Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİ YARIŞMASI A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu d i n e r s o y u . c

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİ YARIŞMASI A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu d i n e r s o y u . c"— Sunum transkripti:

1 BİLGİ YARIŞMASI A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu d i n e r s o y u . c
A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu

2 1 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A-Minare: Ezan okunan yer
dindersioyun.com 1 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A-Minare: Ezan okunan yer B-Şadırvan: Abdest alınan yer C-Mihrap: İmamın namaz kıldırdığı yer D-Kürsü: Hutbe okunan yer Ana Sayfa

3 2 Aşağıdakilerden hangisi sünnet olan ibadetlere örnektir? Cuma Namazı
b) Bayram Namazı c) Zekat d) Teravih Namazı Ana Sayfa

4 3 Varlıklı ve zengin müslümanın malından belirli bir miktar fakir ve muhtaçlara verdiği ve sadece mal ile yapan ibadetin adı nedir? a)Namaz b) Zekat c) Oruç d) Hac Ana Sayfa

5 4 Vitir Namazı B) Bayram Namazı C)Cuma namazı D) Teravih Namazı
Haftada bir defa kılınır. 10 rekattır. Müslüman erkeklere farzdır. Yukarıda özellikleri verilen namaz aşağıdakilerden hangisidir. Vitir Namazı B) Bayram Namazı C)Cuma namazı D) Teravih Namazı Ana Sayfa

6 5 Aşağıdakilerden hangisi evrendeki düzen hakkında yanlıştır.
a) Yağmur, canlıların su ihtiyacını karşılar. b) Güneş, her gün doğudan doğup batıdan batmaktadır. c) Gece ve gündüz, sürekli birbirini takip etmemektedir. d) Hayvanlar, görevlerini eksiksiz yapmaktadır Ana Sayfa

7 6 Allah tarafından kesin ve açık bir şekilde emredilen ibadetlere ve davranışlara ne denir? a) Vacip b) Farz c) Sünnet d) Nafile Ana Sayfa

8 7 Namaz vakitlerinin geldiğini ilan etmek ve Müslümanlara duyurmak için ezan okuyan cami görevlisine ne denir? Vaiz b) Hatip c) Münadi d) Müezzin Ana Sayfa

9 8 Kıssa nedir? a)Mucizedir b) İbretli öykülerdir c) Efsanedir
d) Masaldır Ana Sayfa

10 9 Bes vakit namaz b) Oruc c) Kurban kesmek d) Zekat vermek
Asağıdakilerden hangisi farz bir ibadet değildir? Bes vakit namaz b) Oruc c) Kurban kesmek d) Zekat vermek Ana Sayfa

11 10 Hz. Muhammed(S)’in ilk hanımı asağıdakilerden hangisidir?
a)Hz. Hatice b)Hz. Zeynep c)Hz. Aise d)Hz. Halime Ana Sayfa

12 11 Dua ile ilgili asağıdaki cumlelerden hangisi yanlıstır?
a) Dua, her zaman ve her yerde yapılabilir. b) Dualarımızı sadece kendimiz icin ederiz. c) Dua, insanlar arasında sevgi ve yakınlığı artırır. d) Dua, yalnızca Allah’a yapılır. Ana Sayfa

13 12 “Eşhedü en lâ ilâhe illallah” ifadesinin anlamı nedir?
a) Hamd, alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. b) Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. c) Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla d) Tanıklık ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur Ana Sayfa

14 13 Kurban kesmek, Vitir ve Bayram namazlarını kılmak aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? a) Farz b) Farz-ı Kifaye c) Helal d) Vacib Ana Sayfa

15 Allah’a karşı kulluk görevini yerine getirmek için, onun emir ve yasaklarına uygun yapılan iş ve davranışlara ne ad verilir? a) İbadet b) Ayin c) Dua d) Dilek Ana Sayfa

16 15 Peygamberimizin babasının ve dedesinin isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Abdullah – Hazma b) Abdülmuttalip - Ebu Talip c) Abdullah – Ebu Talip d) Abdullah – Abdülmuttalip Ana Sayfa

17 16 Defterindeki cami resmine bakan Fadime; caminin üst kısmındaki yuvarlak kısma ………, caminin yanındaki uzun ve sivri yapıya …….., bu yapı üzerinde evlerdeki balkona benzeyen çıkıntılı yere ………. ve caminin avlusunda abdest almaya yarayan yere de ………….denir diye yazmıştı. Sırasıyla boşluklar nasıl tamamlanmalıdır? A)Kubbe—Minare—Şerefe—Şadırvan B)Şadırvan—Şerefe—Minare—Kubbe C) Kubbe—Şerefe—Şadırvan—Minare D) Minare—Şerefe— Şadırvan—Kubbe Ana Sayfa

18 17 Aşağıdakilerden hangisi hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir? a) namaz b) hac c) zekat d) oruç Ana Sayfa

19 18 Peygamberimizin Hz. Hatice’den sonra çocuk sahibi olduğu tek eşidir. Yukarıdaki cümlede peygamberimizin hangi eşinden söz edilmektedir? a)Hz. Ayşe b)Hz. Hafza c)Hz. Mariye d)Hz. Ümmü Seleme Ana Sayfa

20 19 Peygamberimiz (sav.)’in çocuklarından altısı, kendisi hayattayken vefat etmiştir. Peygamberimizden sonra vefat eden çocuğu aşağıdakilerden hangisidir? Zeynep B) İbrahim C) Rukiye D) Fatıma Ana Sayfa

21 20 Her insanın yaratılışında yüce bir varlığa inanma eğilimi vardır. Bu konuda Yüce Allah; “Allah’ın, insanları üzerine yarattığı sımsıkı tutun” (Rum suresi, 30. ayet) buyurmaktadır. Bu ayette boş bırakılan yerde olması gereken ve “doğuştan verilen eğilim, yaratılış” anlamında olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? tevekküle B) tevhide C) tesbihe D) fıtrata Ana Sayfa

22 21 İnsan ile; kendini ve çevresini tanımaya çalışır, varlıkların nasıl meydana geldiğini sorgular, araştırır. Neden yaratılmış olabileceğini anlamaya çalışır. Yukarıdaki boşluğa getirilecek en doğru sözcük hangisidir? akıl B) kalp C) inanç D) duygu Ana Sayfa

23 22 İbadetlerini düzenli olarak yerine getiren bir kişinin davranışlardan hangisini göstermesi başağıdaki eklenir? Çevresine zarar vermesi B) Başkalarının haklarını korumaya özen göstermesi C) Kendinden başka hiç bir kimseyi düşünmemesi D) Kötü söz ve davranışlarda bulunması Ana Sayfa

24 23 Aşağıdakilerden hangisi ihlas suresinden çıkarılabilecek mesajlardan biri değildir? Allah her şeyi işitir ve bilir. B) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur. C) Allah tekdir, ortağı yoktur. D) Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Ana Sayfa

25 24 Öğretmenlerinin, “Farz ibadetlere örnekler veriniz.” sorusuna öğrencilerden; Ahmet: Namaz kılmak Mehmet: Kurban kesmek Hasan: Hacca gitmek Ali: Oruç tutmak örneklerini vermişlerdir. Buna göre hangi öğrenci öğretmenin sorusuna yanlış örnek vermiştir? Ahmet B) Mehmet C) Hasan D) Ali Ana Sayfa

26 25 İslam dinine göre ibadetleri yerine getirmekle
sorumlu kişilerde belirli özellikler aranır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söz edilen kişilerde aranan bu özelliklerden biri değildir? Müslüman olmak B) Akıllı olmak C) Fakir olmak D) Ergenlik çağına gelmiş olmak Ana Sayfa

27 26 • Müslümanların kıblesidir.
• Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından yeniden yapılmıştır. Özellikleri verilen mekân aşağıdakilerden hangisidir? Cami B) Kâbe C) Kubbetü-s Sahra D) Mescid-i Nebi Ana Sayfa

28 27 İhram, Vakfe ve Tavaf kavramları aşağıdaki ibadetlerden hangisi ile ilgilidir? Kurban B) Namaz C) Hac D) Oruç Ana Sayfa

29 28 Yukarıdaki tabloda yer alan hangi iki ibadet yanlış eşleştirilmiştir? Namaz ve Oruç B) Namaz ve Zekât C) Hac ve Zekât D) Oruç ve Hac Ana Sayfa

30 29 A ve B tablosu eşleştirildiğinde aşağıdaki kavramlardan hangisi dışarıda kalır? Salih amel B) İbadet C) Tevekkül D) İman Tevhit Ana Sayfa

31 30 Ayşe : Peygamberimiz’in adı geçtiğinde söylediğimiz bir sözdür.
Elif : “Allah’ın selamı onun üzerine olsun” anlamına da gelir. Zeynep : Peygamberimize olan sevgi ve bağlılığımızı ifade eder. Ayşe, Elif ve Zeynep aşağıdaki kavramların hangisinden söz etmektedirler? İsraf B) Salavat C) Misafire ikram D) Yardımseverlik Ana Sayfa

32 Hazırlayan Abdurrahman UÇAR
dinkulturuahlakbilgisi.com Hazırlayan Abdurrahman UÇAR İZMİR / Şubat 2016


"BİLGİ YARIŞMASI A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu d i n e r s o y u . c" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları