Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Evaluation of Serum Levels of Interleukin (IL)–6, IL-10, and Tumor Necrosis Factor–α in Patients with Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Nuh Mehmet ŞAHİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Evaluation of Serum Levels of Interleukin (IL)–6, IL-10, and Tumor Necrosis Factor–α in Patients with Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Nuh Mehmet ŞAHİN."— Sunum transkripti:

1 Evaluation of Serum Levels of Interleukin (IL)–6, IL-10, and Tumor Necrosis Factor–α in Patients with Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Nuh Mehmet ŞAHİN İstanbul Üniversitesi,DETAE 02.05.2016

2 EPİDEMİYOLOJİ ETKEN : Bunyaviridae > Nairovirus > KKKA virüsü VEKTÖR : Keneler

3 YAŞAM DÖNGÜSÜ

4 ENDEMİK OLDUĞU BÖLGELER DÜNYADA Asya, Doğu Avrupa, Ortadoğu ÜLKEMİZDE Kuzeydoğu Anadolu, Karadenizin gü- ney kesimleri, İç anadolunun doğusu

5 GÖRÜLDÜĞÜ AYLAR

6 ÖLÜM ORANI % 3 - %30

7 BULAŞ YOLLARI  Keneler (% 53) İnkub: 3.4 ( 2- 7) gün Isırması Ezilmesi  Kan - vücut sıvıları – dokular İnkub: 4.7 ( 2- 9) gün Çiftlik hayvanları Akut infekte hastalar Swanepoel R. et al. Rev Infect Dis. 1989, vol 11,suppl 4

8 MATERYAL ve METOD 2002 - 2006 → TC Sağlık Bakanlığı → Toplam 399 vaka 19 vaka ( % 4.8 ) → Ölüm Kuzeydoğu Anadolu, Karadeniz’in güney kesimleri Halsizlik, Kanama Lökosit ve trombosit sayısında azalma 2002 – 2004 → Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi → 30 vaka IgM ve PCR sonuçları pozitif

9 MATERYAL ve METOD Leptospira, Salmonella, Riketsia, Brucella, Toxoplasma, CMV, Hepatit A, B, C serolojisi: Negatif Hastalardan iki örnek alındı (akut dönem ve iyileşme dönemi). Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) enfeksiyonu için IL-6, IL-10 ve TNF-α → ELISA PCR

10 MATERYAL ve METOD DIC SKORU( Dissemine Intravascular Coagulopati= Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma Bozukluğu): 1)Trombosit sayısı (100.000 / ml) 2)Fibrin yıkım ürünü (Artış var / yok) 3)Uzamış protrombin zamanı (N ≤ 3 sn.) 4)Fibrinojen seviyesi (1 pg / ml) Total skor ≥ 5→ Aşikar DIC

11 SONUÇLAR 30 hasta; Hayvancılık, besicilik Ortalama yaş: 44 ( 16 – 81) 14 bayan Yaş, cinsiyet oranı, şikayetlerin başlangıcından hastaneye kabul arasındaki süre; ölümcül KKKA ile ölümcül olmayan KKKA hastaları ile benzer.

12 SONUÇLAR Her iki grupta; AST, ALT, LDH ve CPK yüksekliği Lökopeni, trombositopeni Ölümcül KKKA’da; AST, ALT ve LDH anlamlı yüksek PT ve aPTT anlamlı uzun Fibrinojen düzeyi anlamlı düşük

13 SONUÇLAR Ölümcül KKKA’lı hastalar; IgG: negatif IgM: sadece bir vaka pozitif

14 SONUÇLAR Ölümcül KKKA’lı hastalar; Aşikar DIC

15 SONUÇLAR

16 DIC Skoru – Sitokin İlişkisi: IL-6 ve TNF-α seviyeleri ile DIC skoru korele. IL-10 seviyesi ile DIC skoru korele değil.

17 TARTIŞMA Viral hemorajik ateşlerin ortak patogenezi; Bireyin immun sistemini zayıflatmak, Kapiller kırılganlık, Virüsün replikasyonu.

18 TARTIŞMA Endotel hasarının iki yolu: 1.Viral ajanlarla veya virüsün kontrol ettiği konak kaynaklı faktörlerle indirekt olarak, 2.Virüsün endotel hücrelerinde replikasyonu ve enfeksiyonuyla direkt olarak.

19 TARTIŞMA Viral hemorajik ateşlerin ortak patogenezi; Ebola hemorajik ateşi; Lenfositlerin damar içi ve lenfoid organlarda masif apopitozu Proinflamatuar sitokinlerden IL-1 ve IL-6 koagülasyonu uyarırken, IL-10 koagülasyonu düzenler.

20 TARTIŞMA Viral hemorajik ateşlerin ortak patogenezi; Sarı humma; Proinflamatuar sitokinlerden IL-1, IL-6 ve TNF-α yüksek.

21 TARTIŞMA Muhtemel bir patogenez: Viral hemorajik ateşlerde proinflamatuar sitokinlerin aşırı salınımı → monosit ve makrofajların aşırı aktivasyonu → hemofagositik sendrom.

22 TEŞEKKÜRLER…


"Evaluation of Serum Levels of Interleukin (IL)–6, IL-10, and Tumor Necrosis Factor–α in Patients with Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Nuh Mehmet ŞAHİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları