe Akış, PhD, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 2015-2016, Bahar, Trakya Üniv Tıp Fak 6. Kurul, 03.03.2016 Neşe Akış, PhD, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı"— Sunum transkripti:

1 Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 2015-2016, Bahar, Trakya Üniv Tıp Fak 6. Kurul, 03.03.2016 Neşe Akış, PhD, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı akisn@trakya.edu.tr http://personel.trakya.edu.tr/akisn Herpes virüsler

2 çiDNA, ZARF +, tomurcuklanma

3

4 HSV çoğalması Çok erken proteinler Erken proteinler Geç proteinler

5 1 HSV1

6

7

8 HSV trafiği orofarinks epiteli genital epitel replikasyon sinir ucundan hücreye giriş akson boyunca ilerleme Dorsal ganglionda replikasyon HSV-1 HSV-2 trigerminal gangliada latent sakral gangliada latent Uygun koşullarda virion üretimi ve akson boyunca ilerleme epitel hücrelerin reenfeksiyonu HSV-1 HSV-2

9 HSV-1 (direkt temas) Ağız mukozasında Diş eti:gingivostomatit belirtisiz aksonGanglion trigerminalde saklanma Periferde litik Göz: keratokonjuktivit Beyin: ensefalit Tanı: Ag Tanı: BOS PCR Antiviral: Asikloguanozin (asiklovir)

10 Soru 53 yaşında kadın ateş ve nörolojik belirtilerle hastaneye baş vuruyor. Beyinden görüntüleme alınıyor. Manyetik rezonans görüntü sol temporal lobda lezyon olduğunu gösteriyor. Aşağıdaki hangi test bu hastada herpes simpleks ensefaliti olduğunu saptamak için en uygun testtir ? a)Beyin biyopsisinde Ag b)Serumda viral IgM aranması c)BOS ’ da PCR ile viral DNA aranması d)BOS ’ dan kültür yapılması

11 2 HSV2

12 HSV-2 (cinsel temas) Ürogenital yolda belirtili belirtisiz Lumbosakral ganglion V Periferik dokuda saklanma genital lezyon Gebe anne enfekte ise Yeni doğanda letalite Çok ender beyin tutulumu: ensefalit Tanı: Ag AIDS ’ li hastada lezyon

13

14 3 VZV (Suçiçeği vürüsü)

15

16

17

18 VZV (aerojen bulaşı) Suçiçeği Sağlıklılarda Ab koruyucuİmmündüşkünlerde Akc ve beyin katılımlı ölümcül seyreden tablo Spinal ganglion veya bazen diğer yerde yerleşim Nöralji ve periferde zona Tedavi: AŞIsı var Hiper Ig kullanılabilir Asikloguanozinle tedavi Tanı-1: IgG ve IgM yükselir Tanı-2: Ag

19 4 EBV

20 B lenfositinde latent ve immortalizasyon Mukoza→ Orofarinks veya serviks → B hücre → Enfeksiyöz mononükleozis, bazen kalp tutulumu → Yangı ve lenfoproliferasyon → Tonsilit, farenjit, krc Transplantasyon sonrası iyicil hiperplazi veya malin lenfoma Temas: Tükürük EBV Enfeksiyonunun Bazı Özellikleri

21 PATOGENEZ EBV düşük düzeyde kesiksiz replikasyon yapar

22 Enfeksiyoz Mononükleoz Seyri

23 LÖSEMİ/LENFOMA SEYRİ

24 Lab Tanısı Tanı – Hayvan eritrositlerini kümeleştiren antikor gelişir – Normal antikor yanıtında – Biyopsi materyalinde Ag veya lenfosit immün tiplemesi Tedavi: Asikloguanozin, Gansiklovir VCA (erken) EA (akut) EBNA (2-4 hafta sonra) Prof.Dr.Şaban Çavuşlu ders slaytı

25 EBV Tanısı

26 EBV ANTİJENLERİNE ANTİKOR YANIT GRAFİĞİ

27 Serolojik Profille Tanı

28 5 CMV

29 Enfeksiyon Kaynakları

30 Tutulumlar

31 Konjenital CMV Enfeksiyonu Erken dönem – İntrauterin gelişme geriliği – Sarılık – Karaciğer-Dalak büyümesi (Hepatosplenomegali) – Peteşi – Trombositopenik purpura – Miyokardit – Pnomoni – Merkezi Sinir Sistemi anormallikleri – Korioretinit Geç dönem – İşitme kaybı – Psikomotor ve/veya entelektüel yetersizlik Prof.Dr.Şaban Çavuşlu ders slaytı

32 Enfeksiyon sonuçları

33 CMV enfeksiyonunda beklentiler Normal bireylerde: PBMC’de latent→ hafif mononükleoz ve hepatit geçirebilirler, zararsız. İmmün düşkünlerde: Ağır pnömoni, Krc, ensefalit →letal İmmün düşkünlük sonrası sekonder enfeksiyon olarak ortaya çıktığında ağır tablo AIDS ’ lilerde ek olarak retinit Böbrek transplantasyonu sonrası mezenkimal hücrelere otoimmün yanıt tetikleyici Malinitelerde diğer organlarda tutulum İntrauterin: %10 gelişim bozukluğu Prof.Dr.Şaban Çavuşlu ders slaytı

34 CMV Lab Tanı Atılım: Tükürük ve idrardan sürekli Direk Saptama İçin Örnekler – Doku – Solunum sekresyonları (BAL) – Kan Virus İzolasyonu İçin Örnekler – Vücut sıvıları (idrar, solunum sekresyonları, kan, BOS) – Doku örnekleri Seroloji İçin Örnekler – Serum, Tükürük, BOS Kültür İçin Örnekler – İdrar, tükürük, PBMC, BAL ’ dan kültür yapılabilir Prof.Dr.Şaban Çavuşlu ders slaytı – İdrar sedimenti – Beyin omurilik sıvısı – Amniyon sıvısı

35 Tanı ve Tedavide Önemli Noktalar Tanıda: – Toplumda yaygın olduğundan özgül antikor varlığı önemli değil – Transplantasyon hastasında PBMC ’ de Ag aranmalı, alıcı ve vericide karşılıklı Ig varlığı mutlaka araştırılmalıdır Tedavide: – Özellikle transplantasyon hastalarında Gansiklovir ve Foscarnet – İmmün düşkünler için Hiperimmünglobulin genel koruyuculuk sağlar – AIDS ’ de Gansiklovir Prof.Dr.Şaban Çavuşlu ders slaytı

36 6 HHV-6, HHV-7, HHV-8

37 HHV-6 ve HHV-7 T hücre lenfoproliferasyonunu Çocuklarda 3 gün ateşi Erişkinlerde EBV negatif mononükleozis Kİ transplantasyonlularda: Akc tutulumu, ensefalit Tanı: T hücre kültürü, PCR ile HHV6 DNA, antikor Sitokin ve hormon ifadesini değiştirerek Kapoksi sarkomu oluşumu Kapoksi sarkom AIDS’lilerde ölümlerinin %12’sinden sorumlu HHV-8


"Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 2015-2016, Bahar, Trakya Üniv Tıp Fak 6. Kurul, 03.03.2016 Neşe Akış, PhD, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları