Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri"— Sunum transkripti:

1 Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri
Prof. Dr. İpek Türktaş Gazi Tıp Fakültesi, Ankara

2

3 en az 1 vizing atağı olacaktır
6 Yaşına gelene kadar ~ %50 sinde en az 1 vizing atağı olacaktır

4 Tekrarlıyan Bronşiolitler
(Hışıltılı Bebekler) ilk 3 Yaş

5 RSV - BRONŞİOLİT %80 %20 Prematürelik ÜSYE BRONŞİOLİT
Düşük doğum ağırlığı Gebelikte içilen sigara Kalabalık ortam Post-natal sigara Genetik ? %20 BRONŞİOLİT

6 RSV - BRONŞİOLİT %80 %25-50 BRONŞİOLİTLER Sağlıklı Bebekler ÜSYE BPD
Kistik Fib. İmmün Yetm. Konj. Kalp Hst. %25-50 Sağlıklı Bebekler TEKRARLIYAN BRONŞİOLİTLER (Hışıltılı Bebekler)

7 Her hışıltılı bebek astım mıdır ?
100 Persistent wheezing 90 80 80% Transient wheezing 70 60 60% % 50 40 30 35% The younger the child, the greater the likelihood that an alternative diagnosis may explain recurrent wheeze. 20 10 1 2 3 Age (year) Martinez FD et al. N Engl J Med 1995; 332:133–138.

8 5 yaşından sonra vizing atakları
non-atopic Atopic n=1.300 LANCET 2006;368:763

9 3 yaşından önce vizing atakları başlayan
çocukların %90 ı atopik değildir non-atopic Atopic n=1.300 LANCET 2006;368:763

10 Silverman M, Asthma in Childhood 1985

11 “Geçici İnfantil Vizing”
JACI 2003;162:1 Atopi yok Eozinofilik inflamasyon yok Doğumda SFT bozuk Gebelikte sigara Prematürelik LBW Wheezing prevalansı KOAH riski Yaş (yıl) “Epizodik Viral Vizing” Eur Respir J 2008; 32: 1096

12

13 Atopik olmayan viral vizing (epizodik vizing)
çocuklukta remisyona girer LANCET 2006;368:763

14 6 ay 3 yaş Vizing atakları persistan astımlı çocukların
%25 inde ilk 6 ayda, %75 inde ilk 3 yaşta başlar ERS TASK FORCE Eur Respir J 2008; 32: 1096 3 yaş 6 ay

15 Her zaman ilk 3 yaşta başlar
Persistan astım Her zaman ilk 3 yaşta başlar

16 Silverman M, Asthma in Childhood 1985

17 Acta Pediatrica 2008: 97:5-11 70 60 50 40 Korppi 1981-82 30 Hasta % si
10 Korppi Hasta % si Sigurs YAŞ

18 Acta Pediatrica 2008: 97:5-11 70 60 50 40 Korppi 1981-82 30 Hasta % si
10 Korppi Wennergren Reijonen Hasta % si Sigurs YAŞ

19 Astım geçer mi ? yerleşir mi ?

20 İndüksiyon Fazı (Başlangıç)
ASTIM EVRELERİ İndüksiyon Fazı (Başlangıç) Devam Fazı (ilerleme) GEN + ÇEVRE GEN + ÇEVRE Proc Am Thorac Soc, 6: 278, 2009

21 Sensitizasyon Erken Yaşta Gelişmişse
Lancet 1999;29:905 wheezing

22 Allergen Sensitisation, Exposure and Lung Function at Age 3 Years
1.35 P=0.005 1.3 sR aw 1.25 (kPa/s) 1.2 1.15 1.1 1.05 1 Not Sensitised Not exposed (n=114) Not Sensitised Exposed (n=282) Sensitised Not exposed (n=53) Sensitised Exposed (n=49) Arch Ped Adolesc Med 2004; 158: 996

23 allerjik duyarlılık gelişimi sırasında
Erken Yaşlarda allerjik duyarlılık gelişimi sırasında şiddetli viral solunum yolu enfeksiyonu geçirme 9.0 8.0 6.0 4.0 2.0 Atopik Non-atopik 7 yaş - Astım Riski (OR) Oddy WH et al. ERJ 2002

24 İnfeksiyonlar erken yaşta gelişen sensitizasyonla birlikteyse astım riski artar
Lancet 2008; 372: 1100 Type of ARI Never atopic Atopic by 2 y Atopic > 2 y Any wLRI y1 1.4 ( ) 0.6 2.8 ( ) 0.03 0.5 ( ) 0.5 ≥2 wLRI y1 1.0 ( ) 1.0 7.1 ( ) 0.02 na Febrile LRI 1.0 ( ) 0.9 4.4 ( ) 0.002 1.3 ( ) 0.8 Febrile wLRI 1.0 ( ) 1.0 4.3 ( ) 0.002 0.7 ( ) 0.7 wLRI RSV/RV 0.8 ( ) 0.8 3.3 ( ) 0.01 0.9 ( ) 0.9

25 (daha büyük SPT reaksiyonu)
Atopi Şiddetli ise (daha büyük SPT reaksiyonu) Clin Exp Allergy 2007; 37:1624 İlk 2 yaşta besin allerjenlerine karşı daha büyük SPT reaksiyonu olması astım gelişme riskini arttırmıştır. OR= 4.61 (2.34 – 9.09)

26 Sensitizasyon gelişimi geçici değilse (Persistan Sensitizasyon)
J Allergy Clin Immunol 2001; 108 :709 Sensitizasyon yok Geçici erken sensitizasyon Geç sensitizasyon Persistan sensitizasyon n: 1314 0-7 yaş Deri testi Current asthma

27 Persistan sensitizasyon aile öyküsü ile birlikteyse
J Allergy Clin Immunol 2001; 108 :709 % prevalans ** 25 20 15 10 5 16/70 Sensitizasyon yok Geçici erken sensitizasyon Geç sensitizasyon Persistan sensitizasyon * 6/74 3/ / / /29 1/33 3/158 Aile öyküsü YOK Aile öyküsü VAR

28 Perennial allerjen sensitizasyonu varsa
Allergy 2007; 62: 1282 LANCET 2006;368:763

29 astımın kalıcı olma olasılığı yüksektir…

30 “Asthma Predictive Index (API)”
3 yaşından Küçük Çocuklarda Astım olasılığı “Asthma Predictive Index (API)” Major Kriterler Minör Kriterler 1. Ebeveynlerde astım öyküsü Besin allerjisi 2. Hastada atopik dermatit Grip dönemleri dışında vizing 3. En az 1 aeroallerjene Ataklarda eozinofili ( >%4) duyarlılık İLK 3 YAŞTA API NEGATİFSE : %91 olasılıkla bebek 6 yaşında astımlı olmayacaktır %84 olasılıkla bebek 13 yaşında astımlı olmayacaktır

31 Genetik risk faktörleri astımın doğal seyrinde her aşamada etkilidir
J Allergy Clin Immunol 2008; 121:573

32 HIŞILTILI BEBEKLER Astım: % ADÖLESAN

33 Bronşiolit tanısıyla hastaneye yatırılan bebekler
20 yaşına geldiklerinde astım gelişme oranı %14-40 Acta Paediatrica 2008: 97:5-11 70 60 50 40 30 20 10 4 prospektif kohort Korppi Hasta % si Wennergren Sigurs Reijonen YAŞ

34 Am J Respir Crit Care Med 169: 921, 2004
İlk 11 yaşta Solunum Fonksiyonları Z skoru (SFT) Vizing yok Vizing 0-3 yaş Vizing 11 yaş Vizing 4-6 yaş Persistan vizing 0.50 0.00 -0.50 -1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 Vmax FRC FEF FEF25-75 1 ay yaş yaş Am J Respir Crit Care Med 169: 921, 2004

35 İlk 16 yaşta Solunum Fonksiyonları

36 “Tucson Children’s Respiratory Study” 22 yaş solunum fonksiyonları
Lancet 2007;378:758 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 P=0.02 P=0.05 FEV1 (L) yaş Quartiles of infant VmaxFRC (n:169) High Medium Low-medium Low

37 FEF (L/s) 88 86 84 82 80 78 76 74 p<0.0002 p<0.0002 p<0.0001

38 Astımlı çocukların 1/4 de (%25.7) FEV1 de yılda %1 azalma devam eder
Am J Respir Crit Care Med Vol 170: 234, 2004 FEV1 (Post-BD)

39 Hafif - orta astımlı çocukların bir grubunda
Solunum fonksiyonları azalmaya devam eder (6 Yaşında %27, 18 Yaşında %29) J Allergy Clin Immunol 2006;118:1040)

40 Respir Med. 2008 October ; 102(10): 1473
Persistan SF bozukluğu erişkin hayatta devam eder Respir Med October ; 102(10): 1473

41 119 allerjik astımlı çocuğun
30 yıllık izlemi yaş Doğum n=119 THORAX 2004; 59: 925

42 TAM REMİSYON %22

43 TAM REMİSYON %22 KLİNİK REMİSYON % 29.7

44 TAM REMİSYON %22 KLİNİK REMİSYON % 29.7 PERSİSTAN SEMPTOMLAR % 15.4

45 %22 % 29.7 % 15.4 TAM REMİSYON SEMPTOMLAR + ICS % 13.2 PERSİSTAN
KLİNİK REMİSYON % 29.7 PERSİSTAN SEMPTOMLAR % 15.4

46 ICS %19.8 %22 % 29.7 % 15.4 TAM REMİSYON SEMPTOMLAR + ICS % 13.2
PERSİSTAN KLİNİK REMİSYON % 29.7 PERSİSTAN SEMPTOMLAR % 15.4

47 ÇOCUKLUK ASTIMI ERİŞKİN
Int J Clin Pract 2007; 61: 1371 J Allergy Clin Immunol 1999; 103: 376 J Allergy Clin Immunol 2006; 117: 1249 Chest 2005; 127: 845 Thorax 2004;59: 925 N Engl J Med 2003; 349: 1414

48 Astımlı çocukların % 27 - 75 i erişkin hayata kadar düzelmiş olur
Int J Clin Pract 2007; 61: 1371 %

49 Düzelenlerin % 12 - 35 inde sonradan
nüksler ortaya çıkar Int J Clin Pract 2007; 61: 1371 % %12-35

50 ? Asthma Asthma in childhood in adulthood DEVAMLILIK NÜKSLER

51 erkeklerde sık olmasına rağmen, kızlarda daha kalıcı seyreder
Astım ilk yıllarda erkeklerde sık olmasına rağmen, kızlarda daha kalıcı seyreder Incidence 2.6 / 1000 / year, ERKEK KIZ >40 age at onset JACI 2002; 110:228

52 erişkin yaşta FEV1 azalması ile ilişkilidir
Çocuklukta BHR olması erişkin yaşta FEV1 azalması ile ilişkilidir Grol M. et al AJRCCM 1999

53 Sigaranın olumsuz etkileri astımlılarda
daha belirgindir FEV1 Am J Respir Crit CareMed 2005;171:109 4000 3000 2000 1000 Nonasthmatic nonsmokers Asthmatic non-smokers Nonasthmatic smokers Asthmatic smokers YAŞ (YIL)

54 Passive smoking and lung function decrements. A meta-analysis.

55 Çocukluk dönemindeki astım paterni
erişki hayattaki astım paternini belirler J Allergy Clin Immunol 2002; 109: 189 % 100 80 60 40 20 42 yaşındaki astım paternleri: Persistan astım Sık epizodik astım Nadir epizodik astım Astım yok <5 atak >5 atak Enf. dışı Ağır semptom Astım 7 yaşındaki astım paternleri

56 Çocukluk dönemindeki astım paterni
erişki hayattaki astım paternini belirler J Allergy Clin Immunol 2002; 109: 189 % 100 80 60 40 20 42 yaşındaki astım paternleri: Astım yok Nadir epizodik astım Sık epizodik astım Persistan astım <5 atak >5 atak Enf. dışı Ağır semptomlu Astım 7 yaşındaki astım paternleri

57 Çocukluk dönemindeki astım paterni
erişki hayattaki astım paternini belirler J Allergy Clin Immunol 2002; 109: 189 % 100 80 60 40 20 42 yaşındaki astım paternleri: Astım yok Nadir epizodik astım Sık epizodik astım Persistan astım <5 atak >5 atak Enf. dışı Ağır semptomlu Astım 7 yaşındaki astım paternleri

58 Çocukluk dönemindeki astım paterni
erişki hayattaki astım paternini belirler J Allergy Clin Immunol 2002; 109: 189 % 100 80 60 40 20 42 yaşındaki astım paternleri: Astım yok Nadir epizodik astım Sık epizodik astım Persistan astım <5 atak >5 atak Enf. dışı Ağır semptomlu Astım 7 yaşındaki astım paternleri

59 Çocukluk dönemindeki astım paterni
erişki hayattaki astım paternini belirler N Engl J Med 2003;349: 26 yaşa kadar izlem

60 ? Asthma Asthma in childhood in adulthood PERSISTENCE female
the age at onset persistence of signs and symptoms deficit in lung function parameters bronchial hyperresponsiveness persistence of inhalant allergens (HDM) smoking

61 ? Asthma Asthma in childhood in adulthood RELAPS female
the age at onset persistence of signs and symptoms deficit in lung function parameters bronchial hyperresponsiveness persistence of inhalant allergens (HDM) smoking

62 Bazı persistan astımlılarda non-reversible
hava yolu obstrüksiyonu gelişir ve ilerler J Allergy Clin Immunol 2010; 125: 830 Reverzibl obst. Astım (n=15) Fiks obst Astım (n=16) Fiks obst. COPD (n=21)

63 sık atak geçirme ile ilişkilidir
Yıllık FEV1 azalması sık atak geçirme ile ilişkilidir J Allergy Clin Immunol 2010; 125: 830

64 ERİŞKİNDE FENOTİPLER Kronik öksürük Eozinofilik bronşit Viral vizing
COPD ASTIM Obliteratif bronşit BE İnfektif / viral astım Non-smoking fix. obst ABPA KF


"Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları