Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı
İthal Ürünlerin Güvenliği ve Denetimi

2 Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı
Gözetim ve Muayene Merkezi Başkanlığı, Ekonomi Bakanlığı (Dış Ticaret Müsteşarlığı) tarafından yayımlanan DTS Tebliğleri kapsamında yer alan ürünlerin ithalatta uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini, 6 tanesi Gözetim ve Muayene Müdürlüğü olmak üzere toplam 22 ilde bulunan birimler aracılığı ile hizmet vermektedir. Bağlı müdürlükler; Merkez Gözetim ve Muayene Koordinasyon Müdürlüğü Mersin Gözetim ve Muayene Müdürlüğü Tekirdağ Gözetim ve Muayene Müdürlüğü İzmir Gözetim ve Muayene Müdürlüğü Anadolu Yakası Gözetim ve Muayene Müdürlüğü Avrupa Yakası Gözetim ve Muayene Müdürlüğü Ankara Gözetim ve Muayene Müdürlüğü

3 Başkanlığımızca verilen hizmetler Ekonomi Bakanlığı’nın ve diğer Yetkili Kuruluşların (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı) tevdii ettiği görevlerle sınırlıdır. Hizmetin verildiği kapsam ve veriliş şekli her yıl Ekonomi Bakanlığı’nın yayımladığı Tebliğler ve bu Tebliğlerin uygulama usul ve esaslarıyla belirlenmekte ve yıllara göre değişiklik göstermektedir.

4 İthalat Denetiminde Esas Alınan Tebliğler
tarih ve (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan 2012/1, 2012/9, 2012/16 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında uygunluk değerlendirmesi yapılmaktadır.

5 2012/1, 2012/9 ve 2012/16 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eki listede belirtilen ürünler için ithalatçı firma veya yetkili temsilcisi İthalat-Net Programı üzerinden elektronik ortamda online olarak başvuru yapmaktadır.

6 İthalat.Net Programının Kapsamı
İnternet üzerinden başvuru kabulü ve süreç takibi Gümrük Bakanlığı ile entegrasyon alt yapısı Beyannamelerin Gümrük Bakanlığı’ndan otomatik alınması için altyapı Elektronik imza entegrasyonu E-Devlet hedefleri ve e-Belge sistemi ile uyum

7 NEDEN İTHALAT-NET Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı olarak verdiğimiz hizmetlerin günün teknolojik şartlarına uyumlaştırılması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Gümrük Müdürlüklerinde e-imza ile müracaatı zorunlu olarak uygulamaya başlaması, Ekonomi Bakanlığı’nın e-imza tanımlamalı Dış Ticaret Veri Sistemi’ne geçmesi sebebiyle kurumlar arası entegrasyonun sağlanması Bu kapsamda gelecek dönemde tamamen elektronik ortamda veri alışverişin sağlanması İthalat-Net programını işlevsel kılmaktadır.

8 NEDEN İTHALAT-NET Amaçlar
Bu sayede; bilginin kolay ve çabuk paylaşımı, bir başvuru ile birçok kamu kurumunda işlem İlk Başvurudan itibaren, işlemin ne aşamada olduğu, daha sonra ne yapılacağı, işleyiş sürecini ve sonucun internet üzerinden alınabilmesi, E-İmza ile daha hızlı ve güvenli bir ortam, Kesintisiz bir çalışma ortamı, Bilgiye kolay erişim ve Elektronik arşivleme, tüm birimlerin dosyalarına ulaşabilme E-Belge altyapısının oluşturulması Daha verimli, çift yönlü iletişim Zamandan tasarruf ve Kapasite artırımı Üçüncü şahıslar ile ilişiğin kesilmesi Gereksiz evrak oluşturulmasının önlenmesi

9 Programın Bileşenleri
İthalat Net Projesi iki ana bileşenden oluşur; Firma ve Gümrük Müşavirleri Modülü Gözetim Muayene Merkez Başkanlığı Modülü

10 Firma ve Gümrük Müşavirleri Modülü
Firma Yetkili Tanımlama Şifre Belirleme ve Hatırlatma İşlemleri Başvuru Giriş İşlemleri Elektronik İmza ve DYS Başvuru Takip İşlemleri Firma Teyit Sistemi Uyarı ve Geribildirim Sistemi (E-Posta, SMS v.b.) Kredi kartı ile ödeme

11 Gözetim Muayene Merkez Başkanlığı Modülü
Firma Yetkili Eşleştirme İthalat Başvurusu İnceleme ve Belgelendirme Muafiyet Başvurusu İnceleme ve Belgelendirme Gözetim Başvuru İnceleme ve Belgelendirme Elektronik belge İmzalama ve DYS Laboratuara Numune/Dosya Gönderme

12 Gözetim Muayene Merkez Başkanlığı Modülü
Fatura Tahsilatı ve Hizmet Faturalandırma Firma İle İrtibat E-imza ile Belge Onay

13 Süreç Belgelendirme Müdür Onay Dekont Kontrol Numune Deney Heyet Ön
Teknik İnceleme (Heyet Sonrası) Numune Deney Heyet Teknik İnceleme (Heyet Öncesi) Ön İnceleme Başvuru

14 Başlama Noktası: www.tse.org.tr (Firmalar İçin)

15 Başvuru

16 Başvuru

17 Başvuru

18 Ön İnceleme Müracaatı yapılan dosya; ilgili birim amirince sistemde ön inceleme personeli olarak tanımlanan personel tarafından incelenmektedir. Ön incelemede gerekli belgelerin mevcudiyeti kontrol edilir. Ön inceleme safhasında bulunan eksik bilgi ve belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmemekte, sistem üzerinden geri gönderilerek, firmanın eksik bilgi ve belgeleri temin etmesi için sistem tarafından 7 iş günü süre verilmektedir. Bu süre içerisinde firma tarafından eksikliği giderilmeyen müracaatlar sistem tarafından otomatik olarak işlemden kaldırılmaktadır.

19 Ön İnceleme Ön incelemeci tarafından yapılan inceleme sonucunda başvuru dosyasının evrak yönünden tam ve eksiksiz olması halinde belge ücreti hesaplanarak firmanın ücreti yatırması talep edilmektedir. Firmanın ücreti yatırıp dekontu sisteme yüklemesi halinde başvuru dosyası teknik personele gönderilmektedir. İthalat-Net sistemi üzerinden kredi kartı ile ödeme yapılabilmektedir.

20 Teknik İnceleme (Heyet Öncesi)
Teknik inceleme uzmanı sisteme yüklenmiş olan bilgi ve belgelerin doğruluğunu, birbirlerine göre uyumunu teknik açıdan kontrol ve teyit eder. Yerinde (gümrük depoları, antrepolar) tespit edilmesi gereken ürünler, tespit edilmesi istenen bilgilerle ve alınması gereken numune sayısıyla birlikte heyete gönderilir.

21 Heyet İnceleme komisyonu en az iki inceleme uzmanından oluşan heyettir. Heyet öncesi teknik uzmanın tespit edilmesini gerekli gördüğü ürünlerle ilgili bilgilerin yerinde tespitini yapar. Tespit edilen tüm bilgiler tespit tutanağına aktarılır, ürünler fotoğraflanır. Deneye gitmesi gereken ürünlerden ilgili standart kapsamında numune alınır, aynı sayıda şahit numune de gümrük sahasında bırakılır. Tespit tutanağı ve ürün fotoğrafları sisteme yüklenir.

22 Numune Deney Heyet tarafından alınan numuneler Enstitümüz tarafından ilgili laboratuara deney için gönderilir. Örneğin rulmanlar deney için Ankara Ostim’de bulunan Isı Laboratuarı’na gönderilirken, jantlar ise Gebze Tahribatsız Muayene Laboratuarı’na gönderilir.

23 Teknik İnceleme (Heyet Sonrası)
Ürünlerin tespitinden sonra numune tutanağı ve ürün resimleri incelenir uygun görülmesi halinde ilgili belge düzenlenir. Eğer heyet tespit aşamasında numune alınmışsa ilgili laboratuara gönderilir. Laboratuarca yapılan deney sonuçlarına göre ilgili belge düzenlenir.

24 Dekont Kontrol Teknik incelemecinin düzenlediği belge dekont kontrolüne gider. Başvuru sahibinin gerekli ücreti ödediği tespit edildiğinde belge, müdürün onayına gönderilir.

25 Müdür Onayı ve Belgelendirme
Tüm süreçler kontrol edildikten sonra uygun görülmesi halinde belge/yazı müdür tarafından onaylanır.

26 2012/1 ÜGD Tebliği kapsamında yer alan ürünler;
Ek-1 Listede ; 83 adet Standard ve 168 adet G.T.İ.P. bulunmaktadır. (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından mecburi yürürlükte 380 standard bulunmaktadır.)

27 2012/1 ÜGD Tebliği kapsamında yer alan ürünlerde;
Uygunluk Değerlendirmesi -standard kapsamında olan ürünler -standard karşılığı olmayan ürünler -standardın kapsam dışında olan ürünler -parti teşkil etmeyen ürünler Tespit ve Numune alma Muayene ve Deney Yurt Dışı TSE belgeli ürünler Just in time

28 TSE Muafiyeti Bedelsiz İthalat Geri Gelen Eşya hususları ile ilgili ürün güvenliği denetimi yapılmaktadır.

29 Standard Kapsamında Olan Ürünlerin Uygunluk Denetimi
Uygunluk denetimi, ilgili standartta belirtilen testlerden herhangi biri olumsuz çıkana kadar sürdürülerek tamamlanmaktadır. Ürünün ilgili standarda uygun olması halinde “İthal Malı Uygunluk Belgesi” düzenlenmektedir. Düzenlenen “İthal Malı Uygunluk Belgesi” gümrük idaresine iletilip bir nüshası ithalatçıya veya temsilcisine verilmektedir. Olumsuz çıkan testten sonraki testler yapılmamakta ve gerekçeli “Uygunsuzluk Yazısı” düzenlenmektedir. “Uygunsuzluk Yazısı” gümrük idaresine iletilip keyfiyet ithalatçıya veya yetkili temsilcisine bildirilmektedir. İthalatçının talep etmesi halinde, uygunluk denetimi olumsuz çıkan ürün Başvuru Formunda belirtilen diğer standart ve/veya standartlara göre yeniden değerlendirmeye tabi tutulabilmektedir.

30 2012/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eki listede yer alan ve testlerden olumlu sonuç alan ürünlerin test sonuçları; firmanın olumlu raporu sisteme yükleyip, emsal rapor olduğunu belirtmesi şartıyla G.T.İ.P. ’i, tipi, türü, sınıfı, menşei, markası, ithalatçısı ve üreticisinin aynı olduğu müteakip ithalatlarda rapor düzenleme tarihi esas alınarak 12 ay süre ile (2011 yılında muayene ve deneyleri yapılarak olumlu sonuçlanan test raporları da dahil) kabul edilmektedir. Bu ürünler tekrar teste tabi tutulmadan evrak üzerinden kontrol edilmektedir. İthalatçının sunduğu belgelerin gerçeğe aykırılığının veya başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin tutarsızlığının tespiti halinde ürün teste tabi tutulur. Ayrıca, ithalatçının test edilen partiden sonraki ithalatlarında ürünlerin test edilen ürünlerle aynı olup olmadığı ve ilgili mevzuata uygunluğu yıl içinde değerlendirmeye tabi tutulabilmektedir. Bu değerlendirmeden olumsuz sonuç alan ürünlerin ithalatçılarının müteakip ithalatlarında aynı G.T.İ.P. numaralı ürünler kontrole tabi tutulmaktadır. Bu kapsamda yapılan uygunluk denetiminden olumlu sonuç alındıktan sonra tekrar normal uygulamaya geçilmektedir.

31 Standard Karşılığı Olmayan Ürünler
Ürünün G.T.İ.P. no’su 2012/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eki ekli listede olup, birebir  standard karşılığı olmayan ürünler için ürünü  tevsik edecek dokümanlar (Katalogu, Ambalajı, Fotoğrafı, Etiketi gibi) mutlaka dosyasına konulmak ve gerekçesi yazılmak suretiyle, gerek görülmedikçe gümrük incelemesi yapılmadan İthalat-Net sistemi üzerinden “Kapsam Dışı Yazısı”  düzenlenmektedir. 

32 Standardın Kapsamı Dışı
G.T.İ.P.’i tespit edilen eşya, ilgili Standart veya Standartlardan birine göre uygunluk denetimine tabi tutulacak, laboratuarlarımızca yapılan Uygunluk Denetimi sonucuna veya tespit edilebiliyor ise inceleme heyeti tarafından gümrük sahasında yapılan inceleme sonucuna göre söz konusu Standartların hiç birinin kapsamına (teknik bir nedenden dolayı) girmemesi durumunda gerekçesi teknik olarak yazılmak suretiyle “Kapsam Dışı Yazısı” düzenlenmektedir.

33 2012/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ eki listede yer alan  ürünlerden, “parti teşkil etmeyen” Gümrük Beyannamesi muhteviyatı ürünler evrak üzerinden veya mümkün olan muayene ve testler yapılarak, ürünün can ve mal güvenliği, sağlık, çevre ve tüketicinin korunması açısından ülkeye girmesinde sakınca olup olmadığı değerlendirildikten sonra, sonuç “Parti Teşkil Etmez Yazısı” ile ilgili gümrük müdürlüğüne bildirilmektedir.

34 Parti Teşkil Etmeyen Ürünler
Firmanın sisteme girmiş olduğu ürün bilgilerinden G.T.İ.P. bazında toplam miktar esas alınarak ürünlerin parti teşkil edip edilmediği sistem tarafından otomatik tespit edilmektedir. Örneğin 16 adet rulman parti teşkil etmekte olup 15 adet rulman parti teşkil etmemektedir. Firma aynı G.T.İ.P.’den getirmiş olduğu aynı menşeili 4 adet, 10 adet ve 5 adet rulmana ait giriş yaptığı anda toplam adet 19 olduğundan sistem ön incelemeye gönderecek ve normal uygunluk denetimi işlemi gerçekleştirilecektir. Ancak aynı menşeili rulmanların toplam adedi 3 adet, 2 adet, 5 adet olması halinde toplam miktar 10 adet olacağından otomatik olarak parti teşkil etmez yazısı oluşturulacak, oluşturulan belge dekont kontrolüne geçecek ve ücretin yatırılmasını müteakip ilgili birim amirinin onayından sonra PTE yazısı düzenlenecektir.

35 Tespit ve Numune Alma 2012/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eki ekli listede yer alan  ürünlerden numune alma miktarı  İthalat-Net sisteminde otomatik olarak tanımlanmış olup, eğer alınacak numune miktarı belirtilmemiş ise; ithale konu ürünün 2012/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ eki ekli listedeki G.T.İ.P no’su karşılığında yer alan standardında eğer parti tanımlanmış ve numune alma metodu belirtilmişse  standardın bu maddesine göre numune alınmaktadır. Belirtilmemiş ise inceleme heyetlerimiz malın standardında belirtilen sınıf özelliklerini dikkate alarak partiden sınıf özelliklerini tanımlayacak sınıf, çeşit, tip, tür,… v.b. modellerden numune almaktadır. Alınması gereken numune miktarı, sistemde teknik incelemeci tarafından açıklama kısmına yazılmaktadır.

36 Muayene ve Deney Laboratuarlarımızca ilgili standardına göre yapılan muayene ve deneyler sonucunda düzenlenecek raporlarda ithal edilmek istenen ürün, ilgili standartta belirtilen sınıf, tip, tür,..vb. bilgileri içerecek şekilde tanımlanır. Müteakip ithalatlarda yapılacak emsal rapor uygulamasında söz konusu raporda belirtilen sınıf, tip, tür,..vb. esas alınır.

37 Yurt Dışı TSE Belgeli Ürünler
Enstitümüzden Yurt Dışı TSE Belgesi olan ürünlerin uygunluk denetimi ürüne ait test raporlarının ve/veya belgelerinin sunulması halinde ürünlerin belge kapsamında olduğunun tespiti yapılmak kaydıyla deneyleri yapılmaksızın evrak üzerinden sonuçlandırılmaktadır. Bu çerçevede Yurt Dışı TSE Belgesi olan ürünlerin test raporlarının ve/veya belgelerinin sunulması halinde rapor/belge incelemeleri, incelemeyi yapan ithalat birimlerimiz tarafından yapılmakta, ithale konu ürünlerin sunulan rapor/belge kapsamında olup olmadığının tespitinde tereddüt hasıl olması durumunda, ilgili laboratuar ve/veya ilgili ürün belgelendirme birimlerinin görüşü doğrultusunda işlem yapılıp raporların/belgelerin uygun bulunması halinde Uygunluk Belgesi düzenlenir.

38 Just In Time Türkiye’de “Just In Time” sistemine dayalı olarak uluslararası rekabet koşullarında faaliyet gösteren ve otomotiv üretimine münhasır “Taşıt İmalat Yeterlilik Belgesi – Tip Onay Belgesi”  sahibi otomotiv üreticisi firmaların ürettikleri ürünler için;  - Orijinal yedek parça temin eden ve bu imalatçı firmalar tarafından, kendi garanti ve sorumlulukları altında çalıştıkları tevsik edilen yedek parça ithalatçısı pazarlama kuruluşlarına orijinal yedek parça ithalatında, - Orijinal parça üreten yan sanayi kuruluşlarına, üretecekleri bu parçaların üretiminde kullanmak üzere ithal edecekleri, söz konusu otomotiv imalatçısı firmalar tarafından onaylanmış listeler kapsamı (listede üretilecek parça ve bu parçanın üretiminde kullanılacak ürünler G.T.İ.P. no’ ları  ile belirtilecektir.) ürünlerin ithalatında,  denetim yapılmadan  “İthal Malı Belgesi” verilir.

39 TSE Muafiyeti TSE markalı üretim yapan sanayicilerin, bu markayı taşıyan ürünlerin üretiminde girdi olarak kullanmak üzere ithal etmek istedikleri ekli listede belirtilen ürünlerle ilgili olarak yapacakları müracaatlarda, “Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi” ve kapasite raporu incelenip sonucuna göre ithal konusu ürünlerin söz konusu belgeler kapsamındaki ürünlerin üretiminde kullanıldığına dair ilgili G.T.İ.P.’leri ihtiva eden “Muafiyet Belgesi”  düzenlenerek gümrük idaresine ibraz edilmek üzere ithalatçıya verilir. Bu Belge 2012 yılının sonuna kadar (eğer Marka kullanım sözleşmesi 2012 yılı içinde doluyor ise, sözleşmenin sonuna kadar) geçerli olmaktadır. Bu belge TSE Belgesi, Kapasite raporunun geçerlilik (vize) süresi, muafiyet talep edilen malın belge kapsamında üretilen ürünün girdisi olması ve kapasite raporu ile sınırlı olmak kaydıyla düzenlenir. G.T.İ.P. no’ su itibariyle  2012/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eki ekli listede yer almayan ürünlere Muafiyet Belgesi düzenlenmez.

40 Bedelsiz İthalat Bedelsiz ithalatlarla ilgili Enstitümüzün herhangi bir yetki ve sorumluluğu yoktur. Dolayısı ile ithalatçı firma veya yetkili temsilcisinin başvurması halinde bedelsiz ithalatlarda normal ithalatlar gibi uygunluk denetimine tabi tutulmaktadır.

41 Geri Gelen Ürün Tebliğ eki ekli listede yer alan  ürünlerden Gümrük İdarelerince “geri gelen ürün”  kapsamında olduğu tespit edilenlerin ithalatına, numuneleri alınmak (TSE belgeli ürünlerden numune alınmaz, geri geliş sebebi firmada yazılı beyan olarak alınır) suretiyle, ilgili gümrük idareleri tarafından doğrudan izin verilir. Bu ürünler için, evrak üzerinden (TSE belgeli ürünler) veya mümkün olan muayene ve deneyler yapılarak, ürünlerin ilgili standardına veya mevzuatına veya teknik belgesine uygun olup olmadığını gösteren bir rapor veya tutanak düzenlenir. Bu rapor veya tutanak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderilmek üzere Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığına gönderilir.

42 2012/9 ÜGD Tebliği Uygunluk Denetimleri
-Makine Emniyeti Yönetmeliği -Alçak Gerilim Yönetmeliği -Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği -Asansör Yönetmeliği -Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği -Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği -Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği -Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamındaki riskli ürünler listesinde yer alan ürünler uygunluk denetimine tabi tutulmaktadır.

43 2012/9 ÜGD Tebliği kapsamında yer alan ürünlerde;
2012/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamı Yönetmeliklere Göre İnceleme Esasları Aksam ve Parçalar CE Muafiyet Yazısı hususları ile ilgili ürün güvenliği denetimi yapılmaktadır.

44 2012/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamı Yönetmeliklere Göre İnceleme Esasları
İthal edilmek istenen ürünün Uygunluk Beyanının o ürün için düzenlendiğini gösteren bilgilerden CE işareti, imalatçı adı ve/veya marka ve model ve/veya seri numarasının ürünün izlenebilirliği/doğrulanması açısından ürün üzerinde mutlaka olması gerekmektedir. İlgili yönetmeliğin istisnai durumları da dikkate alınmalıdır.

45 2012/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamı Yönetmeliklere Göre İnceleme Esasları
Tüm ampullerde; ürün, ürün ambalajı, uygunluk beyanı ve ürüne ilişkin evraklar arasında illiyet bağının kurulabilmesini teminen ürün üzerinde olması gereken bilgilerin ve CE işaretinin ürün ambalajında mevcut bulunması yeterli kabul edilecektir.

46 2012/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamı Yönetmeliklere Göre İnceleme Esasları
Mevcut bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda daha ayrıntılı bir inceleme yapılması gereğinin ortaya çıkması veya ürünlerin ilgili Yönetmelikte belirtilen asgari güvenlik şartları açısından ciddi risk ve tehlike oluşturduğu yönünde şüpheli özellikler göstermesi durumunda, ithalatçıdan ürüne ilişkin test sertifikaları istenerek, yetersiz/eksik olması halinde test raporları da talep edilmektedir.

47 2012/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamı Yönetmeliklere Göre İnceleme Esasları
Test raporlarının yetersiz/eksik olması durumunda veya inceleme sürecinde oluşan tereddütler nedeniyle gerekli görülürse, numune alınarak ürünün ilgili Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu kontrol etmek için varsa test raporları ile beraber asgari güvenlik şartlarını sağlamasını teminen yapılabilen deneyler yönüyle muayene ve deneyleri yapılmak üzere ilgili laboratuara gönderilecek, laboratuar tarafından yapılan muayene ve deney sonucuna göre işlem yapılacaktır.

48 2012/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamı Yönetmeliklere Göre İnceleme Esasları
Laboratuarlarımızdan görüş alınmasının elzem olduğu durumlarda, yoğun olarak görüş sorulan laboratuarların iş yükünü azaltmak amacıyla; İzmir Gözetim ve Muayene Müdürlüğü İzmir Ex Laboratuarından, Anadolu Yakası Gözetim ve Muayene Müdürlüğü ile Anadoludaki bu hizmetleri veren diğer birimler Ankara Elektrik Laboratuarından ve Avrupa Yakası Gözetim ve Muayene Müdürlüğü ile Tekirdağ Gözetim ve Muayene Müdürlüğü ise Gebze Elektronik Laboratuarından konu hakkında görüş soracaklardır.

49 2012/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamı Yönetmeliklere Göre İnceleme Esasları
Firmanın uygunluk değerlendirme işlemi için yapacağı müracaatında uygunluk beyanı, test raporu ve test sertifikası sunması, sunulan evrakların içerik olarak uygun bulunması (beyan edilen yönetmeliklerin ve standardların ürünü karşılayıp karşılamadığı ve beyan edilen standardların güncelliği kontrol edilecek) ve uygunluk denetiminin olumlu sonuçlanması halinde ithal edilmek istenen ürünün üreticisi, marka, model, tip, tür, sınıf, menşei v.b. bilgilerinin daha önce olumlu sonuçlandırılan ürün ile aynı olduğu, aynı firmanın müteakip ithalatlarında uygunluk beyanında beyan edilen Yönetmeliklerin ve standardların güncelliğini koruması halinde firmadan yeniden doküman talep edilmeden ve gümrük tespiti yapılmadan uygunluk denetimi sonuçlandırılacaktır.

50 2012/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamı Yönetmeliklere Göre İnceleme Esasları
Ön incelemede “süre aşımı” olan müracaat sahiplerine “Dosyanız İşlemden Kaldırıldı” bilgisi gidecek ve dosya durumu da “Dosya İşlemden Kaldırıldı” olmaktadır. Firmalar talep edilen belgeleri verilen süre içinde sunamayacakları durumlarda İthalat- Net sistemi üzerinden ek süre talebinde bulunabilecek olup, ek süre talebi dosyayı inceleyen personel tarafından değerlendirilmektedir.

51 2012/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamı Yönetmeliklere Göre İnceleme Esasları
Teknik incelemede “süre aşımı” olan dosyalara ise “Firma Yükümlülüklerini Yerine Getirmediğinden” açıklaması ile firmaya “Uygunsuzluk Yazısı” düzenlenmekte, aynı dosya tekrar açılmamakta, firmanın aynı dosya ile yeniden müracaat etmesi halinde uygunluk denetimi tekrar baştan başlatılmaktadır.

52 2012/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamı Yönetmeliklere Göre İnceleme Esasları
Uygunsuz olarak değerlendirilen dosyanın sadece doküman yönünden olumsuz değerlendirilmiş olması ve firmanın yeni müracaatında daha önce olumsuz olarak sonuçlanan dosyanın (Evrak No, Beyanname Tarih ve No bilgisi) eksikliğinin giderilmesi sebebiyle yeni müracaat yaptığını belirtmesi halinde; ilk incelemede uygun sonuçlanan aşamalardan tekrar geçmeden (ör:gümrük tespiti) dosya incelenmektedir.

53 2012/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamı Yönetmeliklere Göre İnceleme Esasları
Yeniden yapılan değerlendirme sonucunda olumlu olarak sonuçlandırılan müracaatlarda düzenlenen belge ile birlikte ilgili gümrük müdürlüğüne daha önce olumsuz olarak sonuçlandırılan müracaatın nihai kararını belirten ve sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan bir yazı (Uygunsuzluk Düzeltme Yazısı) gönderilmektedir.

54 2012/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamı Yönetmeliklere Göre İnceleme Esasları
Yeniden yapılan değerlendirme sonucunda olumsuz olarak sonuçlandırılan müracaatlarda ise olumsuzluğun devam etmesi sebebiyle Teknik İncelemeci tarafından sistemden dosya durumu “Dosya İşlemden Kaldırıldı” olarak seçilecek ve müracaat sahiplerine de “Dosyanız İşlemden Kaldırıldı” bilgisi gitmektedir.

55 2012/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamı Yönetmeliklere Göre İnceleme Esasları
Uygunluk Denetiminin gümrük incelemesi aşamasında tutulan tutanakla olumsuzluk durumunun kesinleşmesi halinde; firmaların dosyaları işlemden kaldırma talepleri kabul edilmemekte, uygunluk denetimi olumsuz olarak sonuçlandırılarak, “Uygunsuzluk Yazısı” düzenlenmektedir. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmeden, firmaların dosyalarını işlemden kaldırma talepleri kabul edilmekte, gerekçesi belirtilmek suretiyle firmaya ve ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne bu durum yazılı olarak tebliğ edilmektedir.

56 2012/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamı Yönetmeliklere Göre İnceleme Esasları
Gümrük sahasında yapılan incelemelerde numunenin bulunamadığı ve/veya ürünlerin tespite ve/veya numune almaya hazır olmadığı durumlarda, düzenlenen tutanak gümrük yetkilisi ve firma veya yetkili temsilcisine mutlaka imzalattırılmaktadır. Bu gibi durumlarda dosya sistem üzerinden firmaya geri gönderilerek, müteakip inceleme firmanın malların hazır olduğu yönündeki talebini sistem üzerinden iletmesi halinde gerçekleştirilmektedir.

57 2012/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamı Yönetmeliklere Göre İnceleme Esasları
Uygunluk beyanında yer alan standardların hangi yönetmelik altında yer aldığı ve güncelliği aşağıda verilen linkten takip edilebilecektir. ropean-standards/documents/harmonised- standards-legislation/list- references/index_en.htm

58 2012/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamı Yönetmeliklere Göre İnceleme Esasları
Onaylanmış kuruluş gerektiren ürünlerde sunulan sertifikadaki onaylanmış kuruluşun doğruluğu aşağıdaki linkten takip edilebilecektir. İlgili onaylanmış kuruluşun internet sayfasından Sertifikanın geçerliliği takip edilebilecek yada ilgili kuruluş ile mail ortamında yazışarak geçerliliği sorgulanabilecektir. ach/nando/index.cfm

59 Aksam ve parçalar Yönetmelikler kapsamında ithal edilen Aksam ve parçalar “CE” işareti taşıyan bir üründe kullanılıyor ise bu ürüne ait uygunluk beyanı ile ürün arasındaki bağlantının kurulması/doğrulanması ve bu üründe kullanıldığına dair beyanın ve/veya dokümanların (katalog vb.) sunulması durumunda, gümrüklere ibraz edilmek üzere ithalatçıya veya yetkili temsilcisine “Uygunluk Yazısı” ve ilgili gümrük idaresine hitaben de “Uygunluk Yazısı” düzenlenmektedir.

60 2012/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinde yer alan Yönetmeliklerin kapsamı dışındaki ürünlere ilişkin aksam ve parçalar için ise “Kapsam Dışı Yazısı” düzenlenir. 2012/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ kapsamında yer alan Yönetmeliklerin ilgili hükümleri uyarınca nihai ürünlerde yer alması gereken CE işaretinin ürünün aksam veya parçalarında yer alması halinde, firmaya veya yetkili temsilcisine “Şartlı Uygunluk Yazısı” verilir. İlgili gümrük idaresine hitaben de “Uygunluk Yazısı” düzenlenir.

61 CE Muafiyet Yazısı Firmaların talebi üzerine, 2012/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinde yer alan yönetmelikler kapsamındaki ürünler ile ilgili teknik dosyanın (Uygunluk Beyanının aslı, test raporları, test sertifikaları, tip sertifikaları, teknik çizim, katalog,..vb.) Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı’na başvuru yapması ve sunulan dokümanların uygun bulunması halinde, ilgili firmaya, düzenlendiği tarihten itibaren içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere “CE Muafiyet Yazısı” verilip uygunluk denetimi başvurularında ithalatçı tarafından ilgili birimimize sunulur. İthale konu ürünün muafiyet yazısı kapsamında olduğunun tespit ve tevsiki halinde gümrüklü sahada incelemeler yapılarak uygunluk denetimi işlemleri sonuçlandırılır. Düzenlenen muafiyet yazıları düzenleme tarihinden sonraki ithalat işlemleri için geçerli olur.

62 Gözetim Faaliyetleri:
Uluslararası Gözetim Şirketi statüsüne sahip olan Enstitümüz; - 3. taraf tarafsız kuruluş olarak gözetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi - İhracat için yükleme öncesi gözetim, - İthalat için yükleme öncesi gözetim, - Piyasa gözetimi, - Şartnameye / Standardlara / Direktiflere, - SASO Standardlarına, uygunluk açısından gözetim hizmeti vermektedir.

63 Asansörlerin Periyodik Muayenesi
Kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için Asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere, tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ ile tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile A tipi muayene kuruluşu tarafından muayenesinin yapılması zorunlu kılınmıştır.

64 Enstitümüzün Gözetim Şirketi statüsü kapsamında olmasından dolayı 2011 yılı sonu itibari ile TÜRKAK tarafından TS EN ISO /IEC standardına göre akreditasyonu tamamlanmış olup, A Tipi Akredite Muayene Kuruluşu olarak asansörlerin periyodik kontrolleri ve tam muayenelerini yurt genelinde yapmaya hak kazanmıştır. Bu bağlamda, yurt genelinde belediyelerle görüşmeler yapılarak bu belediye sınırları içerisindeki asansörlerin periyodik muayene anlaşmaları yapılmaktadır. Tarihinden itibaren asansörlerin periyodik kontrolleri TSE Gözetim ve Muayene Merkezi Başkanlığımızca yapılmaktadır.

65 Teşekkürler


"Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları