Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri Prof. Dr. İpek Türktaş Gazi Tıp Fakültesi, Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri Prof. Dr. İpek Türktaş Gazi Tıp Fakültesi, Ankara."— Sunum transkripti:

1 Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri Prof. Dr. İpek Türktaş Gazi Tıp Fakültesi, Ankara

2

3 6 Ya ş ına gelene kadar ~ %50 sinde en az 1 vizing ata ğ ı olacaktır

4 Tekrarlıyan Bronşiolitler (Hışıltılı Bebekler) ilk 3 Yaş

5 %20 BRONŞİOLİT ÜSYE RSV - BRONŞİOLİT %80 Prematürelik Düşük doğum ağırlığı Gebelikte içilen sigara Kalabalık ortam Post-natal sigara Genetik ?

6 %25-50 TEKRARLIYAN BRONŞİOLİTLER (Hışıltılı Bebekler) ÜSYE RSV - BRONŞİOLİT %80 Sağlıklı Bebekler BPD Kistik Fib. İmmün Yetm. Konj. Kalp Hst.

7 35% 60% 80% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 123 Age (year) % Transient wheezing Martinez FD et al. N Engl J Med 1995; 332:133–138. Persistent wheezing Her hışıltılı bebek astım mıdır ?

8 LANCET 2006;368:763 non-atopic Atopic n=1.300 5 yaşından sonra vizing atakları

9 LANCET 2006;368:763 non-atopic Atopic n=1.300 3 yaşından önce vizing atakları başlayan çocukların %90 ı atopik değildir

10 Silverman M, Asthma in Childhood 1985

11 0 3 6 11 Wheezing prevalansı Yaş (yıl) “Geçici İnfantil Vizing” JACI 2003;162:1 Atopi yok Eozinofilik inflamasyon yok Doğumda SFT bozuk Gebelikte sigara Prematürelik LBW KOAH riski “Epizodik Viral Vizing” Eur Respir J 2008; 32: 1096

12

13 Atopik olmayan viral vizing (epizodik vizing) çocuklukta remisyona girer LANCET 2006;368:763 7 10 13

14 ERS TASK FORCE Eur Respir J 2008; 32: 1096 Vizing atakları persistan astımlı çocukların %25 inde ilk 6 ayda, %75 inde ilk 3 yaşta başlar 6 ay 3 yaş

15 Persistan astım Her zaman ilk 3 yaşta başlar

16 Silverman M, Asthma in Childhood 1985

17 Acta Pediatrica 2008: 97:5-11 70 60 50 40 30 20 10 Hasta % si 3 4-6 7-10 13-15 17-20 YAŞ Korppi 1981-82 Sigurs 1989-90

18 Acta Pediatrica 2008: 97:5-11 70 60 50 40 30 20 10 Hasta % si 3 4-6 7-10 13-15 17-20 YAŞ Korppi 1981-82 Sigurs 1989-90 Wennergren 1984-85 Reijonen 1992-93

19 Astım geçer mi ? yerleşir mi ?

20 İndüksiyon Fazı (Başlangıç) Devam Fazı (ilerleme) GEN + ÇEVRE GEN + ÇEVRE Proc Am Thorac Soc, 6: 278, 2009 ASTIM EVRELERİ

21 Sensitizasyon Erken Yaşta Gelişmişse Lancet 1999;29:905 wheezing

22 1 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 Not Sensitised Not exposed (n=114) Not Sensitised Exposed (n=282) Sensitised Not exposed (n=53) Sensitised Exposed (n=49) 1.35 P=0.005 Allergen Sensitisation, Exposure and Lung Function at Age 3 Years sR (kPa/s) aw Arch Ped Adolesc Med 2004; 158: 996

23 Oddy WH et al. ERJ 2002 Erken Yaşlarda allerjik duyarlılık gelişimi sırasında şiddetli viral solunum yolu enfeksiyonu geçirme 7 yaş - Astım Riski (OR) 9.0 8.0 6.0 4.0 2.0 Atopik Non-atopik 0 1 2

24 İnfeksiyonlar erken yaşta gelişen sensitizasyonla birlikteyse astım riski artar Type of ARINever atopicAtopic by 2 yAtopic > 2 y Any wLRI y11.4 (0.4-5.1) 0.62.8 (1.1-7.1) 0.030.5 (0.1-3.5) 0.5 ≥2 wLRI y11.0 (0.1-9.1) 1.07.1 (1.3-38.4) 0.02na Febrile LRI1.0 (0.2-3.8) 0.94.4 (1.7-77.5) 0.0021.3 (0.2-9.9) 0.8 Febrile wLRI1.0 (0.3-3.4) 1.04.3 (1.7-10.8) 0.0020.7 (0.1-3.9) 0.7 wLRI RSV/RV0.8 (0.2-4.0) 0.83.3 (1.3-8.1) 0.010.9 (0.1-6.4) 0.9 Lancet 2008; 372: 1100

25 Atopi Şiddetli ise (daha büyük SPT reaksiyonu) Clin Exp Allergy 2007; 37:1624 İlk 2 yaşta besin allerjenlerine karşı daha büyük SPT reaksiyonu olması astım gelişme riskini arttırmıştır. OR= 4.61 (2.34 – 9.09)

26 Sensitizasyon gelişimi geçici değilse (Persistan Sensitizasyon) J Allergy Clin Immunol 2001; 108 :709 Sensitizasyon yok Geçici erken sensitizasyon Geç sensitizasyon Persistan sensitizasyon Current asthma n : 1314 0-7 yaş Deri testi

27 Sensitizasyon yok Geçici erken sensitizasyon Geç sensitizasyon Persistan sensitizasyon % prevalans 25 20 15 10 5 0 Aile öyküsü YOK Aile öyküsü VAR Persistan sensitizasyon aile öyküsü ile birlikteyse ** 3/183 0/47 1/42 0/29 3/158 1/33 6/74 16/70 * J Allergy Clin Immunol 2001; 108 :709

28 Perennial allerjen sensitizasyonu varsa LANCET 2006;368:763 Allergy 2007; 62: 1282

29 astımın kalıcı olma olasılığı yüksektir…

30 Major Kriterler Minör Kriterler 1. Ebeveynlerde astım öyküsü 1. Besin allerjisi 2. Hastada atopik dermatit 2. Grip dönemleri dışında vizing 3. En az 1 aeroallerjene 3. Ataklarda eozinofili ( >%4) duyarlılık “Asthma Predictive Index (API)” 3 yaşından Küçük Çocuklarda Astım olasılığı İLK 3 YAŞTA API NEGATİFSE : %91 olasılıkla bebek 6 yaşında astımlı olmayacaktır %84 olasılıkla bebek 13 yaşında astımlı olmayacaktır

31 Genetik risk faktörleri astımın doğal seyrinde her aşamada etkilidir J Allergy Clin Immunol 2008; 121:573

32 HI Ş ILTILI BEBEKLER Astım: %14 - 40 ADÖLESAN

33 Acta Paediatrica 2008: 97:5-11 70 60 50 40 30 20 10 Hasta % si 3 4-6 7-10 13-15 17-20 YAŞ Korppi 1981-82 Wennergren 1984-85 Sigurs 1989-90 Reijonen 1992-93 Bronşiolit tanısıyla hastaneye yatırılan bebekler 20 yaşına geldiklerinde astım gelişme oranı %14-40 4 prospektif kohort

34 Am J Respir Crit Care Med 169: 921, 2004 0.50 0.00 -0.50 0.50 0.00 -0.50 Z skoru (SFT) Vmax FRC FEF 25-75 FEF 25-75 1 ay 6 yaş 11 yaş İlk 11 yaşta Solunum Fonksiyonları Vizing yok Vizing 0-3 yaş Vizing 11 yaş Vizing 4-6 yaş Persistan vizing

35 İlk 16 yaşta Solunum Fonksiyonları

36 Lancet 2007;378:758 Quartiles of infant VmaxFRC (n:169) High Medium Low-medium Low “Tucson Children’s Respiratory Study” 22 yaş solunum fonksiyonları 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 P=0.02 P=0.05 P=0.02 FEV1 (L) 12 16 22 yaş

37 88 86 84 82 80 78 76 74 0 12 16 22 p<0.0002 p<0.0001 FEF 25-75 (L/s)

38 Am J Respir Crit Care Med Vol 170: 234, 2004 FEV 1 (Post-BD) Astımlı çocukların 1/4 de (%25.7) FEV 1 de yılda %1 azalma devam eder

39 Hafif - orta astımlı çocukların bir grubunda Solunum fonksiyonları azalmaya devam eder (6 Yaşında %27, 18 Yaşında %29) J Allergy Clin Immunol 2006;118:1040)

40 Respir Med. 2008 October ; 102(10): 1473 Persistan SF bozukluğu erişkin hayatta devam eder

41 Doğum n=119 119 allerjik astımlı çocuğun 30 yıllık izlemi 32 - 42 yaş THORAX 2004; 59: 925

42 TAM REMİSYON %22

43 TAM REMİSYON %22 KLİNİK REMİSYON % 29.7

44 TAM REMİSYON %22 KLİNİK REMİSYON % 29.7 PERSİSTAN SEMPTOMLAR % 15.4

45 TAM REMİSYON %22 KLİNİK REMİSYON % 29.7 PERSİSTAN SEMPTOMLAR % 15.4 PERSİSTAN SEMPTOMLAR + ICS % 13.2

46 TAM REMİSYON %22 KLİNİK REMİSYON % 29.7 PERSİSTAN SEMPTOMLAR % 15.4 PERSİSTAN SEMPTOMLAR + ICS % 13.2 ICS %19.8

47 ÇOCUKLUKASTIMI ER İŞ K İ N J Allergy Clin Immunol 1999; 103: 376 J Allergy Clin Immunol 2006; 117: 1249 Chest 2005; 127: 845 Thorax 2004;59: 925 N Engl J Med 2003; 349: 1414 Int J Clin Pract 2007; 61: 1371

48 % 27 - 75 Astımlı çocukların % 27 - 75 i erişkin hayata kadar düzelmiş olur Int J Clin Pract 2007; 61: 1371

49 %12-35 Düzelenlerin % 12 - 35 inde sonradan nüksler ortaya çıkar Int J Clin Pract 2007; 61: 1371 %27 - 75

50 Asthma Asthma in childhood in adulthood ? DEVAMLILIK NÜKSLER

51 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 >40 age at onset Incidence 2.6 / 1000 / year, 1953-2000 ERKEK KIZ JACI 2002; 110:228 Astım ilk yıllarda erkeklerde sık olmasına rağmen, kızlarda daha kalıcı seyreder

52 Grol M. et al AJRCCM 1999 Çocuklukta BHR olması erişkin yaşta FEV 1 azalması ile ilişkilidir

53 Sigaranın olumsuz etkileri astımlılarda daha belirgindir Am J Respir Crit CareMed 2005;171:109 Nonasthmatic nonsmokers Asthmatic non-smokers Nonasthmatic smokers Asthmatic smokers 20 30 40 50 60 70 80 YAŞ (YIL) 4000 3000 2000 1000 FEV 1

54 Passive smoking and lung function decrements. A meta-analysis.

55 7 yaşındaki astım paternleri J Allergy Clin Immunol 2002; 109: 189 Astım yok Nadir epizodik astım Sık epizodik astım Persistan astım 42 yaşındaki astım paternleri: % 100 80 60 40 20 0 Enf. dışı Ağır semptom Astım 5 atak Çocukluk dönemindeki astım paterni erişki hayattaki astım paternini belirler

56 7 yaşındaki astım paternleri J Allergy Clin Immunol 2002; 109: 189 Astım yok Nadir epizodik astım Sık epizodik astım Persistan astım 42 yaşındaki astım paternleri: % 100 80 60 40 20 0 Enf. dışı Ağır semptomlu Astım 5 atak Çocukluk dönemindeki astım paterni erişki hayattaki astım paternini belirler

57 7 yaşındaki astım paternleri J Allergy Clin Immunol 2002; 109: 189 Astım yok Nadir epizodik astım Sık epizodik astım Persistan astım 42 yaşındaki astım paternleri: % 100 80 60 40 20 0 5 atak Çocukluk dönemindeki astım paterni erişki hayattaki astım paternini belirler Enf. dışı Ağır semptomlu Astım

58 7 yaşındaki astım paternleri J Allergy Clin Immunol 2002; 109: 189 Astım yok Nadir epizodik astım Sık epizodik astım Persistan astım 42 yaşındaki astım paternleri: % 100 80 60 40 20 0 5 atak Çocukluk dönemindeki astım paterni erişki hayattaki astım paternini belirler Enf. dışı Ağır semptomlu Astım

59 N Engl J Med 2003;349:1414-22. Çocukluk dönemindeki astım paterni erişki hayattaki astım paternini belirler 1972-7326 yaşa kadar izlem

60 AsthmaAsthma in childhood in adulthood PERSISTENCE female the age at onset persistence of signs and symptoms deficit in lung function parameters bronchial hyperresponsiveness persistence of inhalant allergens (HDM) smoking ?

61 AsthmaAsthma in childhood in adulthood RELAPS female the age at onset persistence of signs and symptoms deficit in lung function parameters bronchial hyperresponsiveness persistence of inhalant allergens (HDM) smoking ?

62 Reverzibl obst. Astım ( n=15 ) Fiks obst Astım ( n=16 ) Fiks obst. COPD ( n=21 ) Bazı persistan astımlılarda non-reversible hava yolu obstrüksiyonu gelişir ve ilerler J Allergy Clin Immunol 2010; 125: 830

63 Yıllık FEV 1 azalması sık atak geçirme ile ilişkilidir J Allergy Clin Immunol 2010; 125: 830

64 ERİŞKİNDE FENOTİPLER İnfektif / viral astım ABPA KF Viral vizing Kronik öksürük Eozinofilik bronşit Non-smoking fix. obst Obliteratif bronşit COPD BE ASTIM


"Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri Prof. Dr. İpek Türktaş Gazi Tıp Fakültesi, Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları