Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 SEMİNER DERSİ 4. HAFTA. 2 Kötü bir başlangıç kötü bir son yaratır. Euripides “GİRİŞ” Bölümünün Yazılması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 SEMİNER DERSİ 4. HAFTA. 2 Kötü bir başlangıç kötü bir son yaratır. Euripides “GİRİŞ” Bölümünün Yazılması."— Sunum transkripti:

1 1 SEMİNER DERSİ 4. HAFTA

2 2 Kötü bir başlangıç kötü bir son yaratır. Euripides “GİRİŞ” Bölümünün Yazılması

3 3 Giriş’in amacı; okuyucunun konuyla ilgili önceki yayınlara bakmaya ihtiyaç duymaksızın, çalışmanın sonuçlarını anlayıp değerlendirmesine imkan verecek, yeterli ölçüde temel bilgileri temin etmektir.

4 4 Okuyucunun temel bilgileri, çalışmanın neden gerektiğini ve mantığını anlaması

5 5 “GİRİŞ” Bölümünün Yazılması Giriş’in çoğu, esasta kendi probleminiz ve çalışmanızın başında konuyla ilgili yerleşmiş çalışmalardan söz ettiği için, geniş zamanda yazılmalıdır. Giriş ayrıca, çalışmanın gerek ve mantığını vermelidir.

6 6 AMAÇ kısa ve açık olarak belirtilmeli

7 7 “GİRİŞ” Bölümünün Yazılması İyi bir Giriş için önerilen kurallar; - İlk olarak, araştırılan problemin niteliğini ve kapsamını mümkün olan bütün açıklıkla sunmalıdır. - Okuyucuyu yönlendirmek için ilgili yayınları değerlendirmelidir. - Araştırma yöntemini belirtmelidir. Eğer gerekli görülürse, o yöntemin seçilme nedenleri de açıklanmalıdır.

8 8 “GİRİŞ” Bölümünün Yazılması İyi bir Giriş için önerilen kurallar; - Araştırmanın ana bulgularını belirtmelidir. - Bulguların ortaya çıkardığı ana sonuçları ortaya koymalıdır. Sürpriz sonuç iyi bir edebiyat olabilir, fakat bilimsel yöntemin kalıbına uymaz.

9 9 “GİRİŞ” Bölümünün Yazılması Sürpriz sonucu olan problem, okuyucuların sıkıldığı ve daha esası bulamadan çok önce okumaktan vazgeçtiği problemdir. “Bilimsel bir makaleyi okumak, detektif hikayesi okumak gibi değildir. Başlangıçtan itibaren onu uşağın yaptığını bilmek isteriz.”

10 10 “GİRİŞ” Bölümünün Yazılması Giriş’in amacı (makaleyi) tanıtmaktır. Bu nedenle, ilk kural “problemin tanımı” en önemlisidir. Eğer problem mantıklı, anlaşılır bir şekilde belirtilmezse okuyucu çözüme ilgi duymayabilir.

11 11 “GİRİŞ” Bölümünün Yazılması Okuyucu, makalenizle uğraşsa bile-ki siz problemi anlamlı bir şekilde sunmamışsanız ilgi ihtimali azdır- çözümünüzün parlaklığından etkilenmeyecektir. Bir anlamda, bilimsel makale diğer türdeki yayınlar gibidir. Giriş’te okuyucunun dikkatini çekmek için bir “kanca”nızın olması gerekir. Bu konuyu niçin seçtiniz ve neden önemlidir”?

12 12 “GİRİŞ” Bölümünün Yazılması Yapılmış çalışmalar ve yöntemin seçimi öyle bir şekilde sunulmalıdır ki okuyucu problemin ne olduğunu ve sizin çözmek için nasıl hareket ettiğinizi anlamalıdır.

13 13 “GİRİŞ” Bölümünün Yazılması Giriş’in kapanış noktasında temel bulgu ve sonuçlardan bahsedilmelidir. Problemden çözüme kadar olan bu yol haritası o kadar önemlidir ki, Kısa özet’te bir miktar tekrarı çoğu zaman istenir.

14 14 Makalenizin sizin dar uzmanlık alanınız dışındaki kişiler tarafından da okunabileceğini aklınızda tutunuz. Bu nedenle Giriş, kullanmaya niyetlendiğiniz her çeşit özel terim ve kısaltmaların tanımlanacağı en uygun yerdir. “GİRİŞ” Bölümünün Yazılması

15 15 GİRİŞ(*) Toplumsal sistemlerde siyasi, ekonomik, ideolojik, teknolojik, değişmeler ani gereksinimlere ve bu gereksinimlerin karşılanmasına yönelik bir takım sorunlara neden olmakta; sorunlar eğitim dahil tüm toplumsal kurumları etkileyerek onları değişmeye zorlamaktadırlar (Gökçe, 2000: 5). Bu anlamda eğitimin güvence üretmesi, çağdaşlaşması sistemin felsefe ve donanım olarak değişimin taleplerine uygun hale gelmesiyle mümkün olabilir (Doğan, 2000: 119). Bilgi çağının etkisi kendisini hissettirmekten öte varlığını baskılı bir şekilde kabul ettirdiği günümüzde, eğitim sistemi ve uygulayıcısı olan okul örgütü de bu değişim süreçlerinden doğal olarak etkilenmektedir. (*) Levent ERASLAN; “Okul Düzeyinde Dönüşümcü Liderlik” “GİRİŞ” Bölümünün Yazılması

16 16 Bu bağlamda, eğitim sisteminin, bilgi toplumu ve küreselleşen yaşamsal gereklere uyum sağlayabilmesi için; eğitim politikaları, yapı ve işleyişi genelinde yönetim anlayışının, eğitimin tüm katılımcıları ile birlikte ulusal boyutta yeniden planlanması ve dönüşüm politikalarının acil bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. Aynı zamanda bilgi toplumunun ana sermayesi olan eğitimli insanı yetiştirecek, şekil verecek kurum olarak okulun, işlevleri ve amaçları yeniden düşünülmeli ve tartışılmalıdır. Bilgi toplumunun okul yöneticileri, öğrencilerini bilginin gücünden etkin bir şekilde yararlanabilen bir toplum biçimine hazırlamak zorundadır. Okul içerisinde yöneticinin liderlik özellikleri yanı sıra değişimi okul ortamına getiren, değişimi yöneten liderlere gereksinim vardır. Bu liderlik tipinin adı “Dönüşümcü (transformasyonel)” liderliktir. “GİRİŞ” Bölümünün Yazılması

17 17 1.GİRİŞ Toplumların vazgeçilmez bir unsuru olan liderlik konusunda günümüze kadar çok sayıda araştırma yapılmış ve çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu bağlamda karizmatik liderlik, yeni liderlik yaklaşımlarında oldukça sık bahsedilen önemli bir kavramdır (Khatri et al., 2001, p.373). Aynı şekilde örgütsel bağlılık da özellikle son 30 yıl içerisinde başta ABD (Amerika Birleşik Devletleri) olmak üzere pek çok ülkede araştırma konusu olmuştur. Ancak ülkemizde günümüze kadar bu konuda yeterince araştırma yapılmamıştır (Awamleh, 1996, p.65; Suliman and Iles, 2000, p.407). “GİRİŞ” Bölümünün Yazılması

18 18 Bu çalışmanın amacı karizma ve karizmatik liderlik kavramının belirleyici öğeleri ve bu kavramların örgütsel bağlılık kavramıyla olan ilişkilerini araştırmaktır. Karizmatik liderlerin vizyon belirleme, sıra dışı davranışlar sergileme, kişisel risk üstlenme, üye ihtiyaçlarına duyarlılık gösterme, çevresel duyarlılık gösterme ve mevcut durumu sürdürmeme gibi özelliklerinin duygusal bağlılık üzerindeki etkileri incelenecektir. “GİRİŞ” Bölümünün Yazılması

19 19 Malzeme ve Yöntemler kısmının ana amacı, deney tasarımını tarif etmek (ve gerekliyse savunmak) ve sonra, konuyu bilen bir kişinin bu deneyleri tekrar edebileceği ayrıntıları vermektir. Bu bölümün çoğunun geçmiş zamanda yazılması gerekir. Malzeme ve Yöntemler

20 20 Bilimsel yöntemin anahtar taşı; sonuçlarınızın bilimsel değere sahip olması için yeniden üretilebilir olması gereğini zorunluluk olarak ortaya koyduğundan, bu bölümün dikkatlice yazılması kritik önem taşır. Sonuçların yeniden üretilebilir olduğuna karar verilebilmesi için ise, başkaları tarafından deneylerin tekrarı için gerekli ana hatları verilmelidir. Malzeme ve Yöntemler Aksi halde makaleniz bilimsel bir çalışma özelliği taşımaz.

21 21 Makaleniz, meslektaşların değerlendirmesine maruz kaldığında iyi bir değerlendirici, Malzeme ve Yöntemler bölümünü dikkatle okuyacaktır. Eğer deneylerinizin tekrarlanabilir olduğu konusunda ciddi kuşkuları varsa, sonuçlarınız ne kadar parlak olursa olsun reddedilmesini önerecektir. Malzeme ve Yöntemler

22 22 Malzeme için, kesin teknik özellikleri ve miktarları, kaynağı veya hazırlama yöntemi yazılır. Bazen, kullanılan numunelerin ilgili kimyasal ve fiziksel özelliklerini vermek bile gerekebilir. Ticari isimlerden mümkün olduğu kadar kaçınılır. Genel veya kimyasal isimler her zaman tercih edilir. Bu, ticari isimde mevcut olan reklam unsurundan uzak kalmayı sağlar. Ayrıca, özel olmayan bir ismin büyük bir ihtimalle bütün dünyada bilinmesine karşın, özel isim sadece çıktığı ülkede biliniyor olabilir. Fakat, belli isimli ürünler arasında bilinen farklar varsa ve eğer bu farklar kritik olabilecekse (belli mikrobiyolojik ortamlar gibi) ticari isim kullanımı ve üreticinin ismi esastır. Malzeme ve Yöntemler

23 23 Araştırma yöntemleri tarif edilirken, konuyu bilen bir kişinin deneyleri tekrarlayabilmesini sağlayacak şekilde yeterli ayrıntı verilmelidir. Eğer yöntem yeniyse (yayımlanmamış), gerekli bütün ayrıntılar verilmelidir. Fakat, yöntem standart bir dergide daha önce yayımlanmışsa, sadece o literatür kaynak gösterilmelidir. Eğer önceki yayın çok yaygın olmayan bir dergide yayımlanmışsa yinede bütün ayrıntılar verilmelidir. Malzeme ve Yöntemler “Güney Tasmanya, Gnat Sinirsel Hastalıklar Dergisi”

24 24 Uygun yazılmış bir Malzeme ve Yöntemler bölümü için sadece bir kural vardır: Deneylerin, bunları yapma yetenek ve bilgisi olan bir kişi tarafından yeniden yapılabilmesi için yeterli bilgi verilmesi gereği. Malzeme ve Yöntemler Sonuçların bazılarını bu bölüme karıştırma gibi çok yapılan bir hatayı yapmayın.

25 25 Malzemeler 6 Parça biftek 200 Gr mantar 1 Adet soğan 2 Adet domates 2 Adet sivribiber 2 Çorba kaşığı margarin Tuz, karabiber Malzeme

26 26 Hazırlanışı: Biftekleri ızgarada veya teflon tavada arkalı önlü kızartın ve bir kenara koyun. Uygun bir tencerede margarini eritin, yemeklik doğranmış soğanı ilave edip birkaç kez karıştırın. Üzerine yıkanmış ve dilimlenmiş mantarları ekleyin ve 4 dakika karıştırak sote yapın. İçine ince ince doğranmış sivribiberleri ve küçük kesilmiş domatesleri ilave edin. Tuzunu ve karabiberini ekleyin, kapağını kapatıp biraz daha pişirin. Bu sosu bifteklerin üzerine paylaştırıp, servis yapın. Yöntemler

27 27 Sonuçlar bölümünün genellikle iki malzemesi vardır. İlk olarak, “büyük görünüm” temin edecek şekilde, fakat Malzeme ve Yöntemler kısmında önceden verilmiş deneysel ayrıntıları tekrarlamaksızın, deneylerin bir çeşit genel tanımı verilmeli, İkinci olarak veriler sunulmalı, Sonuçlar Sonuçlar geçmiş zamanda sunulmalıdır.

28 28 Metinde bitmez tükenmez tekrarlı veriler yerine örnek veriler sunulmalıdır. Sonuçlar

29 29 Sonuçlar Eğer bir veya sadece birkaç bulgu sunulacaksa, metin içinde tarif edilerek ele alınması gerekir. Tekrarlı bulgular, tablo veya grafiklerde verilmelidir. Soru No Konu Başlığı Ort PuanSınırıSeçenek VTOP Tüm Tedarik Konuları2,15851.80-2.59 K.EĞT. YETERSİZ (Çok Az Biliyorum)

30 30 Herhangi bir bulgu, tekrarlı veya değil, anlamlı olmalıdır. Farzedin ki, özel bir grup deneyde çeşitli değişkenler denendi (kuşkusuz birer birer). Reaksiyonu etkileyen bu değişkenler, bulgular veya veriler haline gelir. Çok fazla sayıdaysalar, tablolaştırılır veya grafik haline getirilirler. Sonuçlar Reaksiyonu etkilemiş gözükmeyen değişkenlerin tablolaştırılması veya sunulması gerekmez.

31 31 Çoğu zaman deneylerinizin olumsuz yönlerini bile tanımlamak önemlidir. Genellikle kendi deney koşullarınızda neyi bulamadığınızın belirtilmesi iyi bir sigortadır. Muhtemelen bir başkası farklı koşullarda farklı sonuçlar bulacaktır. Sonuçlar Carl Sagan; “......... kanıtın yokluğu, yokluğun kanıtı değildir.”

32 32 Sonuçlar; süslemesiz, kısa ve tatlı olmalıdır. Sonuçlar Sonuçlar bölümü, bir makalenin en önemli kısmı olmasına karşın; özellikle eğer öncesinde iyi yazılmış bir Malzeme ve Yöntemler ve sonrasında iyi yazılmış bir Tartışma bölümü varsa, en kısa olanıdır.

33 33 Sonuçların açık ve basit olarak belirtilmesine ihtiyaç vardır. Çünkü, sizin dünyaya katkıda bulunduğunuz yeni bilginin kapsandığı kısım Sonuçlar’dır. Makalenin önceki kısımları (Giriş, Malzeme ve Yöntemler), Sonuçlar’ı neden ve nasıl elde ettiğinizi söylemek için tasarlanmıştır. Makalenin sonraki kısmı (Tartışma), bunların ne anlama geldiğini anlatmak içindir. Makalenin tümü, Sonuçlar temelinde ayakta durmalı veya devrilmelidir. Bunun için, Sonuçlar kristal berraklığında sunulmalıdır. Sonuçlar

34 34 Sonuçlar’da “tekrar” suçlusu olmayın. En önemli hata, şekil ve tabloların incelenmesiyle halen okuyucu için açık olanı, kelimelerle tekrarlamaktır. Hatta daha da kötüsü; tablo ve şekillerde gösterilen verilerin çoğunu veya hepsini metinde sunmaktır. Sonuçlar

35 35 Şekil ve tablolara atıf yaparken çok söz söylemeyin. Sonuçlar Çalışanların eğitim durumlarının Bireysel özerklik taleplerini etkilediği Tablo 1’de görülmektedir. Yerine; Çalışanların eğitim durumları Bireysel özerklik taleplerini etkilemektedir (Tablo 1).

36 36 İyi bir “Tartışma”nın temel karakteristikleri; 1. Sonuçların gösterdiği ilkeleri, genelleştirmeleri ve ilişkileri sunmaya çalışın. Tartışma iyi bir tartışma’da Tartışırsınız- Sonuçları tekrarlamazsınız. AKLINIZDA OLSUN

37 37 2. İstisnalara veya ilgi kurmadıklarınıza, uzlaşma olmayan noktalara işaret edin. Tartışma 3. Sonuçlarınızın ve yorumlarınızın, evvelce yayımlanmış çalışmalarla nasıl uyum içinde olduğunu (veya zıt olduğunu) gösterin. Asla, pek uyumlu olmayan verileri çok riskli bir alternatif olan, örtmeye çalışma veya eritme yollarına gitmeyin. DİKKAT

38 38 4. Utangaç olmayın. Çalışmanızın teorik yönleri yanında, olası pratik uygulamalarını da tartışın. 5. Vardığınız neticeleri mümkün olduğunca açık ifade edin. 6. Kanıtlarınızı her sonuç için özetleyin. Tartışma

39 39 Tartışma’da, fiilin zamanı geçmiş ve geniş zaman arasında gidip gelmelidir. Başkalarının çalışmaları (yerleşmiş bilgiler) geniş zamanda, fakat sizin kendi sonuçlarınız geçmiş zamanda anlatılmalıdır. Tartışma

40 40 Tartışma’nın ana amacı, gözlenen gerçekler arasındaki ilişkileri göstermektir. Tartışma

41 41 Gözlenen gerçekler arasındaki ilişkiyi göstermede, evrensel sonuçlara ulaşmanıza ihtiyaç yoktur. Nadiren bütün doğruları aydınlatmaya muktedir olacaksınız. Tartışma Bütün inançlar yanlıştır, bütün inançlar doğrudur: Gerçek; herkes kendi parçacıklarının bütün Olduğuna inanırken, sonsuz parçacıklardan ibaret Parçalanmış bir aynadır. Siz de kendi ufak ayna parçanızı sergileyin veya gerçeğin bir kısmına ışık tutun.

42 42


"1 SEMİNER DERSİ 4. HAFTA. 2 Kötü bir başlangıç kötü bir son yaratır. Euripides “GİRİŞ” Bölümünün Yazılması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları