Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM VAKFI 2009 Yılı Çalışmaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM VAKFI 2009 Yılı Çalışmaları."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM VAKFI 2009 Yılı Çalışmaları

2 Yitirdiklerimiz Vakfımız Kurucu Üyelerinden Sayın Dr. Faruk Bayülkem, Sayın Dr. Abdurrahman Koçer ve Sayın Prof. Dr. İhsan Doğramacı’ yı yitirmenin üzüntüsü içindeyiz.

3 Vakıf Senedinin Güncellenmesi Bir önceki Genel Kurul Toplantısında Vakıf Senedinin güncellenmesi kararı alınmıştı. Bu amaçla kurulan bir komisyon (Prof. Dr. Feridun Gökırmak, Prof. Dr. Okan Atay, Prof. Dr. Recep Akdur, Doç. Dr. Ertan Kahmanoğlu) tarafından hazırlanan taslak Yönetim Kurulu teklifi haline getirilmiştir.

4 Ancak, 2/3 çoğunluk sağlanamadığı için Genel Kurul kararına uygun olarak Vakıf Senedinin güncellenmesi için düşünülen Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılamamıştır. Bu nedenle Sened değişikliği konusu Olağan Genel Kurul gündemine alınmıştır.

5 İdari İşler Sayın Emine Tunalı ‘nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 2. yedek üye sayın Recep Akdur çağrılmıştır. Vakıf Senedinin 12. maddesi gereği en az 4 üye ile toplanılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu 2009 yılı içinde 12 kez toplanmış, 184 gündem maddesini görüşmüştür. 2009 yılında Vakfımıza 461 adet yazı gelmiş, 652 adet yazı gönderilmiştir.

6 İdari İşler Vakfımıza ait bir misafirhane olması talebi gerçekleştirilmiş ve Genel Müdürlüğün üst katındaki daire misafirhane olarak düzenlenmiştir. Kapatılan şubelerden devren alınan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan malzeme kayıtlardan düşülmüştür.

7 İdari İşler Genel Müdürlük personel durumu Toplam 7 kişi 1 Genel Müdür 1 İdare ve Personel Müdürü 2 Hukuk Müşaviri 2 Memur 1 Hizmetli Vakfın ve SAV-İŞ ‘in muhasebe kayıt ve işlemleri için bir muhasebe bürosundan hizmet satın alınmaktadır.

8 Denetimler ve Hukuk İşleri Yeni vakıflar mevzuatına uygun olarak “Önder Bağımsız Denetim ve Danışmalık A.Ş.” firması ile 2009 ve 2010 yılları için anlaşma yapılmıştır.

9 Denetimler ve Hukuk İşleri Bağımsız denetim firmasının raporunda belirtildiği gibi “….mali tablolar ve SSYV ve iktisadi işletmelerinin 31.12 2009 tarihi itibariyle mali durumlarını ve 1.1.2009 – 31.12.2009 dönemine ait faaliyet sonuçlarını tüm önemli hususlar açısından 5737 sayılı Vakıflar Kanununa ve Kanuna ilişkin yönetmelikler ile tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak yansıtmaktadır.”

10 Denetimler ve Hukuk İşleri Vakıf deneticileri ve yeminli mali müşavir tarafından denetimler yapılmıştır. 2009 yılında da çalışmalarımızın ağırlık noktasını Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişlerince hazırlanmış raporlara verilen cevaplar ve açılan davalar oluşturmuştur.

11 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün isteği üzerine açılan davalar Haydarpaşa şubesi eski Yönetim Kurulu aleyhine açılan davayı davalılar kazandı (Vakıflar müfettişlerinin hasızlığının göstergesidir) Pendik şubesi eski Yönetim Kurulu aleyhine açılan davayı davalılar kazandı (Vakıflar müfettişlerinin hasızlığının göstergesidir) Av. Necati Uğur’a ödenen avukatlık ücreti ile ilgili davayı davalılar kazandı (Vakıflar müfettişlerinin hasızlığının göstergesidir) Birol Budak’a ödenen tazminat ile ilgili davayı davalı kazandı (Vakıflar müfettişlerinin hasızlığının göstergesidir)

12 Gelirler (2009) (TL) Faiz gelirleri (Net)1.371.391,36 İştiraklerden temettü gelirleri 135.244,78 Diğer olağan gelirler (Kira, lojman vb) 28.200,00 Konusu kalmayan karşılıklar 7.113,27 Diğer olağandışı gelirler 65.357,10 Gelir toplamı1.607.306,51

13 Giderler (2009) GİDERİN TÜRÜ TL Genel yönetim giderleri 374.363,54 Amaca yönelik giderler 9.572,53 Olağan dışı giderler 22.823,76 GİDER TOPLAMI 383.936.07 DÖNEM GELİR FAZLASI 1.200.546,68

14 Amaca yönelik harcamalar Engelliler Konfederasyonunun çalışmalarına katkı : 5.000 TL Sağlık ve Toplum Dergisi basımı 4.572.53 TL Medplast A.Ş. Sermaye artışı: 1.473.550 TL DTM sermaye artışı : 500.000 TL TOPLAM : 1.983.122.53 TL

15 TAŞINMAZLAR Toplam 64 taşınmazımız vardır Bunların 2 tanesi arsadır İzmir Konak ilçesindeki bir taşınmazımız Bakanlar Kurulunun “afete maruz bölge” ilan etmesi üzerine kamulaştırılmıştır (56.985 TL) Ankara Ulus’taki binamız İl Sağlık Müdürlüğü’ne kiraya verilmiştir. (3.000 TL/ay)

16 TAŞINMAZLAR Aile hekimliği uygulamasına geçen İzmir, Denizli, Edirne ve Karabük illerinde sağlık ocağı olarak kullanılmakta olan taşınmazlarımız 71 aile hekimine kiralanmıştır. Toplam olarak 23 taşınmazımız kiradadır Kira gelirleri Vakfımızın bir iktisadi işletmesi olan SAVİŞ tarafından toplanmaktadır.

17 Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Özel Dirimsel Tıp Merkezi Özel Dirimsel Tıp Merkezi

18 Hasta Sayısı 2009-277 2010-275 gün YILLARYILLIK HASTA SAYISI AYLIK ORTALAMA GÜNLÜKHASTA BAŞINA CİRO 200624.1482.0128873 200740.7903.40014892 200840.8983.40814884 200945.5603.79616476

19 Gelir Gider Durumu 2006200720082009 GELİR1.786.0003.782.5653.454.8013.501.571 GİDER3.311.0003.822.2424.560.3544.527.887 -1.525.000-39.678-1.105.553-1.026.316 Not: 2009 yılı giderlerden karşılık gideri ve yasal takipte olanlar düşülmüştür.

20 Ayaktan Yeni Hasta Sayısı 20072008 Bir önceki yıla göre değişim % 2009 Bir önceki yıla göre değişim % TOPLAM YENİ HASTA SAYISI14.0098.741-3812.347+4129.891

21 Yatan Hasta

22

23 2009 Yılı Faaliyetleri Kardiyoloji (Yarı Zamanlı) Diyetisyen Hizmetleri Gastroenteroloji (Tam Zamanlı) Fizik Tedavi Ünitesi Genişletildi. Dermatoloji Bölümü’ne Lazer Estetik ve Epilasyon Cihazı ilave edildi. Diş hekimi değişti

24 2009 Yılı Faaliyetleri Özel Sigorta Anlaşmaları Genişletildi. Ak Sigorta Yapı Kredi Bankası A.Ş. Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Güneş Sigorta A.Ş. Demir Hayat Sigorta A.Ş. Ankara Sanayi Odası

25 2009 Yılı Faaliyetleri Hasta Taşıma Servis Hizmeti Tıbbi arşiv sistemi yeniden düzenlendi. Faturalama hizmetleri daha hızlı hale getirildi. Radyolojide PACS sistemi film basım işlemleri sıfıra yaklaştırıldı. Bilgisayarlı Tomografi dışarıdaki sağlık kuruluşlarına hizmet vermeye başladı. Malzeme stok sistemi yenilendi.

26 Web sayfası güncellenmesi düzenli hale getirildi. İnternet üzerinden randevu alınabilmesi sağlandı. ESWT cihazı alınarak fizik tedavi hizmetleri arttırıldı. Her poliklinik bankosundan randevu verilebilmesi sağlandı.

27 Bina dışındaki tabelanın LED ışıkla aydınlatılması sağlanarak hem enerji tasarrufu hem de akşam binanın görünmesi sağlandı. Katlara LCD TV ler konularak her dakika hastalara merkezde yapılan işlemler ile ilgili bilgi ve tanıtımlar yapılmaya başlandı. Hizmet içi eğitimler gerçekleştirildi.

28 Sosyal Faaliyetler Sigara Bırakma Günü nedeniyle okullarda hekimlerimiz tarafından eğitim toplantıları gerçekleştirildi. Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kadın Sağlığını Korumaya Yönelik faaliyetler gerçekleştirildi.

29

30

31

32 SGK Kesinti Oranları SGK Kesintilerinde 2009 yılı ikinci döneminde belirgin bir iyileştirme sağlanmıştır.

33 Hasta Sayısının Azalmasındaki Etmenler Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler SGK hastalarındaki katılım paylarının 2 TL den 12 TL düzeyine çıkartılması Özel Sağlık Kuruluşlarında %70’e kadar ek katkı payı alınacağı haberi 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren Kamu Personelinin (Devlet Memurları) SGK kapsamına alınmasının gelir azaltıcı etkisi SUT fiyatlarında indirimler yapılması, Bazı uygulamaların paket fiyat içine alınması

34 Sağlık Bakanlığı tarafından Cerrahi Müdahale Listesindeki bazı ameliyatların çıkarılması, 15 Ocak 2010 tarihinden sonra Kamu Personelinin SGK’ya çevrilmesi genel ciromuzda % 40 civarında bir düşüşe neden olmuştur. Görüşülen Özel Tıp Merkezleri ve Özel Hastanelerde poliklinik sayılarında ortalama %30-50 arasında düşüşlerden söz edilmektedir.

35 Bir Diğer Önemli Neden SGK’ nın Tıp Merkezleri Özel Hastaneler Devlet Hastaneleri ve Üniversitelere ödediği ücretlerdeki farklılıklardır.

36 Son bir yıl içinde Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile ilgili en az 100 kez değişiklik yayımlandı. Bunlardan 15 kadarı Tıp Merkezimizi ilgilendirecek önemli düzenlemelerdi

37 DTMÜniversite Devlet Hastanesi Özel Hastane Dahiliye23554427 Gastroenteroloji23554427 Dermatoloji23413325 FTR22554426 Genel Cerrahi24554428 Göz Hastalıkları21443525 KBB20433424 Kadın Hast. Ve Doğum27554427 Nöroloji25514129 Ortopedi20493924 Çocuk Hastalıkları21443525 Üroloji22554426 SGK’ nın Branşlara Göre Ödediği Ücretler

38 Beklenen değişiklikler Tam süre çalışma Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe girecek SGK hastalarından alınan ek ücret sınırı artırılabilir (Halen % 30) Yeni yönetmelik gereği 3 yıl sonra Tıp Merkezinde bazı değişiklikler gerekecektir (Ameliyathane yüksekliği, hasta alanının arttırılması vb)

39

40 Ne yapılabilir? Bağış Satış Kiralama (Ruhsat devri) Birleşme (Ruhsat devri) Üniversite ile Diğer tıp merkezleri ile Bir hastane ile Bir sağlık grubu ile

41 Yıpranan kalıplar yenilendi. Kalıplar Çin’de yaptırıldı. Teşvik kapsamında bir enjeksiyon makinesi, iki conta montaj makinesi, bir ambalaj makinesi, bir etiket yazma makinesi ve hava kompresörü satın alındı Üretimi artırmak amacıyla toplam çalışanların sayısı 33’den 48’e çıkartıldı

42 İlk kez yurt dışına ihracat yapılarak Azerbaycan’a 3 milyon civarında enjektör satıldı Yurt içinde bir firma ile ayda 2 milyon adetlik bir bağlantı yapıldı. Ancak, Çin’den getirtilen enjektörlerin bizim maliyet fiyatlarımızın çok altında olması nedeniyle bu ilişki uzun süreli olamadı.

43 Geçen yıl yapılan Genel Kurul toplantısında belirtildiği gibi Medplast’ta damacana üretimi planlamaktaydı. Bu amaçla ve şirketin zorunlu giderlerini karşılamak için Ancak, bu karardan vaz geçildi. Bu amaçla, sermaye artışı için kalan 1.473.550 TL şirket hesabına aktarıldı.

44 Üretilen enjektör 30.947.350 adet Satılan enjektör 27.508.750 adet Satış cirosu : 1.399.915 TL

45 Şirketin 2009 yılı zararı 499.874 TL olsa da, bunun içinde 22.639 TL’si personel kıdem tazminatları karşılığı, 39.250 TL ‘si amortisman karşılığından oluşmaktadır.

46 Piyasada 622.516 TL ve stoklarda 860.133 TL’si hemen nakde çevrilebilecek toplam 1.482.650 TL tutarında alacağı ve stok malı bulunmaktadır.

47 Bu tutarlara bankadaki 153.532 TL de eklendiğinde Şirketin toplam 1.636.182 TL tutarında nakit ve hemen nakde çevrilebilecek varlığı bulunmaktadır. Şirketin temel darboğazı satışlardır.

48 Ham madenin dışa bağımlı olması, ham madde alımlarının ödemelerinin kısa vadeli olmasına karşılık ürünlerin uzun vadeli satılabilmesi nedeniyle, güçlü bir sermaye yapısını zorunlu kılmaktadır.

49

50 Sağlık Kaynak Suyu : Şirketin işletim hakkı 1997 yılında kiraya verilmişti. Şirketin kiralama dışında bir faaliyeti bulunmamaktadır.

51 2009 yılında Şirket 504. 354 TL kâr elde etmiştir. Vakfımıza düşen kâr payı net 142.794 TL dir. Şirket iki yıl önce satın aldığı bir kaynağı kiralamayı planlamaktadır.

52

53 VAKIF DUASI “ Her kimse ki; Vakıflarımın bekasına özen ve gelirlerinin artırılmasına itina gösterirse, bağışlayıcı olan Allahu Teâlâ'nın huzurunda ameli güzel ve makbul olup, mükâfatı sayılamayacak kadar çok olsun, dünya üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin...” Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesinden... Hicri 950 - Miladi 1543 TEŞEKKÜR EDERİZ


"SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM VAKFI 2009 Yılı Çalışmaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları