Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Abdulkerim ÇÖMÇE Eskişehir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ankara – 2 Mayıs 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Abdulkerim ÇÖMÇE Eskişehir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ankara – 2 Mayıs 2016."— Sunum transkripti:

1 Abdulkerim ÇÖMÇE Eskişehir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ankara – 2 Mayıs 2016

2 Raylı Sistemler Sektöründe Kalifiye İnsan Kaynağı İhtiyacının Karşılanması Projesi

3 Eskişehir İli sınırları içinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek ve endüstri meslek programlarının son sınıfında okuyan öğrencilerinin öncelikli olarak raylı sistemler sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda eğitilmesi ve istihdamlarının sağlanmasıdır.

4 1.1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 2.3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 3.652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Hükmünde Kararname, 4.MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

5 17 Eylül 2015 tarihinde imzalanan işbirliği protokolüne göre, projenin tarafları:  Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü(ESMEM)  Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.(TÜLOMSAŞ)  Türkiye İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürlüğü  Eskişehir Sanayi Odası(ESO)  Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneği(RSK)

6 İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Yükümlülükleri 1.Proje kapsamında Mesleki Eğitim Programını TÜLOMSAŞ ile birlikte hazırlamak, 2.Proje kapsamında öğrenci seçme sınavı yapmak ve ilgili kurumlarla programı uygulamak ve değerlendirmek, 3.İlgili mevzuata göre iş ve işlemleri yürütmek, 4.Projede görev alacak öğretmenleri belirlemek ve görevlendirmek.

7 TÜLOMSAŞ’ın Yükümlülükleri 1.Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneği tarafından oluşturulan öğrenci kontenjan listesini her yıl nisan ayı sonuna kadar ESMEM’e bildirmek, 2.Mesleki Eğitim Programını ESMEM ile birlikte hazırlamak, 3.Programa göre hazırlanan ders notlarını öğrencilere dağıtmak, 4.Programda görev alacak TÜLOMSAŞ eğiticilerini belirlemek ve görevlendirmek.

8 TÜLOMSAŞ’ın Yükümlülükleri 5.Yıllık eğitim planını(konular,eğiticiler,öğrenciler,eğitim takvimi vb.)hazırlamak ve ESMEM’e onaya sunmak, 6. Eğitim ortamını ve eğitim araçlarını hazırlamak, 7.Proje kapsamında TÜLOMSAŞ’ta öğrencilerin eğitimini ve takibini yapmak, 8.Programa katılan öğrencilere ESMEM ile birlikte haziran ayında değerlendirme sınavı yapmak.

9 Türkiye İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürlüğünün Yükümlülükleri 1.Programı tamamlayan öğrencilere iş arama becerileri semineri vermek, İŞKUR’a kayıtlarını almak, 2.Mezun öğrencileri İŞKUR kurs ve programlarından yararlandırmak ve istihdamlarını sağlamak.

10 ESO’nun Yükümlülükleri 1.Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneği ile birlikte firmaların insan kaynağı ihtiyacını belirlemek, 2.ESO tarafından öğrencilere verilecek burs miktarını belirlemek ve organizasyonunu yapmak.

11 Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneğinin Yükümlülükleri 1.Proje çalışma komisyonunun başkanlığını yürütmek, proje faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve iyileştirmek, 2.ESO ile birlikte firmaların insan kaynağı ihtiyacını belirlemek, 3.ESO ve Firma burslarını toplamak ve öğrencilere dağıtmak, 4. Proje ile ilgili farkındalık oluşturmak ve bilgilendirme toplantıları yapmak.

12 Projenin süresi 5 yıldır.

13 Projede yer alan her bir öğrenciye 2015- 2016 eğitim öğretim yılı için 8 ay süreyle 120 TL’si ESO, 120 TL’si firmalardan karşılanmak üzere 240 TL ödeme yapılacaktır.

14 1.Eskişehir’de Raylı Sistemler Sektörüne kalifiye teknik eleman ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla TÜLOMSAŞ Genel Müdürü mesleki ve teknik lise öğrencileri için proje hazırlanması görüşünü açıklamıştır(Haziran 2015). 2.Proje önerisi Raylı Sistemler Kümelenmesi Yönetimi ve Eskişehir Valiliği tarafından uygun görülmüştür(Haziran 2015).

15 3. Eskişehir Valisi,ESO Yönetim Kurulu Başkanı,TÜLOMSAŞ Genel Müdürü,İl Milli Eğitim Müdürü, İŞKUR İl Müdürü ve RSK Yönetim Kurulu Başkanından oluşan “Proje Yönetim Kurulu “ ile koordinasyonu ve sekreteryası RSK tarafından yapılmak üzere TÜLOMSAŞ,ESMEM ve İŞKUR İl Müdürlüğünün dahil olduğu “ Proje Uygulama ve İzleme Komisyonu” oluşturulmuştur. Kurul ve Komisyon proje prosedürünün hazırlanması, burs organizasyonunun yapılması, katılımcı kuruluşların görev tanımlarının hazırlanması ve iş-zaman planının çıkarılması için toplantı ve çalışmalar yapmıştır(Temmuz, Ağustos, Eylül 2015).

16 4. RSK tarafından ESO’ya üye tüm firmalara gönderilen mektup ile kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik projenin içinde yer alıp almayacakları ve projede yer alacakların ilgili alan/dallardaki talepleri belirlenmiştir(Ağustos 2015). 5.Komisyonda yer alan mesleki ve teknik lise okul müdürleri, 12. Sınıf öğrencilerinin seçim esaslarını ve takvimini hazırlamıştır. Bu kapsamda her bir alan/daldan talep edilen öğrenci sayısının 3 katı öğrenci, okullarda o alan/dalda öğrenim gören öğrenci sayısı dikkate alınarak ve öğrencilerin 11. sınıftaki yıl sonu başarı puanına göre yazılı mesleki sınava alınmıştır. Sınav sonuçları her okula asil ve yedek liste hazırlanarak gönderilmiştir (Eylül 2015).

17 6.3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre mesleki ve teknik liselerde görevli ilgili alan/dal öğretmenleri ve TÜLOMSAŞ mühendis ve usta öğreticileri işbirliğinde 8 dalın 12. sınıf mesleki eğitim programı hazırlanmıştır. Burs verilen öğrencilerin eğitim gördüğü dallarda her okuldan en az 1 öğretmen eğitim programının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinden sorumlu olmuştur (Eylül 2015). 7. Proje Yürütme Kurulu, işbirliği protokolünü hazırlamış ve Protokol imza töreni yapılmıştır. 80 öğrenci ile firmalar eşleştirilmiştir(Eylül 2015).

18 8. Eğitim programı TÜLOMSAŞ’ta uygulanmaya başlamıştır(Ekim 2015). 9. TÜLOMSAŞ’ta mesleki eğitim sonu öğrencilerin değerlendirilmesi(Haziran 2016). 10.Mesleki eğitim programını başarıyla bitirenlerin istihdamı(Temmuz, Ağustos 2016). 11.Projenin etki değerlendirmesinin yapılması(Temmuz, Ağustos 2016). 12. Projenin iyileştirilerek sürdürülmesi(sürekli).

19 İşbirliği Protokolü İmza Töreni

20

21

22

23 Proje Açılış Töreni

24

25

26

27

28

29

30


"Abdulkerim ÇÖMÇE Eskişehir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ankara – 2 Mayıs 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları