Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI"— Sunum transkripti:

1 HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI
Prof. Dr. Emre Alhan Sağlık Sunumları:

2 HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI ETKEN
Herpesvirüs Hominis, DNA grubu virüs 2 antijenik tipi vardır - HSV-1 (genellikle nongenital enfeksiyonlar) - HSV-2 (genellikle genital enfeksiyonlar)

3 HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI PATOGENEZ
Primer Enfeksiyon Rekürren Enfeksiyon

4 HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI PATOLOJİ
Ciltte vezikül Mukozada Ülser Hücrelerde, multinükleer dev hücreler, nükleer degenerasyon, intranükleer inklüzyon cisimcikleri

5 HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI PRİMER ENFEKSİYONLAR
Primer Enfeksiyonlar vakaların çoğunda hafif seyreder, ancak yenidoğanlarda, malnütrisyonlularda, malign hastalığı olanlarda ciddi sistemik belirtilere yol açabilir.

6 HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI PRİMER ENFEKSİYONLAR
KONSTİTÜSYONEL SEMPTOMLAR VEZİKÜL VE/VEYA ÜLSER REGİONAL LEFADENOPATİ

7 HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI PRİMER ENFEKSİYONLAR
Gingivostomatit Vulvovaginit, uretrit Egzema Herpeticum Travmatik Herpes Keratokonjunktivit Meningoensefalit Visceral Herpes Neonatal Herpes

8 HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI KOMPLİKASYONLAR
Akut Gingivostomatit - Dehitratasyon, asidoz Vulvovaginit, Uretrit Egzema Herpeticum - Sekonder bakteriyel enfeksiyonlar

9 HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI PROGNOZ
Akut Gingivostomatit - İYİ Neonatal Herpes, Egzema Herpeticum, H. Ensefalit - KÖTÜ

10 HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI İMMÜNİTE
Yenidoğanlar transplesantal antikorlara sahip olsa bile (Pasif İmmünite) bu immünite koruyucu değil Belirgin veya sessiz bir enfeksiyondan sonra Aktif İmmünizasyon meydana gelir ancak bu immünizasyon eksojen veya endojen rekürren enfeksiyonlardan korumaz

11 HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİ
Tüm dünyada yaygın Primer enfeksiyon 1-4 yaşlar arasında görülür Her iki cinste eşit Düşük sosyoekonomik toplumlardaki çocuklarda insidans en yüksek Enkübasyon: 2-20 gün Neonatal Herpes genellikle maternal kökenli Yenidoğanlarda HSV enfeksiyonu riski yüksek

12 HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI TEDAVİ
TOPİKAL TEDAVİ Topikal asiklovir SİSTEMİK TEDAVİ Oral asiklovir Parenteral asiklovir SEMPTOMATİK VE SUPORTİF TEDAVİ

13 NEONATAL HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI
Prof. Dr. Emre ALHAN

14 NEONATAL HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI 1/3000 - 1/ 7500 doğumda bir
% 75-85, HSV-2 sorumlu Anneden bebeğe bulaşma İntrauterin İntrapartum Postnatal

15 NEONATAL HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI % 80 - 90 bulaşma intrapartumdur
Gebelikte Herpes prevalansı % 1-2 Annelerin çoğu asemptomatik Primer enfeksiyonda bulaş şansı (%50), rekürren enf’da (%5) Semptomatik enfeksiyonda bulaş şansı çok daha fazla Aktif lezyon varlığında doğum vaginal olacaksa ve EMR varsa enfeksiyon riski artar

16 NEONATAL HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI KLİNİK MANİFESTASYONLAR
İntrauterin bulaşa bağlı konjenital enfeksiyon çok nadir (cilt lezyonları, koriyoretinit, hidrosefali, mikrosefali ve mikroftalmi) DİSSEMİNE HASTALIK (5-10 gün) TEK BAŞINA SSS TUTULUMU (14-21 gün) LOKALİZE HASTALIK (7-14 gün) Sağlık Sunumları:


"HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları