Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşbaşı Eğitim Programı İşverenlere Yönelik Bilgilendirme Sunumu SAMSUN ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşbaşı Eğitim Programı İşverenlere Yönelik Bilgilendirme Sunumu SAMSUN ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 İşbaşı Eğitim Programı İşverenlere Yönelik Bilgilendirme Sunumu SAMSUN ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

2 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI (İEP) PROGRAMIN TANIMI -Örgün öğretimden mezun olan, -Mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve tecrübesini artırmak isteyen işsizlerin, -Mesleklerini geliştirebileceği işletmelerde, -En fazla 12 ay süre ile, -İşverene herhangi bir maddi yükümlülük getirmeden; -İş deneyimi ve işletme kültürü kazanmak için düzenlenen programlardır.

3 PROGRAMDAN HANGİ İŞVERENLER FAYDALANABİLİR? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4.Maddesinin 1.Fıkrasının «a» bendi kapsamında en az 2 sigortalı çalışanı olan işverenler Kamu kurum veya kuruluşlarının payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküller Dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler vb. 3

4 PROGRAMA NASIL BAŞVURU YAPILIR? 4

5 5

6 İŞVEREN BABASI ANNESİ DEDE 1 NİNE 1 DEDE 2 NİNE 2 ÇOCUKLAR TORUNLAR KARDEŞLER AMCA HALA DAYI TEYZE YEĞENLER KUZENLER

7 İşbaşı Eğitim Programına Katılma Koşulları 7 Yapılan yönetmelik değişikliği sayesinde 15 yaşını doldurmuş ve dersleri kurs ve programlara katılmasına mani olmayan lise ve üniversite (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) öğrencileri, Açık öğretim ilkokulu, ortaokulu ve lisesi ile açık öğretim fakültesi öğrencileri işbaşı eğitim programından faydalanabilirler. GEREKLİ BELGELER ( İŞ ARAYANLAR) : 1- Nüfus cüzdan fotokopisi 2- İEP dilekçesi 3- Ziraat Bankası IBAN Numarası 4- Fotoğraf 5- Ağır ve Tehlikeli sınıflarda çalışacaklara çalışabilir raporu

8 8

9 PROGRAM NASIL UYGULANIR? Çalışan sayısı 2 ile 10 arasında ise en fazla 3 katılımcı, 11 ve üzerinde ise çalışan sayısının en fazla 3/10’u oranında katılımcı alınabilir. (% 50 istihdam taahhüdü verilmesi durumunda geçerlidir.) Program en fazla 320 gün düzenlenebilir. Haftada en fazla 6 gün ve 45 saat uygulanabilir Program başladığındaki çalışan sayısının program sonunda da korunması istenir. Eksiklik tespit edilirse 1 ay süre verilip telafi edilmesi talep edilir. 9

10 PROGRAM NASIL UYGULANIR? İŞKUR olarak katılımcıya günlük 50 TL cep harçlığı veriyoruz (net asgari ücret düzeyinde) ve iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası prim giderlerini ödüyoruz. 10 İSTİHDAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MIDIR? Program kapsamında istihdam zorunluluğu yoktur. Ancak 1 yıl içinde tekrar yararlanmak istenirse o zaman daha önce katılan kişilerin % 20’sini en az 60 gün istihdam etme zorunluluğu vardır. % 50 taahhüt verilmişse 60 gün istihdam bu orana göre hesaplanır. Program bitince taahhütname verilerek yeni program hemen başlatılabilir.

11 PROGRAM KAPSAMINDA HANGİ TEŞVİKLER UYGULANIYOR? Şartlar: 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmak 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanlar programın bitiminden sonra en geç 3 ay içerisinde programı tamamladıkları meslek alanında istihdam işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması 11

12 2) İndirilebilecek Giderler İşbaşı eğitim programlarına katılanlara Kurumumuzun yaptığı ödemelere ek olarak işveren tarafından ödeme yapılırsa bu ödemelerin brüt asgari ücretin yarısına kadar olan tutarı, vergi matrahından indirilebiliyor. (193 sayılı GVK Md. 40/11) 12 PROGRAM KAPSAMINDA HANGİ TEŞVİKLER UYGULANIYOR?  İşe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay  Diğer sektörlerde 30 ay  Sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor 1) İşveren Sigorta Prim Teşviği

13 2- 6111 Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Teşviki

14 2- 6111 Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Teşviki

15 İEP 1 ay6 ay1 yıl 1 kişi1.93511.61023.220 5 kişi9.67558.050116.100 10 kişi19.350116.100232.200 20 kişi38.700232.200464.400 50 kişi96.750580.5001.161.000 İEP SONRASI SGK PRİM DESTEĞİ 1 ay6 ay1 yıl2 yıl 1 kişi2551.5303.0606.120 5 kişi1.2757.65015.30030.600 10 kişi2.55015.30030.60061.200 20 kişi5.10030.60061.200122.400 50 kişi12.75076.500153.000306.000

16 PROGRAMIMIZDAN KİMLER YARARLANIYOR 16 2016 yılı ilk 3 ayında toplam, 640 farklı firmada 1000 kişi programlar dan yararlanmış tır.

17 17 12-13’ÜNDE PLANLANAN TÜM PROGRAMLAR BAŞLATILIR 12-17 ARASI ALINAN TÜM PROGRAMLAR YOĞUNLUK NEDENİYLE 18’İNDE BAŞLATILIR 18-24 ARASI ALINAN TÜM PROGRAMLAR AYIN SON AÇILIŞINA PROGRAMLANIR 24-25’İ AYIN SON PROGRAM AÇILIŞI, KALANLARIN TAMAMI 1’İ BAŞLANGIÇ AYIN İLK HAFTASI YOĞUN ÖDEME DÖNEMİ OLDUĞUNDAN 1-10 ARASI TALEP TOPLANIR 1 24 12 18 İşverenlerden gelen yoğun talep doğrultusunda, İEP açılışlarında İl Müdürlüğümüzde diğer iller gibi 15-20 gün bekleme süreleri bulunmamaktadır. Ortalama 2-3 gün içerisinde talep verilmekte iken, yeni mevzuat değişikliği ile birlikte yandaki zaman takvimi en ideal yöntem olarak değerlendirilmektedir.

18 İşgücü Yetiştirme Kursları Tüm dünya gibi ülkemizin de en büyük problemlerinden biri niteliksiz işgücü ve açık işlerin birbirleri ile uyuşmamasıdır. Her yıl 3000 den fazla kişinin katıldığı kurs programlarımızda kursiyerlere günlük 20 TL cep harçlığı ödenmekte ve Genel Sağlık Sigortası Primleri ile İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Primleri yatırılmaktadır. Mezun kursiyerlerimizin istihdam oranı %50’nin üzerindedir. İlgili meslekte teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayarak Milli Eğitim onaylı sertifikalarını alan kursiyerler İşgücü Piyasasının istediği niteliklere sahip olduktan sonra iş arama sürecinde bir adım öne çıkmaktadırlar. İşbaşı programları ve kurs hizmetlerimizden yararlananlara verilen sertifikalar tehlikeli ve çok tehlikeli işler yönetmeliğine göre geçerli belgeler sınıfına girmekte ve işverenlere bu yönde de katkı sağlamaktadır.

19 Girişimcilik Programları Kuruma kayıtlı işsizlere yönelik olarak işletmelerini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla girişimcilik programları düzenlenmektedir. Eğitim sonunda aldıkları sertifikalarla birlikte KOSGEB’e İş Planlarını ve projelerini sunan Girişimciler 50 bini Hibe 100 bini sabit yatırım desteği olmak üzere 150 bin TL’lik yardım almaktadırlar. Katılan kursiyerlere kurumumuzca da günlük 20 TL cep harçlığı ödenmekte ve iş kazası meslek hastalığı primleri yatırılmaktadır. 50.000 TL’lik hibe miktarının, 2 bin TL’si işletme kuruluş desteğini, 18 bin TL’si kuruluş dönemi makine, teçhizat, ofis donanım ve yazılım desteğini ve 30 bin TL’lik kısmı ise işletme giderleri desteğini kapsamaktadır. Faaliyet TürüProgramKişiBütçe Girişimcilik17406119.694 KOSGEB : Destek Alan: 210

20 Toplum Yararına Programlar TYP, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde işsizlerin kısa süreli istihdam ve eğitimini amaçlayan, doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesini sağlayan programlardır. Bu faaliyetler, genellikle ekonomik kriz, özelleştirme, ekonomik yapılanma, doğal afetler ve işsizliğin fazla olduğu dönemlerde yapılır. En fazla 9 ay sürecek olan TYP projelerinde katılımcılara asgari ücret ve tam kapsamlı SGK ödemesi yapılır. Hizmet sağlayıcı kuruluşların kamu kurumları olduğu programlarda çoğunlukla Çevre Düzenlemesi ve Ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır.

21 İŞGÜCÜ PİYASASI FAALİYETLERİ (2015): İş ve Meslek Danışmanlarımız tarafından yıl içerisinde işyerlerimize yapılan 9.373 işyeri ziyareti sonucunda 28.283 adet açık iş talebi alınmıştır. Alınan bu taleplere, İş ve Meslek Danışmanlarımız tarafından yapılan 63.262 birebir danışmanlık görüşmesi sonucunda; 11.946 kişi özel sektörde işe yerleştirilmiş, 203 kişi engelli statüsünde işe yerleştirilmiş, 70 kişi ise kamuda (60 normal, 6 engelli, 4 eski hükümlü) işe yerleştirilmiştir. Ayrıca idarecilerimiz ve İş ve Meslek Danışmanlarımız tarafından 368 eğitim kurumu ziyareti ile yine İş ve Meslek Danışmanları tarafından 537 grup görüşmesi ve iş arama becerileri eğitimi düzenlenmiştir.

22 İŞSİZLİK SİGORTASI 2015 yılı itibariyle İşsizlik Sigortası servisince işten ayrılanlardan ayda ortalama 400 kişinin başvurduğu birimimiz, ödenek bağlama ve durdurma işlemlerini aynı gün içerisinde gerçekleştirmektedir. 600 gün primi olanlara 6 ay; 900 gün primi olanlara 8 ay; 1080 gün primi olanlara 10 ay süre ile işsizlik ödeneği bağlanmaktadır. İşsizlik ödeneği 645 TL ile 1.307 TL arasında değişmektedir. (Brüt Asgari Ücret : 1.647 TL)

23 İŞSİZLİK SİGORTASI AYLARA GÖRE YAPILAN ÖDEMELER AyAy İçerisinde Ödeme Yapılan Kişi Sayısı Ay İçerisinde Ödeme Yapılan Tutar Ocak2.977 kişi1.474.253,93 Şubat4.080 kişi3.631.923,22 Mart3.573 kişi1.819.775,13 Nisan3.476 kişi1.751.765,60 Mayıs3.317 kişi1.688.329,79 Haziran3.949 kişi3.254.389,05 Temmuz3.855 kişi2.029.843,02 Ağustos3.906 kişi1.977.297,70 Eylül3.351 kişi1.746.724,72 Ekim3.183 kişi1.691.773,80 Kasım3.053 kişi1.621.874,80 Aralık3.118 kişi1.720.006,27 TOPLAM6.838 kişi yararlanmıştır.24.407.957,03

24 ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ 4857 sayılı İş Kanunu, tüzük, yönetmelik ve genelgelere göre yapılan iş ve işlemlerin takip ve yürütümü ile; işçi ve işveren ilişkileri ihbar, kıdem tazminatı, ücret, yıllık izin, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil ücretleri vb.) yönünden karşılaşılan sorunların çözümü konularında 2015 yılında 1.294 işçi-işveren şikayeti ( Alo 170, Bimer, Cumhurbaşkanlığına yazılan dilekçeler ile posta ve elden yapılan şikayet dilekçeleri ) alınmışken bunlardan 784’ü olumlu, 510’u olumsuz sonuçlanmıştır. (Ocak-Aralık)

25 Çalışma İlişkileri - Sendikalar 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevesinde ve 2013/9 Sayılı Genelge ve ilgili diğer mevzuatlara göre sırasıyla; Bakanlığımız Çalışma Genel Müdürlüğüne yapılan yetki tespiti başvuru süreçleri ve yetki prosedürü işlemler takip defterine kayıt işlemi, Yetki belgesi ve Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlaması işlemlerinin takibi, Yer-gün ve saati tespiti ile ilgili işlemler, Anlaşma sağlanamayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde resmi arabulucu tayini ve arabulucu tutanakları ile ilgili işlemler, Anlaşma ile sonuçlanan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili işlemler İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir. 6356 sayılı kanun çerçevesinde Samsun'da 19 adet Sendika faaliyet göstermektedir.

26 26


"İşbaşı Eğitim Programı İşverenlere Yönelik Bilgilendirme Sunumu SAMSUN ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları