Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

0000 A Grubu B Grubu C GrubuD Grubu d i n d e r s i o y u n. c o m BİLGİ YARIŞMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "0000 A Grubu B Grubu C GrubuD Grubu d i n d e r s i o y u n. c o m BİLGİ YARIŞMASI."— Sunum transkripti:

1 0000 A Grubu B Grubu C GrubuD Grubu d i n d e r s i o y u n. c o m BİLGİ YARIŞMASI

2 1 Ana Sayfa dindersioyun.com Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A-Minare: Ezan okunan yer B-Şadırvan: Abdest alınan yer C-Mihrap: İmamın namaz kıldırdığı yer D-Kürsü: Hutbe okunan yer

3 2 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi sünnet olan ibadetlere örnektir? a)Cuma Namazı b) Bayram Namazı c) Zekat d) Teravih Namazı

4 3 Ana Sayfa Varlıklı ve zengin müslümanın malından belirli bir miktar fakir ve muhtaçlara verdiği ve sadece mal ile yapan ibadetin adı nedir? a)Namaz b) Zekat c) Oruç d) Hac

5 4 Ana Sayfa Yukarıda özellikleri verilen namaz aşağıdakilerden hangisidir. A)Vitir Namazı B) Bayram Namazı C)Cuma namazı D) Teravih Namazı  Haftada bir defa kılınır.  10 rekattır.  Müslüman erkeklere farzdır.

6 5 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi evrendeki düzen hakkında yanlıştır. a) Yağmur, canlıların su ihtiyacını karşılar. b) Güneş, her gün doğudan doğup batıdan batmaktadır. c) Gece ve gündüz, sürekli birbirini takip etmemektedir. d) Hayvanlar, görevlerini eksiksiz yapmaktadır

7 6 Ana Sayfa Allah tarafından kesin ve açık bir şekilde emredilen ibadetlere ve davranışlara ne denir? a) Vacip b) Farz c) Sünnet d) Nafile

8 7 Ana Sayfa Namaz vakitlerinin geldiğini ilan etmek ve Müslümanlara duyurmak için ezan okuyan cami görevlisine ne denir? a)Vaiz b) Hatip c) Münadi d) Müezzin

9 8 Ana Sayfa Kıssa nedir? a)Mucizedir b) İbretli öykülerdir c) Efsanedir d) Masaldır Kıssa nedir? a)Mucizedir b) İbretli öykülerdir c) Efsanedir d) Masaldır

10 9 Ana Sayfa Asağıdakilerden hangisi farz bir ibadet değildir? a)Bes vakit namaz b) Oruc c) Kurban kesmek d) Zekat vermek

11 10 10 Ana Sayfa Hz. Muhammed(S)’in ilk hanımı asağıdakilerden hangisidir? a)Hz. Hatice b)Hz. Zeynep c)Hz. Aise d)Hz. Halime

12 11 Ana Sayfa Dua ile ilgili asağıdaki cumlelerden hangisi yanlıstır? a) Dua, her zaman ve her yerde yapılabilir. b) Dualarımızı sadece kendimiz icin ederiz. c) Dua, insanlar arasında sevgi ve yakınlığı artırır. d) Dua, yalnızca Allah’a yapılır.

13 12 Ana Sayfa “Eşhedü en lâ ilâhe illallah” ifadesinin anlamı nedir? a) Hamd, alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. b) Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. c) Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla d) Tanıklık ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur

14 13 Ana Sayfa Kurban kesmek, Vitir ve Bayram namazlarını kılmak aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? a) Farz b) Farz-ı Kifaye c) Helal d) Vacib

15 3-40 140 Ana Sayfa Allah’a karşı kulluk görevini yerine getirmek için, onun emir ve yasaklarına uygun yapılan iş ve davranışlara ne ad verilir? a) İbadet b) Ayin c) Dua d) Dilek

16 15 Ana Sayfa Peygamberimizin babasının ve dedesinin isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a)Abdullah – Hazma b) Abdülmuttalip - Ebu Talip c) Abdullah – Ebu Talip d) Abdullah – Abdülmuttalip

17 16 Ana Sayfa Defterindeki cami resmine bakan Fadime; caminin üst kısmındaki yuvarlak kısma ………, caminin yanındaki uzun ve sivri yapıya …….., bu yapı üzerinde evlerdeki balkona benzeyen çıkıntılı yere ………. ve caminin avlusunda abdest almaya yarayan yere de ………….denir diye yazmıştı. Sırasıyla boşluklar nasıl tamamlanmalıdır? A)Kubbe—Minare—Şerefe—Şadırvan B)Şadırvan—Şerefe—Minare—Kubbe C) Kubbe—Şerefe—Şadırvan—Minare D) Minare—Şerefe— Şadırvan—Kubbe

18 17 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir? a) namaz b) hac c) zekat d) oruç

19 18 Ana Sayfa Peygamberimizin Hz. Hatice’den sonra çocuk sahibi olduğu tek eşidir. Yukarıdaki cümlede peygamberimizin hangi eşinden söz edilmektedir? a)Hz. Ayşe b)Hz. Hafza c)Hz. Mariye d)Hz. Ümmü Seleme

20 19 Ana Sayfa Peygamberimiz (sav.)’in çocuklarından altısı, kendisi hayattayken vefat etmiştir. Peygamberimizden sonra vefat eden çocuğu aşağıdakilerden hangisidir? A)Zeynep B) İbrahim C) Rukiye D) Fatıma

21 2020 Ana Sayfa Her insanın yaratılışında yüce bir varlığa inanma eğilimi vardır. Bu konuda Yüce Allah; “Allah’ın, insanları üzerine yarattığı - - - - sımsıkı tutun” (Rum suresi, 30. ayet) buyurmaktadır. Bu ayette boş bırakılan yerde olması gereken ve “doğuştan verilen eğilim, yaratılış” anlamında olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A)tevekküle B) tevhide C) tesbihe D) fıtrata

22 21 Ana Sayfa İnsan - - - - ile; kendini ve çevresini tanımaya çalışır, varlıkların nasıl meydana geldiğini sorgular, araştırır. Neden yaratılmış olabileceğini anlamaya çalışır. Yukarıdaki boşluğa getirilecek en doğru sözcük hangisidir? A)akıl B) kalp C) inanç D) duygu

23 22 Ana Sayfa İbadetlerini düzenli olarak yerine getiren bir kişinin davranışlardan hangisini göstermesi başağıdaki eklenir? A)Çevresine zarar vermesi B) Başkalarının haklarını korumaya özen göstermesi C) Kendinden başka hiç bir kimseyi düşünmemesi D) Kötü söz ve davranışlarda bulunması

24 23 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi ihlas suresinden çıkarılabilecek mesajlardan biri değildir? A)Allah her şeyi işitir ve bilir. B) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur. C) Allah tekdir, ortağı yoktur. D) Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.

25 24 Ana Sayfa Öğretmenlerinin, “Farz ibadetlere örnekler veriniz.” sorusuna öğrencilerden; Ahmet: Namaz kılmak Mehmet: Kurban kesmek Hasan: Hacca gitmek Ali: Oruç tutmak örneklerini vermişlerdir. Buna göre hangi öğrenci öğretmenin sorusuna yanlış örnek vermiştir? A)Ahmet B) Mehmet C) Hasan D) Ali

26 25 Ana Sayfa İslam dinine göre ibadetleri yerine getirmekle sorumlu kişilerde belirli özellikler aranır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söz edilen kişilerde aranan bu özelliklerden biri değildir? A)Müslüman olmak B) Akıllı olmak C) Fakir olmak D) Ergenlik çağına gelmiş olmak

27 26 Ana Sayfa Müslümanların kıblesidir. Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından yeniden yapılmıştır. Özellikleri verilen mekân aşağıdakilerden hangisidir? A)Cami B) Kâbe C) Kubbetü-s Sahra D) Mescid-i Nebi

28 27 Ana Sayfa İhram, Vakfe ve Tavaf kavramları aşağıdaki ibadetlerden hangisi ile ilgilidir? A)Kurban B) Namaz C) Hac D) Oruç

29 28 Ana Sayfa Yukarıdaki tabloda yer alan hangi iki ibadet yanlış eşleştirilmiştir? A)Namaz ve Oruç B) Namaz ve Zekât C) Hac ve Zekât D) Oruç ve Hac

30 29 Ana Sayfa A ve B tablosu eşleştirildiğinde aşağıdaki kavramlardan hangisi dışarıda kalır? A)Salih amel B) İbadet C) Tevekkül D) İman Tevhit

31 30 Ana Sayfa Ayşe : Peygamberimiz’in adı geçtiğinde söylediğimiz bir sözdür. Elif : “Allah’ın selamı onun üzerine olsun” anlamına da gelir. Zeynep : Peygamberimize olan sevgi ve bağlılığımızı ifade eder. Ayşe, Elif ve Zeynep aşağıdaki kavramların hangisinden söz etmektedirler? A)İsraf B) Salavat C) Misafire ikram D) Yardımseverlik

32


"0000 A Grubu B Grubu C GrubuD Grubu d i n d e r s i o y u n. c o m BİLGİ YARIŞMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları