Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİRALIK EMLAK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİRALIK EMLAK."— Sunum transkripti:

1 KİRALIK EMLAK

2 Aşağıdakilerden hangisi emlak araştırma yöntemleridir?
A) Çevre araştırması yapmak B) Kapıcılardan ve yöneticilerden sormak C) Medyadan araştırmak D) Hepsi

3 Talep edilen bir emlak önce nereye kaydedilir?
A) Arz müşteri formuna B) Talep Müşterisi Formuna C) Emlak defterine D) Kiralayan emlak sözleşmesine

4 Reklam, işletmeler açısından ele alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Reklamdan hiçbir fayda beklenmez B) Talebin canlı tutulmasını sağlar. C) Emlak hizmetlerinin müşteriye duyurulmasını sağlar. D) Müşteriyi ikna etmeye çalışır.

5 Emlakte reklamın özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reklam belli bir ücret kaşlığında yapılır B) Reklam bir kitle iletişimidir C) Reklamı yapan kurum veya kişi bellidir D) Hepsi

6 Aşağıdakilerden hangisi reklam için olumsuz görüşler içinde yer almaz?
A) İnsanlara gereksiz harcama yaptırır B) Reklamda mutlaka abartı vardır C) Satışların artmasına, rekabet oluşmasına yardımcı olur D) Ahlaki ve kültürel değerleri zedeleyebilir

7 Aşağıdakilerden hangisi yazılı ve resimli reklam araçları içinde yer almaz?
A) Gazete B) Televizyon C) Afiş D) Broşür

8 Aşağıdakilerden hangisi Satış danışmanının özellikleri arasında yer almaz?
A) İkna kabiliyeti yoktur B) Kiralayacağı emlakin özelliklerini çok iyi bilmelidir C) Güzel ve akıcı konuşmalıdır D) Güvenilir, sabırlı ve güler yüzlü olmalıdır

9 Radyo reklamı verilirken nelere dikkat edilmelidir?
A) Ödenecek ücret konusuna B) En çok dinleme zamanına C) Önemli programlar sırasında olmaya D) Hepsi

10 Reklam vermeyi düşündüğümüz bir gazetenin hangi özelliklerini dikkate almamız gerekmez?
A) Gazetenin hitap ettiği gurup B) Gazetenin sayfa sayısı C) Gazetenin satıldığı bölge D) Gazetenin tirajı (baskı sayısı)

11 Aşağıdakilerden hangisi yazılı ve resimli reklam aracıdır?
A) Sinema B) TV C)Tabela D)Radyo

12 Aşağıdakilerden hangisi fiyat açısından kira çeşitleri içinde yer almaz?
A) Sabit kira mukavelesi B) Endeksli kira mukavelesi C) Yeniden değerlemeli kira mukavelesi D) Süreli kira mukavelesi

13 Aşağıdakilerden hangisi kiralayanın hakları arasında yer almaz?
A) Kira parasını isteme hakkı B) Emlaki ahde uygun kullanılmasını isteme hakkı C) Kiralananın kendisine teslim edilmesini isteme hakkı D) Depozito hakkı

14 Bir emlak komisyoncusu kiracı konusunda nelere özen göstermelidir?
A) Kiracının ekonomik gücüne B) Kiracının ailesine C) Daireyi amacına uygun kullanıp kullanmayacağına D) Hepsi

15 Aşağıdakilerden hangisi afişin özelliklerinden değildir?
A) Çok kişiye ulaşır. B) Birim başına düşen maliyeti yüksektir. C) Fiziksel boyutu büyüdükçe daha çekici olur. D) Çok ucuza mal olur.

16 Kiracı ile kiralayan arasında hangi sözleşme imzalanır?
A) Kira akdi B) Yer gösterme sözleşmesi C) Tahliye taahhütnamesi D) Satış sözleşmesi

17 (…….) Koşulları yerine getirilmiş, noterler tarafından düzenlenmiş, boşaltma tarihi açıkça belirtilmiş taahhüdüne rağmen kiracı daireyi tahliye etmezse, icraya müracaatla tahliye istenebilir. Taahhüt edilen tarihi izleyen bir ay içerisinde icra takibi yapılmış olması gerekir (……) Kiracının çıkacağı tarihin belli olduğu sözleşmeye süreli kira sözleşmesi denir. (…….) Kira sözleşmesinin geçerli olabilmesi için noter kanalı yapılması zorunludur.

18 Kiracının taşınma durumunda bırakacağı borçlar ile, konuta vermiş olduğu zararların karşılanması için …………………………………………… alınır. Gayrimenkulünü kiraya vermek isteyen ev sahibi için …………………………………………….formunu doldurur


"KİRALIK EMLAK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları