Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fiyat ve Fiyatlandırma. Fiyat nedir?  Mal ve hizmetler için talep edilen (alınan) parasal bedel  Fiyat, tüketicilerin bir malı almak için ödemek zorunda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fiyat ve Fiyatlandırma. Fiyat nedir?  Mal ve hizmetler için talep edilen (alınan) parasal bedel  Fiyat, tüketicilerin bir malı almak için ödemek zorunda."— Sunum transkripti:

1 Fiyat ve Fiyatlandırma

2 Fiyat nedir?  Mal ve hizmetler için talep edilen (alınan) parasal bedel  Fiyat, tüketicilerin bir malı almak için ödemek zorunda oldukları para miktarıdır.  Bir mal veya hizmete sahip olma veya kullanmaktan kaynaklanan fayda karşılığında tüketicilerin ödediği değerler toplamıdır  Okul taksiti  Vizite ücreti  Bilet fiyatı  Faiz  Komisyon  Aidat  Maaş  Vergi  Rüşvet Pazarlama İlkeleri2Fiyat ve Fiyatlandırma

3 Ödeme Araçları/yöntemleri  Para (Nakit)  Çek  Senet  Kredi kartı  EFT  Havale  Taksit  Mail order  Takas  Paypal  … Pazarlama İlkeleri3Fiyat ve Fiyatlandırma

4 Fiyatlandırma önemlidir çünkü;  Bir ürünün fiyat seviyesi bir işletme için başarı veya başarısızlığı belirler  Fiyat, tüketiciye mesajlar verir  Fiyat, aracılara motivasyon kaynağıdır  Rekabet silahıdır  Mübadelede standart veya ölçüt görevi görür  Fiyatlandırma ile talep yönetilebilir  Fiyat, işletme karlılığının en önemli belirleyicisidir  Fiyatın satışlar üzerindeki etkisi büyük ve hızlıdır  Rakiplerin pazara girişine engel olarak kullanılabilir Pazarlama İlkeleri4Fiyat ve Fiyatlandırma

5 Fiyatlandırma Göz Önüne Alınması Gerekenler Ürünün maliyeti Rakip fiyatlar ve diğer iç ve dış etkenler Tüketicinin algıladığı değer Düşük fiyat Bu fiyatta kâr mümkün değil Yüksek fiyat Bu fiyat seviyesinde talep yok Pazarlama İlkeleri5Fiyat ve Fiyatlandırma

6 Fiyatlandırmayı Etkileyen Faktörler DIŞSAL FAKTÖRLERİÇSEL FAKTÖRLER FİYATLANDIRMA KARARLARI Fiyatlandırma amaçları Fiyatlandırma yöntemini Yeni ürün fiyatlandırması Başlangıç fiyatlandırması Fiyatta değişiklikler FİYATLANDIRMA KARARLARI Fiyatlandırma amaçları Fiyatlandırma yöntemini Yeni ürün fiyatlandırması Başlangıç fiyatlandırması Fiyatta değişiklikler Pazar ve talep yapısı Rakiplerin maliyetleri ve fiyatları Yasal ve politik düzenlemeler Yasal ve politik düzenlemeler Fiyatlandırma amaçları Maliyet yapısı Fiyat karar mekanizması Fiyat karar mekanizması Dağıtım kanalları Pazarlama karması stratejileri Pazarlama karması stratejileri Pazarlama İlkeleri6Fiyat ve Fiyatlandırma

7 Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen İçsel Faktörler -1- Fiyatlandırma Amaçları Varolabilme Masrafları karşılayabilme Fiyatlandırma Amaçları Finansal Ama ç lar Maksimum kâr Yatırımın geri dönüşü Nakit akışı Pazarlama Ama ç ları Pazar payı ve konumu Satış hacmi Statükoyu koruma Pazarlama İlkeleri7Fiyat ve Fiyatlandırma

8 Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen İç Faktörler -2- Pazarlama Karması Stratejileri Pazarlama İlkeleri8Fiyat ve Fiyatlandırma

9 Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen İçsel Faktörler -3- Maliyet Yapısı  Sabit maliyetler  Değişken maliyetler  Toplam maliyet  Birim maliyet Pazarlama İlkeleri9Fiyat ve Fiyatlandırma

10 Üretim Miktarına Bağlı Olarak Birim Fiyattaki Değişim Birim Birim 1 Maliyet Maliyet 2 3 4 Kısa dönem ortalama Uzun dönem ortalama birim birim maliyet eğrisi maliyet eğrisi 1000 1000 2000 3000 4000 Üretim miktarı Üretim miktarı a) Sabit üretim miktarında birim maliyet b) Farklı üretim seviyelerinde birim maliyetteki değişim Pazarlama İlkeleri10Fiyat ve Fiyatlandırma

11 Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen İçsel Faktörler -4- Fiyat Belirleme Mekanizması Pazarlama İlkeleri11Fiyat ve Fiyatlandırma

12 Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen Dışsal Faktörler -1- Pazar ve Talep Yapısı  Tekelci piyasa  Oligopol piyasa  Eksik rekabet  Tam rekabet piyasaları  Fiyat-Talep İlişkisi  Tüketicilerin Fiyat ve Değeri Algılaması Pazarlama İlkeleri12Fiyat ve Fiyatlandırma

13 Talebin Fiyat Esnekliği Pazarlama İlkeleri13Fiyat ve Fiyatlandırma

14 Talebin Fiyat Esnekliği  Fiyat indirme de ve yükseltmede talebin fiyat esnekliği önemlidir  Tüketicilerin fiyat değişikliklerine tepkileri talebin fiyat esnekliği ile ölçülür  Talepteki nispi değişmenin buna sebep olan fiyattaki nispi değişmeye oranlanması ile hesaplanır  Etkin fiyat politika ve stratejileri için bu oranın hesaplanması gerekir  Talebin fiyat esnekliğini bir çok faktör belirler  ikame mallarının varlığı  tüketici ihtiyaçlarının tatmin olma derecesi  malın dayanıklılığı  tüketici ihtiyacının şiddeti  fiyat düzeyi  Gelir  Tutundurma  Nüfus Pazarlama İlkeleri14Fiyat ve Fiyatlandırma

15 Talebin Fiyat Esnekliğini Etkileyen Faktörler ve Olası Tüketici Tepkileri FaktörMuhtemel tüketici tepkisi Ürünün farklı/özel olması Ürün farklılaşması arttıkça, fiyat hassasiyeti düşer İkame ürünlerin bilinirliği İkame ürün sayısı arttıkça, fiyat hassasiyeti artar Ürün maliyetinin toplam aile harcamaları içindeki payı Toplam harcamalar içinde ürünün payı artarsa, fiyat hassasiyeti artar Ürünün tüketici için önemi Tüketici için ürünün önemi ve değeri arttıkça, fiyat hassasiyeti azalır Fiyat-kalite ilişkisi Ürün kalitesi ve imajı arttıkça, fiyat hassasiyeti azalır Ürünler arası karşılaştırma zorluğu Karşılaştırma zorlaştıkça, fiyat hassasiyeti azalır Pazarlama iletişim çabaları arttıkçaFiyat hassasiyeti azalır Pazarlama İlkeleri15Fiyat ve Fiyatlandırma

16 Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen Dışsal Faktörler -2- Rakiplerin Maliyet ve Fiyatları Pazarlama İlkeleri16Fiyat ve Fiyatlandırma

17 Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen Dışsal Faktörler -3- Dağıtım Kanalları Pazarlama İlkeleri17Fiyat ve Fiyatlandırma

18  Yasaklanmış fiyat uygulamalarından  Aldatıcı fiyatlandırma  Rekabet kırıcı fiyatlama  Fiyat anlaşması Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen Dışsal Faktörler -4- Yasal ve Politik Düzenlemeler Pazarlama İlkeleri18Fiyat ve Fiyatlandırma

19 Fiyat Belirleme Süreci Talebin incelenmesi Fiyatlandırma amacının seçimi Maliyetlerin incelenmesi Rakip tekliflerin incelenmesi Fiyatlandırma metodunun seçimi Nihaî fiyatın belirlenmesi Nihaî fiyatta ayarlamalar Pazarlama İlkeleri19Fiyat ve Fiyatlandırma


"Fiyat ve Fiyatlandırma. Fiyat nedir?  Mal ve hizmetler için talep edilen (alınan) parasal bedel  Fiyat, tüketicilerin bir malı almak için ödemek zorunda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları