Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TACİR YARDIMCILARI (BAĞIMSIZ YARDIMCILAR) Doç. Dr. Mustafa ÇEKER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TACİR YARDIMCILARI (BAĞIMSIZ YARDIMCILAR) Doç. Dr. Mustafa ÇEKER"— Sunum transkripti:

1 TACİR YARDIMCILARI (BAĞIMSIZ YARDIMCILAR) Doç. Dr. Mustafa ÇEKER mceker@cu.edu.tr

2 TÜRLERİ Tacir Yardımcıları Bağlı YardımcılarBağımsız Yardımcılar Ticari MümessilAcente Ticari VekilTellal Seyyar Tüccar MemuruKomisyoncu

3 BAĞIMSIZ YARDIMCILAR Bağımsız yardımcılar, kendi adına bir ticari işletmesi bulunmakla birlikte, faaliyet şekli itibarıyla diğer işletmelerin ürün ve hizmetlerinin satışına ve yeni müşteriler bulunmasına aracılık eden tacirlerdir. Bağımsız yardımcılar, kendi adına bir ticari işletmesi bulunmakla birlikte, faaliyet şekli itibarıyla diğer işletmelerin ürün ve hizmetlerinin satışına ve yeni müşteriler bulunmasına aracılık eden tacirlerdir. Bağımsız yardımcılar üç gruba ayrılırlar: Bağımsız yardımcılar üç gruba ayrılırlar: Acente Acente Tellal Tellal Komisyoncu Komisyoncu

4 ACENTE Acente, “ticari mümessil, ticari vekil veya satış memuru gibi bağımlı bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayalı olarak belirli bir yer veya bölge içinde sürekli şekilde ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelere aracılık etmeyi veya bunları tacir adına yapmayı meslek edinen kişidir” (TTK.m.116). Acente, “ticari mümessil, ticari vekil veya satış memuru gibi bağımlı bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayalı olarak belirli bir yer veya bölge içinde sürekli şekilde ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelere aracılık etmeyi veya bunları tacir adına yapmayı meslek edinen kişidir” (TTK.m.116). Acentelik ilişkisi, ticari işletme sahibi ile onun adına faaliyette bulunacak kişi, yani acente arasında yapılan bir sözleşme (acentelik sözleşmesi) ile kurulur. Acentelik ilişkisi, ticari işletme sahibi ile onun adına faaliyette bulunacak kişi, yani acente arasında yapılan bir sözleşme (acentelik sözleşmesi) ile kurulur. Acentelik sözleşmesi, kanunda herhangi bir şekle bağlanmamıştır. Acentelik sözleşmesi, kanunda herhangi bir şekle bağlanmamıştır.

5 UNSURLARI Ticari işletmeyle ilgili işlere aracılık veya bizzat işlem yapma Ticari işletmeyle ilgili işlere aracılık veya bizzat işlem yapma Bağımsızlık Bağımsızlık Belirli bir yer veya bölge içinde faaliyet Belirli bir yer veya bölge içinde faaliyet Süreklilik Süreklilik Sözleşme Sözleşme

6 ACENTENİN HAKLARI Ücret Talep Etme Ücret Talep Etme Olağanüstü Masrafları İsteme Olağanüstü Masrafları İsteme Hapis Hakkı Hapis Hakkı

7 ACENTENİN BORÇLARI Müvekkilin İşlerini Görme Müvekkilin İşlerini Görme Bilgi Verme ve Talimata Uyma Bilgi Verme ve Talimata Uyma Önleyici Tedbirleri Alma Önleyici Tedbirleri Alma Ödeme Borcu Ödeme Borcu Rekabet Yasağı Rekabet Yasağı

8 TELLAL “Taraflardan hiçbirine sürekli bir şekilde bağlı olmaksızın, ücret karşılığında ticari işlerle ilgili sözleşmelerin yapılması hususunda aracılıkta bulunmayı meslek edinmiş olan kişidir”. “Taraflardan hiçbirine sürekli bir şekilde bağlı olmaksızın, ücret karşılığında ticari işlerle ilgili sözleşmelerin yapılması hususunda aracılıkta bulunmayı meslek edinmiş olan kişidir”. Tellal, taraflara sürekli bir şekilde bağlı olmadan belirli bir ücret karşılığında aracılık faaliyetinde bulunur. Tellal, taraflara sürekli bir şekilde bağlı olmadan belirli bir ücret karşılığında aracılık faaliyetinde bulunur. Uygulamada en çok görülen türü, emlakçılardır. Uygulamada en çok görülen türü, emlakçılardır.

9 UNSURLARI Sürekli Şekilde Bağlı Olmama Sürekli Şekilde Bağlı Olmama Aracılıkta Bulunma Aracılıkta Bulunma Aracılık Faaliyetini Meslek Edinme Aracılık Faaliyetini Meslek Edinme Ücret Karşılığında Faaliyette Bulunma: Ücret Karşılığında Faaliyette Bulunma:

10 HAK VE BORÇLARI Hakları Hakları Ücret Talep Hakkı Ücret Talep Hakkı Masrafları İsteme Hakkı Masrafları İsteme Hakkı Borçları Borçları Aracılıkta Bulunma Aracılıkta Bulunma Bordro Verme Bordro Verme Numuneleri Saklama Numuneleri Saklama Defter Tutma Borcu Defter Tutma Borcu Kabza Yetkisizlik Kabza Yetkisizlik

11 KOMİSYONCU Komisyoncu, ücret karşılığında kendi adına ve müvekkili hesabına kıymetli evrak ve taşınır mal alım ve satımıyla uğraşan kişidir (BK.m.416/I). Komisyoncu, ücret karşılığında kendi adına ve müvekkili hesabına kıymetli evrak ve taşınır mal alım ve satımıyla uğraşan kişidir (BK.m.416/I). Komisyoncu, müşterilerine ait mal veya kıymetli evrakı onların hesabına satarken, mal sahibinin kimliğini açıklamaz, satış işlemini kendi adına ama müşterisi hesabına yapar. Komisyoncu, müşterilerine ait mal veya kıymetli evrakı onların hesabına satarken, mal sahibinin kimliğini açıklamaz, satış işlemini kendi adına ama müşterisi hesabına yapar. Komisyoncu, bu işlem karşılığında müşterisinden belirli bir oranda ücret alır. Komisyoncu, bu işlem karşılığında müşterisinden belirli bir oranda ücret alır.

12 TÜRLERİ Düzenlendikleri kanunlar itibarıyla komisyonculuk üç gruba ayrılır: Alım-Satım Komisyonculuğu (BK.m.416-429) Alım-Satım Komisyonculuğu (BK.m.416-429) Taşıma İşleri Komisyonculuğu (TTK.m.808- 815) Taşıma İşleri Komisyonculuğu (TTK.m.808- 815) Gümrük Komisyonculuğu (Gümrük Kan.m.166-173) Gümrük Komisyonculuğu (Gümrük Kan.m.166-173)

13 ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI Ali Kaplan Barajyolu’nda bir dükkan kiralayarak 01.01.2005 tarihinden itibaren “Kaplan Kitap ve Kırtasiye” levhası altında okul kitapları ve kırtasiye malzemeleri satımıyla uğraşmaya başlamıştır. Ali Kaplan Barajyolu’nda bir dükkan kiralayarak 01.01.2005 tarihinden itibaren “Kaplan Kitap ve Kırtasiye” levhası altında okul kitapları ve kırtasiye malzemeleri satımıyla uğraşmaya başlamıştır. Vergi dairesine müracaat ederek vergi mükellefi olmakla birlikte ticaret odası ve ticaret siciline kaydolmamıştır. Vergi dairesine müracaat ederek vergi mükellefi olmakla birlikte ticaret odası ve ticaret siciline kaydolmamıştır. Ali, işletmeyi yönetmek üzere Ersin Ballı’yı işletme müdürü olarak işe almış, çevre ilçe ve köylere satış yapmak üzere ücret karşılığında Veli Gezer ile anlaşmıştır. Ali, işletmeyi yönetmek üzere Ersin Ballı’yı işletme müdürü olarak işe almış, çevre ilçe ve köylere satış yapmak üzere ücret karşılığında Veli Gezer ile anlaşmıştır. İşlerin kötü gitmesi ve ekonomik kriz nedeniyle Ali Kaplan, dükkanı 10.06.2005 tarihinde Selami Sungur’a devretmiştir. İşlerin kötü gitmesi ve ekonomik kriz nedeniyle Ali Kaplan, dükkanı 10.06.2005 tarihinde Selami Sungur’a devretmiştir. Bu arada, Ersin Ballı tarafından düzenlenmiş olan 01.06.2005 tarihli çekin karşılıksız çıkması üzerine Ali’nin alacaklısı Bekir Aslan, önce dükkandaki malları haczetmek istemiş, ancak dükkanın Selami’ye devredildiğini öğrenince Ali’nin iflası talebiyle mahkemeye başvurmuştur. Bu arada, Ersin Ballı tarafından düzenlenmiş olan 01.06.2005 tarihli çekin karşılıksız çıkması üzerine Ali’nin alacaklısı Bekir Aslan, önce dükkandaki malları haczetmek istemiş, ancak dükkanın Selami’ye devredildiğini öğrenince Ali’nin iflası talebiyle mahkemeye başvurmuştur.

14 SORULAR 1. Ali Kaplan tarafından açılan bu işletme, ticari işletme niteliği taşır mı? 2. “Kaplan Kitap Kırtasiye” adı ticaret unvanı olabilir mi? 3. Ali Kaplan tacir sıfatını kazanmış mıdır? Kazanmışsa ne zaman? 4. Ali Kaplan’ın işletmesine atadığı yardımcılar hangi gruba girmektedir? Ersin Ballı, işletme sahibi Ali adına çek düzenleyebilir mi? Her iki ihtimali de değerlendiriniz. 5. İşletmenin devredilmesinin alacaklı Bekir’e herhangi bir etkisi var mıdır? Bekir, dükkandaki malları haczettirebilir mi? 6. Ali Kaplan’ın iflası istenebilir mi? İstenebilirse bu sorumluluk ne zamana kadar devem eder?


"TACİR YARDIMCILARI (BAĞIMSIZ YARDIMCILAR) Doç. Dr. Mustafa ÇEKER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları