Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Yonca TABAK NUHOĞLU.  1960’lı yıllardan bu yana  Her 10 yılda  %25-75 oranında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Yonca TABAK NUHOĞLU.  1960’lı yıllardan bu yana  Her 10 yılda  %25-75 oranında."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Yonca TABAK NUHOĞLU

2  1960’lı yıllardan bu yana  Her 10 yılda  %25-75 oranında

3  Prevalans artış hızı  Azalmış  Plato çizmeye başlamış  ABD’de 2001-2004 arası anlamlı artış yok

4  Genetik değil  Çevre  Beslenme  Yaşam şekli

5  Beslenme  Astım gelişimine etki eden  Önemli bir çevresel etken

6  Magnezyum  Selenyum  Çinko  Demir

7  Selenyum  Çinko  Vitamin A  Vitamin C  Vitamin E

8  Oksidatif stresi azaltmaktadır  Honsheid et al,  Endocr Metab Immune Disord Drug Targets 2009

9  1- proinflamatuvar mediatör artışı  2- inflamasyon artışı  3- havayolu hiperreaktivitesi artışı  4- bronkospazmı tetikleme  5- müsin salgısını tetikleme ASTIM

10  1- Gıdaların işlenme şekli  2- İşlenmeye kadar geçen süre  3- Depolanma süresi  4- Uzun mesafelere taşınması  Gıdaların Antioksidan içeriği

11  Gıdaların selenyum içeriği azalması  Avrupa toplumunda  Selenyum alımı azalması  NEDEN:  Kuzey Amerika Tahılı  Ekmek yapma teknolojileri

12  Günde 60 mg (1975)  Günde 30- 40 mg (2011)

13

14 ASTIMI ÖNLEYİCİ ETKİSİ ?

15  Doğumdan  42 aylığa kadar takip edilen çocuklar  Kordon kanında selenyum  Persistan vizing

16  Gebelikte düşük selenyum  2 yaşında Vizing sıklığını  5 yaşında: Anne ve çocuk selenyum kan düzeyleri ile vizing arası ilişki (-)

17  Antioksidan ÇİNKO  Gebelikte düşük alınması  Çocukluk çağı ASTIMI VE VİZİNG sıklığı

18  Antioksidan etki mekanizması dışı etki  Fetal akciğer gelişimine etki  İmmun sistemin alerjenlerle ilk temasına etki

19  Gebelikte Beslenme ve Çocuk Astımı İnsidansı  4146 gebe adayı  3963 yenidoğan (189 çalışma dışı)  Van Oeffelen AAM et al; Pediatr Allergy Immunol 2011

20  3 AYLIK  6 AYLIK  12 AYLIK  YILLIK  ISAAC SORU KİTAPÇIĞI İLE ALERJİ ASTIM ?

21  FİZİK MUAYENE VE KAN ANALİZLERİ  Spesifik IgE  Magnezyum  Selenyum  Çinko  D vitamini

22  MAGNEZYUM ASTIM  ÇİNKO VE SELENYUM ASTIM

23  Yüksek oksidatif stresin rolü ?  Antioksidanların astımı önleyici etkisi ?  Selenyum desteği ?

24  Düşük kan selenyum düzeyleri astım prevalans ve ağırlığını artırıyor !  Qujeq et al; Clin Chem Lab Med 2003  Koçyiğit et al; Biol Trace Elem Res 2004

25  Kan selenyum düzeyleri  Çocuk astım prevalansı arası ilişki yok !

26  Besinsel selenyum düzeyleri  Alerjik havayolu inflamasyonu üzerine etkileri ?  Fareler

27  Düşük selenyumlu diyet  Normal selenyumlu diyet  Yüksek selenyumlu diyet

28  OVALBUMİN CHALLENGE  Sitokin düzeyleri ?  Hücresel infiltrasyon ?  Eozinofili ?  Serum ova-spesifik IgE ?

29  Düşük ve Yüksek Selenyum alımı;  Alerjiyi  Normal selenyum alımı;  Alerjik duyarlanma ve alerjik inflamasyon

30  Basit doz yanıt ilişkisi (-)  Daha ileri araştırma gereksinimi

31  İmmun sistem için esansiyel bir eser element  Bağışıklık sisteminin hücresel aktiviteleri için esansiyel

32  Karaciğer  Midye  Susam ve tahin  Bal kabağı çekirdeği  Kurtulmuş karpuz çekirdeği  Siyah çikolata  Yer fıstığı  Kuzu eti

33  Antioksidan etki (+)

34  Astmatiklerin kan çinko düzeyleri  Non-astmatiklere kıyasla  Düşük !

35  Saç çinko düzeyleri  Sağlıklı kontrollere  Kıyasla düşük

36  Çinko düzeyleri  Sağlıklı kontrollere kıyasla  Düşük

37  Vizing sıklığı  Astım ağırlığı  Solunum fonksiyonlarında bozulma ile ilişkili

38  Karaciğer  Kırmızı et  Baklagiller  Tahıl  Yeşil sebzeler  Yumurta sarısı  Kuru meyveler

39  Demir alımının artması  Alerjik hastalık  Zıt ilişki

40  Demir takviyesi  Havayolunda  Eozinofili  Reaktivite

41  Bronkodilatör etki  Antioksidan  Alerjiyi önleyici etkisi ?

42  Ispanak  Baklagiller  Tahıllar

43  2441 çocuk; gebelikten itibaren 5 yıl izlem  Gebelikte Magnesium alımı  Alerjik egzamayı önlemede etkili (+)  Astım ve alerjik rinite etkisiz (-)

44  Erişkin astım hastaları  Magnesium desteği alması  Bronsiyal aşırı hassasiyet (methacholin rx)  Solunum fonksiyonları (PEFR)  Astım kontrolü  Yaşam kalitesi  (+) ETKİ

45  1277 erkek  1109 kız  Serum Mg / Astım prevalansı ilişki (-)

46  Çift-kör plasebo kontrollü  Astımlı çocuklarda Mg desteğinin etkisi?  7-19 yaş arası (37 çocuk)  2 ay Mg desteği  PC20 anlamlı yükselme  Astım kontrolü iyileşme

47  C-VİTAMİNİ ÇALIŞMALARI  (2 doğum takip çalışması)  Annenin gebelikte C-vit alması  Çocukta vizing (2 yaş )  Anlamlı ilişki yok

48  C-VİTAMİNİ  Atopik duyarlılaşma  Vizing  Astım arası  İlişki (-)

49  C-vitamini  Atopi  Vizing  Akciğer fonksiyonları  İlişki (-)

50  C-vitamini  Alerjik hastalık gelişimine  ENGEL OLAMIYOR !

51  Annenin gebelikte E vit alması  Çocukluk astımı / Vizing  3 doğum takip çalışması:  Anlamlı ilişki (+)

52  5 olgu kontrol çalışma  6 kesitsel çalışma  Metodoloji zayıf  E vitaminin etkinliğini araştıracak deneysel çalışmaları desteklemeye yeterli kanıt (+)

53  4 Büyük doğum takip  Gebelikte yüksek D vit alımı  Vizing sıklığını azaltıyor  1 kesitsel çalışma  Küçük yaşta balık yağı  Atopik sensitizasyonu artırıyor  Metodoloji kötü

54  Gebelikte D-vitamini alınması  Çocukta vizingi önlüyor !

55  2 BÜYÜK DOĞUM TAKİP  Gebe annenin kanında selenyum  Kord kanında selenyum düzeyleri  Çocuk astımı ?  Vizing ?  Atopik sensitizasyon ?

56  Yüksek selenyum düzeyleri  2 yaşında çocukluk çağı vizing  5 yaşında astıma etki (-)

57  Kord kanında selenyum  Persistan vizing

58  SERUM VE İDRAR SELENYUM  Selenyum alımı  Atopik dermatit veya Astım  İLİŞKİ (-)

59  ÇOCUKLARDA KAN SELENYUMU  Dr. tanılı astım  Atopik sensitizasyon  İLİŞKİ (-)

60  SELENYUM çalışmaları metodoloji zayıf  Çocuk Astımı ve Alerji ile  Gebelikte veya Çocuklukta  Selenyum düzeyleri arası ilişkiyi  DESTEKLEMİYOR !

61  3 BÜYÜK DOĞUM TAKİP:  Gebelikte çinko alımı ile  Çocukluk astımı / vizing / atopik dermatit  OLUMLU ETKİ (+)  3. DERECE KANIT

62  Erken Vizing  Astım  İLİŞKİ (-)

63  2 DOĞUM TAKİP ÇALIŞMA  Erken yaşta Vizing arası  İlişki (-)

64  Vizingi olan  Çocuk astımı tanısı (+)  Serum ve saç çinko düzeyleri  Anlamlı düşük ( C-tipi Kanıt)

65  Çinko Çalışmaları  Metodoloji zayıf  Kanıtlar  Astımı önlemede çinkonun olası etkinliği (+)

66  SONUÇLAR DEĞİŞKEN  MEKANİZMA AÇIK DEĞİL  ARAŞTIRMAYA AÇIK  GENİŞ ve GÜVENİLİR ÇALIŞMA GEREKSİNİMİ


"Prof. Dr. Yonca TABAK NUHOĞLU.  1960’lı yıllardan bu yana  Her 10 yılda  %25-75 oranında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları