Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Müşavirleri Dış Ticaret Firmaları T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Diğer İlgili Kurumlar GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ TARAFINDAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Müşavirleri Dış Ticaret Firmaları T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Diğer İlgili Kurumlar GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ TARAFINDAN."— Sunum transkripti:

1 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Müşavirleri Dış Ticaret Firmaları T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Diğer İlgili Kurumlar GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ TARAFINDAN YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER İLE SÜREÇ ANALIZLERINİN BELIRLENMESI GÜMRÜK İDARELERİNDEKİ ZAMAN KAYIPLARININ GIDERILMESİNE YÖNELIK ÇALIŞMALARIMIZ

2 O Gümrük ve Dış Ticaret hizmetlerinin yasa ve etik değerlere bağlı, tarafsız, etkin gümrük denetimini zafiyete uğratmadan hızlı, güvenli, verimli ve yüksek standartlarda hizmet verilmesinin sağlanması, O Kamu yararı ve güvenliğinin korunması, O İş kayıplarının asgariye indirilmesi ve Gümrük idarelerinin iş yükünün azaltılması, O Yasal ticaretin kolaylaştırılması, O Gümrük ve Dış Ticaret işlemlerinde elektronik altyapının daha etkin ve verimli kullanması amaçlanmıştır. AMAÇ

3 İDARİ, HUKUKİ VE MALİ SORUMLULUK KAYGISININ ETKİLERİ Gümrük, KDV, ÖTV, Kabahatler Kanunu kapsamındaki idari para cezaları, ve vergilerdeki müteselsil sorumluluk, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında uygulanan hürriyeti bağlayıcı cezalar Mesleki Disiplin cezaları, Gümrük İdari Personelinin Yaptığı İşlerde yetki kullanmaktan çekinmesi

4 GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE BEYAN ÖNCESİ YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER  Yüzün üzerindeki kanun, uluslararası antlaşma ve sözleşme, Bakanlar Kurulu Kararları, Tüzükler, Yönetmelikler, Genelgeler ve sair mevzuatların doğru yorumlanması ve uygulanması,  Sipariş aşamasında ön inceleme yapılması, maliyet analizleri, alınması gereken uygunluk ve izin belgelerinin alınması,  Taşıyıcı firmalar, bankalar ve ilgili kuruluşlardan evrakların toplanması,  Belgelerin ve eşyanın mevzuat açısından eşleştirilmesi,  Beyan öncesi eşyanın siparişe uygunluğunun, hasar veya noksanlığının kontrolü, (Küşat İşlemleri)  Dokümantasyon lojistiği

5 GÜMRÜK MÜŞAVİRi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TAŞIYICI FİRMASI BANKALARBORSA DİĞER KURUMLAR GÜMRÜK ANTREPOSU ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ BAKANLIĞI TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ DTSTSE TİCARET ODASI İhracatçı birlikleri GÜMRÜK İDARELERİ

6 Dokümantasyon Hazırlığı ve Lojistiği Ön kontrollerinin yapılması GTİP tespiti, rejim kontrolü, taslak beyanın oluşturulması Beyan öncesi son kontrollerin yapılması EDİ yolu ile veya gümrük idaresi veri salonundan gümrüğe elektronik ortamda beyannamenin gönderilmesi Gümrük Bilge Sisteminden Beyannamenin Tescili Beyanın oluşturulması

7 Beyanın EDİ Yolu İle Gümrüğe Gönderilmesi Kağıtsız Ortamda Gönderilmesi Kağıt Ortamında Beyanname Oluşturulması Rejimin ön gördüğü zorunlu belgelerin beyannameye eklenmesi Şirketlerimizden Marmara Bölgesinde bulunan 43 Adet Gümrük idarelerine kağıt ortamında oluşturulan beyannamelerin teslimi BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ İLE BEYAN

8 Marmara Bölgesindeki Gümrük İdareleri

9 Müşavir tarafından Gümrüğe teslimi beyannamenin onay memuru tarafından işleme alınma zamanı bilinememektedir Onaylanan beyannamenin hat kriterinin bilinememesi Muayene memuru tarafından işlemin sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığının bilinememesi Muayene memurunca beyannameye müzekkere yazılmış ise bunun bilinememesi, Beyannamenin Onayı

10 İşlemi biten beyannamelerin yükümlüsüne sağlıklı bir şekilde teslimi Arşivleme sistemindeki yetersizlik Bu süreçlerdeki belirsizlik nedeniyle işlemleri yapan memurlar önünde veya gümrük idaresinin koridorlarında anlamsız bir bekleyişe ve kargaşaya sebep olmaktadır. Beyannamenin Onayı

11 Gümrük idaresine teslim edilen beyannamelerin saat, dakika ve sıra numarasını belirleyen Q mantık sistemine geçilmesi GÜVAS sisteminde muayene hat kriteri, muayene memurunda işlemin sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadı ğının anlık izlenmesi. Muayene memurunun müzekkere yazması halinde TAREKS Sisteminde olduğu gibi mesajın gönderilmesi. Gümrük nüshaları için İSO 27001 Bilgi Güvenliği çerçevesinde arşivlenmesi ile yükümlü nüshasının güvenli şekilde teslimi. Çözüm Önerimiz

12 G/K. 241 için muayene veya onay servisi ceza talebini beyanname üzerinden ve sistemden İdarenin oluruna gönderilmekte. İdare sistem üzerinden talebi onaylamakta aynı zamanda kağıt ortamındaki beyannameye meşru at düşerek ilgili servise gönderilmekte Servis tarafından düzenlenen ceza kararları tekrar idarenin imzasına sunulmakta İmzaya sunulan ceza kararlarının kayıt işlemi tamamlandıktan sonra ceza saymanlığa yatırılmakta Ceza yatırılmakta müteakip ilgili memur tarafından işlem kaldığı yerden devam etmektedir. BU işlem Yarım Günü veya Bir Günü Bulmaktadır. İdare Oluru Gerektiren İşlemler

13 Muayene Memuru veya onay servisince ceza kararı onaya sunulur İdare Oluru Servis Ceza Kararı Sistem Tarafından Oluşturulur Ceza Kararının KEP Yolu İle Mükellefe Tebliği Düzenlenen Ceza Kararı takip Programına kaydedilir Muayene Memuru İşleme Devam Ediyor İŞLEM 10 DAKİA İÇİNDE TAMAMLANACAKTIR. Çözüm Önerimiz

14 Gümrükler KEP ve E-Tebligat Gümrük idarelerince yükümlülere yapılacak tebligatlarda, özellikle zaman aşımı süresi yaklaşan işlemlerde sorunlar yaşamaktadır. Tebligatın zamanında yapılmamasından veya usulüne uygun yapılamamasından dolayı kamu zararlarının meydana geldiği durumlar söz konusudur. Yükümlüler açısından ise süreye bağlı hak düşürücü veya hak kazandırıcı taleplere ilişkin dilekçelerin gümrük idarelerinde kayda sokulmasında zorluklar ve gecikmeler yaşanmaktadır. Her iki konuya kalıcı ve sağlıklı çözüm getirilmesi açısından KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sisteminin kısa sürede uygulamaya konmasının yerinde olacağı düşünülmektedir. Yeni TTK (Türk Ticaret Kanunu) nın 18.nci maddesi ve Tebligat kanunun 7/1 ve 2.nci maddelerinde yapılan değişikliklerle Anonim, Limited ve Sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirketlere “elektronik yolla tebligat yapılmasının zorunlu kılınması” ve bu muhatapların” tebligat çıkarmaya yetkili merciler (Kamu Kurumları) nezdindeki işlemlerde elektronik tebligat adreslerini” bildirmeleri zorunlu kılınmıştır.

15 Yönetmelik eki EK 55, 56 yükümlü tarafından Gümrük İdaresine sunulmakta, Bazı Gümrük İdarelerinde Müdür Yardımcısının oluru ile bazı Gümrük İdarelerinde ise doğrudan serviste işlem yapılmakta, Dİİ talep formu ile İbraz edilen belgelerin incelenmesini müteakip idare amirinin onayına sunulmaktadır, Onaylanan Dİİ Sistemde kayıt edilerek işlem sonuçlandırılmakta, G/K128 maddesi talepleri de aynı süreç takip edilmekte. Bu sürecin tamamlanma zamanları Gümrük İdareleri arasında farklılık göstermektedir. Gümrük İdareleri Tarafından Dİİ İşlem Süreci

16 Gümrük Müşavirliği Firması Gümrük Yönetmeliğinin EK-55 EK-56 Müracaatı ile Diğer Yönetmelik Ekleri Gümrük İdaresi Onayına İstinaden referans oluşturulması TAREKS Benzeri Yöntemi İle Gümrük İdaresine Müracaat Gümrük İdaresince verilen Referansın Beyannamenin 44. Hanesine İşlenmesi ÇÖZÜM ÖNERİSİ

17 Onaylanmış kişi statü belge sahibi firma haricindeki taşıt üstü talepler idare oluru ile yapılmakta Taşıt üstünde muayenesi yapılabilecek eşyalara 16 Seri No’lu Tebliğ kapsamında değerlendirilmesi Taşıt Üstü İşlemler ÇÖZÜM ÖNERİMİZ

18 ÇÖZÜM ÖNERİSİ Üretim girdisi olarak kullanılacak eşyaların mesai taleplerinin olumlu karşılanması Onaylanmış kişi statüsü belge sahibi firma haricinde kalan mesai taleplerindeki farklı uygulamalar nedeniyle idare sorun yaşanmaktadır. Gümrük İdareleri arasındaki farklı uygulamalar yükümlülerin haklı şikayet ve sızlanmalarına neden olmaktadır. Mesai Ücretlerinde belli bir standart tarifenin belirlenmemesi nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. Mesai Talepleri

19


"T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Müşavirleri Dış Ticaret Firmaları T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Diğer İlgili Kurumlar GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ TARAFINDAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları