Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Söğütözü Mah.2176 Sok. No:25 Çankaya/ANKARA KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Söğütözü Mah.2176 Sok. No:25 Çankaya/ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Söğütözü Mah.2176 Sok. No:25 Çankaya/ANKARA KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Söğütözü Mah.2176 Sok. No:25 Çankaya/ANKARA."— Sunum transkripti:

1 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Söğütözü Mah.2176 Sok. No:25 Çankaya/ANKARA KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Söğütözü Mah.2176 Sok. No:25 Çankaya/ANKARA

2 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C.Anayasası’nın 42 nci maddesinde, “Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar.” hükmü yer almaktadır. Bu hükmün gereği olarak, Kurumumuz yüksek öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere;  351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 14 üncü, 16 ncı ve 17 nci maddelerine istinaden 1962 yılından itibaren öğrenim kredisi,  2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 46 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasına istinaden 1985 yılından itibaren 2012 yılı sonuna kadar katkı kredisi,  5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna istinaden 2004 yılından itibaren de burs,  6082 sayılı Kanun gereğince, yurt dışında yükseköğrenim gören öğrencilere 2011-2012 öğretim yılından itibaren burs/kredi, vermektedir.

3 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  5102 sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının burs verme yetkisi kaldırılmış ve Kurumumuz tek yetkili Kurum olmuştur.  Böylelikle, mükerrer burs ödemelerinin yapılması önlenerek daha fazla sayıda öğrenciye burs verilmesi mümkün olmuştur.

4 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredi Dairesi Başkanlığı Türkiye genelinde ve yurt dışında yüksek öğrenim gören öğrencilerle ilgili burs/kredi işlemlerini yerine getirmektedir. Burs: Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciye karşılıksız olarak verilen paradır. Öğrenim Kredisi: Yükseköğrenim öğrencilerine verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır

5 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİNE BAŞVURU  Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler ile diğer öğrencilerin tamamının (ara sınıf, yüksek lisans, doktora öğrencileri) burs/öğrenim kredisi müracaatları, eğitim öğretim yılının başında Kurumun www.kyk.gsb@gov.tr internet sayfası üzerinden alınmaktadır.  Burs/krediden yararlanmak isteyen öğrencilerin süresi içerisinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

6 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Başvuru yapan öğrencilerin değerlendirmeye esas beyana ilişkin bilgileri protokol yapılan 11 kamu kurumundan web tabanlı olarak kontrol edilmektedir. Başvuru sırasında öncelikli olduğunu beyan eden öğrencilerin öncelik durumları ile ilgili olarak kamu kurumlarından bilgi alınamayan durumlarda öğrencilerden öncelik belgesi istenmektedir.  2015-2016 öğretim yılında 851.001 öğrenci Kurumumuza internet üzerinden başvuru yapmış ve bu öğrencilere ilişkin başvuru bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, MERNİS sistemi, SGK, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Darüşşafaka Lisesi, Futbol Federasyonu Başkanlığı ve Üniversitelerden sorgulanarak değerlendirme yapılmıştır.

7 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Öğrencilerin müracaatları; % 45 Gelir durumu ( 4.500 puan ), % 35 Başarı durumu ( 3.500 puan ), % 20 Sosyal durumu ( 2.000 puan ), olmak üzere 10.000 puan üzerinden değerlendirilmektedir. DEĞERLENDİRME

8 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Başarı puanı olarak; yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yüksek öğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı alınmaktadır.  Gelir Durumu ve Sosyal Durumda; Öğrencinin ve ailesinin toplam geliri, sahip olduğu iş yeri, vergi mükellefiyet durumları, gayrimenkulleri, motorlu taşıtlar vergisine tabi olup olmadıkları, öğrencinin ve/veya kardeşinin/kardeşlerinin ailenin ikametgahında veya ikametgah dışında öğrenim görmesi, ilk öğretim ve orta öğrenime devam eden kardeş sayısı, anne veya babanın vefat etmiş olması, anne/babanın boşanmış olması, vb. durumlar göz önünde bulundurulmaktadır.

9 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Sosyal ve fiziksel durumu itibariyle ya da ilgili mevzuat göz önünde bulundurularak belirlenen şartlara haiz olan öğrenciler, öncelikli olarak dikkate alınır. Öncelikli öğrencilere değerlendirme usul ve esasları uygulanmadan burs tahsis edilir.  Değerlendirme sonucuna göre; Yönetim Kurulunca belirlenen kontenjan nispetinde burs, durumu mevzuata uygun diğer öğrencilere öğrenim kredisi tahsis edilmektedir.

10 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Şehit çocukları / kardeşleri,  Gazi çocukları,  Sağlık Kurulu Raporu ile % 40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler,  Anne ve babası her ikisi vefat etmiş olanlar,  Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar,  Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,  “Milli Sporcu Belgesi” almış yüksek öğretim öğrencileri,  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 nci maddesi (ı) bendi; “Terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrencilere ve ölenlerin çocuklarına yüksek öğrenimleri süresince Devletçe karşılıksız burs verilir” hükmü kapsamında olanlar,  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca belirlenen her öğrenim dalındaki ham puan bazında ilk 100’ e giren öğrenciler ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER

11 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Burs/kredi tahsisi sonuçları Kurumun www.kyk.gsb@gov.tr internet adresinde ilan edilmektedir.  Kendilerine burs veya öğrenim kredisi tahsis edilen öğrenciler burs/kredi almaya esas olan taahhütnamelerini elektronik ortamda e-devlet şifreleri ile onaylamaktadırlar.

12 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

13  İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin ödemeleri ilgili öğretim yılının Ocak ayından başlamaktadır.  Öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi koşuluyla, okuduğu öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs /kredi verilmektedir.  Burs normal öğrenim süresinin son yılının Haziran ayına,  Öğrenim kredisi ise normal öğrenim süresinin son yılının Eylül ayına kadar ödenmektedir. (Mezun olan öğrenciye kredi ödenmez)

14 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Kurumumuzca burs/kredi alan öğrencilere aylık olarak ödeme yapılmaktadır.  Burs/öğrenim kredisi miktarı ön lisans ve lisans öğrencileri için 2016 yılında aylık 400 TL’ dir.  Yüksek Lisans öğrencilerine 800 TL, doktora öğrencilerine ise 1200 TL kredi veya burs ödenmektedir.  Nisan 2016 ayı itibariyle 1,5 milyonun üstünde öğrenciye burs/kredi ödemesi yapılmıştır.

15 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Örnek: İlgili öğretim yılında Yönetim Kurulu Kararı gereğince 13.05.2014 tarihinde Manisa Soma Maden Ocağı kazasında babası vefat eden öğrenciler öncelikli öğrenci kapsamına alınarak, kredileri Haziran 2014 ayından geçerli olmak üzere bursa dönüştürülmüştür.

16 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BURSDAN KİMLER YARARLANIR o Ön lisans öğrencileri, (Hazırlık dahil) o Lisans öğrencileri, (Hazırlık dahil) o Uzaktan eğitim öğretim öğrencileri, (Yalnız öncelikli olanlar) o Ön lisansdan mezun olup, lisans tamamlama programının üçüncü sınıfına ara vermeden kayıt yaptıran öğrenciler, o Yüksek lisans öğrencileri, o Vakıf üniversitesi öğrencileri, o İkinci öğretim öğrencileri.

17 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖĞRENİM KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANIR o Ön lisans öğrencileri, (Hazırlık dahil) o Lisans öğrencileri, (Hazırlık dahil) o Uzaktan eğitim öğretim öğrencileri, (Yalnız öncelikli olanlar) o Ön lisansdan mezun olup, lisans tamamlama programına ara vermeden kayıt yaptıran öğrenciler, o Vakıf üniversitesi öğrencileri, o İkinci öğretim öğrencileri.

18 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BURSDAN YARARLANAMAYACAK OLANLAR  Kurumdan burs yada öğrenim kredisi almakta olan öğrenciler,  Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,  5102 sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,  Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,  Yabancı uyruklu öğrenciler,  Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,  Ek süre öğrenim gören öğrenciler,  Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,  Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,  Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler.

19 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KREDİDEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR  Kurumdan burs alan öğrenciler,  Kurumdan daha önce öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,(Yüksek lisans öğrencileri hariç)  Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler, (yüksek lisans öğrencileri hariç)  Sağlık sebebi dışında ön lisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,  Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,  Öğretim kurumlarının disiplin kurullarınca ceza verilen öğrenciler,  Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,  Yabancı uyruklu öğrenciler,  Ek süre öğrenim gören öğrenciler,  Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre,kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler.

20 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖĞRETİM KURUMUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ  Kurumumuzdan burs/kredi almakta iken öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin yeni öğretim kurumlarında burs/kredi alabilmeleri de mümkündür.  Öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin durum değişikliklerini 30 gün içerisinde Kurumumuza bildirmeleri gerekmektedir.

21 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BURS UN KESİLME SEBEPLERİ  Başarısızlık, (Öğretim kurumunca başarısızlığı bildirilen öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs verilmez. Bursu kesilen öğrencilere, burslarının kesildiği tarihten itibaren Kurumumuzun Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre öğrenim kredisi verilmektedir),  Öğretim kurumundan ayrılma,  İzin alma veya kayıt dondurma halinde kayıt dondurduğu süre kadar,  Öğretim kurumunun kapatılması halinde,  Vazgeçme halinde, (Vazgeçen öğrencinin yeniden burs alabilmesi mümkün değildir. İsteği halinde kredi alabilir)  Kurum yurtlarından çıkarılması halinde,  Kesin hükümle mahkum olma halinde,  Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların, bursları kesilir.

22 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ  Öğretim kurumundan ayrılma çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırma halinde,  Vazgeçme halinde,  Kayıt dondurma halinde,  Sağlık sebebiyle,  Öğretim kurumunu değiştirme halinde,  Öğretim kurumunun kapatılması halinde,  Kurum yurtlarından çıkarılması halinde,  En az asgari ücret düzeyinden devamlı gelirle çalışma halinde,  Kesin hükümle mahkum olma halinde, kredi kesilir.

23 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖĞRENİM KREDİSİ BORCUNUN TESPİTİ Kurumdan öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir.

24 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖĞRENİM KREDİSİ BORCUNUN TAHSİLİ  Ön lisans, lisans öğrencileri ile ara vererek yüksek lisans/doktora öğrenimi yapan öğrenciler borçlarını, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,  Lisans öğreniminden sonra öğrenimine ara vermeden yüksek lisans öğrenimine devam eden öğrenciler, Kuruma yazılı müracaat etmeleri halinde borçlarını lisans öğreniminin bitiminden itibaren dört yıl sonraki aydan başlamak üzere,  Lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler, Kuruma yazılı müracaat etmeleri halinde borçlarını doktora öğreniminin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,  Kredi aldıkları kadar zamanda ve aylık dönemler halinde ödemek zorundadırlar.

25 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıkması halinde, bursun kesilmesini gerektiren durumun ortaya çıktığı tarih itibari ile burs kesilir. Sadece bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

26 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖĞRENİM KREDİSİ BORCUNUN TAHSİL ŞEKLİ  Borçlular, borç taksitlerini T.C. Ziraat Bankasının ATM lerinden T.C. kimlik numaralarını belirterek ödemektedirler.  Borçlu borç taksitlerini her ayın son iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılırlar.  Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı muacceliyet (ivedilik) kazanmaktadır. Bu tarihten itibaren borçlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa istinaden Maliye Bakanlığınca (vergi dairelerince) gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmektedir.

27 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖĞRENİM KREDİSİ BORCUNUN SİLİNMESİ  Öğrenimi sırasında yada öğreniminden sonra vefat eden borçlular ile çalışamayacak derecede maluliyete uğrayanların borçları silinmektedir.  Çalışamayacak derecede maluliyete uğrayanların durumlarını tam teşekküllü bir hastane raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

28 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BORCUN ERTELENMESİ  Öğrenim kredisi borcunun ödeme zamanı gelen ancak ödeyecek durumu olmayanlar ile, ödeme yapmakta iken işsiz kalanların borçları SGK ile ilişkilerinin olmaması halinde endeks uygulanmak sureti ile talep halinde birer yıllık sürelerle ertelenir.  Ödeme askerlik dönemine rastlarsa talep halinde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi uygulanmadan askerlik döneminin sonuna kadar ertelenir.

29 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÜRESİ İÇERİSİNDE ÖDENMEYEN BORÇLAR  Borcunu zamanında ödemeyen ve iki defa aksatan öğrenciler 6183 sayılı Kanuna göre Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilir.  Borçlular MERNİS adreslerine göre ilgili vergi dairelerine ödeme yapabilirler.

30 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Burs/kredi hakkında bilgi almak isteyenler www.kyk.gsb@gov.tr internet sayfasından yada 444 1961 nolu Kurumsal İletişim Merkezinden bilgi alabilirler.

31 KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞEKKÜR EDERİM! Nesrin ÖZTÜRK e-mail: neozturk@kyk.gov.tr


"KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Söğütözü Mah.2176 Sok. No:25 Çankaya/ANKARA KREDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Söğütözü Mah.2176 Sok. No:25 Çankaya/ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları