Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİRALIK EMLAK. Aşağıdakilerden hangisi emlak araştırma yöntemleridir? Aşağıdakilerden hangisi emlak araştırma yöntemleridir? A) Çevre araştırması yapmak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİRALIK EMLAK. Aşağıdakilerden hangisi emlak araştırma yöntemleridir? Aşağıdakilerden hangisi emlak araştırma yöntemleridir? A) Çevre araştırması yapmak."— Sunum transkripti:

1 KİRALIK EMLAK

2 Aşağıdakilerden hangisi emlak araştırma yöntemleridir? Aşağıdakilerden hangisi emlak araştırma yöntemleridir? A) Çevre araştırması yapmak A) Çevre araştırması yapmak B) Kapıcılardan ve yöneticilerden sormak B) Kapıcılardan ve yöneticilerden sormak C) Medyadan araştırmak C) Medyadan araştırmak D) Hepsi D) Hepsi

3 Talep edilen bir emlak önce nereye kaydedilir ? Talep edilen bir emlak önce nereye kaydedilir ? A) Arz müşteri formuna A) Arz müşteri formuna B) Talep Müşterisi Formuna B) Talep Müşterisi Formuna C) Emlak defterine C) Emlak defterine D) Kiralayan emlak sözleşmesine D) Kiralayan emlak sözleşmesine

4 Reklam, işletmeler açısından ele alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Reklam, işletmeler açısından ele alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Reklamdan hiçbir fayda beklenmez A) Reklamdan hiçbir fayda beklenmez B) Talebin canlı tutulmasını sağlar. B) Talebin canlı tutulmasını sağlar. C) Emlak hizmetlerinin müşteriye duyurulmasını sağlar. C) Emlak hizmetlerinin müşteriye duyurulmasını sağlar. D) Müşteriyi ikna etmeye çalışır. D) Müşteriyi ikna etmeye çalışır.

5 Emlakte reklamın özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? Emlakte reklamın özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Reklam belli bir ücret kaşlığında yapılır A) Reklam belli bir ücret kaşlığında yapılır B) Reklam bir kitle iletişimidir B) Reklam bir kitle iletişimidir C) Reklamı yapan kurum veya kişi bellidir C) Reklamı yapan kurum veya kişi bellidir D) Hepsi D) Hepsi

6 Aşağıdakilerden hangisi reklam için olumsuz görüşler içinde yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi reklam için olumsuz görüşler içinde yer almaz? A) İnsanlara gereksiz harcama yaptırır A) İnsanlara gereksiz harcama yaptırır B) Reklamda mutlaka abartı vardır B) Reklamda mutlaka abartı vardır C) Satışların artmasına, rekabet oluşmasına yardımcı olur C) Satışların artmasına, rekabet oluşmasına yardımcı olur D) Ahlaki ve kültürel değerleri zedeleyebilir D) Ahlaki ve kültürel değerleri zedeleyebilir

7 Aşağıdakilerden hangisi yazılı ve resimli reklam araçları içinde yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi yazılı ve resimli reklam araçları içinde yer almaz? A) Gazete A) Gazete B) Televizyon B) Televizyon C) Afiş C) Afiş D) Broşür D) Broşür

8 Aşağıdakilerden hangisi Satış danışmanının özellikleri arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi Satış danışmanının özellikleri arasında yer almaz? A) İkna kabiliyeti yoktur A) İkna kabiliyeti yoktur B) Kiralayacağı emlakin özelliklerini çok iyi bilmelidir B) Kiralayacağı emlakin özelliklerini çok iyi bilmelidir C) Güzel ve akıcı konuşmalıdır C) Güzel ve akıcı konuşmalıdır D) Güvenilir, sabırlı ve güler yüzlü olmalıdır D) Güvenilir, sabırlı ve güler yüzlü olmalıdır

9 Radyo reklamı verilirken nelere dikkat edilmelidir? Radyo reklamı verilirken nelere dikkat edilmelidir? A) Ödenecek ücret konusuna A) Ödenecek ücret konusuna B) En çok dinleme zamanına B) En çok dinleme zamanına C) Önemli programlar sırasında olmaya C) Önemli programlar sırasında olmaya D) Hepsi D) Hepsi

10 Reklam vermeyi düşündüğümüz bir gazetenin hangi özelliklerini dikkate almamız gerekmez? Reklam vermeyi düşündüğümüz bir gazetenin hangi özelliklerini dikkate almamız gerekmez? A) Gazetenin hitap ettiği gurup A) Gazetenin hitap ettiği gurup B) Gazetenin sayfa sayısı B) Gazetenin sayfa sayısı C) Gazetenin satıldığı bölge C) Gazetenin satıldığı bölge D) Gazetenin tirajı (baskı sayısı) D) Gazetenin tirajı (baskı sayısı)

11 Aşağıdakilerden hangisi yazılı ve resimli reklam aracıdır? Aşağıdakilerden hangisi yazılı ve resimli reklam aracıdır? A) Sinema B) TV C)Tabela D)Radyo A) Sinema B) TV C)Tabela D)Radyo

12 Aşağıdakilerden hangisi fiyat açısından kira çeşitleri içinde yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi fiyat açısından kira çeşitleri içinde yer almaz? A) Sabit kira mukavelesi A) Sabit kira mukavelesi B) Endeksli kira mukavelesi B) Endeksli kira mukavelesi C) Yeniden değerlemeli kira mukavelesi C) Yeniden değerlemeli kira mukavelesi D) Süreli kira mukavelesi D) Süreli kira mukavelesi

13 Aşağıdakilerden hangisi kiralayanın hakları arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi kiralayanın hakları arasında yer almaz? A) Kira parasını isteme hakkı A) Kira parasını isteme hakkı B) Emlaki ahde uygun kullanılmasını isteme hakkı B) Emlaki ahde uygun kullanılmasını isteme hakkı C) Kiralananın kendisine teslim edilmesini isteme hakkı C) Kiralananın kendisine teslim edilmesini isteme hakkı D) Depozito hakkı D) Depozito hakkı

14 Bir emlak komisyoncusu kiracı konusunda nelere özen göstermelidir? Bir emlak komisyoncusu kiracı konusunda nelere özen göstermelidir? A) Kiracının ekonomik gücüne A) Kiracının ekonomik gücüne B) Kiracının ailesine B) Kiracının ailesine C) Daireyi amacına uygun kullanıp kullanmayacağına C) Daireyi amacına uygun kullanıp kullanmayacağına D) Hepsi D) Hepsi

15 Aşağıdakilerden hangisi afişin özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi afişin özelliklerinden değildir? A) Çok kişiye ulaşır. A) Çok kişiye ulaşır. B) Birim başına düşen maliyeti yüksektir. B) Birim başına düşen maliyeti yüksektir. C) Fiziksel boyutu büyüdükçe daha çekici olur. C) Fiziksel boyutu büyüdükçe daha çekici olur. D) Çok ucuza mal olur. D) Çok ucuza mal olur.

16 Kiracı ile kiralayan arasında hangi sözleşme imzalanır? Kiracı ile kiralayan arasında hangi sözleşme imzalanır? A) Kira akdi A) Kira akdi B) Yer gösterme sözleşmesi B) Yer gösterme sözleşmesi C) Tahliye taahhütnamesi C) Tahliye taahhütnamesi D) Satış sözleşmesi D) Satış sözleşmesi

17 (…….) Koşulları yerine getirilmiş, noterler tarafından düzenlenmiş, boşaltma tarihi açıkça belirtilmiş taahhüdüne rağmen kiracı daireyi tahliye etmezse, icraya müracaatla tahliye istenebilir. Taahhüt edilen tarihi izleyen bir ay içerisinde icra takibi yapılmış olması gerekir (…….) Koşulları yerine getirilmiş, noterler tarafından düzenlenmiş, boşaltma tarihi açıkça belirtilmiş taahhüdüne rağmen kiracı daireyi tahliye etmezse, icraya müracaatla tahliye istenebilir. Taahhüt edilen tarihi izleyen bir ay içerisinde icra takibi yapılmış olması gerekir (……) Kiracının çıkacağı tarihin belli olduğu sözleşmeye süreli kira sözleşmesi denir. (……) Kiracının çıkacağı tarihin belli olduğu sözleşmeye süreli kira sözleşmesi denir. (…….) Kira sözleşmesinin geçerli olabilmesi için noter kanalı yapılması zorunludur. (…….) Kira sözleşmesinin geçerli olabilmesi için noter kanalı yapılması zorunludur.

18 Kiracının taşınma durumunda bırakacağı borçlar ile, konuta vermiş olduğu zararların karşılanması için …………………………………………… alınır. Kiracının taşınma durumunda bırakacağı borçlar ile, konuta vermiş olduğu zararların karşılanması için …………………………………………… alınır. Gayrimenkulünü kiraya vermek isteyen ev sahibi için …………………………………………….formunu doldurur Gayrimenkulünü kiraya vermek isteyen ev sahibi için …………………………………………….formunu doldurur


"KİRALIK EMLAK. Aşağıdakilerden hangisi emlak araştırma yöntemleridir? Aşağıdakilerden hangisi emlak araştırma yöntemleridir? A) Çevre araştırması yapmak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları