Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstihdam Politikaları ve Çalışmaları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Muammer COŞKUN İl Müdürü Mail:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstihdam Politikaları ve Çalışmaları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Muammer COŞKUN İl Müdürü Mail:"— Sunum transkripti:

1 İstihdam Politikaları ve Çalışmaları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Muammer COŞKUN İl Müdürü Mail: muammer.coskun@iskur.gov.tr

2 Temel Misyon 2 İşveren odaklı politikalar ile işverenlerin aradıkları nitelikli işgücünün temini, İşsizlik sigortası fonunun yönetimi (94,5 Milyar TL) Etkin Aktif ve Pasif İşgücü Piyasası Programları Sürdürülebilir İstihdam Politikaları Etkin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri İstihdam Teşvikleri Endüstriyel ilişkiler,

3 Türkiye’nin nüfusu: 78.741.053 (%49,8 Kadın, %50,2 Erkek) 15-64 Yaş Aralığındaki Nüfus: 53.359.594 (%67,8) İstanbul Nüfusu: 14.657.434 (%49,8 Kadın, %50,2 Erkek) 15-64 Yaş Aralığındaki İstanbul Nüfus: 10.442.810 (%71,2) Türkiye’de her yıl ortalama 700-750 bin kişi çalışabilir nüfusa dahil olmaktadır. İşgücünün %60,0’ı lise altı eğitim düzeyine sahiptir. İşgücüne katılım oranı %50,9 (Kadın %31,2, Erkek %71,0) İstihdam oranı %45,4 (Kadın %27,2, Erkek %64,0) İşsizlik oranı % 10,8 (Kadın %12,9, Erkek %9,9) Gençlerde işsizlik oranı %19,2 İşsiz sayısı3.204 Bin kişi. Kayıt dışı istihdam oranı %32,1, (İstanbul’da %18,8) Kaynak: TÜİK, 15.03.2016 Genel Görünüm 3

4 İşgücüne Katılım Oranı- İşsizlik Oranı 4 TÜİK, İstanbul, 2014

5 5 İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz-1 Yılda 4 defa Açık İş Araştırması, En az 1 kez, Türkiye genelinde anket 10+ çalışanı olan özel sektör işyerleriyle anket araştırması yaparak, işverenlerin ihtiyaç duymuş olduğu işgücü açığını ve hangi mesleklerde işçi temin etmekte zorlandıklarını belirlemeye çalışıyoruz. 2015 yılında Türkiye genelinde 132 bin, İstanbul’ da 11 bin 502 işyeri ziyaret edilerek, yüz yüze görüşme yapılmıştır.

6 İşgücü Piyasası Araştırmaları- 2 6 2015 yılı Araştırma Sonuçlarına göre; İstanbul’ da işyerlerinin % 15’inde açık iş var, (Türkiye’deki açık işlerin 1/4’ü İstanbul’da) İşyerlerinin %25’i elaman temininde güçlük çekiyor. Elaman temininde güçlük çektiğini belirten işverenlerin %67’si, gerekçe olarak mesleki nitelik ve beceri eksikliğini belirtmektedir. İşsizliğin temel nedeni de budur.

7 7 İş ve Meslek Danışmanlığı 7 Ulusal İstihdam Stratejileri ve hedefleri gerçekleştirebilmek için Türkiye genelinde 3.750, İstanbul’ da 670 İş ve Meslek Danışmanı görevlendirilmiştir. İstanbul’ da her bir danışman kuruma kayıtlı; Ortalama 750 işyerine ve kuruma kayıtlı 1.293 işsize hizmet vermektedir. İşverenlerin; ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü taleplerini karşılamalarına, Mevzuat çerçevesinde bilgilendirilmelerine yardım eden, İş arayanların; iş bulmalarına, Mesleki uyum problemlerini gidermelerine, Mesleki becerilerini geliştirmelerine, Mesleklerini veya işlerini değiştirmelerine, Çalışma hayatı ile ilgili işçi ve işveren ilişkileri konusunda danışmanlık (koçluk) hizmeti veren kamu görevlileridir.

8 AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI 8

9 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMLARI İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI İŞBİRLİĞİ VE UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM) ENGELLİ, HÜKÜMLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM TOPLUM YARARINA PROGRAM 9

10 10 2016 yılı ilk 4 ay için İstanbul’a 200 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Amaç; işverenlerin aradığı niteliğe uygun işgücünü, mevcut işsizlerden temin edemediğinde, seçmiş olduğu kişileri işverenlere hiçbir maliyet oluşturmadan mesleki eğitim projelerinde yetiştirerek istihdama hazır hale getirmektir. İstanbul için tahsis edilen 200 milyon TL. ödenekte bu amaçla kullanılacaktır.

11 İşbaşı Eğitim Programı 11

12 12 İş tecrübesi/Deneyimi olmayan İşsizlerin, işbaşında çalışarak eğitilmesini ve deneyim kazanmasını sağlayarak işe daha kolay yerleştirilmesini amaçlayan programlardır. En az 2 sigortalı çalışanı bulunan, İŞKUR’a kayıtlı özel sektör işyerleri, vakıflar, dernekler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, vakıf üniversiteleri vb. kurum ve kuruluşlar bu programdan yararlanabilir. Kamunun payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküllerin tamamı bu programdan yararlanabilmektedir İşbaşı Eğitim Programı- 1

13 13 İşbaşı Eğitim Programı- 2 Katılımcı Sayısı ve Süresi Nasıl Belirlenir? İşyerinin aynı il sınırları içerisinde çalışan toplam işçi sayısı üzerinden kontenjan hesaplanmaktadır. İşyerleri çalışan sayısının en fazla %30’na kadar katılımcı alabilir. 2 ile 10 arasında çalışanı varsa %10 kontenjana göre 1 kişi, %30 kontenjana göre 3,1 = 4 kişiye kadar katılımcı alabilir, İşveren katılımcıların %20’sini işe almayı taahhüt ederse en fazla çalışanların %10’u kadar, %50’sini işe almayı veya yerleştirmeyi taahhüt ederse %30 kadar katılımcı alabilir.

14 14 İşbaşı Eğitim Programı- 3 Katılımcıların çalışma süresi nedir? Programdan katılımcılar; 24 aylık süre içerisinde en fazla 320 fiili iş gününe kadar yararlanabilir. Günde en az 5, en fazla 8 saat, haftada 45 saati geçmemek üzere, haftada en fazla 6 Gün (resmi tatiller hariç) işyerinde çalışarak deneyim kazanırlar. Vardiyalı çalışan işyerlerinde katılımcıların kabul etmesi durumunda vardiyalı olarak ta program yapılabilir.

15 15 Program'dan kimler yararlanır ? 15 yaşını doldurmuş İŞKUR’a kayıtlı bütün işsizler, 15 yaşını doldurmuş bütün öğrenciler yararlanabilir. EML. Öğrencileri son sınıfta 3 gün işyerinde çalışarak yapacakları stajı, Üniversite öğrencileri yaz dönemi zorunlu stajlarını işbaşı eğitim programı kapsamında yapabilmektedirler. Programa kimler katılamaz? İşverenin birinci ve ikinci derece yakınları, İşyerinden son 3 ay içerisinde işten ayrılanlar, SGK olanlar, Emekliler ve aktif çalışanlar programa katılamaz İşbaşı Eğitim Programı- 4

16 16 Katılımcını ücretini kim ödüyor? İŞKUR; katılımcıya günlük 50 TL. cep harçlığı veriyor, 30 gün üzerinden İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primi, Genel Sağlık Sigortası primi İŞKUR tarafından ödenir. Katılımcı; Program süresince isteğe bağlı sigortalı olabilir. Örnek : 1 kişi haftada beş gün, ayda 22 gün işbaşı eğitim programına katılırsa 1.100 TL, Haftada altı gün, ayda 26 gün işbaşı eğitim programına katılırsa 1.300.TL ödenmektedir. İşverenin ücret ödeme yükümlülüğü yoktur. İşveren ilave ücret ödemek isterse ödeme yapabilir. İşbaşı Eğitim Programı - 5

17 17 İşbaşı Eğitim Programı - 6 İndirilecek Gider İmkanı 6645/9 Md. (193 sayılı GVK Md. 40/11) 11. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar; (Bu kapsamda işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim konusu yapılacak tutar, aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz.)” şeklinde yapılan düzenlemeyle indirilecek giderler arasında sayılmıştır.

18 İEP İşveren Sigorta Prim Teşviki 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanlardan, 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olan kişilerin; programın bitiminden sonra en geç 3 ay içerisinde programı tamamladıkları meslek alanında istihdam edilmesi halinde; İmalat sanayi sektöründe 42 ay, Diğer sektörlerde 30 ay boyunca, SGK yatırılan işveren payı sigorta primi, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 18 İşbaşı Eğitim Programı- 7

19 19 İşverenler ; işçiyi kendisi işe alıp, Asgari Ücret düzeyinde (1.935 TL.) ücret ödese, kasasından çıkacak ücret: İşbaşı Eğitim Programı- 8 İşbaşı Eğitim Programının işverene faydaları Çalışan Sayısı Kontenj (%30) Yararlan- ma süresi ay x grup Kişi Sayısı Bir Kişinin Maliyeti Yıllık Toplam TL. 30 Ay Teşvik Teşvik Desteği TL. TOPLAM TL 2-31 kişi6 ay x 221.90022.800 Aylık 255 TL. X30 ay X 1 kişi = 7.650 TL. 15.30038.100 30.65076.200 4-62 kişi6 ay x 24 1.900 45.600 7-93 kişi 6 ay x 2 61.90068.400 45.900114.300 50 +15 kişi6 ay x 230 1.900 342.000 229.500571.500 10030 kişi6 ay x 260 1.900 684.000 459.0001.143.000 500 150 kişi 6 ay x 2300 1.900 3.420.000 2.295.00 0 5.715.000

20 20 Programda İstihdam Yükümlülüğü Var mı? İstihdam zorunluluğu yoktur, Ancak bir yıl içerisinde programdan tekrar yararlanmak isterse, Programından yararlanan katılımcıların en az % 50’sinin 1 yıl içerisinde en az 60 gün kendi işyerinde veya başka bir işyerinde aynı meslekte istihdam edilmiş olması gerekmektedir. Çalışanların %10 kadar kontenjandan yararlanmışsa %20’sinin istihdam edilmiş olması gerekir. İşveren; yükümlüğünü yerine getirmezse maddi bir cezası yoktur. Sadece 1 yıl süreyle çalışmaya ara verilir. İşbaşı Eğitim Programı- 9

21 21 İşbaşı Eğitim Programı- 10 İşverenden Başvuruda İstenilen Belgeler Talep dilekçesi, İşveren taahhütnamesi, Ön Talep Formu, Ticaret sicil gazetesinin veya programdan faydalanacak tüzel kişiliğin hukuki durumunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, Son 3 aylık sigortalı çalışan sayısını gösteren belge veya katılımcı adaylarının son üç aya ait sigorta dökümünü gösterir belge, İşverenin veya işverenin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge.

22 Talebe dayalı eğitimdir. İşveren ile birlikte işyerinde düzenlenir. Eğitime katılacak kişileri; eğitim, yaş aralığı ve ikametgâh durumunu göre işveren belirler ve seçer, İşyerinin eğiticisi ve eğitim yeri yoksa, Üniv. MEB bağlı okullar, meslek odaları, meslek örgütleri ve STK’ larla yapılır. İşbirliği eğitimi tamamlanınca, kursiyerler İşbaşı Eğitim Programına katılabilir. Eğitim sırasında kursiyerlere günlük 20 TL. İşbaşı Eğitim Programı süresince 50 TL. cep harçlığı ödenir. Genel sağlık sigortası ve iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından ödeniyor, 22 İşbirliği Yöntemi ile Mesleki Eğitim- 1

23 Kendi bünyesinde eğiticisi olmayan işverene, dışarıdan eğitici getirirse eğitici ücretini (Üniv. Hocası gelirse, YÖK’ ün belirlediği ücretin, dışarıdan hoca getirirse MEB belirlediği ek ders saat ücretinin iki katı) ücreti İŞKUR ödüyor. Eğitim işyerinde düzenlendiği için kursiyerler, ileride çalışacakları işyerini ve makinaları tanıma imkanı buluyor, Eğitim sırasında güncel teknoloji kullanıldığı için eğitim sonrasında kursiyerlerin uyum sorunu olmuyor, Kurs sonunda kursiyerlerin en az yarısının asgari 120 gün istihdam edilmesi gerekiyor. 23 İşbirliği Yöntemi ile Mesleki Eğitim- 2

24 Çalışanların Mesleki Eğitim-1 İşverenlerimizin mevcut çalışanlarına yönelik olarak işbirliği yoluyla kurs düzenlenebilir. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlerde, eğitici işveren tarafından karşılanamaz ve dışarıdan eğitici getirirse, MEB belirlediği ek ders saat ücretinin 2 katı eğitici ücreti ödenir. Ayrıca, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilere yönelik olarak da kurs düzenlenerek gerekli sertifikanın alınması mümkündür. 24

25 Çalışanların Mesleki Eğitim-2 6645/ Md.24 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 3 – Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 01/01/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere Fondan karşılanır. 25

26 26  25 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2015/1 Tebliği ile 40 meslekte, 24 Mart 2016 Tarihinde yayımlanan 2016/1 Nolu Tebiliği getirilmiştir.  (1) MYK tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olan 48 Meslekte Belge Zorunluluğu getirilmiştir.  Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.  (2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz. ZORUNLU OLARAK MYK. BELGESİ GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 2015/1- 2016-1 )

27 27 MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN 48 MESLEĞE İLİŞKİN LİSTE (TEBLİĞ NO:1) Sıra No Ulusal Yeterlilik Kodu Yeterlilik AdıSeviyesi Sınav Ücreti Üst Sınırı 111UY0011-3AHŞAP KALIPÇISeviye 3712,8 212UY0054-3ALÇI LEVHA UYGULAYICISISeviye 3822,46 312UY0055-3ALÇI SIVA UYGULAYICISISeviye 3822,46 411UY0014-3ALÜMİNYUM KAYNAKÇISISeviye 3637,4 512UY0092-3ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISISeviye 3 612UY0092-4ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISISeviye 4 712UY0091-3ASANSÖR MONTAJCISISeviye 3 812 UY0091-4ASANSÖR MONTAJCISISeviye 4 910UY0003-3BACACISeviye 3486,62 1010UY0003-4BACACISeviye 4507,18 1111UY0012-3BETONARME DEMİRCİSİSeviye 3712,8 1212UY0049-3BETONCUSeviye 3822,46

28 28 1312UY082-4CNC PROGRAMCISISeviye 4520,89 1412UY0082-5CNC PROGRAMCISISeviye 5520,89 1511UY0010-3ÇELİK KAYNAKÇISISeviye 3520,89 1611UY0015-4DİRENÇ KAYNAK AYARCISISeviye 4637,4 1712UY0042-4 DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM KONTROL PERSONELİ Seviye 4520,89 1811UY0033-3 DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI Seviye 3452,35 1911UY0032-4DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ Seviye 4500,33 2011UY0030-4DOĞAL GAZ İŞLETME BAKIM OPERAT. Seviye 4520,89 2111UY0034-3DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAK. Seviye 3747,06 2211UY0034-4DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAK. Seviye 4747,06 2312UY0048-3DUVARCI Seviye 3822,46 2411UY0013-3ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI Seviye 3822,46 MYK. MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLER

29 29 2512UY0080-4HİDROLİK PNÖMATİKÇİ Seviye 4753,92 2612UY0080-5HİDROLİK PNÖMATİKÇİ Seviye 5822,46 2712UY0057-3ISI YALITIMCISI Seviye 3822,46 2811UY0031-3ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ Seviye 3527,75 2911UY0023-3İNŞAAT BOYACISI Seviye 3712,8 3012UY0056-3İSKELE KURULUM ELEMANI Seviye 3822,46 3111UY0016-4KAYNAK OPERATÖRÜ Seviye 4589,42 3210UY0002-3MAKİNE BAKIMCISeviye 3774,48 3310UY0002-4MAKİNE BAKIMCISeviye 4774,48 3410UY0002-5MAKİNE BAKIMCISeviye 5822,46 3512UY0085-3METAL SAC İŞLEMECİSeviye 3452,35 3612UY0085-4METAL SAC İŞLEMECİSeviye 4452,35 MYK. MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLER

30 30 3711UY0020-5OTOMOTİV ELEKTROMEKANİKÇİSİSeviye 5822,46 3811UY0021-4OTOMOTİV MEKANİKÇİSİSeviye 4801,9 3911UY0007-3OTOMOTİV MONTAJCISISeviye 3774,48 4012UY0053-3OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI Seviye 3712,8 4112UY0050-3PANEL KALIPÇISeviye 3822,46 4209UY0001-3PLASTİK KAYNAKÇISISeviye 3411,22 4312UY0051-3SERAMİK KARO KAPLAMACISISeviye 3822,46 4412UY0059-3SES YALITIMCISISeviye 3822,46 4511UY0024-3SIVACISeviye 3767,63 4612UY0058-3SU YALITIMCISISeviye 3822,46 4711UY0025-3TÜNEL KALIPÇISeviye 3822,46 4812UY0060-3YANGIN YALITIMCISISeviye 3822,46 MYK. MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLER

31 Çalışanların Belgelendirilmesi 31 1 OCAK 2016 Tarihinden İtibaren Gerçekleştirilen Sınavlar için İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Üst Sınırları Sıra No Ulusal Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı Seviyesi Sınav Ücreti Üst Sınırı 111UY0011–3Ahşap KalıpçıSeviye 3712,80 212UY0054–3Alçı Levha UygulayıcısıSeviye 3822,46 312UY0055–3Alçı Sıva UygulayıcısıSeviye 3822,46 410UY0003–3BacacıSeviye 3486,62 510UY0003–4BacacıSeviye 4507,18 611UY0012–3Betonarme DemircisiSeviye 3712,80 712UY0049–3BetoncuSeviye 3822,46 811UY0010–3Çelik KaynakçısıSeviye 3520,89 911UY0015–4Direnç Kaynak AyarcısıSeviye 4637,40 1012UY0042–4Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli Seviye 4520,89 1111UY0033–3Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3452,35 1211UY0032–4Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Seviye 4500,33

32 Çalışanların Belgelendirilmesi 32 1311UY0030–4Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü Seviye 4520,89 1411UY0034–3Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3747,06 1511UY0034–4Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4747,06 1612UY0048–3DuvarcıSeviye 3822,46 1711UY0013–3Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3822,46 1812UY0080–4Hidrolik-PnömatikçiSeviye 4753,92 1912UY0080–5Hidrolik-PnömatikçiSeviye 5822,46 2012UY0057–3Isı YalıtımcısıSeviye 3822,46 2111UY0031–3Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3527,75 2211UY0023–3İnşaat BoyacısıSeviye 3712,80 2312UY0056–3İskele Kurulum ElemanıSeviye 3822,46 2411UY0016–4Kaynak OperatörüSeviye 4589,42 2512UY0063–3Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü Seviye 3822,46 1 OCAK 2016Tarihinden İtibaren Gerçekleştirilen Sınavlar için İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Üst Sınırları

33 Çalışanların Belgelendirilmesi 33 1 OCAK 2016 Tarihinden İtibaren Gerçekleştirilen Sınavlar için İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Üst Sınırları 2512UY0063–3Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü Seviye 3822,46 2612UY0064–3Liman Saha İstif Mak. Operatörü (CRS - ECS) Seviye 3822,46 2712UY0062–3Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) Seviye 3822,46 2811UY0020–5Otomotiv Elektromekanikçisi Seviye 5822,46 2911UY0021–4Otomotiv MekanikçisiSeviye 4801,90 3011UY0007–3Otomotiv MontajcısıSeviye 3774,48 3110UY0002–3Makine BakımcıSeviye 3774,48 3210UY0002–4Makine BakımcıSeviye 4774,48 3310UY0002–5Makine BakımcıSeviye 5822,46 3412UY0053–3Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 3712,80 3509UY0001–3Plastik KaynakçısıSeviye 3411,22

34 Çalışanların Belgelendirilmesi 34 1 OCAK 2016 Tarihinden İtibaren Gerçekleştirilen Sınavlar için İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Üst Sınırları 3612UY0051–3Seramik Karo KaplamacısıSeviye 3822,46 3712UY0059–3Ses YalıtımcısıSeviye 3822,46 3811UY0024–3SıvacıSeviye 3767,63 3912UY0058–3Su YalıtımcısıSeviye 3822,46 4011UY0025–3Tünel KalıpçıSeviye 3822,46 4112UY0060–3Yangın YalıtımcısıSeviye 3822,46 4211UY0004–5Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü Seviye 5822,46 4311UY0014–3Alüminyum KaynakçısıSeviye 3637,40 4412UY0111–3Ayakçı (Deri/Kürk/Hazır Giyim) Seviye 3459,20 4512UY0066–3Boya Renk Ayar ElemanıSeviye 3609,99 4612UY0065–3Boya Üretim OperatörüSeviye 3609,99 4713UY0138–3Boyama OperatörüSeviye 3685,38 4813UY0138–4Boyama OperatörüSeviye 4685,38 4912UY0082–4CNC ProgramcısıSeviye 4520,89

35 Çalışanların Belgelendirilmesi 35 1 OCAK 2016 Tarihinden İtibaren Gerçekleştirilen Sınavlar için İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Üst Sınırları 3612UY0051–3Seramik Karo KaplamacısıSeviye 3635,95 3712UY0059–3Ses YalıtımcısıSeviye 3635,95 3811UY0024–3SıvacıSeviye 3593,55 3912UY0058–3Su YalıtımcısıSeviye 3635,95 4011UY0025–3Tünel KalıpçıSeviye 3635,95 4112UY0060–3Yangın YalıtımcısıSeviye 3635,95 4211UY0004–5Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü Seviye 5635,95 4311UY0014–3Alüminyum KaynakçısıSeviye 3492,86 4412UY0111–3Ayakçı (Deri/Kürk/Hazır Giyim) Seviye 3355,07 4512UY0066–3Boya Renk Ayar ElemanıSeviye 3471,66 4612UY0065–3Boya Üretim OperatörüSeviye 3471,66 4713UY0138–3Boyama OperatörüSeviye 3529,96 4813UY0138–4Boyama OperatörüSeviye 4529,96 4912UY0082–4CNC ProgramcısıSeviye 4402,77

36 Çalışanların Belgelendirilmesi 36 1 OCAK 2016 Tarihinden İtibaren Gerçekleştirilen Sınavlar için İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Üst Sınırları 5012UY0082–5CNC ProgramcısıSeviye 5520,89 5112UY0116–4Deri İşlenti OperatörüSeviye 4459,20 5212UY0075–3Elektrik Pano MontajcısıSeviye 3520,89 5312UY0075–4Elektrik Pano MontajcısıSeviye 4582,57 5412UY0075–5Elektrik Pano MontajcısıSeviye 5582,57 5512UY0081–3FrezeciSeviye 3753,92 5612UY0081–4FrezeciSeviye 4822,46 5712UY0114–4Kesimci (Ayakkabı)Seviye 4459,20 5812UY0113–4Kesimci (Deri/Kürk Hazır Giyim) Seviye 4459,20 5912UY0115–3Kesimci (Saraciye)Seviye 3459,20 6013UY0146–4Kimya Laboratuvarı Analisti Seviye 4753,92 6113UY0147–5Kimya Laboratuvarı Sorumlusu Seviye 5822,46

37 Çalışanların Belgelendirilmesi 37 1 OCAK 2016 Tarihinden İtibaren Gerçekleştirilen Sınavlar için İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Üst Sınırları 6212UY0088–3Liman Forklift OperatörüSeviye 3767,63 6312UY0105–3Makine MontajcısıSeviye 3822,46 6412UY0105–4Makine MontajcısıSeviye 4822,46 6512UY0084–4Metal Kesim OperatörüSeviye 4452,35 6612UY0083–3Metal KesimciSeviye 3452,35 6712UY0086–3Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi Seviye 3452,35 6812UY0087–4Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Seviye 4452,35 6912UY0085–3Metal Sac İşlemeciSeviye 3452,35 7012UY0085–4Metal Sac İşlemeciSeviye 4452,35 7112UY0061-3 Mobil Vinç Operatörü - MHC, Sahil ve Gemi Vinci Seviye 3822,46

38 Çalışanların Belgelendirilmesi 38 1 OCAK 2016 Tarihinden İtibaren Gerçekleştirilen Sınavlar için İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Üst Sınırları 7211UY0009–4Motor TestçisiSeviye 4822,46 7311UY0009–5Motor TestçisiSeviye 5822,46 7413UY0123–4Motosiklet Bakım OnarımcısıSeviye 4822,46 7513UY0151–5 NC/CNC Takım Tezgâhları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi Seviye 5822,46 7612UY0102–5 NC/CNC Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi Seviye 5822,46 7712UY0101–5 NC/CNC Takım Tezgâhları Uygulama ve Servis Görevlisi Seviye 5822,46 7812UY0076–4Otomasyon Sistemleri Montajcısı Seviye 4520,89 7912UY0077–5Otomasyon Sistemleri Programcısı Seviye 5520,89 8011UY0018–4Otomotiv Boya OnarımcısıSeviye 4822,46

39 Çalışanların Belgelendirilmesi 39 1 OCAK 2016 Tarihinden İtibaren Gerçekleştirilen Sınavlar için İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Üst Sınırları 8111UY0005–3Otomotiv BoyacısıSeviye 3822,46 8211UY0005–4Otomotiv BoyacısıSeviye 4822,46 8311UY0006–3Otomotiv KaportacısıSeviye 3822,46 8411UY0006–4Otomotiv KaportacısıSeviye 4822,46 8511UY0007–4Otomotiv MontajcısıSeviye 4822,46 8611UY0008–4Otomotiv PrototipçisiSeviye 4822,46 8711UY0008–5Otomotiv PrototipçisiSeviye 5822,46 8811UY0022–3Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Seviye 3822,46 8911UY0022–4Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Seviye 4822,46 9012UY0053–4Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 4822,46 9112UY0050–3Panel KalıpçıSeviye 3822,46 9212UY0070–3RefrakterciSeviye 3781,33 9312UY0070–4RefrakterciSeviye 4822,46

40 Çalışanların Belgelendirilmesi 40 1 OCAK 2016 Tarihinden İtibaren Gerçekleştirilen Sınavlar için İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Üst Sınırları 9412UY0089–4 Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı Seviye 4822,46 9512UY0090–4Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Seviye 4822,46 9612UY0090–5Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı Seviye 5822,46 9713UY0137-3Bitim İşlemleri OperatörüSeviye 3685,38 9813UY0137-4Bitim İşlemleri OperatörüSeviye 4685,38 9911UY0036-2İplik Bitim İşleri Operatörü Seviye 2685,38 10011UY0037-2İplik Eğirme OperatörüSeviye 2685,38 10111UY0038-4İplik OperatörüSeviye 4685,38 10211UY0039-3Ön İplik OperatörüSeviye 3685,38 10311UY0039-4Ön İplik OperatörüSeviye 4685,38 10413UY0139-3Ön Terbiye OperatörüSeviye 3685,38 10513UY0139-4Ön Terbiye OperatörüSeviye 4685,38 10612UY0112-4 Model Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim) Seviye 4459,20

41 41  Suriyeli yabancıların ülkemizde izin almadan çalışması ve çalıştırılması yasaktır.  Geçici koruma sağlanan Suriyeli yabancılar, geçici koruma kayıt tarihinden 6 ay sonra çalışma izni almak için başvurabilirler.  Çalışma izin başvuruları, yabancıyı çalıştıracak işveren tarafından e- Devlet kapısı üzerinden yapılır.  Çalışma izni; Geçici korum kimlik numarasını hangi ilden almışsa sadece o ilde çalışması için verilir. Başka bir ilde çalışamaz.  Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak yabancılar çalışma izninden muaftır. Suriyelilere İlişkin Düzenleme

42  İzin verilen Suriyeli sayısı, işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının % 10 unu geçemez.  İşyerinde çalışan sayısı 10’dan az ise, en fazla bir Suriyeli yabancıya izin verilebilir.  İşveren tarafından; işyerinin kayıtlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden, izne başvuru tarihinden önceki dört hafta içinde yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşının bulunamadığı belgelendirilir ise, bunlara istihdam kotası uygulanmaz

43 Suriyelilere İlişkin Düzenleme  Suriyeli yabancılar asgari ücretin altında çalıştırılamaz.  Geçici Koruma Kapsamın da olan yabancıların çalışma izni başvurusu e-devlet üzerinden; http://www.calismaizni.gov.tr/html/online-calisma-iznibasvuru- sistemi/ adresinden yapılır.

44 4857 / 30. md. gereği 50 + çalışanı olan özel sektör işyerleri %3’ü, Kamu Kurumları %4 oranında engelli personel istihdam etmek zorundadır. İstihdam teşvikleri kapsamında engelli personel için işveren payı sigorta primleri Hazine tarafından karşılanmaktadır. Engelli çalıştırma maliyeti : 1.680 TL Engelli çalıştırmama maliyeti : 2.211 TL. Desteklenen projeler Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler, Engellinin kendi işini kurması proje desteği 36 Bin TL. Engelli İstihdam Teşvikleri

45 İstihdam Teşvikleri 6111 sayılı yasa ile 2020 sonuna kadar 18-29 yaş arasındaki genç işsizlerin, Kadınların (yaş sınırlaması olmaksızın), Mesleki eğitim almış, 6 ay süreyle işsiz olanları, Özel sektör işyerleri son altı aylık sürede çalıştırmış oldukları işgücü ortalamasına ilave olarak, Son altı ay adına Sosyal Güvenlik Primi yatırılmamış birini işe aldığında, SGK işveren payı sigorta primleri 54 aya kadar varan süreyle, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 45

46 İşe Alınacak Personelde Bulunması Gereken Nitelik ve Şartlar 18 Yaşından Büyük Kadınlar 18-29 Yaş Arası Erkekler 29 Yaşından Büyük Erkekler İŞKUR Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB) Sahipleri 48 ay 24 ay Çalıştırılacak Personel İŞKUR'a kayıtlı işsizlerden alınırsa ilave 6 ay süre eklenecektir Mesleki ve Teknik Eğitim Mezunu ( Orta/Yüksek Öğr.) / İŞKUR Mesleki Eğitim Kursu Bitirme Belgesi Sahipleri 36 ay 24 ay Herhangi bir Belgesi Bulunmayanlar 24 ay x İstihdam teşvikleri 46

47 Özetle Size özel İŞKUR temsilcileri Yalın Nitelikli Çalışan Sıfır Maliyet Sigorta Desteği Katılımcılara Harçlık Desteği Seçim Desteği Firma Rekabetçiliğine Katkı En Kapsamlı Desteklerden Kolay ve Hızlı Başvuru Mesleki Eğitim Kursları 47

48 Sorularınızı cevaplamak ve ihtiyaç duyduğunuz desteği sunmak için hazırız. www.iskur.gov.tr www.facebook.com/TurkiyeIsKurumu www.twitter.com/TurkiyeIsKurumu 48

49 49 Katılımınız için teşekkür ederiz.


"İstihdam Politikaları ve Çalışmaları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Muammer COŞKUN İl Müdürü Mail:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları