Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM VAKFI 2011 Yılı Çalışmaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM VAKFI 2011 Yılı Çalışmaları."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM VAKFI 2011 Yılı Çalışmaları

2 Yönetim Kurulu Prof. Dr. Zafer Öztek (Başkan) Prof. Dr. Ayşe Akın (İkinci Başkan) Prof. Dr. Feridun Gökırmak Abdülgani Sınık Salih Çeyiz Kadir Bilgin Gözüm Ali Özdemir

3 Denetim Kurulu Av. Aydoğan Erçoban Kim.Müh. Metin Berberoğlu

4 İdari İşler Yönetim Kurulu 2011 yılı içinde 14 kez toplanmış, 193 gündem maddesini görüşmüştür. 2011 yılında Vakfımıza 316 adet yazı gelmiş, 566 adet yazı gönderilmiştir.

5 Personel Genel Müdürlük / Toplam 7 kişi 1 genel müdür, 1 idare ve personel müdürü, 2 hukuk müşaviri, 2 memur, 1 hizmetli

6 Personel İşleri Ayrıca serbest meslek makbuz karşılığında bir muhasebe bürosundan SAV-İŞ tarafından hizmet satın alınarak, Vakfımız ve SAV-İŞ’ in muhasebe kayıt ve işlemleri yapılmaktadır. Mevcut Vakıf personelimiz ile SAV-İŞ’in de iş ve işlemleri yürütülmektedir, SAV-İŞ’ te 1 hizmetli ve 1 şoför istihdam edilmektedir.

7 Faaliyetlerimiz Karşılıksız burs Edirne Kadın Sığınma Evi Bergama Özürlü Eğitim Merkezi Bedelsiz kullandırılan taşınmazlar Yardımlar Yayınlar

8 Karşılıksız Burs Burs Yönetmeliğine uygun olarak 168 öğrenciye aylık 200 TL burs bağlandı. Bursiyerlerin 56 tanesi önceki yıldan burs almaya başlamış olanlardır. Burs verilmesinde öğrencinin başarı ve gelir düzeyi esas alındı. Burs süresi 9 aydır. Her yıl yeniden başvuru gereklidir. 168 öğrencinin 9 aylık burs tutarı 302.400 TL Burs Komisyonu : Prof. Dr. Okan Atay ; Doç. Dr. Ertan Kahramanoğlu; Ömer Yıldız; Mustafa Subaşı

9 BURS ALANLAR Tıp 103 Hemşirelik 21 Diş Hekimliği 6 Ebelik 5 Sağlık İdaresi 6 Beslenme 6 FTR 8 Eczacılık 8 Diğer 5 Toplam 168

10 Edirne Kadın Sığınma Evi Vakıf, Edirne Belediyesi’ne 5 yıl süreliğine taşınmazın kullanım hakkını devretmişti. Belediye, binanın kullanımını İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne devretti. Belediye binanın onarımını tamamladı; 10 kadın ve 6 çocuk hizmet almaktadır.

11 Bergama Özürlü Eğitim Merkezi Bergama’da sit alanında bulunan Vakfa ait yanmış bir bina Bergama Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilmişti. Düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Belediye tarafından onarılan bina tefriş sonrası Özürlü Eğitim Merkezi olarak hizmete girecek.

12 BEDELSİZ KULLANDIRILAN TAŞINMAZLAR Manisa / Sağlık Müdürlüğü sosyal tesisi K. Maraş / Sağlık Evi K. Maraş / 112 Acil Sağlık Hizmetleri İzmir – Kemalpaşa / TSM,AÇS ve İşyeri Hekimliği İzmir / Karşıyaka / 112 Acil Yardım

13 Yardımlar Van ilindeki deprem sonrası Yüzüncü Yıl Üniversitesine 3 adet prefabrik yapı sağlandı. Van dışına çıkmak isteyen 13 vatandaşa yol giderleri ödendi. 22 adet devlet hastanesi ve sağlık müdürlüğüne çeşitli boylarda yaklaşık 4.4 milyon adet tek kullanımlık enjektör Medplast’tan satın alınarak bağışlandı. Farmasotik Bilimler Derneğine yayın amacıyla 5.000 TL yardım yapıldı.

14 Yayınlar Sağlık ve Toplum Dergisi

15 TAŞINMAZLAR Toplam 64 tapulu taşınmazımız vardır Bunların 4 tanesi arsadır SAV-İŞ tarafından yürütülen kiralama işlerine Vakıf tarafından devam edilmektedir. Bergama ilçesindeki arsamız aile sağlığı merkezi de dahil olan bir bina yapımı için kat karşılığında (% 40) bir firmaya verildi. Halil ve Naşide Gelendost çifti, bağışladığı taşınmazın intifa hakkını da bir protokol ile Vakfımıza devrettiler. Bu hayırseverlere bir törenle plaketleri sunuldu.

16 TAŞINMAZLAR İzmir, Denizli, K. Maraş ve Karabük illerindeki taşınmazlarımızdan 16 tanesi aile sağlığı merkezi olarak kiraya verilmiştir. 2011 yılı içinde kira geliri olarak 191.042 TL gelir elde edilmiştir. 2011 yılı içinde kiraya verilen taşınmazlar için 13 Belediye’ye 23 taşınmaz karşılığı emlak vergisi olarak 17.771, 73 TL emlak vergisi ödenmiştir.

17 Denetim Vakfımız 4 türlü denetimden geçmiştir: Bağımsız denetim Yeminli Mali Müşavir denetimi İç denetim Maliye Bakanlığı denetimi

18 Bağımsız Denetim Bağımsız denetim firmasının raporunda belirtildiği gibi “….mali tablolar ve SSYV ve iktisadi işletmelerinin 31.12 2011 tarihi itibariyle mali durumlarını ve 1.1.2011 – 31.12.2011 dönemine ait faaliyet sonuçlarını tüm önemli hususlar açısından 5737 sayılı Vakıflar Kanununa ve Kanuna ilişkin yönetmelikler ile tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak yansıtmaktadır.”

19 Yeminli Mali Müşavir Denetimi Yeminli Mali Müşavirin raporunda belirtildiği gibi, “….. Vakfın kendisine tanınmış bulunan vergi muafiyetinin ihlalinin söz konusu olmadığı, dolayısıyla devamının gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.” Bu rapordan anlaşılacağı gibi, Vakfımızın işletme ve iştiraklerine yaptığı katkılar Vakfımın amaçları içinde kabul edilmiştir.

20 Maliye Bakanlığı Denetimi Maliye Bakanlığı Vakfımız harcamalarının amaca dönük olup olmadığı hususunu inlemektedir. Böyle, vergi muafiyetinden yararlanmamız konusu netlik kazanacaktır. Denetim devam etmektedir.

21 Hukuk İşleri Halen Vakıf ve DTM de toplam 35 dava devam ederken, yıl içinde 12 dava sonuçlanmış, 4 icra takibi yapılmıştır. 2002-2005 dönemi denetimine istinaden açılan davaların büyük çoğunluğu Vakıf zararı oluşmadığı gerekçesi ile mahkemelerce ret edilmiştir. Yönetim Kurulumuz mahkemelerin ret kararlarına uyarak davaları temyiz etmemiştir. ( Kuşadası Şubesi) Açılan bu davalardan İzmir Kırtasiye alımı kabul edilmiş olup Yargıtay onamasından sonra, tutarın; taksitle ve vade farkı uygulanmadan tahsil edilmektedir.

22 Hukuk İşleri Medpalst’la ilgili olarak açılan dava devan etmekte olup, 2M şirketine enjektör satışının şirketin genel müdürünce yapıldığı, şirketin yönetim kurulunun satışa ilişkin karar almadığı, bu satışın genel kurullar da görüşülerek yönetimin ibra edildiğinden şirket yönetim kurulu sorumlu tutulmamalıdır. Çeşme Şubesi davasında davanın devam edebilmesi için tebligat yapılamayan B.Şenay ve O.Taner hakkında dava atiye bırakıldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğünce açılan görevden alma davası yerel mahkemede; Ceza davası Yargıtay’da olmak üzere devam etmektedirler. Dava sayısındaki azalma ile birlikte işlem hacimlerine göre 3 olan avukat sayısı azaltılması planlanmıştır.( 2012 de bu sayı 2 ye düşürülmüştür.)

23 Gelirler (2011) (TL) Gelir toplamı 1.224.987,69 İştiraklerden temettü gelirleri 132.372,85 Kambiyo karları 1.188,47 Diğer Olağan Gelir ve Kârları 191.042,26 Diğer olağandışı gelirler 42.824,30 Bağış ve Yardımlar 1.555,55 Menkul Kıymet Satış karları 4.417,94 Diğer Gelirler 8.133,58 Faiz gelirleri (Net) 843.452,74

24 Giderler (2011) GİDERİN TÜRÜTL Genel yönetim giderleri472.282,07 Amaca yönelik giderler521.875,44 Olağan Dışı giderler31.397,83 GİDER TOPLAMI1.025.555,34 DÖNEM GELİR FAZLASI199.432,35

25 Yasal Harcama Oranı Maliye Bakanlığı işletme ve iştiraklere yapılan sermaye artışının 2/3 oranından sayılmayacağını bildirdi. Maliye Bakanlığı adına “Onay Raporu” düzenleyen Yeminli Mali Müşavir bu görüşün tam aksi yönde rapor düzenledi ve raporunda sermaye artışlarının 2/3’lük harcama kabul edilmesi gerektiğini açıkça belirtti. Maliye Bakanlığı’nın konu ile ilgili denetim ve değerlendirme işlemi devam etmektedir.

26 Vergi Muafiyetinin Avantajı Gayrimenkul tescil ve şerhi harcı Vakıf binaları emlak vergisi Veraset ve intikal vergisi KDV 17/1ve 2. fıkrası teslimlerinde(sağlık hizmetleri) Bağış yapanlar için bağışın %5-%10’nu gider yazmaları Rehabilitasyon merkezi işletildiğinde Maliye Bakanlığı’ndan izin alınarak 5 hesap dönemi Kurumlar Vergisi istisnası BU AVANTAJLAR YANINDA YILDA 800-850 BİN TL ‘nin AMACA DÖNÜK HİZMETLER İÇİN HARCANMASININ ZORUNLU OLMASI TARTIŞILMASI GEREKEN BİR HUSUSTUR

27 Medplast Bilindiği gibi, üretim durdurulmuştur. Çin’de yaklaşık 8 milyon adet enjektör yaptırıldı. Piyasadaki rekabet ve döviz piyasasındaki aşırı yükselme ve dalgalanma nedeniyle pazarlama sıkıntıları çekilmeye devam edilmektedir. Şirketin kiralanması için iki kez gazete ilanı verilerek teklifler alındı. Birinci girişimde en yüksek fiyat veren firma sözleşme aşamasında vazgeçti. Halen başka bir firma ile görüşmeler sürmektedir.

28 Sağlık Kaynak Suyu : Şirketin işletim hakkı 1997 yılında kiraya verilmişti. Şirketin kiralama dışında bir faaliyeti bulunmamaktadır. Ancak, firma kiralamış olduğu iki kaynaktan birini iade etmek ve kira bedelini düşürmek istediğinden hukuki süreç başlatılacağı öğrenilmiştir. Diğer kaynağın kiralanması için görüşmeler sürmektedir. Sağlık Su 2011 yılı içinde 459.234 TL kar elde etmiştir. Vakfımıza önenecek miktar 130.137 TL dir.

29 Diğer konular 2011 yılında yapılan 27. Genel Kurulumuzda Vakıf Senedinin değiştirilmesi konusunda bir çalıştay yapılması kararı alınmıştır. Bu amaçla yapılan planlamalara rağmen, çalıştaya katılmak isteyen üyelerimin sayısının çok az olması nedeniyle bu toplantıdan vazgeçilmek zorunda kalınmıştır.

30 Vakfımızın mütevellilerin yaş ortalamasındaki yükseklik göz önüne alınarak genç ve yeni üyelerin Vakfa kazandırılması ve Genel Kurullara katılmamayı bir alışkanlık haline getiren üyelerimizin haklarını uygun görecekleri başka kişilere devretmeleri Vakfımızın geleceği açısından önemli hususlardır.

31 Konya ve İzmir şubelerimizle ilgili olarak mahkeme kararı ile kesinleşmiş olan SGK borçları 6111 sayılı kanundan yararlanılarak ana para ve ferileri indirimli biçimde ödenmiştir. Aynı kanundan yararlanılarak Üsküdar ve Güngören şubelerimizle ilgili vergi borçlarının ana para ve ferileri de indirimli biçimde ödenmiştir. Geçmiş deneyimlerimiz dikkate alınarak “Yönetici Sorumluluk Sigortası” yaptırılmıştır.

32 VAKIF DUASI “ Her kimse ki; Vakıflarımın bekasına özen ve gelirlerinin artırılmasına itina gösterirse, bağışlayıcı olan Allahu Teâlâ'nın huzurunda ameli güzel ve makbul olup, mükâfatı sayılamayacak kadar çok olsun, dünya üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin...” Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesinden... Hicri 950 - Miladi 1543 TEŞEKKÜR EDERİZ


"SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM VAKFI 2011 Yılı Çalışmaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları