Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Page  1. SÜREÇSÜREÇ İş Kanunu; 4857 sayılı, 2003 İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda: 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” Kabul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Page  1. SÜREÇSÜREÇ İş Kanunu; 4857 sayılı, 2003 İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda: 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” Kabul."— Sunum transkripti:

1 Page  1

2 SÜREÇSÜREÇ İş Kanunu; 4857 sayılı, 2003 İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda: 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” Kabul Tarihi: 20 Haziran 2012 RG Yayım Tarihi: 30 Haziran 2012 İş Kanunu; 4857 sayılı, 2003 İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda: 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” Kabul Tarihi: 20 Haziran 2012 RG Yayım Tarihi: 30 Haziran 2012

3 AMAÇAMAÇ İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için; işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için; işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek.

4 KAPSAMKAPSAM  Kamu ve özel sektördeki bütün işler ve işyerleri  Tüm çalışanlara (çıraklar, stajyerler dahil)  Tüm faaliyet konularında (sanayi-hizmet-ticaret vb.) İstisnalar: TSK, Kolluk kuvvetleri, MİT, Afet ve acil durum birimleri, Ev hizmetleri, Hükümlü ve tutuklulara yönelik hizmetler, Kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar*  Kamu ve özel sektördeki bütün işler ve işyerleri  Tüm çalışanlara (çıraklar, stajyerler dahil)  Tüm faaliyet konularında (sanayi-hizmet-ticaret vb.) İstisnalar: TSK, Kolluk kuvvetleri, MİT, Afet ve acil durum birimleri, Ev hizmetleri, Hükümlü ve tutuklulara yönelik hizmetler, Kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar* *: Çalışan istihdam etmemek şartıyla!

5 «İŞYERİ» TANIMI İŞYERİ: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan/olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyon. İŞYERİ: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan/olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyon. Her bir ayrı SGK Bölge Sicil Numarası, ayrı işyeri olarak kabul görüyor!

6 İSG PROFESYONELLERİ HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ İşçi/çalışan sayısı ve Sanayi şartı kaldırıldı! Diğer Sağlık Personeli hizmeti zorunluluğu getirildi! İŞYERİ HEKİMİ≥ 50 İşçi≥ 1 ÇALIŞAN İŞ GÜV. UZMANI≥ 50 İşçi + Sanayi≥ 1 ÇALIŞAN DİĞER SAĞLIK PERS. (Hemşire, Sağlık M., ATT, ÇST) Zorunluluk Yok≥ 1 ÇALIŞAN İSG PROF. HİZMETİ İŞ KANUNU (4857) İSG KANUNU (6331-30.06.2012)

7 İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İSG HİZMET UYGULAMASI 1: Çalışanları arasından; İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli görevlendirir. (Bireysel Sözleşme –kısmi süreli/tam süreli) İSG HİZMET UYGULAMASI 2: Bu hizmetin tamamını veya bir kısmını OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilir. İSG HİZMET UYGULAMASI 1: Çalışanları arasından; İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli görevlendirir. (Bireysel Sözleşme –kısmi süreli/tam süreli) İSG HİZMET UYGULAMASI 2: Bu hizmetin tamamını veya bir kısmını OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilir. İş Güvenliği Uzmanı, Tehlike Sınıfına uygun olmalıdır! İşverene; görevlendirmediği her İH ve İGU için 5.000’er TL, diğer sağlık personeli için 2.500 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarlarda idari para cezası verilir.

8 Bütün işyerlerinde kısmî / tam süreli (ÇSGB Yönetmeliklerindeki hizmet süresi kriterlerine göre) iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli  İş Güvenliği Uzmanı(tehlike sınıfına uygun)  İşyeri Hekimi  Diğer Sağlık Personeli

9 TEHLİKE SINIFI Tehlike Sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından; yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubu. Tehlike Sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından; yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubu.

10 26.12.2012 – İSG İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği -2182 işkolu  Az Tehlikeli İşler (924)  Tehlikeli İşler (919)  Çok Tehlikeli İşler(339) İşyeri tehlike sınıfının tespitinde; o işyerinde yapılan «Asıl İş» dikkate alınır. Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde; işyerinin kuruluş amacı? İşyerinde birden fazla asıl iş → tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınır.

11 İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı TanımTehlike Sınıfı QİNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ 86.10Hastane hizmetleri 86.10.04 Kamu kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, vb.) Çok Tehlikeli 86.10.12 Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, vb.) Çok Tehlikeli 86.21.02 Aile ve toplum sağlığı merkezleri tarafından sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile ebeler, hemşireler ve fizyoterapistlerce gerçekleştirilen paramedikal faaliyetler hariç) Tehlikeli 86.21.03 Özel sağlık kurumları tarafından polikliniklerde sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (özel muayene ve yatılı hastane faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) Tehlikeli 86.21.04 Özel muayenehanelerde sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) Tehlikeli 86.22.02 Özel muayenehanelerde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili yatılı olmayan uygulama faaliyetleri (hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) Tehlikeli 86.22.07Diyaliz merkezleri (hastane dışı)Tehlikeli 86.90.14 Tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan akıl sağlığı hizmetleri (psikoanalistler, psikologlar ve psikoterapistler tarafından sağlanan hizmetler) (hastane dışı) Az Tehlikeli

12 B Sınıfı Uzman Tehlikeli A Sınıfı Uzman Çok tehlikeli C Sınıfı Uzman Az tehlikeli

13 Page  13 6331- İSG KANUNU YÜKÜMLÜLÜKYÜRÜRLÜKİDARİ PARA CEZASI (TL) İŞYERİ HEKİMİ+İŞ GÜV.UZMANI+DİĞER SAĞLIK PRS HİZMETİ ≥ 50 çalışanı olan Tüm (kamu hariç) İşyerlerinde01.01.2013 5000 + 5000 + 2500 -Her Ay ** < 50 çalışanı olan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşyerlerinde *01.01.2014 < 50 çalışanı olan Az Tehlikeli İşyerlerinde *01.07.2016 KAMU Kuruluşlarında *01.07.2016 Risk Analizi yaptırmak01.01.2013 İlk tespitte 3000 Takip eden her ay için 1,5 katı Acil Eylem Planı, İlkyardım, Yangın Eğitimi vb.01.01.2013Her eksiklik için 1000 İşe Giriş ve Periyodik Muayeneler01.01.2013Eksik olan her çalışan başına 1000 Çalışanların İSG Eğitimi, Mesleki Eğitim (Teh+Çok Teh)01.01.2013Eksik olan her çalışan başına 1000 İSİG Kurulu (≥ 50 çalışan+6 aydan uzun iş)01.01.20132000-Her Ay *: 6495 sayılı Torba Yasa’nın (2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete) 56. maddesi ile, bu maddenin yürürlüğü ertelenmiştir. **: İşverene; görevlendirmediği her İH ve İGU için 5.000’er TL, diğer sağlık personeli için 2.500 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarlarda idari para cezası verilir. Bu cezalar, her yılbaşında Maliye Bakanlığı’nca güncellenir.

14 İSG HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ < 10 çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin İSG hizmet finansmanı, SGK tarafından karşılanır.*  < 10 çalışan sayılı Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde destek kararını Bakanlar Kurulu verir!  Sigortasız işçi çalıştıranların ödemeleri faizi ile geri tahsil edilir ve 3 yıl destekten men! < 10 çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin İSG hizmet finansmanı, SGK tarafından karşılanır.*  < 10 çalışan sayılı Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde destek kararını Bakanlar Kurulu verir!  Sigortasız işçi çalıştıranların ödemeleri faizi ile geri tahsil edilir ve 3 yıl destekten men! *: İş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılarak. *: Bu işyerlerindeki hizmet bedel tespiti, kapsamı, hizmet verecek kuruluşlar Yönetmelikle belirlenecek! KİK’e tabi kamu kurumları; İSG hizmetlerini, SB’na ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan v KİK çerçevesinde!

15 İŞYERİ HEKİMİ & İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İşyeri Hekimi: İSG alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekim. İş Güvenliği Uzmanı: İSG alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzm. belgeli;  Bakanlıkta çalışma hayatını denetleyen müfettişler * ile  Mühendislik veya  Mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile  Teknik elemanlar. Teknik Eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog* unvanına sahipler ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları. İşyeri Hekimi: İSG alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekim. İş Güvenliği Uzmanı: İSG alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzm. belgeli;  Bakanlıkta çalışma hayatını denetleyen müfettişler * ile  Mühendislik veya  Mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile  Teknik elemanlar. Teknik Eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog* unvanına sahipler ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları. *: 6495 sayılı Torba Yasa’nın (2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete) 101. maddesi ile, İş Güvenliği Uzmanı olabileceklerin kapsamı, bu şekilde genişletildi.

16 EĞİTİM KURUMU Eğitim Kurumu: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen;  Kamu kurum ve kuruluşları,  Üniversiteler ve  TTK’na göre faaliyet gösteren şirketler. Eğitim Kurumu: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen;  Kamu kurum ve kuruluşları,  Üniversiteler ve  TTK’na göre faaliyet gösteren şirketler. Eğitim kurumu olarak Kamu kurumu; ÇASGEM’dir.

17 YETKİNLİKLERYETKİNLİKLER  C Sınıfı İGU (3 Yıllık) +Eğitim +Sınav= B Sınıfı İGU  B Sınıfı İGU (4 Yıllık) +Eğitim +Sınav = A Sınıfı İGU A Sınıfı: 8 yıllık Bakanlık İş Müfettiş ve İSG Uzmanlarına sınavsız, İSG Doktorası yapanlara ve 10 yıllık İSGGM çalışanlarına sınavla. B Sınıfı: İSG Yüksek Lisansı yapanlara sınavla da verilir.  C Sınıfı İGU (3 Yıllık) +Eğitim +Sınav= B Sınıfı İGU  B Sınıfı İGU (4 Yıllık) +Eğitim +Sınav = A Sınıfı İGU A Sınıfı: 8 yıllık Bakanlık İş Müfettiş ve İSG Uzmanlarına sınavsız, İSG Doktorası yapanlara ve 10 yıllık İSGGM çalışanlarına sınavla. B Sınıfı: İSG Yüksek Lisansı yapanlara sınavla da verilir. A, B, C Sınıfı İGU olabilmek için her şartta Mühendis, Mimar veya Teknik Eleman olma koşulu aranır.

18 YETKİNLİKLERYETKİNLİKLER İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; Az Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (C) sınıfı (C-B-A) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, (B-A)* Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı İGU!** *: C Sınıfı İGU, 3 yıllık süre için bir üst tehlike sınıfına (Tehlikeli) hizmet verebilir. **: B Sınıfı İGU, 4 yıllık süre için bir üst tehlike sınıfına (Çok Tehlikeli) hizmet verebilir. Kanunun yayım tarihinden itibaren! İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; Az Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (C) sınıfı (C-B-A) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, (B-A)* Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı İGU!** *: C Sınıfı İGU, 3 yıllık süre için bir üst tehlike sınıfına (Tehlikeli) hizmet verebilir. **: B Sınıfı İGU, 4 yıllık süre için bir üst tehlike sınıfına (Çok Tehlikeli) hizmet verebilir. Kanunun yayım tarihinden itibaren!

19 ÜST SINIF BELGEYE SAHİP OLMA Bakanlık; usul ve esaslarını belirlemek kaydıyla, İGU belgesine sahip olanlara, SGK ödenmiş prim gün sayısı ile sahip oldukları belge sınıfı gibi hususları dikkate alarak, üst sınıflardaki İGU belgesi alabilmeleri için fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmak şartıyla en fazla iki sınav hakkı verilmesine dair gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. Bakanlık; usul ve esaslarını belirlemek kaydıyla, İGU belgesine sahip olanlara, SGK ödenmiş prim gün sayısı ile sahip oldukları belge sınıfı gibi hususları dikkate alarak, üst sınıflardaki İGU belgesi alabilmeleri için fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmak şartıyla en fazla iki sınav hakkı verilmesine dair gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. *: 6495 sayılı Torba Yasa’nın (2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete) 55. maddesi ile; Bakanlık; C sınıfı uzmanların B Sınıfı İGU, B sınıfı uzmanlarının da A sınıfı olabilmeleri için, -daha sonra belirleyeceği- kriterlere uyanlara, sınavla belge sınıfı değiştirme imkanı sağlama yetkisi almıştır.

20 HİZMET SÜRELERİ İş Güvenliği Uzmanları Çalışma Süreleri: a) 10’dan az çalışan+Az tehlikeli: Çalışan başına yılda 60 dk. b) Diğer işyerlerinden; 1) Az Tehlikeli: Çalışan başına ayda 10 dk. 2) Tehlikeli: Çalışan başına ayda 15 dk. 3) Çok Tehlikeli: Çalışan başına ayda 20 dk. İş Güvenliği Uzmanları Çalışma Süreleri: a) 10’dan az çalışan+Az tehlikeli: Çalışan başına yılda 60 dk. b) Diğer işyerlerinden; 1) Az Tehlikeli: Çalışan başına ayda 10 dk. 2) Tehlikeli: Çalışan başına ayda 15 dk. 3) Çok Tehlikeli: Çalışan başına ayda 20 dk. *: C Sınıfı İGU, 3 yıllık geçici süre için bir üst tehlike sınıfına (Tehlikeli) hizmet verebilir. **: B Sınıfı İGU, 4 yıllık geçici süre için bir üst tehlike sınıfına (Çok Tehlikeli) hizmet verebilir. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler, haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.

21 HİZMET SÜRELERİ İş Güv. Uzm. TAM GÜN Çalışma Gerekliliği: Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Fazlası için yeteri kadar(süre hesabı gereği) iş güv. uzmanı eklenir. Tehlikeli Sınıfta 750; Çok Tehlikeli Sınıfta 500! Birden fazla İGU gereken işyerlerinde; sadece tam süreli İGU, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olmalı! İş Güv. Uzm. TAM GÜN Çalışma Gerekliliği: Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Fazlası için yeteri kadar(süre hesabı gereği) iş güv. uzmanı eklenir. Tehlikeli Sınıfta 750; Çok Tehlikeli Sınıfta 500! Birden fazla İGU gereken işyerlerinde; sadece tam süreli İGU, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olmalı!

22 HİZMET SÜRELERİ İşyeri Hekimleri Çalışma Süreleri: a) 10’dan az çalışan+Az tehlikeli: Çalışan başına yılda 25 dk. b) Diğer işyerlerinden; 1) Az Tehlikeli: Çalışan başına ayda 4 dk. 2) Tehlikeli: Çalışan başına ayda 6 dk. 3) Çok Tehlikeli: Çalışan başına ayda 8 dk. İşyeri Hekimleri Çalışma Süreleri: a) 10’dan az çalışan+Az tehlikeli: Çalışan başına yılda 25 dk. b) Diğer işyerlerinden; 1) Az Tehlikeli: Çalışan başına ayda 4 dk. 2) Tehlikeli: Çalışan başına ayda 6 dk. 3) Çok Tehlikeli: Çalışan başına ayda 8 dk. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler, haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz?!

23 HİZMET SÜRELERİ Diğer Sağlık Personelleri Çalışma Süreleri: a)10’dan az çalışan+ Az tehlikeli-Tehlikeli: Çalışan başına yılda 35 dk. b) Diğer işyerlerinden; 1) Az Tehlikeli: Çalışan başına ayda 6 dk. 2) Tehlikeli: Çalışan başına ayda 9 dk. 3) Çok Tehlikeli: Çalışan başına ayda 12 dk. Diğer Sağlık Personelleri Çalışma Süreleri: a)10’dan az çalışan+ Az tehlikeli-Tehlikeli: Çalışan başına yılda 35 dk. b) Diğer işyerlerinden; 1) Az Tehlikeli: Çalışan başına ayda 6 dk. 2) Tehlikeli: Çalışan başına ayda 9 dk. 3) Çok Tehlikeli: Çalışan başına ayda 12 dk. *: Diğer Sağlık Personeli: Hemşire, Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyeni(ATT) ve Çevre Sağlık Teknisyeni.

24 HİZMET SÜRELERİ İşyeri Hekimi TAM GÜN Çalışma Gerekliliği: Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Fazlası için yeteri kadar(süre hesabı gereği) işyeri hekimi eklenir. Tehlikeli Sınıfta 1500; Çok Tehlikeli Sınıfta 1000! İşyeri Hekimi TAM GÜN Çalışma Gerekliliği: Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Fazlası için yeteri kadar(süre hesabı gereği) işyeri hekimi eklenir. Tehlikeli Sınıfta 1500; Çok Tehlikeli Sınıfta 1000! *: Tam süreli İşyeri Hekimi görevlendirilen işyerlerinde, Diğer Sağlık Personeli görevlendirilmesi zorunlu değil! **: Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.

25 KAMU ÇALIŞANI İH ve İGU Kamuda çalışan (geçerli sertifikalı) İşyeri Hekimi/İş Güvenliği Uzmanları; aslî görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine uyarak, çalışmakta oldukları kurumda veya muvafakatleri+üst yönetici onayı ile diğer kamu kurumlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu hizmete dair ek ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık 80 saatten fazlası dikkate alınmaz. Kamuda çalışan (geçerli sertifikalı) İşyeri Hekimi/İş Güvenliği Uzmanları; aslî görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine uyarak, çalışmakta oldukları kurumda veya muvafakatleri+üst yönetici onayı ile diğer kamu kurumlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu hizmete dair ek ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık 80 saatten fazlası dikkate alınmaz. Kamu sağlık hizmetlerinde tam süreli çalışmaya ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin İSGB veya OSGB’lerde görevlendirilmelerinde, diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz.

26 İSGBİSGB İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi: İşyerinde İSG hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birim. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi: İşyerinde İSG hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birim.

27 İSGBİSGB Belirlenen çalışma süresi nedeniyle*; işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, İSGB (İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi) kurar.** Belirlenen çalışma süresi nedeniyle*; işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, İSGB (İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi) kurar.** Tam süreli görev yapanların hizmetinde, İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır. **: Kurulması gereken işyerinde İSGB kurulmamasının cezası: 1500 TL *: Az Tehlikeli Sınıfta 1000 / 2000 çalışan, Tehlikeli Sınıfta 750 / 1500 çalışan, Çok Tehlikeli Sınıfta 500 / 1000 çalışan TAM SÜRELİ İGU ve İH!

28 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ İSGB; en az 1(bir) İşyeri Hekimi ile -işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip- en az 1(bir) İş Güvenliği Uzmanının görevlendirilmesi ile! İşveren, Diğer sağlık personeli de görevlendirebilir. İSG hizmetleri için ve çalışan pers. sayısına uygun büyüklükte, Asıl işin yürütüldüğü mekânda ve Giriş katta kurulması esastır. İSGB; en az 1(bir) İşyeri Hekimi ile -işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip- en az 1(bir) İş Güvenliği Uzmanının görevlendirilmesi ile! İşveren, Diğer sağlık personeli de görevlendirebilir. İSG hizmetleri için ve çalışan pers. sayısına uygun büyüklükte, Asıl işin yürütüldüğü mekânda ve Giriş katta kurulması esastır. ≥ 8 m2 İş Güvenliği Uzmanı odası ≥ 8 m2 İşyeri Hekimince kullanılacak Muayene odası ≥ 12 m2 İlkyardım ve acil müdahale odası Tam zamanlı görevlendirlecek her İH/İGU için, ≥ 8 m2 birer oda! Ek-1’deki araç-gereçler+ acil durumlarda nakil için uygun araç! ≥ 8 m2 İş Güvenliği Uzmanı odası ≥ 8 m2 İşyeri Hekimince kullanılacak Muayene odası ≥ 12 m2 İlkyardım ve acil müdahale odası Tam zamanlı görevlendirlecek her İH/İGU için, ≥ 8 m2 birer oda! Ek-1’deki araç-gereçler+ acil durumlarda nakil için uygun araç!

29 İŞVEREN -İSG HİZMETLERİ MEKAN ŞARTLARI Tam süreli İH ve İGU gerekli olmayan hallerde işveren; ≥ 50 çalışanı olan işyerlerinde, İH ile DSP ve İGU ≥ 8 m2 toplam iki oda! +acil için nakil aracı! < 50 çalışanı olan işyerlerinde, İH, İGU ve DSP için, çalışma süresince kullanılmak üzere uygun bir yer! Birden fazla işyerinin olduğu iş merkezi, iş hanları gibi yerlerde bulunan ve < 50 çalışanı olan işverenlerin İSG hizmetleri için; Koordinasyon yönetim tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek bir mekân oluşturulabilir. Bu mekândan hizmet sunulacak toplam çalışan sayısına göre, yukarıdaki şartlarda yer sağlanır. İSGB bölümlerinin aynı alan içerisinde bulunması esastır. Tam süreli İH ve İGU gerekli olmayan hallerde işveren; ≥ 50 çalışanı olan işyerlerinde, İH ile DSP ve İGU ≥ 8 m2 toplam iki oda! +acil için nakil aracı! < 50 çalışanı olan işyerlerinde, İH, İGU ve DSP için, çalışma süresince kullanılmak üzere uygun bir yer! Birden fazla işyerinin olduğu iş merkezi, iş hanları gibi yerlerde bulunan ve < 50 çalışanı olan işverenlerin İSG hizmetleri için; Koordinasyon yönetim tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek bir mekân oluşturulabilir. Bu mekândan hizmet sunulacak toplam çalışan sayısına göre, yukarıdaki şartlarda yer sağlanır. İSGB bölümlerinin aynı alan içerisinde bulunması esastır.

30 OSGBOSGB ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ:  Kamu kurum ve kuruluşları,  Organize sanayi bölgeleri,  TTK’na göre faaliyet gösteren şirketler. İşyerlerine İSG hizmetlerini sunmak üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birim! ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ:  Kamu kurum ve kuruluşları,  Organize sanayi bölgeleri,  TTK’na göre faaliyet gösteren şirketler. İşyerlerine İSG hizmetlerini sunmak üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birim! Kamu kurumu olarak OSGB yetkisi alabilecek kurum, Toplum Sağlığı Merkezleri’dir.

31 OSGBOSGB ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ: TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ile çalışan;  En az bir işyeri hekimi,  En az bir iş güvenliği uzmanı,  En az bir diğer sağlık personeli istihdamı zorunludur. -En az-; 10 m2 Muayene, (İşyeri Hekimince kullanılmak üzere) 15 m2 İlkyardım ve acil müdahale, 10 m2 İş Güvenliği Uzmanı odası, 12 m2 Bekleme yeri, uygun büyüklükteki Arşiv odası ve en az bir tuvalet-lavabodan oluşur. * ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ: TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ile çalışan;  En az bir işyeri hekimi,  En az bir iş güvenliği uzmanı,  En az bir diğer sağlık personeli istihdamı zorunludur. -En az-; 10 m2 Muayene, (İşyeri Hekimince kullanılmak üzere) 15 m2 İlkyardım ve acil müdahale, 10 m2 İş Güvenliği Uzmanı odası, 12 m2 Bekleme yeri, uygun büyüklükteki Arşiv odası ve en az bir tuvalet-lavabodan oluşur. * * OSGB’lerin zemin katta veya müstakil binalarda kurulması esastır.

32 OSGBOSGB ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ:  OSGB Yetki belgelerinin, beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur!  OSGB’ler; kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. Sınır illerin dışında hizmet verilebilmesi için, bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak o illerde şube açılması zorunludur. ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ:  OSGB Yetki belgelerinin, beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur!  OSGB’ler; kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. Sınır illerin dışında hizmet verilebilmesi için, bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak o illerde şube açılması zorunludur.

33 İŞ KAZASI & MESLEK HASTALIĞI İŞ KAZASI: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay MESLEK HASTALIĞI: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık İŞ KAZASI: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay MESLEK HASTALIĞI: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık

34 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREVLERİ İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri: 1.Rehberlik 2.Risk Değerlendirmesi 3.Çalışma Ortamı Gözetimi 4.Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt 5.İlgili Birimlerle İşbirliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri: 1.Rehberlik 2.Risk Değerlendirmesi 3.Çalışma Ortamı Gözetimi 4.Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt 5.İlgili Birimlerle İşbirliği

35 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREVLERİ 1) Rehberlik: (İşverene Öneriler) a) İşyerinde yapılan çalışmalar, makine vb. teçhizatın durumu- bakımı-seçimi, KKD seçimi-temini-kullanımının; İSG kurallarına uygun olmasını sağlamak için işverene önerilerde bulunmak. b) İSG tedbirlerini, İşverene yazılı olarak bildirmek. c) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve önlemler konusunda. d) İşyerinde çalışana/ işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması. 1) Rehberlik: (İşverene Öneriler) a) İşyerinde yapılan çalışmalar, makine vb. teçhizatın durumu- bakımı-seçimi, KKD seçimi-temini-kullanımının; İSG kurallarına uygun olmasını sağlamak için işverene önerilerde bulunmak. b) İSG tedbirlerini, İşverene yazılı olarak bildirmek. c) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve önlemler konusunda. d) İşyerinde çalışana/ işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması.

36 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREVLERİ 2) Risk değerlendirmesi: İSG Risk Değerlendirmesi çalışmalarına ve uygulanmasına katılmak, RD sonucu gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. 3) Çalışma Ortamı Gözetimi: a) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve kontrol etmek. b) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, uygulamaları takip etmek; Acil Durum Planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını sağlamak. 2) Risk değerlendirmesi: İSG Risk Değerlendirmesi çalışmalarına ve uygulanmasına katılmak, RD sonucu gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. 3) Çalışma Ortamı Gözetimi: a) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve kontrol etmek. b) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, uygulamaları takip etmek; Acil Durum Planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını sağlamak.

37 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREVLERİ 4) Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt: a) Çalışanların İSG eğitimlerini planlamak, uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek. b) Yıllık Değerlendirme Raporu’nu İH ile birlikte hazırlamak. c) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenlemek. d) İSG talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek. 5) İlgili Birimlerle İşbirliği: a) İH ile birlikte; İş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. b) İH ile birlikte; Yıllık Çalışma Planını hazırlamak. c) –Varsa- İSG Kurulu ile işbirliği içinde çalışmak, d) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarına destek sağlamak. 4) Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt: a) Çalışanların İSG eğitimlerini planlamak, uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek. b) Yıllık Değerlendirme Raporu’nu İH ile birlikte hazırlamak. c) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenlemek. d) İSG talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek. 5) İlgili Birimlerle İşbirliği: a) İH ile birlikte; İş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. b) İH ile birlikte; Yıllık Çalışma Planını hazırlamak. c) –Varsa- İSG Kurulu ile işbirliği içinde çalışmak, d) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarına destek sağlamak.

38 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI&İŞYERİ HEKİMİ YETKİLERİ YETKİLER: 1. İşverene yazılı bildirilen İSG tedbirlerinden Hayatî tehlike arz edenlerin, İGU/İH’nce belirlenecek makul süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, Çalışma ve İş Kurumu İl Md’ne bildirmek. 2. İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin «ciddi ve önlenemez» olması ve «acil müdahale gerektirmesi» halinde işin durdurulması için işverene başvurmak. 3. İşyerinin bütün bölümlerinde İSG konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgilere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. 4. Görevinin gerektirdiği konularda, işverenin bilgisi dahilinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.YETKİLER: 1. İşverene yazılı bildirilen İSG tedbirlerinden Hayatî tehlike arz edenlerin, İGU/İH’nce belirlenecek makul süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, Çalışma ve İş Kurumu İl Md’ne bildirmek. 2. İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin «ciddi ve önlenemez» olması ve «acil müdahale gerektirmesi» halinde işin durdurulması için işverene başvurmak. 3. İşyerinin bütün bölümlerinde İSG konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgilere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. 4. Görevinin gerektirdiği konularda, işverenin bilgisi dahilinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak. Tam süreli İGU, mesleki gelişme için eğitim, seminer ve panel vb. katılma hakkına sahiptir. Burada geçen sürelerden bir yıl içinde toplam 5 iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır, ücretinden kesinti yapılamaz. İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, SGK’nca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevkeder.

39 İŞ GÜVENLİĞİ UZM&İŞYERİ HEKİMİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ YÜKÜMLÜLÜKLER: 1.İşin normal akışını mümkün olduğunca aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. 2.İSG hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludurlar. 3.Hizmet verdikleri işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile Yönetmelikte «Görevleri» başlığındaki faaliyetlerini, birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları Onaylı Deftere yazarlar.YÜKÜMLÜLÜKLER: 1.İşin normal akışını mümkün olduğunca aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. 2.İSG hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludurlar. 3.Hizmet verdikleri işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile Yönetmelikte «Görevleri» başlığındaki faaliyetlerini, birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları Onaylı Deftere yazarlar.

40 ONAYLI DEFTER İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, Seri numaralı ve Sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defter. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya Noter tarafından her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.  Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.  Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumlu!  Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise İGU ve İH tarafından saklanır.  İş müfettişleri istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, Seri numaralı ve Sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defter. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya Noter tarafından her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.  Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.  Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumlu!  Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise İGU ve İH tarafından saklanır.  İş müfettişleri istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.

41 KANUNDA BELİRTİLEN SORUMLULUKLAR  İH ve İGU; işyerlerinde İSG gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir;  bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.  İH ve İGU; İSG hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.  İH ve İGU; işyerlerinde İSG gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir;  bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.  İH ve İGU; İSG hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.  Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde, ihmali tespit edilen İH ve İGU yetki belgesi 6 ay süreyle askıya alınır. * Yönetmelik maddesi: İşveren, ilgili yargı sürecini takip eder ve sonucunu Genel Müdürlüğe bildirir.

42 İGU & İH & DSP Temel-Yenileme Eğitimleri İGU & İH TEMEL EĞİTİMLERİ: Teorik kısmı 180 saat, uygulama kısmı 40 saat; toplamda 220 saat Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğt; İGU için İGU’nun, İH için İH’nin olduğu işyerinde! Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitimleri: 90 saat (en fazla yarısı uzaktan eğitim) Sınavlar: Eğitimin tarihinden itibaren 3 yıl içinde 2 sınav hakkı! Yenileme Eğitimleri: Sertifika aldıkları tarihten itibaren 5 yıllık aralıklarla İH & İGU: 30 saat yüzyüze eğitim DSP: 18 saat yüzyüze eğitim İGU & İH TEMEL EĞİTİMLERİ: Teorik kısmı 180 saat, uygulama kısmı 40 saat; toplamda 220 saat Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğt; İGU için İGU’nun, İH için İH’nin olduğu işyerinde! Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitimleri: 90 saat (en fazla yarısı uzaktan eğitim) Sınavlar: Eğitimin tarihinden itibaren 3 yıl içinde 2 sınav hakkı! Yenileme Eğitimleri: Sertifika aldıkları tarihten itibaren 5 yıllık aralıklarla İH & İGU: 30 saat yüzyüze eğitim DSP: 18 saat yüzyüze eğitim

43 EĞİTİCİ BELGESİ İşyeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi a) Pedagojik formasyon veya eğiticilerin eğitimi belgeli; 1)5 yıllık (A) sınıfı İGU, 2)5 yıllık İşyeri Hekimleri, 3)5 yıllık İSG Doktoralı hekim, mühendis, mimar,teknik eleman 4)5 yıllık İş müfettişleri ile İSG Uzmanları (Bakanlıkta), 5)7 yıllık Bakanlıkta görevli çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanları (mühendis, mimar veya teknik eleman), 6)İSGGM ve bağlı birimlerinde 8 yıllık mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile 5 yıllık hekimler, 7)İş ve meslek hastalıkları veya işyeri hekimliği yan dal uzmanı veya meslek hastalıkları hastanesinde 3 yıl çalışan hekimler. b) Mühendis, mimar, fizikçi, kimyager ve teknik öğretmenler ile hukuk ve tıp fakültelerinden mezun olanlardan üniversitelerde Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim programlarına uygun en az 4 yarıyıl ders veren öğretim üyelerine, başvurmaları halinde. İşyeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi a) Pedagojik formasyon veya eğiticilerin eğitimi belgeli; 1)5 yıllık (A) sınıfı İGU, 2)5 yıllık İşyeri Hekimleri, 3)5 yıllık İSG Doktoralı hekim, mühendis, mimar,teknik eleman 4)5 yıllık İş müfettişleri ile İSG Uzmanları (Bakanlıkta), 5)7 yıllık Bakanlıkta görevli çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanları (mühendis, mimar veya teknik eleman), 6)İSGGM ve bağlı birimlerinde 8 yıllık mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile 5 yıllık hekimler, 7)İş ve meslek hastalıkları veya işyeri hekimliği yan dal uzmanı veya meslek hastalıkları hastanesinde 3 yıl çalışan hekimler. b) Mühendis, mimar, fizikçi, kimyager ve teknik öğretmenler ile hukuk ve tıp fakültelerinden mezun olanlardan üniversitelerde Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim programlarına uygun en az 4 yarıyıl ders veren öğretim üyelerine, başvurmaları halinde.

44 DSP EĞİTİCİ BELGESİ Diğer Sağlık Personeli Eğitici Belgesi: a) Diğer sağlık personeli unvanına sahip ve pedagojik formasyon/eğiticilerin eğitimi* belgeli; 1) En az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı ve güvenliği veya iş sağlığı programında doktora yapmış olanlara, 2) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerde 5 yıl görev yapanlara, 3) Meslek hastalıkları hastanelerinde 3 yıl görev yapanlara, b) Üniversitelerde Genel Müdürlükçe ilan edilen DSP eğitim programına uygun, en az 4 yarıyıl ders veren öğretim üyelerine Diğer Sağlık Personeli Eğitici Belgesi: a) Diğer sağlık personeli unvanına sahip ve pedagojik formasyon/eğiticilerin eğitimi* belgeli; 1) En az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı ve güvenliği veya iş sağlığı programında doktora yapmış olanlara, 2) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerde 5 yıl görev yapanlara, 3) Meslek hastalıkları hastanelerinde 3 yıl görev yapanlara, b) Üniversitelerde Genel Müdürlükçe ilan edilen DSP eğitim programına uygun, en az 4 yarıyıl ders veren öğretim üyelerine Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az 40 saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eğiticilerin eğitimi belgesi.

45 SORUMLU MÜDÜR Sorumlu Müdür; İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olan, Tam süreli istihdam edilen ve Eğitim kurumlarının iş ve işlemlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olan kişi Sorumlu Müdür; İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olan, Tam süreli istihdam edilen ve Eğitim kurumlarının iş ve işlemlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olan kişi

46 İHTAR PUANLARI İhtarlar  Bir takvim yılı içinde; Hafif ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 30’a, Orta ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 60’a ulaşması durumunda kişi ve kurumların o yıl işleyecekleri diğer hafif ve orta ihlaller, bir üst derecenin tavan puanı olarak uygulanır.  5 yıl sonunda vize işlemini tamamlayan kişi ve kurumların; uygulanmasının üzerinden en az bir yıl geçmiş olan tüm ihtar puanları silinir. İhtarlar  Bir takvim yılı içinde; Hafif ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 30’a, Orta ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 60’a ulaşması durumunda kişi ve kurumların o yıl işleyecekleri diğer hafif ve orta ihlaller, bir üst derecenin tavan puanı olarak uygulanır.  5 yıl sonunda vize işlemini tamamlayan kişi ve kurumların; uygulanmasının üzerinden en az bir yıl geçmiş olan tüm ihtar puanları silinir.

47 YETKİLERİN ASKIYA ALINMASI VE YETKİ İPTALİ YETKİLERİN ASKIYA ALINMASI Kişi ve kurumların belgelerinin geçerliliği; a) İhtar puan toplamı; kişilerde 100, kurumlarda 200’e ulaşması, b) Teftişlerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en fazla 30 günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi, hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda 6 ay askıya alınır.  Yetki belgesi geçerliliğinin 6 ay askıya alınmasını gerektiren durumların,bir vize süresi içinde tekrarında 1 yıl askıya alınır. YETKİLERİN DOĞRUDAN İPTALİ Kişi ve kurumların yetki belgeleri; a) Yetki aldığı adres veya il sınırları dışında hizmet vermeleri, b) Sunmakla yükümlü oldukları hizmetleri devretmeleri, c) Bir vize döneminde 3. kez yetki belgesinin askıya alınması, d) Yetki belgesinin amacı dışında kullanılması, e) Belgesi askıda iken sözleşme/hizmet vermelerinin tespiti, hallerinden birinin varlığı halinde DOĞRUDAN İPTAL EDİLİR. YETKİLERİN ASKIYA ALINMASI Kişi ve kurumların belgelerinin geçerliliği; a) İhtar puan toplamı; kişilerde 100, kurumlarda 200’e ulaşması, b) Teftişlerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en fazla 30 günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi, hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda 6 ay askıya alınır.  Yetki belgesi geçerliliğinin 6 ay askıya alınmasını gerektiren durumların,bir vize süresi içinde tekrarında 1 yıl askıya alınır. YETKİLERİN DOĞRUDAN İPTALİ Kişi ve kurumların yetki belgeleri; a) Yetki aldığı adres veya il sınırları dışında hizmet vermeleri, b) Sunmakla yükümlü oldukları hizmetleri devretmeleri, c) Bir vize döneminde 3. kez yetki belgesinin askıya alınması, d) Yetki belgesinin amacı dışında kullanılması, e) Belgesi askıda iken sözleşme/hizmet vermelerinin tespiti, hallerinden birinin varlığı halinde DOĞRUDAN İPTAL EDİLİR.

48 MESLEKİ BAĞIMSIZLIK VE ETİK İLKELER İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri verenler; 1) Sağlık ve güvenlik riskleri konusunda, işveren ve çalışanlara öneride bulunurken hiçbir etki altında kalmazlar. 2) Hizmet sundukları kişilerle güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurar ve tümünü eşit olarak değerlendirirler. 3) Çalışma koşullarının düzenlenmesinde, kendi aralarında, yönetici ve çalışanlarla iletişime açık ve işbirliği içerisinde. 4) Sözleşmelerde mesleki olarak bağımsız çalışmayı kısıtlayabilecek şartlar konulamaz. 5) Hak/yetkileri, görevlerini yerine getirmesi ned. kısıtlanamaz. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri verenler; 1) Sağlık ve güvenlik riskleri konusunda, işveren ve çalışanlara öneride bulunurken hiçbir etki altında kalmazlar. 2) Hizmet sundukları kişilerle güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurar ve tümünü eşit olarak değerlendirirler. 3) Çalışma koşullarının düzenlenmesinde, kendi aralarında, yönetici ve çalışanlarla iletişime açık ve işbirliği içerisinde. 4) Sözleşmelerde mesleki olarak bağımsız çalışmayı kısıtlayabilecek şartlar konulamaz. 5) Hak/yetkileri, görevlerini yerine getirmesi ned. kısıtlanamaz.

49 SAĞLIK MUAYENELERİ Bütün çalışanlar için sağlık muayeneleri;  İşe giriş,  İş değişikliği,  İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedenli işten uzak kalma sonrası işe dönüşte talep halinde,  Bakanlıkça belirlenen düzenli periyotlar ** Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta; işe başlamadan önce sağlık raporu zorunlu!* *: Sağlık raporu alınmayan her çalışan için 1.000 TL **: Az Tehlikeli’de 5 yılda 1, Tehlikeli İşler’de 3 yılda 1, Çok Tehlikeli İşler’de Yılda 1.

50 İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ İşyeri hekimliği belgesi;  İşyeri Hekimliği eğitim+sınavda başarılı olan hekimlere,  İş sağlığı/İSG bilim uzmanı unvanına sahip olan ve işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere,  Hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, İSG bilim doktorlarına, İSG alanında en az 8 yıl teftiş yapan hekim iş müfettişlerine, İSGGM’de İSG alanında en az 8 yıl çalışmış hekimlere sınavsız İşyeri hekimliği belgesi;  İşyeri Hekimliği eğitim+sınavda başarılı olan hekimlere,  İş sağlığı/İSG bilim uzmanı unvanına sahip olan ve işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere,  Hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, İSG bilim doktorlarına, İSG alanında en az 8 yıl teftiş yapan hekim iş müfettişlerine, İSGGM’de İSG alanında en az 8 yıl çalışmış hekimlere sınavsız

51 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ İSG hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş Hemşire, Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyeni ve Çevre Sağlığı Teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen İşyeri Hemşireliği belgesine sahip kişiler. DSP Sertifikası; Bu unvanlara sahip kişilere;  Eğitim ve Sınavla,  İSG yüksek lisansı yapanlara,  İSGGM’de 5 yıl çalışanlara verilir. İSG hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş Hemşire, Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyeni ve Çevre Sağlığı Teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen İşyeri Hemşireliği belgesine sahip kişiler. DSP Sertifikası; Bu unvanlara sahip kişilere;  Eğitim ve Sınavla,  İSG yüksek lisansı yapanlara,  İSGGM’de 5 yıl çalışanlara verilir.

52 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İşyeri Hekimlerinin Görevleri: 1.Rehberlik 2.Risk Değerlendirmesi 3.Sağlık Gözetimi 4.Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt 5.İlgili Birimlerle İşbirliği İşyeri Hekimlerinin Görevleri: 1.Rehberlik 2.Risk Değerlendirmesi 3.Sağlık Gözetimi 4.Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt 5.İlgili Birimlerle İşbirliği

53 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ A) Rehberlik: 1) Çalışanların sağlık/çalışma ort. gözetimi hk. işverene rehberlik 2) İşyerinde yapılan çalışmalar, KKD seçimi vb. İSG mevzuatına uygun sürdürülmesini sağlamak için işverene öneriler 3) Çalışanların sağlığının geliştirilmesi için işverene tavsiyeler 4) Ergonomik/psikososyal riskleri ve çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasiteleri ile iş-çalışan uyumu ve ortam stres korunma çalışması 5) Yemekhane vb., işyeri bina ve eklentilerinin hijyenini denetlemek, çalışanlara beslenme-uygun içme suyu tavsiyeleri 6) İşyerinde meydana gelen iş kazası/meslek hastalıkları nedenleri araştırılması ve önlemler konusunda işverene öneriler 7) İşyerinde meydana gelen çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların önlemleri hk. işverene öneriler. 8) İSG alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek. A) Rehberlik: 1) Çalışanların sağlık/çalışma ort. gözetimi hk. işverene rehberlik 2) İşyerinde yapılan çalışmalar, KKD seçimi vb. İSG mevzuatına uygun sürdürülmesini sağlamak için işverene öneriler 3) Çalışanların sağlığının geliştirilmesi için işverene tavsiyeler 4) Ergonomik/psikososyal riskleri ve çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasiteleri ile iş-çalışan uyumu ve ortam stres korunma çalışması 5) Yemekhane vb., işyeri bina ve eklentilerinin hijyenini denetlemek, çalışanlara beslenme-uygun içme suyu tavsiyeleri 6) İşyerinde meydana gelen iş kazası/meslek hastalıkları nedenleri araştırılması ve önlemler konusunda işverene öneriler 7) İşyerinde meydana gelen çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların önlemleri hk. işverene öneriler. 8) İSG alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

54 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ Risk Değerlendirmesi: 1) İSG Risk Değerlendirmesi çalışmalarına ve uygulanmasına katılmak, RD sonucunda alınması gereken sağlık güvenlik önlemleri hk. işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. 2) Gebe/emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı/ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip altına almak, bilgilendirmek. Risk Değerlendirmesi: 1) İSG Risk Değerlendirmesi çalışmalarına ve uygulanmasına katılmak, RD sonucunda alınması gereken sağlık güvenlik önlemleri hk. işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. 2) Gebe/emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı/ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip altına almak, bilgilendirmek.

55 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ Sağlık Gözetimi: 1) İşe giriş/PM ve tetkiklerle ilgili çalışanları bilgilendirmek 2) Çalışanların sağlık gözetimini yapmak. 3) RD sonuçları doğrultusunda; a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç 5 yılda bir, b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç 3 yılda bir, c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir, defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır. 4) İşe giriş/PM ile gerekli tetkik sonuçlarını işyerinde saklamak Sağlık Gözetimi: 1) İşe giriş/PM ve tetkiklerle ilgili çalışanları bilgilendirmek 2) Çalışanların sağlık gözetimini yapmak. 3) RD sonuçları doğrultusunda; a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç 5 yılda bir, b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç 3 yılda bir, c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir, defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır. 4) İşe giriş/PM ile gerekli tetkik sonuçlarını işyerinde saklamak

56 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ Sağlık Gözetimi-devam: 5) Özel politika gerektiren grupların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı/ön tanısı almış çalışan varsa, ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini yapmak 6) Sağlık sorunları ile işe devamsızlık-işyerinde sağlık tehlikeleri ilişkisi tespiti, ortam ölçümleri yaptırmak-değerlendirmek. 7) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yapmak 8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için bağışıklama çalışmaları, hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene-tetkiklerini yaptırmak 9) İGU ile Yıllık Çalışma Planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, Yönetmelik ekine uygun Yıllık Değerlendirme Raporunu hazırlamak. Sağlık Gözetimi-devam: 5) Özel politika gerektiren grupların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı/ön tanısı almış çalışan varsa, ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini yapmak 6) Sağlık sorunları ile işe devamsızlık-işyerinde sağlık tehlikeleri ilişkisi tespiti, ortam ölçümleri yaptırmak-değerlendirmek. 7) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yapmak 8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için bağışıklama çalışmaları, hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene-tetkiklerini yaptırmak 9) İGU ile Yıllık Çalışma Planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, Yönetmelik ekine uygun Yıllık Değerlendirme Raporunu hazırlamak.

57 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt: 1) Çalışanların İSG eğitimlerinin planlanması ve uygulanması 2) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitimi 3) Yöneticilere, varsa İSİG Kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, İSG, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, KKD-korunma yöntemleri konularında eğitim vermek 4) Çalışanları işyerindeki sağlık riskleri, işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek. 5) Yıllık değerlendirme raporunu İGU ile hazırlamak. Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt: 1) Çalışanların İSG eğitimlerinin planlanması ve uygulanması 2) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitimi 3) Yöneticilere, varsa İSİG Kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, İSG, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, KKD-korunma yöntemleri konularında eğitim vermek 4) Çalışanları işyerindeki sağlık riskleri, işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek. 5) Yıllık değerlendirme raporunu İGU ile hazırlamak.

58 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İlgili Birimlerle İşbirliği: 1) Gözetimler sonucuna göre; İGU ile birlikte gerekli ölçümleri önermek, sonuçlarını değerlendirmek. 2) Varsa İSG Kuruluyla işbirliği içinde çalışmak. 3) İşyerinde İSG eğitimleri için ilgili taraflarla işbirliği yapmak. 4) İş kazaları/meslek hastalıklarının analizi, yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi vb. çalışmalar. 5) Meslek hastalığı yetkili hastaneleriyle işbirliği. 6) İSG alanında yapılacak araştırmalara katılmak. 7) İSG talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin hazırlanmasında İGU’na katkı vermek. 8) Yıllık çalışma planını İGU ile birlikte hazırlamak. 9) İşyerindeki çalışan temsilcisi ve destek elemanı ile işbirliği. İlgili Birimlerle İşbirliği: 1) Gözetimler sonucuna göre; İGU ile birlikte gerekli ölçümleri önermek, sonuçlarını değerlendirmek. 2) Varsa İSG Kuruluyla işbirliği içinde çalışmak. 3) İşyerinde İSG eğitimleri için ilgili taraflarla işbirliği yapmak. 4) İş kazaları/meslek hastalıklarının analizi, yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi vb. çalışmalar. 5) Meslek hastalığı yetkili hastaneleriyle işbirliği. 6) İSG alanında yapılacak araştırmalara katılmak. 7) İSG talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin hazırlanmasında İGU’na katkı vermek. 8) Yıllık çalışma planını İGU ile birlikte hazırlamak. 9) İşyerindeki çalışan temsilcisi ve destek elemanı ile işbirliği.

59 DİĞER SAĞLIK PERSONELLERİ’NİN GÖREVLERİ 1) İSG hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi vb.nde İH ile birlikte çalışmak, veri ve kayıtları tutmak 2) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/PM formuna yazmak ve İH’nin muayenesine yardımcı olmak 3) Özel politika gerektiren grupların takibi 4) İlkyardım organizasyonu - yürütümünde İH ile birlikte çalışmk 5) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak 6) İşyeri hijyen şartlarının denetiminde İH ile birlikte çalışmak 7) İH’nce verilecek İSG ile ilgili diğer görevleri yürütmek 8) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarına destek, işbirliği. 1) İSG hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi vb.nde İH ile birlikte çalışmak, veri ve kayıtları tutmak 2) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/PM formuna yazmak ve İH’nin muayenesine yardımcı olmak 3) Özel politika gerektiren grupların takibi 4) İlkyardım organizasyonu - yürütümünde İH ile birlikte çalışmk 5) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak 6) İşyeri hijyen şartlarının denetiminde İH ile birlikte çalışmak 7) İH’nce verilecek İSG ile ilgili diğer görevleri yürütmek 8) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarına destek, işbirliği. Diğer Sağlık Personeli, İşyeri Hekimi ile birlikte çalışır.

60 DSP YETKİLERİ Diğer Sağlık Personeli’nin Yetkileri: 1) İşyerinin tamamında İSG hk. inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgilere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. 2) Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve işyeri hekiminin bilgisi dahilinde, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 3) Tam süreli DSP, mesleki gelişmeye yönelik eğitim, seminer ve panel vb. katılma hakkına sahiptir. Burada geçen sürelerden, 1 yıl içinde 5 işgünü, çalışma süresinden sayılır ve ücretinden kesinti yapılamaz. Diğer Sağlık Personeli’nin Yetkileri: 1) İşyerinin tamamında İSG hk. inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgilere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek. 2) Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve işyeri hekiminin bilgisi dahilinde, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 3) Tam süreli DSP, mesleki gelişmeye yönelik eğitim, seminer ve panel vb. katılma hakkına sahiptir. Burada geçen sürelerden, 1 yıl içinde 5 işgünü, çalışma süresinden sayılır ve ücretinden kesinti yapılamaz.

61 DSP YÜKÜMLÜLÜKLERİ Diğer Sağlık Personeli’nin Yükümlülükleri 1)Görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve çalışma ortamının verimine katkıda bulunmak, 2)İşverenin meslek sırları, ticari sırlarını ve çalışanların kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. 3)DSP, İSG hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. 4)DSP, görevlendirildiği işyerinde İSG’e dair tespit ve tavsiyelerini İşyeri hekimine iletmekle yükümlüdür. Diğer Sağlık Personeli’nin Yükümlülükleri 1)Görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve çalışma ortamının verimine katkıda bulunmak, 2)İşverenin meslek sırları, ticari sırlarını ve çalışanların kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. 3)DSP, İSG hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur. 4)DSP, görevlendirildiği işyerinde İSG’e dair tespit ve tavsiyelerini İşyeri hekimine iletmekle yükümlüdür.

62 İŞVEREN –SAĞLIK GÖZETİMİ Sağlık raporları; İSGB veya OSGB’de görevli olan İşyeri Hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hakem hastanelere yapılır. Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz. Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın sağlık bilgileri gizli tutulur. Sağlık raporları; İSGB veya OSGB’de görevli olan İşyeri Hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hakem hastanelere yapılır. Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz. Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın sağlık bilgileri gizli tutulur.

63 ÇALIŞAN TANIMI & GENÇ ÇALIŞAN ÇALIŞAN: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişi. Genç Çalışan: 15 yaşını bitirmiş,18 yaşını doldurmamış çalışan. ÇALIŞAN: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişi. Genç Çalışan: 15 yaşını bitirmiş,18 yaşını doldurmamış çalışan.

64 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ – DESTEK ELEMANI Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma vb. konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan. Destek elemanı: Aslî görevinin yanında; İSG ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım vb. konularda özel görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi. Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma vb. konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan. Destek elemanı: Aslî görevinin yanında; İSG ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım vb. konularda özel görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi.

65 İŞVERENİŞVEREN İŞVEREN: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar  İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır! İŞVEREN: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar  İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır!

66 İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. İSG HİZMETLERİ 2. DENETİM 3. EĞİTİM 4. RİSK DEĞERLENDİRMESİ 5. ACİL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE VE İLKYARDIM 6. TAHLİYE 7. SAĞLIK GÖZETİMİ 8. KOORDİNASYON 9. GÖRÜŞ ALMA VE KATILIM 1. İSG HİZMETLERİ 2. DENETİM 3. EĞİTİM 4. RİSK DEĞERLENDİRMESİ 5. ACİL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE VE İLKYARDIM 6. TAHLİYE 7. SAĞLIK GÖZETİMİ 8. KOORDİNASYON 9. GÖRÜŞ ALMA VE KATILIM

67 İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  OSGB’den hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.  İSG ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir. *  Çalışanların İSG alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.  İSG Hizmeti verenlerin araç, gereç, mekân ve zaman vb. gerekli ihtiyaçlarını karşılar. **  İşveren, İSG tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.  OSGB’den hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.  İSG ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir. *  Çalışanların İSG alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.  İSG Hizmeti verenlerin araç, gereç, mekân ve zaman vb. gerekli ihtiyaçlarını karşılar. **  İşveren, İSG tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. *: Yerine getirilmeyen hususlar varsa, gerekçesi ile birlikte talepte bulunan kişiye yazılı olarak bildirir ve bu yazışmaları arşivler. Yerine getirilmeyen her tedbir için 1000 TL para cezası! **: Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesini halinde 1.500 TL para cezası!

68 İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü! Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim, organizasyon, iyileştirme* Denetim(İSG tedbirlerinin takibi, uygunsuzlukların giderilmesi)* Risk değerlendirmesi Çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğu Hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girişlerin engellenmesi İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü! Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim, organizasyon, iyileştirme* Denetim(İSG tedbirlerinin takibi, uygunsuzlukların giderilmesi)* Risk değerlendirmesi Çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğu Hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girişlerin engellenmesi *: Bu konularda, yerine getirilmeyen her yükümlülük için ayrı ayrı 2.000 TL idari para cezası!

69 İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1) İSG görevlilerinin etkin çalışması için kolaylık sağlamakla, 2) İSG görevlilerinin görevlerini yerine getirmeleri için araç, gereç, mekan ve zaman gibi bütün ihtiyaçlarını karşılamakla, 3) İSG görevlilerinin işbirliği ve koordinasyonunu sağlamakla, 4) İSG ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle, 5) İH, İGU ve DSP’ne yeterli çalışma süresini sağlamakla, yükümlüdür. İşveren; İH, İGU ve DSP’nin ve hizmet alınan OSGB’nin geçerli yetki belgesi ile görevlendirilmesinden sorumludur. 1) İSG görevlilerinin etkin çalışması için kolaylık sağlamakla, 2) İSG görevlilerinin görevlerini yerine getirmeleri için araç, gereç, mekan ve zaman gibi bütün ihtiyaçlarını karşılamakla, 3) İSG görevlilerinin işbirliği ve koordinasyonunu sağlamakla, 4) İSG ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle, 5) İH, İGU ve DSP’ne yeterli çalışma süresini sağlamakla, yükümlüdür. İşveren; İH, İGU ve DSP’nin ve hizmet alınan OSGB’nin geçerli yetki belgesi ile görevlendirilmesinden sorumludur.

70 İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ -Devam 6) Görevlendirdiği/hizmet aldığı OSGB’de görev yapan kişiler ile bunların çalışma saatleri, görev,yetki ve sorumlulukları hakkında çalışan temsilcisi ve çalışanları bilgilendirir. 7) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’yi, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir. 8) Başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen çalışanların sağlık bilgilerine, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’lerin ulaşabilmesini sağlar. 9) İSG mevzuatı gereği yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri, görevlendirdiği kişi/hizmet aldığı OSGB ile işbirliği içinde yapar. 6) Görevlendirdiği/hizmet aldığı OSGB’de görev yapan kişiler ile bunların çalışma saatleri, görev,yetki ve sorumlulukları hakkında çalışan temsilcisi ve çalışanları bilgilendirir. 7) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’yi, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir. 8) Başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen çalışanların sağlık bilgilerine, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’lerin ulaşabilmesini sağlar. 9) İSG mevzuatı gereği yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri, görevlendirdiği kişi/hizmet aldığı OSGB ile işbirliği içinde yapar.

71 İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ -Devam 10) İlgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla; a) İşyerindeki İSG faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, b) İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle, çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklar. 11) Çalışanın, işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak 1 ay içinde gönderir.  İSG hizmetleri, çalışanlara mali yük getirmeyecek şekilde sunulur. 10) İlgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla; a) İşyerindeki İSG faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, b) İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle, çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklar. 11) Çalışanın, işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak 1 ay içinde gönderir.  İSG hizmetleri, çalışanlara mali yük getirmeyecek şekilde sunulur.

72 TEHLİKE & RİSK & ÖNLEME TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli. RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali. ÖNLEME: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında İSG ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü. TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli. RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali. ÖNLEME: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında İSG ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü.

73 RİSKLERDEN KORUNMA İLKELERİ  Risklerden kaçınmak  Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek  Risklerle, kaynağında mücadele etmek *  İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyeri tasarımı, iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarını özenle seçim**  Teknik gelişmelere uyum  Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya az tehlikeli olanla değiştirmek  Tüm faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası  Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik  Çalışanlara uygun talimatlar vermek  Risklerden kaçınmak  Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek  Risklerle, kaynağında mücadele etmek *  İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyeri tasarımı, iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarını özenle seçim**  Teknik gelişmelere uyum  Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya az tehlikeli olanla değiştirmek  Tüm faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası  Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik  Çalışanlara uygun talimatlar vermek *: Riskleri önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek **: Özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun, sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek!

74 RİSK DEĞERLENDİRMESİ İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına; önce risk değerlendirmesi yapılacak. Bütün işyerlerine, Risk Değerlendirmesi zorunluluğu getirildi! İşveren, işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyecek tehlikelerin belirlenerek, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına; önce risk değerlendirmesi yapılacak. Bütün işyerlerine, Risk Değerlendirmesi zorunluluğu getirildi! İşveren, işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyecek tehlikelerin belirlenerek, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır.

75 RİSK DEĞERLENDİRMESİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan/dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar. RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan/dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar.

76 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Dikkate alınacak unsurlar:  Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu  Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal maddelerin seçimi  İşyerinin tertip ve düzeni  Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu. Dikkate alınacak unsurlar:  Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu  Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal maddelerin seçimi  İşyerinin tertip ve düzeni  Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

77 RİSK DEĞERLENDİRMESİ İşveren, İSG yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

78 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Çok tehlikeli sınıfta yer alan;  Maden,  Metal,  Yapı işleri ile  Tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya  Büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, Risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda İŞ DURDURULUR! Çok tehlikeli sınıfta yer alan;  Maden,  Metal,  Yapı işleri ile  Tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya  Büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, Risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda İŞ DURDURULUR!

79 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Risk Değerlendirmesi Ekibi: a) İşveren veya işveren vekili. b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri. c) İşyerindeki çalışan temsilcileri. ç) İşyerindeki destek elemanları. d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir. Risk Değerlendirmesi Ekibi: a) İşveren veya işveren vekili. b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri. c) İşyerindeki çalışan temsilcileri. ç) İşyerindeki destek elemanları. d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

80 İŞVEREN -ACİL DURUMLAR İşveren; Çalışma ortamı, Kullanılan maddeler, İş ekipmanı ile Çevre şartlarını dikkate alarak, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi muhtemel acil durumları belirler ve tedbirleri alır. Acil durum planlarını hazırlar. Önleme, tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım vb. konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır. İşveren; Çalışma ortamı, Kullanılan maddeler, İş ekipmanı ile Çevre şartlarını dikkate alarak, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi muhtemel acil durumları belirler ve tedbirleri alır. Acil durum planlarını hazırlar. Önleme, tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım vb. konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır.

81 İŞVEREN -TAHLİYE İşveren; Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi halinde, a) Çalışanların derhal güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden düzenlemeleri yapar ve çalışanlara talimatları verir. b) Durumun devamı halinde, özel görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez. İşveren, çalışanların ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale etmelerine imkân sağlar. Böyle durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça, yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz. İşveren; Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi halinde, a) Çalışanların derhal güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden düzenlemeleri yapar ve çalışanlara talimatları verir. b) Durumun devamı halinde, özel görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez. İşveren, çalışanların ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale etmelerine imkân sağlar. Böyle durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça, yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.

82 İŞVEREN –ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI CİDDİ VE YAKIN TEHLİKE ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, İSİG Kurulu’nun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurabilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. Kurul / işverenin, çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların, çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır. CİDDİ VE YAKIN TEHLİKE ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, İSİG Kurulu’nun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurabilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. Kurul / işverenin, çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların, çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

83 İŞVEREN –ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI Ciddi ve yakın tehlikenin ÖNLENEMEZ olduğu durumlarda, Kurul/İşverene başvurmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek, belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz. Çalışanlar, taleplerine rağmen tedbirlerin alınmadığı bu durumlarda, iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır. Ciddi ve yakın tehlikenin ÖNLENEMEZ olduğu durumlarda, Kurul/İşverene başvurmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek, belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz. Çalışanlar, taleplerine rağmen tedbirlerin alınmadığı bu durumlarda, iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.

84 İŞVEREN –İŞ KAZASI/MESLEK HASTALIK BİLDİRİMLERİ İşveren; tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydını tutar.* SGK Bildirimleri:  İş kazalarını, kazadan sonraki 3 (üç) iş günü içinde!  İşyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen Meslek Hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde! İşveren; tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydını tutar.* SGK Bildirimleri:  İş kazalarını, kazadan sonraki 3 (üç) iş günü içinde!  İşyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen Meslek Hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde! *: İşyerinde meydana gelen, ancak yaralanma/ölüme neden olmayıp, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olaylarla ilgili raporları düzenler.

85 İŞVEREN –İŞ KAZASI/MESLEK HASTALIK BİLDİRİMLERİ İşyeri Hekimleri; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, SGK tarafından yetkilendirilen hastanelere sevk eder. Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları, en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. İşyeri Hekimleri; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, SGK tarafından yetkilendirilen hastanelere sevk eder. Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları, en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

86 ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ İşverenin Çalışanları Bilgilendireceği Konular: 1)İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler. 2)Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar. 3)İlkyardım, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler. İşverenin Çalışanları Bilgilendireceği Konular: 1)İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler. 2)Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar. 3)İlkyardım, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler.

87 ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ  «Ciddi ve Yakın Tehlike» ye maruz kalan/kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile tedbirler hakkında derhal bilgilendirir.  Çalışanların sağlık-güvenliğini etkilemesi muhtemel konular hakkında; İSG sözleşmesi yaptığı kişi/kurumları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelenleri ve bu çalışanların işverenlerini bilgilendirir.  Risk değerlendirmesi, İSG koruyucu ve önleyici tedbirleri, ölçüm vb. bilgilerine, Destek Elemanları ile Çalışan Temsilcilerinin ulaşmasını sağlar.  «Ciddi ve Yakın Tehlike» ye maruz kalan/kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile tedbirler hakkında derhal bilgilendirir.  Çalışanların sağlık-güvenliğini etkilemesi muhtemel konular hakkında; İSG sözleşmesi yaptığı kişi/kurumları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelenleri ve bu çalışanların işverenlerini bilgilendirir.  Risk değerlendirmesi, İSG koruyucu ve önleyici tedbirleri, ölçüm vb. bilgilerine, Destek Elemanları ile Çalışan Temsilcilerinin ulaşmasını sağlar.

88 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ İşveren, Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar.  İşe başlamadan önce,  Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,  İş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde. Çalışan temsilcileri; özel olarak eğitilir. İşveren, Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar.  İşe başlamadan önce,  Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,  İş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde. Çalışan temsilcileri; özel olarak eğitilir. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta; Mesleki Eğitim aldığını belgelemek zorunlu! * *: Yapılacak işlerle ilgili İSG eğitimi belgesi olmaksızın, başka işyerlerinden gelen çalışanlar da işe başlatılamaz. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren de, İSG risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

89 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ İş kazası / meslek hastalığına yakalanan çalışana, işe başlamadan önce, sözkonusu kaza veya meslek hastalığı ile ilgili ilave eğitim! Her sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi! Eğitimin maliyeti, çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre, çalışma süresinden sayılır. (Fazla mesai) İş kazası / meslek hastalığına yakalanan çalışana, işe başlamadan önce, sözkonusu kaza veya meslek hastalığı ile ilgili ilave eğitim! Her sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi! Eğitimin maliyeti, çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre, çalışma süresinden sayılır. (Fazla mesai) *: Mesleki Eğitim alması gerektiği halde, almadan çalışan her çalışan başına 1.000 TL idari para cezası!

90 ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI-KATILIMLARI Destek Elemanı/Çalışan Temsilcisi görüş alınacak konular: 1.İH, İGU ve DSP ile ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi. 2.Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın tespiti. 3.Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi. 4. Çalışanların bilgilendirilmesi. 5. Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması. Destek Elemanı/Çalışan Temsilcisi görüş alınacak konular: 1.İH, İGU ve DSP ile ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi. 2.Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın tespiti. 3.Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi. 4. Çalışanların bilgilendirilmesi. 5. Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması. *: Çalışanların veya çalışan temsilcilerinin, işyerinde İSG önlemlerinin yetersiz olduğu durumlarda vb. yetkili makama başvurmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz.

91 ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1)İşyerindeki makine, araç-gereç vb. kurallara uygun kullanmak, güvenlik donanımlarını doğru kullanmak, keyfi çıkarmamak/değiştirmemek. 2)Verilen KKD doğru kullanmak ve korumak. 3)İşyerinde, İSG yönünden Ciddi ve Yakın tehlike için tedbirlerde eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek. 4)Teftişle tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak. 5)Kendi görev alanında, İSG sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak. 1)İşyerindeki makine, araç-gereç vb. kurallara uygun kullanmak, güvenlik donanımlarını doğru kullanmak, keyfi çıkarmamak/değiştirmemek. 2)Verilen KKD doğru kullanmak ve korumak. 3)İşyerinde, İSG yönünden Ciddi ve Yakın tehlike için tedbirlerde eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek. 4)Teftişle tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak. 5)Kendi görev alanında, İSG sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak. *: Çalışanlar, İSG eğitim ve talimatları doğrultusunda, diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini düşürmemekle yükümlü!

92 ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1) İH/İGU/İşverence, İSG mevzuatına uygun talimatlarına uyar. 2) İSG görevlilerinin çalışmalarında işbirliği yapar. 3) İSG çalışmalarına, sağlık muayenelerine, eğitimlere katılır. 4) Makine, tesisat ve KKD’ı; verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanır. 5) Teftişle tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi için, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapar. 6) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden «Ciddi ve Yakın» bir tehlike ile karşılaştıklarında ve «koruma tedbirlerinde eksiklik» gördüklerinde, işverene/çalışan temsilcisine derhal haber verir 1) İH/İGU/İşverence, İSG mevzuatına uygun talimatlarına uyar. 2) İSG görevlilerinin çalışmalarında işbirliği yapar. 3) İSG çalışmalarına, sağlık muayenelerine, eğitimlere katılır. 4) Makine, tesisat ve KKD’ı; verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanır. 5) Teftişle tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi için, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapar. 6) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden «Ciddi ve Yakın» bir tehlike ile karşılaştıklarında ve «koruma tedbirlerinde eksiklik» gördüklerinde, işverene/çalışan temsilcisine derhal haber verir

93 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Çalışan SayısıÇalışan Temsilcisi Sys Çalışan Sayısı Çalışan Temsilcisi Sys 2-501 51-1002 101-5003 501-10004 1001-20005 > 20016 Dengeli dağılım! Seçimle, seçimle belirlenemezse Atama ile! Çalışan SayısıÇalışan Temsilcisi Sys Çalışan Sayısı Çalışan Temsilcisi Sys 2-501 51-1002 101-5003 501-10004 1001-20005 > 20016 Dengeli dağılım! Seçimle, seçimle belirlenemezse Atama ile!

94 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ > 1 Çalışan Temsilcisi seçimle «Baş Temsilci» Çalışan temsilcileri; Tehlike-Riskin azaltılması için işverene öneride bulunur, gerekli tedbirlerin alınmasını ister. İşyerinde yetkili sendika varsa; işyeri sendika temsilcileri, çalışan temsilcisi olarak da görev yapar. > 1 Çalışan Temsilcisi seçimle «Baş Temsilci» Çalışan temsilcileri; Tehlike-Riskin azaltılması için işverene öneride bulunur, gerekli tedbirlerin alınmasını ister. İşyerinde yetkili sendika varsa; işyeri sendika temsilcileri, çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.

95 İSİG KURULU 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu 6 aydan fazla süren işlerin yapıldığı tüm işyerlerinde, İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu! *: İşveren, İSG Mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

96 İSİG KURULU

97 KOORDİNASYONKOORDİNASYON Aynı çalışma alanında birden fazla işveren olması durumunda işverenler; İSG çalışmalarını koordinasyon içinde yapar, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini riskler hakkında bilgilendirir. Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgesi vb. yerlerde, İSG koord. yönetimce sağlanır. Yönetim, tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir. Aynı çalışma alanında birden fazla işveren olması durumunda işverenler; İSG çalışmalarını koordinasyon içinde yapar, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini riskler hakkında bilgilendirir. Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgesi vb. yerlerde, İSG koord. yönetimce sağlanır. Yönetim, tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.

98 İŞİN DURDURULDUĞU DURUMLAR  Çalışanlar için hayati tehlike oluşursa; tehlike giderilinceye kadar, işyerinin bir bölümünde veya tamamında.  RD yapılmayan bazı işyerleri *  İSG yetkili 3 iş müfettişinden oluşan heyetin, tespit tarihinden itibaren 2 gün içerisinde. (Tespit edilen husus, acil müdahaleyi gerektiriyorsa; tespiti yapan iş müfettişi, heyet kararı alınıncaya kadar işi durdurur.)  Çalışanlar için hayati tehlike oluşursa; tehlike giderilinceye kadar, işyerinin bir bölümünde veya tamamında.  RD yapılmayan bazı işyerleri *  İSG yetkili 3 iş müfettişinden oluşan heyetin, tespit tarihinden itibaren 2 gün içerisinde. (Tespit edilen husus, acil müdahaleyi gerektiriyorsa; tespiti yapan iş müfettişi, heyet kararı alınıncaya kadar işi durdurur.) *: Çok tehlikeli sınıftaki; Maden, Metal, Yapı işleri ile Tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya Büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde Risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda İŞ DURDURULUR!

99 İŞİN DURDURULMASI BİLDİRİM-İTİRAZLAR İşin durdurulması kararı; Mülkî idare amirine ve Çalışma ve İş Kurumu İl Md.’ne 1 gün içinde gönderilir. Mülkî idare amirince, 24 saat içinde iş durdurulur. İşveren, 6 iş günü içinde mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme, itirazı 6 iş günü içinde karara bağlar. İşverenin, işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirince, en geç 7 gün içinde işyerinde inceleme yapılır. İşveren, iş durdurulması sürecinde çalışanlara ücretlerini öder veya aynı ücretle başka bir iş verir. İşin durdurulması kararı; Mülkî idare amirine ve Çalışma ve İş Kurumu İl Md.’ne 1 gün içinde gönderilir. Mülkî idare amirince, 24 saat içinde iş durdurulur. İşveren, 6 iş günü içinde mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme, itirazı 6 iş günü içinde karara bağlar. İşverenin, işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirince, en geç 7 gün içinde işyerinde inceleme yapılır. İşveren, iş durdurulması sürecinde çalışanlara ücretlerini öder veya aynı ücretle başka bir iş verir.

100 TEFTİŞ VE CEZALAR İSG Kanunu teftişi Bakanlık iş müfettişlerince İSGK idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu İl Md. (İdari para cezaları, tebliği sonrası 30 gün içinde ödenir.) İSG Kanunu teftişi Bakanlık iş müfettişlerince İSGK idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu İl Md. (İdari para cezaları, tebliği sonrası 30 gün içinde ödenir.)

101 ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ (22+2) Bakanlık Müsteşarının başkanlığında; a) Çalışma Bakanlığı’ndan; İSGGMüdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teftiş Kurulu Başkanı ve SGK’dan bir Genel Müdür. b) Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma, Millî Eğitim ile Sağlık Bakanlıklarından birer Genel Md. c) YÖK’ten bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel Başkanlığı’ndan bir başkan yrd. d) İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden, TOBB, TESK, TTB, TMMOB ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nden birer Yön. Kur. Üyesi. e) İhtiyaç olursa, İSGGM teklifi+Konsey kararıyla belirlenen, İSG faaliyeti yapan kuruluşlardan en fazla iki temsilci * Bakanlık Müsteşarının başkanlığında; a) Çalışma Bakanlığı’ndan; İSGGMüdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teftiş Kurulu Başkanı ve SGK’dan bir Genel Müdür. b) Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma, Millî Eğitim ile Sağlık Bakanlıklarından birer Genel Md. c) YÖK’ten bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel Başkanlığı’ndan bir başkan yrd. d) İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden, TOBB, TESK, TTB, TMMOB ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nden birer Yön. Kur. Üyesi. e) İhtiyaç olursa, İSGGM teklifi+Konsey kararıyla belirlenen, İSG faaliyeti yapan kuruluşlardan en fazla iki temsilci * *: 2 yıl için seçilir ve üst üste iki olağan toplantıya katılmazsa; ilgili kuruluşun üyeliği sona erer.

102  Ülke genelinde İSG politika ve stratejilerinin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere.  Konsey yılda 2 defa olağan toplanır. Başkanın veya üyelerin 1/3’inin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir.  Konseyin sekretaryası: İSGGM  Ülke genelinde İSG politika ve stratejilerinin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere.  Konsey yılda 2 defa olağan toplanır. Başkanın veya üyelerin 1/3’inin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir.  Konseyin sekretaryası: İSGGM ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ

103


"Page  1. SÜREÇSÜREÇ İş Kanunu; 4857 sayılı, 2003 İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda: 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” Kabul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları