Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Allah (c.c) katında zamanların değerleri birbirine eşittir. Ancak öyle zamanlar vardır ki, o zamanlarda öyle hadiseler olur ki, o vakte diğer zaman dilimlerinden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Allah (c.c) katında zamanların değerleri birbirine eşittir. Ancak öyle zamanlar vardır ki, o zamanlarda öyle hadiseler olur ki, o vakte diğer zaman dilimlerinden."— Sunum transkripti:

1

2 Allah (c.c) katında zamanların değerleri birbirine eşittir. Ancak öyle zamanlar vardır ki, o zamanlarda öyle hadiseler olur ki, o vakte diğer zaman dilimlerinden daha üstün bir değer kazandırır. Resulullah (A.S.V.) buyurdular ki; “Beş gece vardır ki onlarda yapılan dua geri çevrilmez. Receb'in ilk Cuma gecesi olan Regaib Kandili, Şaban'ın on beşinci gecesi olan Berat Kandili, Cuma gecesi, Ramazan bayramı gecesi, Kurban bayramı gecesi.” ibni Asakifden

3 DUANIN MÜSTECAB OLDUĞU ZAMANLAR; Receb ayının birinci Cuma gecesi olan Regaib gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi olan Berat gecesi ve günü, Mübarek gecelerde, Cuma günü, hatib minberde iki hutbe arasında oturduğu vakitten namaz kılıncaya kadar, Her gecenin son üçte birinde (seher vaktinde), Ezan ve kamet okunurken, bilhassa hayyealelfelah dedikten sonra, Allah yolunda cihad ederken, Her namazdan sonra, Kur'an-ı kerimi okuduktan sonra, Secdeden sonra, Cemaatle yapılan dua, Yağmur yağarken, Kabe -i Muazzamayı görünce, Zemzem suyu içince yapılan dua, Musibete uğrayanın o andaki duası da müstecabdır. Dini Terimler Sözlüğü “Kadızade Ahmed bin Muhammed Emin Efendi ve İbn-i Cezeri”

4 Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber şöyle dua ederdi: "Allah'ım, Receb ve Şa'ban'ı bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." Cuma gecesi olduğunda da şöyle derdi: "Bu parlak ve nurlu bir gecedir.“ Beyhaki'nin Şuafau‘l İman'ından. «Receb» tazim ve hürmet manasına gelir. Bu ayda tevbe edenlere rahmet yağdığı ve ibadet işleyenlere nur indiği için bu aya «Asap» adı verilir. Receb, suyu sütten ak, baldan tatlı ve buzdan soğuk bir cennet nehrinin adıdır. Bu sudan sadece Receb Ayı'nda oruç tutanlar içebilir. Receb Ayı'nın ilk Cuma Gecesi'nin üçte ikisinden sonra sabaha kadar bütün melekler tek tek Receb Ayı içinde oruç tutanlar için dua ederler. İmam-ı gazali “Kalplerin Keşfi” Kitabından alınmıştır.

5 Bazı hikmet ehli âlimler Receb ayı hakkında şu yorumları getirmişlerdir: Receb eza ve cefayı terk içindir, Şaban amel ve vefa içindir, Ramazan sıdk ve safa içindir. Receb tövbe ve pişmanlık ayıdır, Şaban muhabbet ayıdır, Ramazan kurbet (Allah'a yakınlık) ayıdır. Receb hürmet ayıdır, Şaban hizmet ayıdır, Ramazan nimet ayıdır. Receb ibadet ayıdır, Şaban dünyanın sefasını terk etme ayıdır, Ramazan ibadetlerin mükâfatını artıran aydır. Büyük tasavvuf ehli Zünnün Mısrî der ki: “Receb ekme ayıdır, Şaban sulama ayıdır, Ramazan derleyip toplama ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer, ne yaparsa cezasını çeker. Bir kimse ekimi bırakırsa, hasat zamanı ekmediğine pişman olur. Kıyamet gününde ise çok kötü duruma düşer.” (Abdulkadir Geylani, Üç Aylar ve Faziletleri)

6 Üstadımız! Nur talebelerinin okudukları bir eşi, bir benzeri daha dünyada olmayan "Cevşen-ül Kebir" isimli Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz Hazretlerinin duasını ve çok sevablı, çok nurlu, çok faziletli salavat-ı şerifelerinizi elde ettik, okumağa başladık. Sizin devam ettiğiniz bu pek kıymetdar, çok mübarek evradlar; bizim zikrimiz, bizim virdimiz oldu elhamdülillah! Fakat en ziyade Risaleleri okumağa gayret ediyoruz, ehemmiyet veriyoruz. Çünkü Nur Risalelerini ne kadar sık sık okursak, bu dualardan daha ziyade feyz alıyoruz. Duaları, evradları mübarek gecelerde, hususan Leyle-i Regaib ve Leyle-i Mi'rac ve Leyle-i Berat, Leyle-i Kadir ve Cuma geceleri gibi vakitlerde okuyoruz. (Hanımlar Rehberi: 158)

7 Beyt-ül Makdis'de bir kadın Receb Ayının her günü ihlas Suresi'ni okuyarak ibadet eder ve bu ay boyunca kaba işlemeli bir elbise giyerdi. Bir gün hastalandı, oğluna ölünce kendisini kaba elbisesi ile toprağa vermesini vasiyet etti. Ölünce oğlu kadını pahalı bir kefene sardı. Gece onu rüyasında gördü. Kadın rüyada oğluna «Ben senden razı değilim. Çünkü sen, vasiyetimi uygulamadın.» dedi. Oğlan korkarak uyandı Yeniden anasını içine sarmak üzere kaba işlemeli elbiseyi yanına alarak mezarlığa vardı. Kabri açınca anasının cesedini bulamadı, şaşırdı. Bu sırada kulağına «Bize Receb Ayı'nda ibadet edeni bizim yapayalnız bırakmayacağımızı bilmiyor musun» diye bir ses geldi. İmam-ı gazali “Kalplerin Keşfi” Kitabından alınmıştır.

8 Receb ayının ilk Cuma gecesi, Regaib Gecesidir. Regaib, ihsanlar, ikramlar demektir. Allahü teâlâ, Regâib gecesinde mü'min kullarına, ihsân, ikrâmda bulunur. Regâib gecesinde yapılan duâ ret olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere kat kat sevap verilir. Allah c.c. o geceye hürmet edenleri affeyler. Dini Terimler Sözlüğü “Seyyid Abdülhakim Arvasi” Peygamber Efendimiz S.A.V. buyurdular ki; Recebin ilk Cuma gecesini ihya edene, saygı gösterene, Allahü teâlâ kabir azabı yapmaz, dualarını kabul eder. Yalnız, yedi kimseyi afv etmez ve dualarını kabul etmez: 1)Faiz alan veya veren, 2) Müslümanları aşağı gören, 3) Anasına, babasına eziyet eden, karşı gelen, 4) Müslüman olan ve İslâmiyet’e uyan, eşini dinlemeyen, 5) İnsanları yoldan çıkaran eğlence işini sanat edinenler, 6) Livâta ve zina edenler, 7) Beş vakit namazı kılmayanlar. Bunlar, bu günahlardan vazgeçmedikçe, tövbe etmedikçe, duaları kabul olmaz. Riyadun-Nasihin

9 Aziz kardeşlerim, Size iki pusulayı Leyle-i Regaipten altı saat evvel yazdım. "Hizbü'n-Nuriye" kâğıt ile teslimden sonra, katiyen benim kanaatimde bir nevi Mucize-i Ahmediye olarak, iki aydan beri mütemadiyen kuraklık ve yağmursuzluk, her tarafta daima namazlardan sonra pek çok duaların akîm kaldığı ve herkes meyusiyetten derd-i maişet endişesiyle kalben ağlarken, birden; Leyle-i Regaip-bütün ömrümde hiç mislini işitmediğim ve başkalar da işitmediği-üç saatte yüz defa, belki fazla tekrarla melek-i ra'dın yüksek ve şiddetli tesbihatıyla öyle bir rahmet yağdı ki, en muannide dahi Leyle-i Regaibin kudsiyetini ve Hazret-i Risaletin bir derece, bir cihette âlem-i şehadete teşrifinin umum kâinatça ve bütün asırlarda nazar-ı ehemmiyette ve Rahmeten li'l-Âlemîn olduğunu ispat etti ve kâinat o geceyi alkışlıyor diye gösterdi. Emirdağ Lahikası “Risale-i Nur”

10 (F. Gülen Hoca Efendi diyor ki) Bizim oralarda (Erzurum'da) 1001 hatim okunur. Yapılan her hatim için bir dua; bir de umum için bir dua yapılır. O sene yapılacak umumi dua Regaib Kandili'ne denk geldi. Hazırlandık ve Lala Paşa Camiine gittik. O gecelerde camide yer bulmak da zordur. Herkes birbirinin sırtına secde eder; cami bu kadar kalabalık olur. Ben caminin Hünkâr Mahviline çıktım. Namazdan sonra, içime bir arzu, bir iştiyak ve bir ateş düştü ki tarifi mümkün değil. Yana yakıla yalvarıyorum: "Allah'ım! Bahtına düştüm, beni de bu arkadaşların arasına kat. Onlardan biri olayım. Bu hizmetle bütünleşeyim. Dıştan gelip giden insan olmayayım. Kendimi bu hizmete vakfedeyim.." O gün sabaha kadar yalvardım. Hayatımda böyle bir hal içinde duaya, ya bir yada iki kere muvaffak olabilmişimdir. Çığlık oldum inledim, sabaha kadar gözyaşı döktüm. O gün sadece Rabbimden bunu istedim.. Sabah namazından önce Sadık Efendi vaaz verdi. O da çok hissî vaaz vermişti; ekseriyetle de öyle verirdi.%

11 Efendimiz, der dudağını yalardı. Öyle bir peygamber aşığı insandı. Onun vaazı da bana çok dokundu. Vaaz süresince de hep ağladım. Yırtınırcasına yine aynı duayı yaptım. Hatim duasından sonra da camiden çıktım. Tam caminin önünde Hatem Hoca beni arıyordu. Görünce koşarak yanıma geldi. "Bu gece rüyamda Üstad'ı gördüm. Sana "Tarihçe-i Hayat”taki mektubu yollamıştı. Bir de sana bir güveç dolusu ceviz gönderdi" dedi. Ben o esnada nasıl ayakta durabildim hâlâ hayret ederim. Akşamki hicran dolu gözyaşlarım, şimdi beni sevincimden ağlatacaktı. Hislerime sahip olmaya çalıştım. O sırada Alvar İmamının dediklerini dedim: "Değildir bu bana layık bu bende Bana bu lütf ile ihsan nedendir." Rüyada ceviz, yolculuk diye tabir edilir. İki üç ay önce gelen selam, benim bu akşamki ruh halim ve Hatem'in rüyası üst üste gelince; artık kendimi bu arkadaşlarla bütünleşmiş hissettim. Onlar nasıl kabul eder bilemem, fakat ben kendimi hep onlarla beraber bildim. Küçük Dünyam

12 Regâib, Mirâc, Berâat kandilleri gibi gece âleminin taçları ve zamanın Allah'a en yakın zirveleri ya da O'na açılmanın rıhtımları, limanları, rampaları sayılan o mübarek gün ve gecelerde, gönüller ayrı bir duyarlılıkla parıldar; ruh sonsuza doğru bir başka türlü kanat çırpar; her şey verâların ezelî şiirine dem tutar; Her yanı tam bir uhrevîlik büyüsü kaplar; her sineyi, dillerin ifadeden aciz kaldığı bir naz ve niyaz zemzemesi sarar. Hususî bir kısım tecellilerle ötelerin kapısı, penceresi, menfezi hâline gelen mekân; Ümit ve beklentilerin yakarışlara dönüşüyle billurlaşan zaman ve yeni nazil olmuş gibi, her suresi, her ayeti ve her cümlesinde hemen herkese yepyeni bir hayat vaadiyle avaz avaz çağıldayan Kur'ân, Bizlere iman ve ümitle yemyeşil tepeler, cennette Cuma yamaçları gibi rü'yete açık zirveler ve susamış gönüllerimize hayat suyu gibi iksirler içirerek, ruhlarımıza mü'min olmanın tasavvurlar üstü avantajlarını sunarlar..” M.F. Gülen’in “Yeşeren Düşünceler” Kitabından Alınmıştır.

13 Halk arasında "Bu gece, Âmine Hatun'un Peygamberimiz'e hamile kaldığı gecedir" tarzında yanlış bir kanaat yaygındır. Esasen Peygamber Efendimiz'in doğum tarihi böyle bir kanaati doğrulamamaktadır. Şu kadar var ki Âmine Hatun, Rasul-i Ekrem Efendimiz'e hâmile olduğuna, bu gece muttali olmuş olabilir. Halk arasında yaygın olan kanaatin böyle yorumlanması daha uygun olmalıdır. Bu gecenin bir hususiyeti de "Mübarek Ramazan Ayı"nın ilk habercilerinden olmasıdır. Seyyid Abdülhakim

14 "Receb ayı tövbe ayıdır." Resulullah (A.S.V.) buyurdular ki; “Receb Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır. Ebu'l-Fetb bin el-Favariten. Bütün aylar, bütün yıllar, bütün zamanlar, bütün mekânlar, bütün varlıklar, bütün insanlar, cümle eşyâ her şey Allah'ındır. Ama, her şey Allah'ın iken, "Receb Allah'ın ayıdır." demekten maksat ne?.. Maksat, Receb ayında Allah-u Teâlânın kulları çok afvü mağfiret ediyor olması, tövbe eden kullarını bağışladığına, aşkın bir mağfirete işarettir.

15 Resulullah (A.S.V.) Receb ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, "Galiba hiç yemeyecek, ayın her gününde tutacak" derdik. Bazı yıllarda da öyle yerdi ki biz, "Galiba hiç tutmayacak" derdik.“ Buhari, Savm: 53; Müslim, Sıyam: 179, (1157); Peygamber'imiz (S.A.V.) söyle buyuruyor: "Receb ayında bir gün oruç tutan, sanki tüm sene oruç tutmuş gibidir. Bu ayda bir hafta oruç tutana cehennemin kapıları kapanır, Sekiz gün oruç tutan için de cennetin sekiz kapısı açılır. Ongün oruç tutan, Allah’tan neyi isterse, Allah ona verir. Onbeş gün oruç tutana da semadan birisi, geçmiş günahların bağışlandı, amele yeniden başla diye seslenir. Buna ilâve edene de Allah ilave eder." Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 9/341-343.

16 Receb ayında oruç tutmak faziletlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: “Receb ayında Allah’a çok istiğfar edin; çünkü Allahü teâlâ Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkleri vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.” “Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip "Ya rabbi onu mağfiret et" derler.”

17 Resulullah (A.S.V.) Arafat vakfesi sırasında yaptığı konuşmada buyurdular ki; "Ey insanlar, her aile sahibine her sene bir kurbanlık, bir de atire borç olmuştur. Atire'nin ne olduğunu biliyor musunuz? O, recebiye dediğiniz şeydir.“ Tirmizi, Edahi 18, (1518); Ebu Davud, Dahaya 1, (2788); Nesai, Akika 6, (7, 167-168); İbnu Mace, Menasik 2, (3125). Atire, Receb ayında kesilen kurbanın adıdır.

18 Hadis-i Şerifte; Recep ayında oruç tutanların Allah’ın üç türlü lütuf ve inayetine mazhar olacakları bildirilerek şöyle sıralanmıştır. 1-Geçmiş günahlarının mağfireti 2 - Kalan ömrün bereketi 3- Haşirde susuzluktan emin olma. Recep ayında hiç değilse bir defa bile oruç tutanın ve bir geceyi bile ihya edenin kabirde azap görmeyeceği ve kıyamette açlık ve susuzluk sıkıntısından kurtulacağı bildirilmiştir. Rivayetlerde vardır ki ; “ Gecenin 1/3 ü geçer; sabaha yakın bölümünde yer ve gök melekleri toplanır Kabe’nin çevresini sararlar. Allah (c.c.) sorar, “Ne istiyorsunuz?” Melekler “Ey Rabbimiz senden bir dileğimiz var derler.” Allah(c.c.) “Söyleyin bakalım dileğiniz nedir?” der. Melekler ; “Recep ayında oruç tutanların günahların affetmeni diliyoruz.” Derler. Allah(c.c.) “Haydi gidin affettim.” Buyurur.

19  Peygamber Efendimiz (S.A.V.) buyuruyor.  “Geceleyin kalkıp da kılınan iki rekât namaz, dünyadan da, dünyanın içindeki her şeyden de daha hayırlıdır.”  “Bir kul Allah'ı zikrederse, Allah da onu zikreder.”  "Siz beni zikredin, ben de sizi zikrederim.”  “Kul içinden Allah'ı zikrederse, Allah da onu kendisi zikreder. Kul toplulukta zikrederse, Allah da onu daha hayırlı bir toplulukta zikreder.” Böylece Allah'la kulun yakınlaşması, Allah'ın kulunu sevmesi, kulunda da Allah'a karşı aşkullah, muhabbetullah hâsıl olmasına sebep olur... O bakımdan zikir de ibadetlerin güzellerindendir.

20 Gecelerini teheccüd feneriyle gündüz gibi aydınlatmış olanlar, berzah hayatlarını da aydınlatmış sayılırlar. Teheccüd, berzah karanlığına karşı bir zırh, bir silah, bir meş’ale ve kişiyi berzah azabından koruyan bir emniyet yamacıdır. Her namaz, insanın öbür alemdeki hayatına ait bir parçayı aydınlatmayı tekeffül etmiştir; teheccüd ise ötelerin zadı (hazırlığı), zahiresi, azığı ve aydınlatıcısıdır. M.F. Gülen’in “Fasıldan Fasıla” adlı kitabından alınmıştır.

21 Hz. Peygamber (sav) buyururlar ki; “Gece ibadeti mü'minin şerefidir.” "Allah için sabahlayan göz ateşi görmez,“ "Gece teheccüd kılanın gündüz yüzü ak olur.“ "Ümmetimin en şereflileri Hamele-i Kur‘an ve gece ehlidir." Hz. Cebrail de Efendimiz'e gelerek şöyle demişti: "Ey Muhammedi İstediğin kadar yaşa, neticede öleceksin. Ne yaparsan yap mutlaka karşılığını bulacaksın. Dünyada kimi seversen sev bir gün ondan ayrılacaksın. Bil ki, mü'minin şerefi gece yaptığı ibadette, izzeti ise insanlardan müstağni yaşamasındadır." Abdulhakim Yüce “Gece İbadeti” Kitabından alınmıştır..

22 Teheccüd, dünya'ya bedel bir ibadettir. "Kulun, gecenin derinliklerinde kıldığı iki rekat namaz, dünya ve içindekilere bedeldir. Eğer ümmetime ağır geleceğinden endişelenmeseydim bu iki rekatı onlara gerekli kılardım,“ diyen Hz. Peygamber, bir gün gece ibadetinden söz etmiş, ihtimal ki, bu kadar önemli olmasına rağmen kılanların az olmasına üzülerek ağlamış ve mü'minlerin sıfatını anlatan; "Yanları yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rab'lerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan harcarlar."{Secde 16) ayetini okuyarak, ashabını uyarmıştı. Abdulhakim Yüce “Gece İbadeti” Kitabından alınmıştır..

23 Resul-i Ekrem Efendimiz: «Gecede bir vakit var. Herhangi bir Müslüman kul, bu vakti denk getirir ve o saatte Allah'tan ne gibi hayır isterse, Allah onu verir.» Diğer rivayette : “Dünya ve Ahiret iyiliklerinden her ne isterse Allah onu verir. Bu saat her gecede mevcuttur.» buyurmuştur. Buhari Hz. Cabir'dcn (R.A.) rivayet etmiştir.

24 Resul-i Ekrem, Ebu Hüreyre'ye hitaben : «Hayatında, öldüğünde, kabre konduğunda ve kabirden kalktığında Allah'ın rahmetinin senin üzerine olmasını istersen; Allah rızası İçin geceden bir miktar kalk ve namaz kıl. Ey Ebu Hüreyre! Evinde namaz kıl, ki gök yıldızları yer halkına nasıl parlarsa evin de gök halkına Öyle parlasın» buyurmuştur. Buhari Hz. Cabir'dcn (R.A.) rivayet etmiştir.

25 Ebu Davud ile Nesei, Hz. Aişe'den rivayet etmişlerdir. Resul-İ Ek­rem : «Ya Eba Zer! Yolculuğa çıktığın zaman azık alır mısın? Buyurdu. Ebu Zer: Evet alırım, ya Resulallah, dedi. Bunun üzerine Resul-İ Ek­rem: Dünya yolculuğuna azıksız çıkmazsın, ya Ahiret yolculuğu için ne yaparsın? Kıyamet günü faydalanacağın azığı sana bildireyim mi? Buyurdu. Ebu Zer : Bildir, ya Resulallah, deyince; Resul-i Ekrem : «Kıyametin dehşeti için sıcak günlerde Oruç tut, Kabrin vahşeti için gece namazı kıl, Önümüzdeki büyük hadiseler için de Hac et, yoksullara yardımda bulun ve kötü söz söyleme.» buyurdu.» İbn-i Ebi’d Dünya “Kitab’it Teheccüd’de” Sırrı Bin muhallid’den mürsel olarak rivayet etmiştir.

26 Gece rahat kalkabilmek için aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir. 1. Fazla yemek yememek. 2. Öğleden önce biraz uyumak (buna Kaylule denir). 3. Gündüzleri isyana dalmamaktır. (Süfyan-ı Sevri «Bir günahtan dolayı beş ay gece İbadetinden mahrum oldum» dedi. Günahının ne olduğunu sorduklarında: «Bir adamın ağladığını gördüm de bu riya olarak ağlıyor, dedim. İşte günahım bu idi.» der. Çünkü İyilik, daima iyiliği, kötülük İse daima kötülüğü çeker. 4. Müslümanlara kin beslememek. 5. Düşünce çok olmalı. 6. Allah sevgisi ve iman kuvveti olmalı. İmam-ı gazali’nin İhyau Ulum’d Din “Virdé Kitabından Alınmıştır.


"Allah (c.c) katında zamanların değerleri birbirine eşittir. Ancak öyle zamanlar vardır ki, o zamanlarda öyle hadiseler olur ki, o vakte diğer zaman dilimlerinden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları