Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZROCI POJAVE ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA, TERORIZAM, NASILNIČKI KRIMINALITET ORGANİZE SUÇ, TERÖRİZM, ŞİDDET DAVRANIŞLARI ORTAYA ÇIKMASI NEDENLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZROCI POJAVE ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA, TERORIZAM, NASILNIČKI KRIMINALITET ORGANİZE SUÇ, TERÖRİZM, ŞİDDET DAVRANIŞLARI ORTAYA ÇIKMASI NEDENLERİ."— Sunum transkripti:

1 UZROCI POJAVE ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA, TERORIZAM, NASILNIČKI KRIMINALITET ORGANİZE SUÇ, TERÖRİZM, ŞİDDET DAVRANIŞLARI ORTAYA ÇIKMASI NEDENLERİ

2 Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminala Palermo, 2000. Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi? Palermo 2000  «Organizirana kriminalna grupa» znači grupa ustrojena od tri ili više osoba, koja postoji odredjeno vrijeme i djeluje u skladu s ciljem da počini jedno ili više teških krivičnih djela ili prekršaja ustanovljenih u skladu s ovom Konvencijom, radi sticanja, direktno ili indirektno, finansijske ili druge materijalne koristi;(UN-Convention)  "Organize suç grubu" üç veya daha fazla kişiden oluşan bir yapısal grup anlamına gelir, belli zaman ve doğrudan ya da dolaylı olarak elde etmek için, bir taahhütte veya bu Sözleşmeye uygun olarak kurulan daha ciddi suçlar veya bir mali veya diğer bir maddi çıkar suçların amacına uygun olarak hareket eden; (BM Sözleşmesi)

3 UZROČNOST RAZVOJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U BIH BOSNA HERSEKTE ORGANİZE SUÇ GELİŞİM NEDENLERİ  RATNI SUKOBI, PORATNO TRANZICIJSKO VRIJEME  SAVAŞ, SAVAŞ SONRASI GEÇİŞ SÜRESİ  SPOROST U LEGISLATIVNOM I INSTITUCIONALNOM RAZVOJU  YASAL VE KURUMSAL GELİŞİM YAVAŞ OLMASI  PRAVNA NEUREĐENOST, NEPOSTOJANJE ODREĐENIH PRAVNIH NORMI ili PRENORMIRANOST U ODREĐENIM OBLASTIMA  YASAL BOZUKLUĞU, BAZI YASAL NORMLAR VEYA BELİRLİ BÖLGELERDE AŞIRI DÜZENLEMENİN OLMAMASI  LOŠA SOCIJALNA I PRIVREDNA STRUKTURA  SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI İYİ OLMAMASI  KOMPLEKSNOST SIGURNOSNOG, NAPOSE POLICIJSKOG SUSTAVA U BIH-RIVALITET, DISKOORDINACIJA, NEPOVJERENJE, FINACIJSKA NEODRŽIVOST.  GÜVENLIK KARMAŞIKLIK, BH POLIS SISTEMIE IYI GELMIYOR - REKABET, KOORDINASYON BOZUKLUĞU, GÜVEN EKSIKLIĞI, MALI SÜRDÜRÜLEBILEN DEĞIL.  ENTROPIJA SISTEMA  SISTEMIN ENTROPISI  PREVELIK UTJECAJ MEĐUNARODNIH FAKTORAU BIH  BOSNA HERSEKTE ULUSLARARASI FAKTORLERDEN AŞIRI ETKİSİ

4 ODNOS ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA I TERORIZMA I ULOGA MEDIJA ORGANİZE SUÇ VE TERÖRİZM İLİŞKİSİ VE MEDYA ROLÜ  TERORIZAM: Vidljiv, želja za publicitetom kao metodu sijanja straha, u ekonomskoj domeni nevidljiv (prikriveno financiranje terorizma), što veća brutalnost i veći broj žrtva. Može imati veze sa državnim vrhom. Koriste suvremene medije za prijenos ideologije, infektivnih ideja (kako načiniti bombu ili promovirati odre đ eni pokret ili ideologiju), brzina širenja loših vijesti (o terorističkom napadu) čime povećava sliku brutalnosti, promoviranje poskupljuje sigurnosne sustave. TERÖRİZM: Görünür, korku ekim yöntemi olarak tanıtım için arzu, daha vahşet ve kurbanların sayısı artırmakta ve ekonomik içinde etkisi görünmez (terörizmin finansmanı gizli). Ulusal liderler ile ilişkisi olabilir.Onlar, ideoloji aktarmak için modern medyaları kullanılır, bulaşıcı bir fikir (bombaya nasıl yapılır veya belirli bir hareketi veya ideolojiyi nasıl teşvik edebilir), vahşet görüntüsünü büyütür ve kötü haber büyüme oranı yüksek (terör saldırısı), pahalı güvenlik sistemlerinin teşvik ederler.

5  ORGANIZIRANI KRIMINALITET: nevidljiv, sivo djelovanje, nepodnosi publicitet, nastoje kontrolirati medije, naručeno medijsko eksploatiranje činjenica kako bi skrenuli pozornost javnosti ili sa ciljem kompromitiranja, ciljana brutalnost-simboličke mete, korupcija-veze sa državnim vrhom, neprikriveno financiranje kroz gospodarske projekte-pranje novca.  ORGANİZE SUÇ: görünmez, gri etkisi, tanıtım tahammül etmez, medyayı kontrol etmeye çalışırlar, kamu veya varlık uzlaşma ve dikkat çekmek amacıyla gerçeği istismar medyada sipariş ederler, hedeflenen vahşeti-sembolik hedefleri, ulusal liderlik ile yolsuzluk bağlantıları, gizlice ekonomik projeler-kara para aklama ile finansman yaparlar.  MEDIJI: plasirane informacije, ne postojanje medijske sigurnosne kulture, mogu biti snažno oružje u borbi protiv org.kriminaliteta animiranjem javnosti i podizanjem svijesti populacije o negativnim pojavama koje donosi org. kriminalitet.  MEDYA: Yerleştirilmiş bilgiler, medya güvenlik kültürü olmadığını, organize suç karşı halka mücadelede güçlü bir silah olabilir ve organize suçların olumsuz olaylarla ilgili nüfusun bilinçlendirilebilir.

6 POJMOVNO ODREĐENJE TERORIZMA TERÖRÜN TANIMI  “Terorizam je smišljena, planirana, pozorno pripremana, tajno organizirana i provo đ ena nasilna djelatnost, organizacija ili skupina, usmjerena na nedemokratsko, nasilno ostvarivanje javno proklamiranih političkih ili drugih ciljeva, a vo đ ena pod motom‘ cilj opravdava sredstvo’” (Jovović,1997). "Terörizm olan kasıtlı, planlı, özenle hazırlanmış, gizlice organize ve şiddet faaliyetinin yürütüleceği, kuruluşlar veya gruplar, antidemokratik odaklanmış, siyasi veya başka şiddet konusunda hedeflerin kamuya ilan edilir, ve sloganı tarafından yönlendirilen "son araçları doğrulamaktadır" (Jovovic, 1997).

7  “Terorizam je sustavna uporaba zastrašivanja u svrhu prisile, obično u službi političkih ciljeva”(Wilkinson,2002), ili  "Terörizm genellikle siyasi hedefleri hizmetinde, zorlama amacıyla sistematik korku kullanımı" (Wilkinson, 2002), ya da  “Insurekcija je relativno vrijednosno neutralan koncept koji označava pobunu ili ustanak protiv bilo koje vlasti”(Wilkinson, 2002).  "Ayaklanma herhangi bir hükümete karşı isyan veya ayaklanma anlamına nispeten tarafsız değer bir kavramdır" (Wilkinson, 2002).

8  Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala, usvojena u Beču 3. ožujka 1988. godine 3 Mart 1988 yılında Viyana'da kabul olan Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesi,  Protokol o suzbijanju nezakonitih dijela nasilja na zračnim lukama koji služe me đ unarodnom zrakoplovstvu, Montreal 24. veljače 1988. godine Uluslararası Havacılık hizmet veren Havaalanlarında Şiddet kısmının Önlenmesine Dair Protokol, Montreal 24 Şubat 1988 yıl  Konvencija o suzbijanju nezakonitih dijela protiv sigurnosti pomorske navigacije, Rim 10. ožujka 1988. godine; Deniz navigasyon güvenliğine karşı Yasadışı eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme, Roma 10 Mart 1988;

9  Me đ unarodna konvencija o suzbijanju terorističkih bombaških napada, usvojena u New Yorku 15. prosinca 1997. godine; 15 Aralık 1997 tarihinde New York'ta kabul edilen Terörist Bombalamaların Önlenmesi için Uluslararası Sözleşmesi;  Me đ unarodna konvencija o suzbijanju financiranja terorizma, usvojena u New Yorku 9. prosinca 1999. godine Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme, 9 Aralık 1999 tarihinde New York'ta benimsenmiştir

10  Europska konvencija o suzbijanju terorizma (ETS No. 090), stupila je na snagu 4. kolovoza 1978. godine Terörle Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi (ETS No. 090), 4 Ağustos 1978 tarihinde yürürlüğe girmiştir  Osnivanje TREVi-grupe, 1975. godine Trevi Group, 1975 kurulması  Okvirna odluka o borbi protiv terorizma, 13.lipanj 2002. Terörle mücadele Çerçeve Kararı, 13 Haziran 2002  Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju terorizma Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi  Članak 5-Javno provociranje na izvršenje djela terorizma Madde 5- Terör suçları işlemek için kamu provokasyon,  Članak 6-Regrutiranje za terorizam Madde 6- Terör orgütlenmesi  Članak 7-Obučavanje za terorizam Madde 7- Terörizm Eğitimi  Članak 8-Nevažnost stvarnog izvršenja djela terorizma Madde 8- Terör suçunun gerçek Komisyonu'nun Geçersizliği  Nadležnost i progon Yargı ve kovuşturma

11 Terorizam Terörizm Član 201. Madde 201  (1) Ko počini teroristički čin s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva ili prisiljavanja organa vlasti Bosne i Hercegovine, vlade druge zemlje ili međunarodne organizacije, da što izvrši ili ne izvrši, ili s ciljem ozbiljne destabilizacije ili uništavanja osnovnih političkih, ustavnih, privrednih ili društvenih struktura Bosne i Hercegovine, druge zemlje ili međunarodne organizacije, kaznit će kaznom zatvora najmanje pet godina. (1) Kim zorlayıcı olarak nüfusu veya Bosna Hersek makamları, Başka bir devlet veya uluslararası kuruluşun hükümeti, yürüteceğini ya da değil, veya ciddi istikrarsızlaştırmak amacıyla ya da temel siyasi yok olan, anayasa, Bosna Hersek ekonomik ve sosyal yapılara, diğer ülkeler veya uluslararası kuruluşlar, ciddi korkutucu amacıyla terör eylemi yaparsa en az beş yıl hapis cezası ile cezalandırılır.  (2) Ako je usljed krivičnog djela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt jedne ili više osoba, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje osam godina. (2) Eğer, işlediğin suçta bu maddenin bir veya daha fazla kişiden ölümü olursa paragraf 1'de belirtilen failin en az sekiz yıl hapis cezası ile cezalandırılır.  (3) Ako je pri učinjenju krivičnog djela iz stava 1. ovog člana učinitelj neku osobu s umišljajem lišio života, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (3) Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen suçun işlendiğinin, bir kişinin kasten öldürürse, en az on yıl veya uzun süreli hapis cezaları verilir.  (4) Ko nabavi ili pripremi sredstvo ili ukloni prepreku ili preduzme neku drugu radnju kojom stvori uslove za izvršenje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (4) Bu maddenin (1.) paragrafta belirtilen bir suçun yürütülmesi için koşulları yaratmak, başka eylemleri belirleyen her kim temin veya araçları hazırlık yaparsa veya engelleri kaldırırsa 1-10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

12 (5) Teroristički čin, u smislu ovog člana, podrazumijeva koju od sljedećih radnji, koja s obzirom na svoju prirodu ili kontekst može ozbiljno oštetiti državu ili međunarodnu organizaciju: napad na život osobe koji može prouzrokovati njezinu smrt; napad na fizički integritet osobe; protupravno zatvaranje, držanje zatvorenom ili na drugi način oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja druge osobe, s ciljem da nju ili nekoga drugoga prisili da što izvrši, ne izvrši ili trpi (otmica) ili uzimanje talaca; nanošenje velike štete objektima Bosne i Hercegovine, vlade druge države ili javnim objektima, transportnom sistemu, objektima infrastrukture uključujući informacioni sistem, fiksnoj platformi koja se nalazi u kontinentalnom pojasu, javnom mjestu ili privatnoj imovini, za koju štetu je vjerovatno da će ugroziti ljudski život ili dovesti do znatne privredne štete; otmica zrakoplova, broda ili drugog sredstva javnog saobraćaja ili za prevoz roba; proizvodnja, posjedovanje, sticanje, prevoz, snabdijevanje, korištenje ili osposobljavanje za korištenje oružja, eksploziva, nuklearnog, biološkog ili hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala, kao i istraživanje i razvoj biološkog i hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala; ispuštanje opasnih materija ili izazivanje požara, eksplozija ili poplava s posljedicom ugrožavanja ljudskih života; ometanje ili zaustavljanje snabdijevanja vodom, električnom energijom ili drugim osnovnim prirodnim resursomu s posljedicom ugrožavanja ljudskih života; prijetnja učinjenjem kojeg djela iz tačke a. do h. ovog stava

13 (5) Bu maddenin amacı bir terör eylemi, aşağıdaki eylemlerden birini doğası veya bağlam verilmiş olan, ciddi bir ülke ya da uluslararası bir organizasyon zarar verebilir: ölüme neden olabilecek bir kişinin hayatına saldırı; kişilerin fiziksel bütünlüğüne saldırı; yasadışı hapsi, sınırlı tutulması ya da başka bir kişinin kısıtlama, amacıyla yürütmek için onu veya başka bir kişiyi zorlamak için, başarısız ya da uğrar (kaçırma) veya rehin alarak; Bosna Hersek tesislere büyük zarar, başka bir devlete ya da hükümetin kamu tesislerine zarar vermek, taşıma sistemi, bir bilgi sistemi de dahil olmak üzere bir altyapı tesisi, kıta sahanlığı üzerinde bulunan sabit bir platform, Kamu ya da özel mülke için, insan hayatını tehlikeye ya da büyük ekonomik kayıplara neden muhtemeldir; Uçağın kaçırma, gemiler ya da toplu taşıma diğer araçlar veya mal taşımacılığı; üretimi, bulundurma, satın alma, taşıma, tedarik, kullanım veya silah kullanımı için eğitim, patlayıcılar, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah ya da radyoaktif madde, yanı sıra biyolojik ve kimyasal silahların araştırma ve geliştirme gibi veya radyoaktif malzeme; Tehlikeli maddelerin tahliyesi veya yangına neden patlamalar veya etkisi; Müdahale veya su teminini bozarak, Elektrik veya herhangi bir diğer temel doğal kaynak etkisi, insan hayatını tehlikeye sokulması; Bu paragraf belirtilen fiillerden herhangi işlem için A'dan - H'ya kadar tehdit olarak algılanacak.

14 Finansiranje terorističkih aktivnosti Terörist Faaliyetlerin Finansmanı Član 202. Madde 202  (1) Ko na bilo koji način, neposredno ili posredno, da ili prikupi sredstva s ciljem njihove upotrebe ili znajući da će biti upotrijebljena, u cjelini ili djelomično, za izvršenje: krivičnog djela iz članova: 191. (Uzimanje talaca), 192. (Ugrožavanje osoba pod međunarodnopravnom zaštitom), 194. (Neovlašteno pribavljanje ili raspolaganje nuklearnim materijalom), 194a. (Ugrožavanje nuklearnog objekta), 196. (Piratstvo), 197. (Otmica zrakoplova ili broda ili zauzimanje fiksne platforme), 198. (Ugrožavanje sigurnosti zračne ili morske plovidbe ili fiksnih platformi), 199. (Uništenje i uklanjanje znakova koji služe sigurnosti zračnog saobraćaja), 200. (Zloupotreba telekomunikacionih znakova), 201. (Terorizam), 202a. (Javno podsticanje na terorističke aktivnosti), 202b. (Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti), 202c. (Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti) ovog zakona; svakog drugog krivičnog djela koje može prouzrokovati smrt ili težu tjelesnu povredu civila ili lica koje aktivno ne učestvuje u neprijateljstvima u oružanom sukobu, kada je svrha takvog djela, po njegovoj prirodi ili kontekstu, zastrašivanje stanovništva ili prisiljavanje organa vlasti Bosne i Hercegovine ili drugih vlasti ili međunarodne organizacije da nešto učini ili ne učini, kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine.  (1) Kim, herhangi bir şekilde, doğrudan ya da dolaylı olarak, sağlar veya bunları kullanarak amacıyla fon toplayan veya, kullanıldıkları olacağını bilerek tamamen veya yürütülmesi için kısmen üyelerin suç içinde: 191 (Rehinlerin alarak), 192 (Uluslararası Kişilerin Korumalı tehlikeye), 194 (Nükleer Malzeme Yasadışı Tedarik ve Bertaraf), 194a. (Nükleer Tesisleri Tehlikeye Sokacak), 196 (Korsanlık), 197. (Rehine alma veya Sabit Platformlar), 198, (Hava Trafik ve Denizcilik Navigasyon veya Sabit Platformların Güvenlik Tehlikeye Sokacak), 199 (Yıkım ve Hava Trafik Emniyeti Sinyal Cihazları Utilised çıkarılması), 200 (Telekomünikasyon Sinyallerin Kötüye), 201 (Terör), 202a. (Terör faaliyeti Kamu kışkırtma), 202b. (Terör Faaliyetleri için İşe Alım), 202c. Bu Kanunun (Terörist Faaliyetleri Eğitimi); başka bir hücum ölüme neden amaçlanan veya sivillere ciddi yaralanma veya kişiler, silahlı çatışma çatışmalarda aktif olarak yer almayan zaman böyle bir eylemin amacı, doğası ya da bağlamı tarafından, nüfusun sindirme veya Bosna Hersek yetkilileri makamları zorlamak için veya diğer yetkililere veya uluslararası bir organizasyon şeyler yapmak ya bunu başaramazsa, üç yıl hapis cezası ile cezalandırılır.  (2) Prikupljena sredstva namijenjena za izvršenje ili nastala izvršenjem krivičnog djela iz stava (1) ovog člana bit će oduzeta..  (2) 1. paragrafta maddenin suç kaynaklanan veya toplanan fonları ele geçirilecek.

15 Javno podsticanje na terorističke aktivnosti Terörist faaliyetlerde Halkın tahrik etmek Član 202a. Madde 202 a.  Ko javno, putem sredstva informiranja, distribuira ili na bilo koji drugi način uputi poruku javnosti koja ima za cilj podsticanje drugog na izvršenje krivičnog djela iz članova: 191. (Uzimanje talaca), 192. (Ugrožavanje osoba pod međunarodnopravnom zaštitom) 194. (Neovlašteno pribavljanje ili raspolaganje nuklearnim materijalom), 194a. (Ugrožavanje nuklearnog objekta), 196. (Piratstvo), 197. (Otmica zrakoplova ili broda ili zauzimanje fiksne platforme), 198. (Ugrožavanje sigurnosti zračne ili morske plovidbe ili fiksnih platformi), 199. (Uništenje i uklanjanje znakova koji služe sigurnosti zračnog saobraćaja), 200. (Zloupotreba telekomunikacionih znakova), 201. (Terorizam), 202. (Finansiranje terorističkih aktivnosti), 202b. (Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti), 202c (Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti) i 202d. (Organiziranje terorističke grupe) ovog zakona kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine.  Kim kamusal, bilgi vasıtasıyla dağıtılan veya başka herhangi bir şekilde bir suç işlemek için başka bir kişiyi teşvik etmeyi amaçlanan halka bir mesaj göndermek ile üyelerin: 191, (Rehinlerin alarak), 192 (Tehlikeye Sokacak Uluslararası Koruma Kişiler), 194 (Yasadışı İhale ve Nükleer Maddelerin İmhası), 194a. (Nükleer Tesisleri Tehlikeye Sokacak), 196 (Korsanlık), 197. (Rehine alma veya Sabit Platformlar), 198, (Hava Trafik ve Denizcilik Navigasyon veya Sabit Platformların Güvenlik Tehlikeye Sokacak), 199 (Yıkım ve Hava Trafik Emniyeti Sinyal Cihazları Utilised çıkarılması), 200 (Telekomünikasyon Sinyallerin Kötüye), 201 (Terör), 202 (Terörist Faaliyetleri Finansman), 202b. (Terör Faaliyetleri için İşe Alım), 202c (Terörist Faaliyetleri Eğitim) ve 202d. (Bir terörist grubun organizasyonu) Bu kanunun üç yıl hapis cezası ile cezalandırılır.

16 Vrbovanje radi terorističke aktivnosti Terörist faaliyetler için ayartma Član 202b. Madde 202 b.  Ko vrbuje ili navodi drugoga da počini ili učestvuje ili pomaže u izvršenju ili da se pridruži terorističkoj grupi radi izvršenja nekog od krivičnih djela iz članova: 191. (Uzimanje talaca), 192. (Ugrožavanje osoba pod međunarodnopravnom zaštitom), 194. (Neovlašteno pribavljanje ili raspolaganje nuklearnim materijalom), 194a. (Ugrožavanje nuklearnog objekta), 196. (Piratstvo), 197. (Otmica zrakoplova ili broda ili zauzimanje fiksne platforme), 198. (Ugrožavanje sigurnosti zračne ili morske plovidbe ili fiksnih platformi), 199. (Uništenje i uklanjanje znakova koji služe sigurnosti zračnog saobraćaja), 200. (Zloupotreba telekomunikacionih znakova), 201. (Terorizam), 202 (Finansiranje terorističkih aktivnosti) 202a. (Javno podsticanje na terorističke aktivnosti) ili 202c. (Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti) ovog zakona kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine.  Kim ayartma veya işlemek için başka bir neden olursa ya katılır veya komisyon yardımcı olarak veya Madde kapsamına giren suçlardan herhangi birini işlemek amacıyla bir terörist gruba katılmak için: 191 (Rehinlerin alarak), 192 (Uluslararası Kişilerin Korumalı tehlikeye), 194 (Nükleer Malzeme Yasadışı Tedarik ve Bertaraf), 194a. (Nükleer Tesisleri Tehlikeye Sokacak), 196 (Korsanlık), 197. (Rehine alma veya Sabit Platformlar), 198, (Hava Trafik ve Denizcilik Navigasyon veya Sabit Platformların Güvenlik Tehlikeye Sokacak), 199 (Yıkım ve Hava Trafik Emniyeti Sinyal Cihazları Utilised çıkarılması), 200 (Telekomünikasyon Sinyallerin Kötüye), 201 (Terör), 202 (Terörist Faaliyetleri Finansman), 202a. (Terör faaliyeti Halkın tahrik) veya 202c. Bu yasanın (Terörist Faaliyetleri Eğitim) üç yıl hapis cezası ile cezalandırılır.

17 Obuka za izvo đ enje terorističkih aktivnosti Terör Faaliyetleri gerçekleştirmek için Eğitimi Član 202c. Madde 202c.  (1) Ko drugog osposobi za izradu ili korištenje eksploziva, vatrenog oružja ili drugog oružja ili štetnih ili opasnih materija ili eksplozivnih naprava ili poduči o drugim konkretnim metodama, tehnikama ili vještinama u svrhu izvršenja nekog od krivičnih djela iz članova: 191. (Uzimanje talaca), 192. (Ugrožavanje osoba pod me đ unarodnopravnom zaštitom), 194. (Neovlašteno pribavljanje ili raspolaganje nuklearnim materijalom), 194a. (Ugrožavanje nuklearnog objekta), 196. (Piratstvo), 197. (Otmica zrakoplova ili broda ili zauzimanje fiksne platforme), 198. (Ugrožavanje sigurnosti zračne ili morske plovidbe ili fiksnih platformi), 199. (Uništenje i uklanjanje znakova koji služe sigurnosti zračnog saobraćaja), 200. (Zloupotreba telekomunikacionih znakova), 201. (Terorizam), 202. (Finansiranje terorističkih aktivnosti), 202a. (Javno podsticanje na terorističke aktivnosti) ili 202b. (Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti) kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine. (1) Kim başkasına üretim nasıl yapıldığını veya patlayıcı kullanımı, ateşli veya diğer silahlar veya zararlı ya da tehlikeli maddeler veya patlayıcı veya diğer özel yöntemler, teknikler hakkında öğretmek Madde kapsamına giren suçlardan herhangi birini işlemek amacıyla veya beceriler: 191 (Rehinlerin alarak), 192 (Uluslararası Kişilerin Korumalı tehlikeye), 194 (Nükleer Malzeme Yasadışı Tedarik ve Bertaraf), 194a. (Nükleer Tesisleri Tehlikeye Sokacak), 196 (Korsanlık), 197. (Rehine alma veya Sabit Platformlar), 198, (Hava Trafik ve Denizcilik Navigasyon veya Sabit Platformların Güvenlik Tehlikeye Sokacak), 199 (Yıkım ve Hava Trafik Emniyeti Sinyal Cihazları Utilised çıkarılması), 200 (Telekomünikasyon Sinyallerin Kötüye), 201 (Terör) 202 (Terörist Faaliyetleri Finansman), 202a. (Terör faaliyeti Kamu tahrik) veya 202b. (Terör Faaliyetleri için İşe Alım) üç yıl hapis cezası ile cezalandırılır.  (2) Kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se i osoba koja da sredstva za obuku ili na bilo koji način stavi na raspolaganje prostoriju ili drugi prostor, znajući da će biti upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana.  (2) belirtilen (1) fıkrasında bu maddenin şahıs veya kişinin bu eğitimi için fon veya herhangi bir şekilde uygun yer açmak veya diğer binaların, bu maddenin bilerek altında suç işlemek için kullanılacaksa ceza alacak.

18 Organiziranje terorističke grupe Terör Grup düzenlenmesi Član 202d. Madde 202d.  (1) Ko organizira terorističku grupu ili na drugi način udružuje najmanje tri lica radi izvršenja nekog od krivičnih djela iz članova: 191. (Uzimanje talaca), 192. (Ugrožavanje osoba pod međunarodnopravnom zaštitom), 194. (Neovlašteno pribavljanje ili raspolaganje nuklearnim materijalom), 194a. (Ugrožavanje nuklearnog objekta), 196. (Piratstvo), 197. (Otmica zrakoplova ili broda ili zauzimanje fiksne platforme), 198. (Ugrožavanje sigurnosti zračne ili morske plovidbe ili fiksnih platformi), 199. (Uništenje i uklanjanje znakova koji služe sigurnosti zračnog saobraćaja), 200. (Zloupotreba telekomunikacionih znakova), 201. (Terorizam), 202. (Finansiranje terorističkih aktivnosti), 202a. (Javno podsticanje na terorističke aktivnosti), 202b. (Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti) ili 202c. (Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti) kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina.  (1) Kim bir terörist grup organize ederse ya da başka üç kişilik bir asgari Maddelerinde belirtilen suçlar işlemeye birleştiriyorsa:191 (Rehinlerin alarak), 192 (Uluslararası Kişilerin Korumalı tehlikeye), 194 (Nükleer Malzeme Yasadışı Tedarik ve Bertaraf), 196 (Korsanlık), 194a. (Nükleer Tesislerinin Tehlikeye Sokacak), 197. (Rehine alma veya Sabit Platformlar), 198, (Hava Trafik ve Denizcilik Navigasyon veya Sabit Platformların Güvenlik Tehlikeye Sokacak), 199 (Yıkım ve Hava Trafik Emniyeti Sinyal Cihazları Utilised çıkarılması), 200 (Telekomünikasyon Sinyallerin Kötüye), 201 (Terör), 202 (Terörist Faaliyetleri Finansman), 202a. (Terör faaliyeti Halkın kışkırtma), 202b. (Terör Faaliyetleri için işe alma) veya 202c. (Terör Faaliyetleri Eğitim) beş yıl hapis cezası ile cezalandırılır.

19  (2) Ko postane pripadnik grupe iz stava (1) ovog člana ili na bilo koji drugi način učestvuje u aktivnostima terorističke grupe, uključujući pružanje finansijske i bilo koje druge pomoći, kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine.  (2) 1. maddenin belirtilen Her kim bir grubun üyesi olursa veya başka bir şekilde, bir terörist grubun faaliyetlerine katılmak, mali ve diğer herhangi bir yardım sağlanması da dahil olmak üzere, üç yıl hapis cezası ile cezalandırılır.  (3) Pripadnik grupe iz stava (1) ovog člana koji otkrije grupu prije nego što je u njenom sastavu ili za nju počinio krivično djelo, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine, a može biti i oslobo đ en kazne.  (3) 1. maddenin belirtilen grubunun bir üyesi kendi saflarında grup ya da onu için suç işlemeden önce çıkarsa, para cezası ile cezalandırılır veya üç yılı hapis cezası veya ceza almayabilir.

20 NASILNIČKI KRIMINALITET ŞİDDET DAVRANIŞI  Krivična djela sa elementima nasilja, kao što su: otmice, iznude i ucjene karakteriziraju specifične ekonomske i društvene prilike u Bosni i Hercegovini.  Şiddet içeren suç,: adam kaçırma, gasp ve şantaj gibi Bosna Hersek'te özel ekonomik ve sosyal durum ile karakterize ediyor.


"UZROCI POJAVE ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA, TERORIZAM, NASILNIČKI KRIMINALITET ORGANİZE SUÇ, TERÖRİZM, ŞİDDET DAVRANIŞLARI ORTAYA ÇIKMASI NEDENLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları