Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİS TÜMÖRLERİ Prof. Dr. Ahmet Kİzİr

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİS TÜMÖRLERİ Prof. Dr. Ahmet Kİzİr"— Sunum transkripti:

1 GİS TÜMÖRLERİ Prof. Dr. Ahmet Kİzİr

2 ÖZOFAGUS Tümörleri

3 OLGU Ü.K. 53 Y. K.

4 ŞİKAYETİ: Bir yıl önce sıcak çay içimiyle göğüste yanma ve ağrı.
4-5 ay önce katı yiyecekleri yutarken zorlanma , acı ve kilo kaybı.

5 GÖRÜNTÜLEME NE YAPMALIYIZ? BT BARYUM ÖSOFAGUS GRAFİ

6 Ösefagus 1/3 orta kesimde sağ posterolateral duvarda 5 cm segmentte lümende dolum defekti ve pili yapısında bozulma tümöral lezyon düşünülmüştür. SSK Göztepe Hst.

7 Özofagus CA. Klinik Progresif disfaji (en sık bulgu) Kilo kaybı
Rejürjitasyon Ağrı (retrosternal) Pnömoni GER Kanama

8

9 BİYOPSİ

10 Klinik Evre T2-3 Nx Mx Orta-alt ösefagus yerleşmiş YEH Ca

11 Tedavisi Ne OlmalI dIr ? A. Cerrahi B. Kemoradyoterapi
C. Preoperatif kemoradyoterapi D. Preoperatif kemoterapi E. Destek tedavisi (Stent)

12 Ösafajektomi + Farangegastrostomi
02/06/2004 Ösafajektomi + Farangegastrostomi İst.Tıp Fak.Gen.Cer.

13 Postop. Evre Patolojİ Raporu T3 N1 M0 (Evre III)
Lateral cerrahi sınırda tümör invazyonu vardır.

14 Tedavi Ne OlmalI ? A. Takip B. Adj. RT C. Adj. KT D. Adj. KT + RT

15 Postop. IşIn Tedavİsİ 05/07/04 - 10/08/04 Satürn ile
Karşılıklı paralel sahalar 180 cGy / gün 28 frak. Toplam cGy

16 Simülasyon Grafİsİ

17 Takİpte Işın tedavisi esnasında başlayan yutma güçlüğü tedavi bitiminden sonrada devam etti. tarihleri arasında birkaç kez dilatasyon uygulandı. Şubat 2007 Gastroskopi , Toraks BT Nüks yada rezidü tümör yok .

18 ÖZOFAGUS 22-28 Cm Uzunluğunda, Müsküler Bir Kanal Şeklindedir.
Üst, Orta , Alt Olmak Üzere Üç Bölüm Mevcut Erkeklerde ve Beyaz Irkta Daha Sık Genelde 40 Yaşın Üstünde İnsanlarda En Sık Çin, Hindistan, Hazar Denizi Çevresi Ülkeleri, Afrika’nın Güneyin Ve Fransa’nın Kuzeyinde Görülür.

19 Her ikisinde de prognoz aynıdır
YEH Karsinom Asya, Afrika ve Avrupa da onkolojik tedavilere (KT,RT,KTRT) Daha Duyarlıdır. Alkol Ve Tütün Kullanımı Önemli Risk Faktörü Adeno Karsinom Kuzey Amerika ve Batı Ülkelerinde Daha Fazla Beyaz Irkta Daha Fazla ve Görülme Sıklığı Hızla Artmaktadır. Cerrahi Rezeksiyon Sonrası Daha İyi Prognoz Gösterebilirler Her ikisinde de prognoz aynıdır

20 Sigarayı Bırakmakla Kanser Riski Kademeli Olarak Düşer..
YEH Karsinom Adeno Karsinom Sigarayı Bırakmakla Kanser Riski Kademeli Olarak Düşer.. Obezite ve BMI ile arasında Bir Bağlantı Yok Sigarayı bırakma ile Adeno Ca da Risk Değişmez Adeno Ca İçin Obezite Ve BMI Güçlü Risk Faktörleri Arasındadır. BMI Yüksek Olanlarda Düşüklere Göre 7.5 Kat Fazladır. Gastroösefageal Reflü Ve Barett’s Ösefagun Adeno Ca İçin En Önemli İki Risk Faktörüdür. Normal ösefagus epiteli yerine metaplastik epitel veya glandüler epitel gelir Barett’s Ösofagusta Normal Epitele Göre Adeno Ca Görülme Riski Misli Fazladır

21 MİDE Tümörleri

22 OLGU N.M 58 y. K

23 ŞİKÂYET 1 ay süren mide yanması, bulantı, kusma, kilo kaybı şikayetlerinin ardından endoskopi önerilmiş. Endoskopi sonucu Antrumunda ülserovejetan kitle. Biyopsi sonucu Mide Antrum Ca (adeno) Cerrahiye yönlendirildi, total gastrektomi yapıldı. (T3N0M0) Cerrahi sınırlarda tümör görülmedi Hasta takibe alındı.

24 Mide Ca. Japonya, Şili, Finlandiya ve İrlanda’da sık.
En az ABD’de görülür. Dünyada her yıl yaklaşık yeni vakanın %78’i mide Ca’ya bağlı nedenlerden exitus olmaktadır. E / K 2:1 dir. Genellikle yaşları Sosyo-ekonomik durumu düşük olanlarda,

25 Mide kanserini kolaylaştIran durumlar
Kronik atrofik gastrit Pernisiyöz anemi risk 3-4 kat artar Hiperplastik gastritlerin %10’unda İntestinal metaplazi. Parsiyel mide rezeksiyonu. Midenin adenomatöz polipleri Mide epitel displazileri Bazı ailelerde daha sık Mide ülseri ile kanser arasında ilişki yok Helikobakter infeksiyonu Tuzlanmış yiyecek tüketimi A ve C vitamini eksikliği

26 Mide Ca. / Klinik Erken dönemde hazımsızlık, bulantı, anemi olabilir.
İleri evrede en sık belirtiler; kilo kaybı ve karın ağrısıdır. Ayrıca bulantı-kusma, iştahsızlık, masif kanama, yiyeceklere karşı tiksinti, hematemez ve obstrüksiyon bulguları görülür. 40 yaşın üstünde gastrointestinal şikayetleri olanlarda detaylı inceleme yapmak gerekir.

27 Mide Ca. / YayIlIm Direkt yayılım.
mide içi ve giderek çevre dokulara yayılım. midenin tamamının tutulması (Linitis Plastica) periton yoluyla rektum arkasına (Blummer), Overe metastaz (Krunkenberg) yapabilir. Göbeğe kanser infiltrasyonu (sister Mary Joseph nodülü) Lenfatik yayılım. Peritümöral, çölyak, paraaortik, hepatik lenf bezleri Supraklaviküler lenfbezi tutulumu (Virchow nodülü) Sol axiller LAP (Irish nodülü), Kan yolu ile yayılım. En sık karaciğer, akciğer ve kemiklere olur.

28 Mide Ca. / Histoloji Adenokanserler %90 Lenfomalar %6-8
Leiomyosarkamlar %1-3 Nöroendokrin tümörler Metastatik tümörleri nadirdir. Mide tümörlerinin: %45 i distalde, %33 ü orta kısımda, %22 si proksimalde yerleşmiştir.

29 Mide kanserinde tedavi
Cerrahi: En etkili tedavidir. Uzak metastazı olmayan her hastaya cerrahi şansı verilmelidir. Radyoterapi: Lenf bezi tutulumu olan olgularda adjuvan amaçla; inoperabl olgularda küratif veya palyatif amaçla ve kemoterapiyle birlikte kullanılır. Kemoterapi: İnoperabl olgularda neoadjuvan amaçla veya radyoterapiyle birlikte küratif amaçla yada yalnız başına palyatif amaçla kullanılır.

30

31 Mide Kanseri Prognoz 5 yıllık sağkalım Evre IA %90 Evre IB %80 Evre II %65 Evre IIIA %50 Evre IIIB %30 Evre IV %5

32 Tedavi-Radyoterapi Adjuvan
Lokal - bölgesel yineleme oranlarını azaltmak Standart tedavi -T3-T4 tm -Lenf nodu (+) -CS (+) Konkomitan KT (5-FU)+ RT

33 POSTOP KEMORADYOTERAPİ
Median S:2.2 yıl/ 3 yıl (p<0.05) P< 0.05 3 yıl %9 GSK avantajı (+) (%41 / %50) INT0116/SWOG 9008

34 KARACİĞER SAFRA KESESİ ve SAFRA YOLLARI Tümörleri

35 Olgu A.K 59 Y E

36 ŞİKAYETİ Bir ay önce grip şikayeti ile ilaç kullanmış , şikayetleri geçmiş. Üç hafta sonra öksürük başlamış Yatarak tetkik edilmiş ve karaciğerde multipl kitleler görülmüş. Karaciğer biyopsi Adeno karsinom (ön planda kolonjio ca)

37 HEPATOSELLÜLER KANSERLER
En sık görülen hepatobilyer kanserdir. Etyolojik en önemli faktör sirozdur. Viral nedenler: Hepatit B Asya ve Afrikada Hepatit C Avrupa,Japonya, Kuzey Amerika Virus dışı nedenler: alkolik siroz herediter hemokromatozis Wilson sirozu Mantar Enfeksiyonları aflatoksin

38 Erken dönemde belirti vermez. İleri aşamada
BELİRTİLER Erken dönemde belirti vermez. İleri aşamada Sarılık İştahsızlık Kilo kaybı Üst abdomende ağrı şikayeti olur. Fizik muayenede; hepatomegali ve asit , Hematolojik tetkiklerde Hiperkolesterilemi,hiperkalsemi,eritrositoz Radyolojik görüntülemede Batın içi lenf bezi metastazları, akciğer metastazları ve kemik metastazları görülebilir.

39 TEDAVİ soliter tümörü olan olgularda parsiyel hepatektomi küratif tedavi yöntemidir. 5 yıllık sağkalım %50 civarıdır. Karaciğer transplantasyonu erken evre her hastada düşünülmeli. İnoperabl olgular ise: uzak metastazı varsa sistemik tedavi, Uzak metastaz yok ise lokoreginal tedaviler ile tedavi edilirler ablasyon, arteryel direk terapiler,eksternal radyoterapi

40 SAFRA KESESİ TÜMÖRLERİ
Büyük bölümü adeno ca Yaşla görülme sıklığı artar Kadınlarda daha sık Lokal ve vasküler invazyona müsait, lenf bezi ve uzak metastaz ihtimali ileri evre tümörlerde mümkün. Safra taşı ve kronik enfeksiyon en önemli risk faktörü Çoğu safra kesesi taşı ile opere edilen olgularda insidental yakalanıyor. Genelde geç teşhis edilen bir kanser türü Prognoz hastalığın evresi ile yakından ilişkili.

41 PANKREAS Tümörleri

42 PANKREAS KANSERİ GİS tümörleri içerisinde 2. sırada,
Kanserden ölümlerde 4. sıradadır. En sık 6. ve 7. dekatta görülür. Erken dönemde teşhisi oldukça zordur. Erkeklerde ve siyah ırkta daha sık görülür. %90 tanı konulduktan itibaren ilk yılda kaybedilirler.

43 PANKREAS KANSERİ / Klinik
Pankreas kanseri birçok hastada pankreasın baş kısmından çıkar ve sıklıkla safra obstrüksüyonuna neden olur. Bunun sonucu olarak ta sarılık ortaya çıkar. Gövde ve kuyruk kısmından çıkan tümörler ise teşhis edildiklerinde daha ileri aşamadadırlar. Birçok pankreas kanseri duktal hücrelerden çıkar ve adeno kanserlerdir. (%90) Ayrıca % 3 – 5 oranında nöro endokrin kanserler de çıkar.

44 PANKREAS KANSERİ / Klinik
40 yaş üstünde; Tıkanma sarılığı Kilo kaybı Triad Karın ağrısı veya sırta vuran ağrı Uzun süreli dispepsi Aniden başlayan diyabet Açıklanamayan ishal Sebebi izah edilemeyen pankreatit atakları varsa Pankreas kanserinden şüphelenilmelidir.

45 PANKREAS KANSERİ / Tedavi
Cerrahi ; Uzak metastaz, Superiyor mezanterik arter ve ven, Hepatik arter, Portal ven invazyonu olmayan olgulara uygulanır. Olguların ancak ancak % 25’i cerrahiye uygundur.

46 PANKREAS KANSERİ / Radyoterapi
Lokal ileri olgularda (5-Fu) kemoterapi ile birlikte uygulanır. Günde cGy ,haftada 5 gün ve toplam cGy verilir.

47 Sağ kalımı etkileyen faktörler
Hastalığın yaygınlığı Hastanın performans durumu Sistemik tedavilerin varlığı Lenf bezi metastazları varlığı Kötü diferansiye histolojileri Primer tümörün boyutu Perinöral invazyon varlığı Lenfovasküler invazyon varlığı Ca 19-9 seviyesi yüksekliği İnkomplet rezeksiyon. Medyan sağkalım Opere olgular 12 – 20 ay Lokal ileri hastalık 6-10 ay Metastatik hastalık 3-6 ay

48 PANKREAS KANSERİ / KemoRadyoterapi
C C +KRT Median sağkalım 11 ay 20 ay 1 y GSK %49 %63 2 y GSK %15 %42 40 Gy 6 hafta G1-3, 500 mg/m2 -5 FU Bolus 2 yıl haftalık 5 FU 22 hasta C 21 hasta C + KRT Kalser ve ark. Arch Surg1985;120:899

49 KOLOREKTAL Tümörler

50 C.K. 45 Y, E Hasta Rektal Kanama Şikayeti Özgecmiş: Hemoroid Soygeçmiş: Özellik Yok

51 Rektal Tuşe: Anal Kanala Bitişik . Rektum Anterior Duvarını %30 Tutan Lezyon

52 Kolonoskopi: Anal Kanaldan İtibaren Rektum Anterior Duvarını Tutan Lezyon. Lezyon İlerisinde Ek Patoloji Saptanmadı

53

54

55

56

57

58 RT Fields Lateral: 1.5-2cm outside pelvic brim
Superior: L5-S1 interspace Inferior: >3cm below tumor Anterior: 3cm in front of sacral promontory Posterior: 1-1.5cm behind sacrum the inferior border at least 3 cm below the inferior extent of the tumor, lateral borders cm outside the pelvic brim, anterior border 3 cm in front of the sacral promontory, and posterior border cm behind the sacrum.   PA Lateral

59 KOLOREKTAL KANSERLER Kolorektal kanserler GİS kanserleri içinde
en sık görülenidir. Kanserden ölümlerde erkekte 2., kadında 3. sırada yer almaktadır. Gelişmiş ülkelerde daha sıktır. Sıklıkla yaş aralığında görülür. < 40 yaşta prognoz kötüdür. Kolon kanseri kadında, Rektum kanseri erkekte sıktır. Olguların %60’ı rektosigmoid bölgede, %30’u sağ kolonda, %10’u ise sol kolon ve transvers kolonda yerleşir. %3-6 sı multisentrik veya senkron olarak gelişir.

60 KOLOREKTAL KANSERLER / Etyoloji
Genetik faktörler: Familyal polipozis. Otozomal dominant geçer. (Gardner, Turkot,Peutz-Jeghers Sendromu) Polipler puberteden sonra ortaya çıkar ve10-15 yıl sonra kanserler görülmeye başlar. Non-polipozis kolon tm. (Lynch 1 ve 2) Prekanseröz lezyonlar: polipler; (hiperplastik, hamartomatöz) adenomlar; (tübüler,tübülovillöz,villöz) iltihabi barsak hast; (ülseratif kolit, Crohn hast.) Diyet faktörleri: Kırmızı et, yağlı yiyecekler ve lifsiz beslenme, aktivite azlığı, sigara ve alkolün fazla tüketilmesi, antioksidan ve eser elementten yoksun beslenme.

61 REKTUM KANSERİ / Klinik
Dışkılama alışkanlığında ve çapında değişme Kanama ve anemi Dışkıya müküs bulaşması Tenezm Sabah diaresi Karın ağrısı ve anorektal ağrı Perforasyon Çekum yerleşimli tümörlerde apandisit bulguları

62 Prognostik Faktörler Evre (T ve N), Tutulan LN sayısı, Yüksek grade,
LDİ, KDİ varlığı, Perinöral invazyon, Yaş < 40 Obstrüksiyon Perforasyon Ülsere tümör Anöploidi, Yüksek CEA düzeyi

63 T1- Submukozada düşük sinyal m.propria uzanımı yok
T2- M. Propriada her iki katta artmış sinyal, perirektal yağ (-) T3- Perirektal alana noduler uzanım T4- Tümör komşu organlara veya pelvik yan duvara uzanmış. From American Joint Committee on Cancer. AJCC cancer staging manual, 6th ed. New York, Berlin, Hedelberg: Springer-Verlag, 2002;157–162, with permission.

64 OPERE REKTUM KANSERLİ OLGULARDA LOKAL NÜKS ORANLARI
Evre % T1-2 N0M0 % 5 – 10 T3 N0M0 – T1N1M0 % 15 – 35 T3-4 N1-2 M0 % 45 – 65 Gunderson LL, Sosin H: Cancer 1974; 34:1278 Rich T, Gunderson LL: Cancer 1983; 52: 1317 Minsky BD, Mies C: Cancer 1988; 61:1408

65 SONUÇ Rektum kanserinde radyoterapi adjuvan tedavinin önemli bir parçasıdır. Hem preoperatif hem de postoperatif dönemde güvenle kullanılmaktadır. Radyoterapi lokal nüks oranını önemli derecede azaltır ve preoperatif verildiğinde sağkalımı da artırabilir. Tedaviye kemoterapinin ilavesi evre II ve evre III rektal kanserlerde sağkalım avantajı sağlar. Preoperatif radyoterapi daha az toksik ve tümör evresinde gerileme, sfinkter koruyucu operasyonlara imkan verme yönünden postopertif radyoterapiye göre daha üstündür. Kombine tedavilerde toksisite artar. Ancak kabul edilebilir sınırlardadır. Nadiren tedavinin başarısını etkiler

66

67 Özofagus kanseri oldukça habis bir hastalIk:
yılları arasındaki 122 makale gözden geçirilmiş: 5 yıllık sağkalım Cerrahi uygulanan olguda % 4 Radyoterapi uygulanan olguda % 6 Erlam R & Cunha-Melo JR: Br J Surg 67: , 1980


"GİS TÜMÖRLERİ Prof. Dr. Ahmet Kİzİr" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları