Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Emre Alhan HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI Sağlık Sunumları:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Emre Alhan HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI Sağlık Sunumları:"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Emre Alhan HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI Sağlık Sunumları: http://hastaneciyiz.blogspot.com

2  Herpesvirüs Hominis, DNA grubu virüs  2 antijenik tipi vardır - HSV-1 (genellikle nongenital enfeksiyonlar) - HSV-2 (genellikle genital enfeksiyonlar) HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI ETKEN

3  Primer Enfeksiyon  Rekürren Enfeksiyon HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI PATOGENEZ

4  Ciltte vezikül  Mukozada Ülser  Hücrelerde, multinükleer dev hücreler, nükleer degenerasyon, intranükleer inklüzyon cisimcikleri HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI PATOLOJİ

5  Primer Enfeksiyonlar vakaların çoğunda hafif seyreder, ancak yenidoğanlarda, malnütrisyonlularda, malign hastalığı olanlarda ciddi sistemik belirtilere yol açabilir. HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI PRİMER ENFEKSİYONLAR

6  KONSTİTÜSYONEL SEMPTOMLAR  VEZİKÜL VE/VEYA ÜLSER  REGİONAL LEFADENOPATİ HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI PRİMER ENFEKSİYONLAR

7  Gingivostomatit  Vulvovaginit, uretrit  Egzema Herpeticum  Travmatik Herpes  Keratokonjunktivit  Meningoensefalit  Visceral Herpes  Neonatal Herpes HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI PRİMER ENFEKSİYONLAR

8  Akut Gingivostomatit - Dehitratasyon, asidoz  Vulvovaginit, Uretrit  Egzema Herpeticum - Sekonder bakteriyel enfeksiyonlar HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI KOMPLİKASYONLAR

9  Akut Gingivostomatit - İYİ  Neonatal Herpes, Egzema Herpeticum, H. Ensefalit - KÖTÜ HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI PROGNOZ

10  Yenidoğanlar transplesantal antikorlara sahip olsa bile (Pasif İmmünite) bu immünite koruyucu değil  Belirgin veya sessiz bir enfeksiyondan sonra Aktif İmmünizasyon meydana gelir ancak bu immünizasyon eksojen veya endojen rekürren enfeksiyonlardan korumaz HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI İMMÜNİTE

11  Tüm dünyada yaygın  Primer enfeksiyon 1-4 yaşlar arasında görülür  Her iki cinste eşit  Düşük sosyoekonomik toplumlardaki çocuklarda insidans en yüksek  Enkübasyon: 2-20 gün  Neonatal Herpes genellikle maternal kökenli  Yenidoğanlarda HSV enfeksiyonu riski yüksek HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİ

12  TOPİKAL TEDAVİ  Topikal asiklovir  SİSTEMİK TEDAVİ  Oral asiklovir  Parenteral asiklovir  SEMPTOMATİK VE SUPORTİF TEDAVİ HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI TEDAVİ

13 Prof. Dr. Emre ALHAN NEONATAL HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI

14  1/3000 - 1/ 7500 doğumda bir  % 75-85, HSV-2 sorumlu  Anneden bebeğe bulaşma  İntrauterin  İntrapartum  Postnatal NEONATAL HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI

15  % 80 - 90 bulaşma intrapartumdur  Gebelikte Herpes prevalansı % 1-2  Annelerin çoğu asemptomatik  Primer enfeksiyonda bulaş şansı (%50), rekürren enf’da (%5)  Semptomatik enfeksiyonda bulaş şansı çok daha fazla  Aktif lezyon varlığında doğum vaginal olacaksa ve EMR varsa enfeksiyon riski artar NEONATAL HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI

16  DİSSEMİNE HASTALIK (5-10 gün)  TEK BAŞINA SSS TUTULUMU (14-21 gün)  LOKALİZE HASTALIK (7-14 gün) NEONATAL HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI KLİNİK MANİFESTASYONLAR  İntrauterin bulaşa bağlı konjenital enfeksiyon çok nadir (cilt lezyonları, koriyoretinit, hidrosefali, mikrosefali ve mikroftalmi) Sağlık Sunumları: http://hastaneciyiz.blogspot.com


"Prof. Dr. Emre Alhan HERPES VİRUS ENFEKSİYONLARI Sağlık Sunumları:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları