Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Yöntem Nedir? Yöntem, hedefe ulaşmak için önceden belirlenmiş ya da izlenecek en kısa yoldur. Yöntem, bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Yöntem Nedir? Yöntem, hedefe ulaşmak için önceden belirlenmiş ya da izlenecek en kısa yoldur. Yöntem, bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir."— Sunum transkripti:

1 1 Yöntem Nedir? Yöntem, hedefe ulaşmak için önceden belirlenmiş ya da izlenecek en kısa yoldur. Yöntem, bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek ya da öğretmek gibi amaçlara ulaşmak için bilinçli olarak seçilen ve izlenen yoldur.

2 2 Öğretim Yöntemleri Eğitimde hedeflerin gerçekleşmesi uygun yöntemlerin seçilmesiyle sağlanabilir. Her ders için tek bir yöntem değil, çok farklı yöntemler kullanılması söz konusudur. Uygun yöntemlerin seçimi, –öğrenme-öğretme sürecinin etkili olmasını da etkilemektedir.

3 3 Birbirinden farklı özelliklere sahip, birbirinden farklı yerlerde kullanılan bir çok yöntem bulunmaktadır. Önemli olan, –öğretilen konuya ve hedef kitlenin özelliklerine uygun olan yöntemin seçilebilmesidir.

4 4 Öğretim yöntemleri, öğretmen veya öğrenciyi eksen alması durumuna göre öğretmen merkezli ve öğrenci merkezli olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Öğretmen merkezli yöntemde; Aktif olan öğretmendir. Öğretmen bilgiyi aktarır, öğrenci dinler ve öğrenmeye çalışır. Öğrenci pasiftir ve alıcı durumdadır.

5 5 Öğretmenin derste çok soru sorması ve öğrencilerin derse katılımını sağlaması, onlardan aldığı cevapları toparlayıp özetleyerek sonuca gitmesi dersi öğrenci merkezli hale getirir mi ?

6 6 Öğrenci merkezli yöntemlerde ise öğrenciler hazırlanmış bulunan öğretim ortamlarında bilgiyi kendileri üretirler. Öğretmene sorular sorar ondan yardım alırlar, ancak bu sorular öğrencinin kendi ihtiyaçlarında doğan sorulardır. Öğretmenin konumu sorulan sorulara cevap vermek, öğrencilerin bir güçlükle karşılaşmaları halinde onlara yol göstermektir.

7 7 1.)Anlatma Yöntemi Bir konuşmacıdan çok sayıda dinleyicinin yararlanmasını sağlayan bir yöntemdir. (iki.rssi.ru)

8 8 Anlatma Yönteminin Özellikleri Geleneksel bir yöntemdir. Öğretmen merkezlidir. Öğretmenin bilgiyi aktarması söz konusudur Öğretenden öğrenene yönelen bir bilgi akışı söz konusudur. Sözlü anlatıma ağırlık verir Derse giriş yaparken ve konuyu özetlerken başvurulur. (dilingilizturk.blogcu.com)

9 9 Bu yöntemin iyi kullanılabilmesi; öğretmenin bilgisine, ses tonuna, telaffuzuna, anlatma süresini iyi ayarlamasına, jest ve mimiklerine bağlıdır. Anlatma yönteminde sohbet ve konferans teknikleri kullanılır. Sohbet tekniği daha çok dini konularda yapılan eğitimde kullanılır. Eğer konu biraz uzmanlık gerektiriyor ve grup da fazla kalabalık ise, konferans tekniği de kullanılabilir. Konferans vermek için okula uzman kişiler çağrılabilir veya öğrenciler hazır verilmekte olan konferanslara da götürülebilir.

10 10 Anlatma Yönteminin Faydaları Aynı anda çok sayıda kişiye bilgi aktarılır. Kısa zamanda çok bilgi verilir. Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımında ve bilgi düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. Zamanın iyi kullanılmasını sağlar. Uygulaması kolaydır, ekonomiktir. (ed101.bu.edu)

11 11 Öğrencide dinleme alışkanlığı kazandırır. Öğrencinin not alma becerilerini geliştirir. (www.yaymicro.com)

12 12 Anlatma yöntemi daha çok işitme organını kullanmaktadır. Oysa eğitimde ne kadar çok duyu organı kullanılırsa o kadar iyi olur. Öğrenci derse aktif olarak katılmadığı için dersi dinlemeyebilir. Yarım yamalak dinlenilen bir derste de bilgiler tam olarak özümsenemez ve kısa zamanda unutulur. Eğer öğretmen; bilgisi, ses tonu, vurgulamaları, kullanacağı çeşitli tekniklerle dersi dinlenilebilir bir hale getirmezse, öğrenciler kısa zamanda sıkılır, motivasyonları düşer ve dersten koparlar. Anlatım Yönteminin Olumsuz Yönleri:

13 13 Örnek Soru: (2003-KPSS) Aşağıdaki yöntem veya tekniklerin hangisinden yararlanıldığında öğrencilerin öğretim sürecine aktif katılımı en aza iner? Soru-cevap Tartışma Problem çözme Anlatım Beyin fırtınası

14 14 2.)Soru-Cevap Yöntemi Anlatma yönteminin sıkıcılığını gidermek ve öğrencileri daha aktif hale getirmek isteğine dayalı olarak geliştirilmiştir.Bu yöntem,öğretmenin bir konuyla ilgili öğrencilere sorular sorması ve sorulara aldığı cevapları eleştirerek öğretim yapmasıdır. (cte.uwaterloo.ca)

15 15 Sorunun birçok çeşitleri vardır. Bunları şu şekilde sınıflandırmak mümkündür: Sınav soruları Araştırma-inceleme Soruları Eleştiri Soruları Tartışma Soruları Zeka Soruları

16 16 Öğrencinin başkalarını dinlemesini; bunlara karşı kendi fikirlerini üretmesini ve bunu nazik, mantıklı, etkili bir tarzda söylemesini sağlar. Öğrencinin derse aktif olarak katılmasını sağlar. Öğrencinin hatırlama, yargılama, değerlendirme, karar verme ve yaratıcı düşünmesini sağlar. Öğrenci, kendisine de her an soru sorulabileceği veya söz düşeceği ihtimali ile dersi veya tartışmayı dikkatle izleme disiplinine alışır. Öğrencinin derse ilgisini arttırır. Soru-Cevap Yönteminin Faydaları Soru-Cevap Yönteminin Faydaları

17 17 Soru-cevap yöntemi, her dersin öğretiminde kullanılabilir. Diğer metotlarla yapılan her öğretim metodunun mükemmel bir tamamlayıcısı olabilir. Anlatılan konuların tekrar ve pekiştirmelerle daha iyi öğrenilmesi sağlanmış olur. Konunun ana çizgilerinin belirtilmesinde ve önemli yerlerinin vurgulanmasında önemli rol oynar. Ezberlemeyi de bir parça engellemeye çalışır. Öğretmen, öğretmeye çalıştıklarının doğru anlaşılıp anlaşılmadığını veya ne kadar öğrenildiğini ancak soru-cevap yöntemi ile öğrenebilir.

18 18 Soru – Cevap Yönteminin Olumsuz Yönleri Sorulara cevap veremeyen öğrencinin kendine güveni azalır. Zamanla öğrenci bildiği konularda bile konuşmamaya başlar. Eğer sınıftan sürekli yanlış cevaplar gelir veya hiç cevap gelmezse, öğretmenin de kendine güveni azalır. Sorular iyi ifade edilemez ise, anlaşılmaz, kasıtlı ve yönlendirici olursa öğrencinin serbest düşünmesi engellenmiş olur. (blog.mlive.com )

19 19 Eğer öğrenci "bilmiyorum"a alışırsa, sınıfın geneli cevap vermezse veya cevaplamaya (tartışmaya) katılım azalırsa, dersin kalitesi düşer. Sınıftaki öğretim atmosferi bozulur. Öğrencilerin sorulara cevap vermek istememesi veya sürekli yanlış cevaplar vermesi öğretmeni de olumsuz yönde etkiler. Derse aktif olarak katılan öğrencilerin sayısı azaldığında sınıfın geneli dinleyici konumuna düşer.

20 20 Soru-cevap yönteminin iyi kullanımı için neler yapılmalıdır? Sorular dağınık olmamalı; dersin hedefine uygun, tutarlı, konu ile uyumlu olmalıdır. Soru; akla, mantığa, gerçeğe ve bilimsel esaslara uygun olmalıdır. Sorunun cevabı içinde olmamalı; yani soru cevabı belli etmemeli, öğrencileri düşünmeye, bilgi ve tecrübelerini yoklamaya sevk etmelidir. Sorunun içeriği, kolaylığı ve zorluğu bakımından, öğrencilerin zihinsel ve ruhsal gelişim seviyelerine uygun olmalıdır.

21 21 Soru, gerektiğinde öğrencilerin dikkatini dersin önemli yerlerine çekmek, dersi dinleyenlerin derse yönelmelerini sağlamak, dikkatsiz öğrencileri uyarmak ve disiplin sağlamak amacıyla da kullanılabilir. Öğretmen numara veya isim listesine göre cevap isteyecekse bu öğrenciyi rastgele seçmelidir. Soru; kısa, açık, anlam bakımından doğru ve uyarıcı olmalıdır. Öğretmen öğrencilerin tek tek cevap vermesini sağlamalı,hep bir ağızdan cevap vermelerine izin vermemelidir.

22 22 3.) Problem Çözme Yöntemi Problem çözme kaynağını bilimsel yöntemden alan ve öğrenenin bazı yeni durumlara çözüm üretmesi esasına dayanan bir yöntemdir. (www.ikedaconsulting.com) (www.bilka.org.tr)

23 23 Problem, yanıtı mevcut olan bilgi birikimiyle bulunamayan, ancak araştırma ve incelemelerle yanıtlanabilecek bir sorudur. Problem Çözme Yönteminin Aşamaları: 1. Problemin Farkında Olma-Hissetme-Anlama: Problem çözmede ilk aşama bir güçlüğün olması ve bu güçlüğün hissedilmesidir. Öğrenme- öğretme sürecinde öğretmen bu sürece rehberlik etmeli, problemin ne olduğu konusunda öğrenciye yol göstermelidir. 2. Problemi Tanımlama ve Sınırlandırma: Problemin anlaşılmasından sonra problemin ne olduğu açıkça tanımlanır. Problemin genel çerçevesi çizilir. Problemin sınırlandırılması, veri toplama ve çözüm için çok önemlidir. Sınırlandırılamayan problemin çözümü güçleşir.

24 24 3. Problemle İlgili Veri Toplama: Problemin çözümü için çeşitli kaynaklar incelenir. Bilgiler toplanır. Bilgilerin nasıl toplanacağı konusunda öğretmen yine rehberlik eder. 4. Çözüm İçin Denenceler (Hipotezler) Üretme: Bu aşamada problemi nasıl çözebiliriz sorusuna yanıt aranır. Bu soru ile beraber alternatif çözüm üretme süreci başlar. Öğretmen bu süreçte neden bu çö­züm yolunu denemek istediklerini öğrencilere sorup bilgi isteyebilir. 5. Hipotezleri (Denenceleri) Test Etme: Belirlenmiş çözüm önerilerinin problemi çözüp çözmeyeceği denenir. Bu aşama yöntem içinde bir uygulama sü­recidir. Denenceler test edilir ve problem çözülme­ye çalışılır. 6. Çözüme-Sonuca Ulaşma ve Değerlendirme Yapma: Denencelerin test edilmesinden sonra problemin çözümüne ilişkin bir değerlendirme yapılabilir. Kullanılan çözüm yolunun problemi çözüp çözmediği, çözemedi ise nedenleri rapor edilir.

25 25 Problem Çözme Yönteminin Özellikleri Öğrenci merkezlidir. Bir problemin çözümünde, genelleme ve sentez yapmada kullanılır. Daha çok araştırma yoluyla öğretme yaklaşımında, Bilişsel alanın uygulama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.

26 26 Problem çözme metodunda kullanılan Teknikler: a) Sınama-yanılma: En çok başvurulan tekniklerden biridir. Eğer bilgi ve tecrübe eksikse, yeterli araştırma ve inceleme vakti yoksa, problem iyi tanımlanmamış, sınırlanmamış veya üzerinde fazla düşünülmemişse, bu teknikle çözülmeye çalışılır. b) Tümevarım: Adeta keşfetme yoluyla öğretimin metodudur. Tabiattaki birçok varlıklar ve olaylar dikkatli bir şekilde gözlemlenir. Bunlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar bulunur. Daha sonra benzerliklerden, “soyutlama” veya “genelleme” denilen tekniklerle genel kurala veya yasaya ulaşılır. c) Tümdengelim: Tümevarım tekniğinin tersidir. Daha önceden ulaşılmış bazı genel yasalar veya kurallar, formüller çocuğa verilir ve bunu birçok tekil olaya uygulaması istenir.

27 27 Öğrencide ilgi ve güdülemeyi artırır. Daha kalıcı izli öğrenmeleri oluşturur. Bilimsel yöntemi kullanmayı öğretir. Öğrenciler ders kitaplarının dışındaki yazılı kaynaklara ve kaynak kişilere ulaşmayı öğrenirler Öğrenciler, ilerde karşılaşacakları problemleri, bilimsel metotla nasıl çözümleyebileceklerini öğrenirler. Öğrencilere kendine güven ve sorumluluk kazandırır. Öğrenciler plânlı ve düzenli çalışmaya alışırlar. Öğrenci nerelerde hata yaptığını anlamalı ve onu bir daha yapmamayı bu metod içinde sık sık öğrenecektir. Problem Çözme Yönteminin Faydaları

28 28 Problem Çözme Yönteminin Olumsuz Yönleri Bu yöntemde, öğrenmenin değerlendirilmesi zordur. Öğrenciler, bazı problemleri algılayacak veya doğru algılayacak olgunluğa erişememiş veya o tür şartlar içinde yaşamıyor olabilirler. Problemin çözümü için gerekli kaynaklar ve araç-gereç bulunmayabilir. Öğrencilere maddî bir takım külfetler yükleyebilir. Problemin çözümü için çok zaman ve emek gerekebilir.

29 29 4.)Tartışma Yöntemi Tartışma, –üyelerin yüz yüze bulunduğu bir grupta, –bir liderin yönlendiriciliğinde, –ortak ilgi duyulan bir konuda, –belli bir amaç doğrultusunda yapılan, –planlı ve sistemli bir etkileşim sürecidir. (pacific-university.ac.in)

30 30 Tartışma Yöntemi (fluenceportland.com ) Tartışma ; iki veya daha fazla kimsenin herhangi bir konuyu karşılıklı konuşarak, birbirlerini dinleyerek, eleştirerek, gerektiğinde sorular sorarak incelemesine dayanan bir öğretim yöntemidir.

31 31 Tartışma Yönteminde Kullanılan Teknikler Bunlar ; münazara,sempozyum,panel,kollekyum,forum,açık oturum,beyin fırtınası,fikir taraması,seminer. Münazara : Bir konuda birbirlerine zıt görüşler içeren iki farklı grubun kendi görüşlerini kabul ettirmek amacıyla dinleyici gruba anlatmaları şeklinde uygulanır. Sempozyum : Önceden belirlenmiş ve tartışmaya katılacaklara yazılı olarak duyurulmuş bir konu üzerinde, uzman kişiler tarafından konunun değişik yönlerinin (10-15 dakikalık konuşma süreleri kullanarak) büyük dinleyici kitleye sunulmasıdır.

32 32 Panel :Belli bir konunun uzmanlar tarafından(3-5 kışı) bir yöneticinin başkanlığında derinliğine işlenmesine panel denir. Kollekyum(Zıt Panel) : Bu tartışma yönteminde iki gruptan birinin sadece soru soran, diğerinin ise cevap veren rollerini üstlenmesi ile olur. Forum: Bir grubun belli bir konuda geniş kitleye bilgi aktarması ve daha sonra da dinleyicilerden gelecek sorulara cevap vermasıdır. Açık Oturum: Toplantı biçiminde yürütüldüğünden panele benzer.Açık oturuma katılanlar konu üzerinde söz alarak konuşabilirler.

33 33 Beyin Fırtınası (Buluş) : Bir problemi çözmede herkesin buluş yapma gücünden faydalanılmak için uygulanan bir tekniktir. Fıkır Taraması :Bir konuda 4 ile 9 kişiden oluşan grupların fıkır tartışması yapmasıdır. Seminer : Bir grubun belli bir konuda ön çalışmalar yapıp bunu bir dinleyici kitlesi önünde tartışma yöntemi ile sunmasıdır.

34 34 Tartışma Yönteminin Soru-Cevap Yönteminden Farkı ? Tartışmanın soru-cevap metodundan farkı, soru-cevap metodunda öğretmen ile öğrenci arasında sınırlı konularda ve kısa süreli bir bilgi aktarımı olurken, tartışmada çok daha geniş katılımla eşit düzeydeki kişilerin belli konuları geniş olarak konuşması söz konusudur. Bu açıdan tartışma metodu soru-cevaptan daha hür ve kapsamlıdır. Karşılıklı açıklamalar, çözüm önerileri v.s. ile daha eğitseldir.

35 35 Tartışma Yönteminde Amaç Öğrencileri düşünmeye yöneltmek İyi anlaşılmayan noktaları açıklamak Bilgileri pekiştirmek (blok.studentloannetwork.com)

36 36 Tartışma Yönteminin Faydaları Bu metod, bir öğretmenin öğrencilerini tanımasının en doğru ve etkili yollarından biridir. Tartışma metodu, geleneksel derse bir canlılık getirir. Burada herkes gönüllü olarak derse katılmaya ve kendini ortaya koymaya çalışır. Çocukları karşıt düşünceleri tahammül ve hoşgörü ile karşılamaya alıştırır. Çocukları, daha sonra yetişkin birer üye olarak katılacakları demokratik toplumun tartışmalarına hazırlar.

37 37 Öğrencinin konuyu çözümleme, kavrama ve yorumlama yeteneğini geliştirir. İnsana bildiğini ortaya koyma fırsatını sağlar. Öğrencide var olan ilgiyi genişlettiği gibi, yeni ilgilerde uyandırır. Tartışma, birlikte yaşamanın getirdiği bir şeydir. İnsanların toplumsal hayatını geliştirir; onlarda yardımlaşma ve arkadaşlık duygularının ilerlemesini sağlar. Kişilere haklı oldukları konularda bile kırıcı olmamayı, nazik olmayı öğretir.

38 38 Tartışma Yönteminin Olumsuz Yönleri Öğrencilerin, tartışılan konuyla ilgili bilgisi yeterli değilse tartışma verimli olmaz. Öğrencinin istekli olmaması tartışmaya katılanların sayısını etkiler. Tartışma iyi yönetilmediği takdirde sadece bazı kişiler arasında geçebilir. Zaman gerektirir. Grup liderliği zordur. Kalabalık sınıflarda uygulamak zordur. Tartışmalarda kişisel saldırılar söz konusu olabilir, yönetici bu noktada dikkatli olmalıdır.

39 39 5.)Laboratuar (Deney) Yöntemi (www.aygunlab.com)

40 40 Öğrencilerin öğretim konularını laboratuar ya da özel dersliklerde bireysel ya da küçük gruplar halinde gözlem, deney ve gösteri gibi tekniklerle yaparak ve yaşayarak,araştırarak,öğrenmelerinde takıp attıkları yola laboratuar yöntemi denir. Bu yöntemde 3 çeşit teknik vardır : 1-) Gözlem Tekniği : Tabiatta var olan bir olayın kandı şartlarında incelenmesine gözlem denir.Laboratuar yönteminde baştan sona bu teknik kullanılır.Çünkü deney ve gösteri sırasında da gözlem yapmak gerekir.

41 41 2-)Deney Tekniği : Bilinmeyen bir şeyi bulmak amacıyla yapılan eyleme deney denir.Deney gözlemin ileri safhasıdır.Deney öğrencinin kandı kendine öğrenmesine yardımcı olur.Öğrencilerin keşfedici yetişmelerine yardım eder. 3-)Gösteri (Demonstrasyon) Tekniği : Laboratuarda örnek olarak yapılan bir deneyin veya ışın öğrenciler tarafından seyredilmesidir.Gösteri tekniğinde aktif olan öğretmendir.Öğrenciler seyirci ve dinleyici durumundadır.

42 42 Öğrenci deneyin nasıl düzenleneceğini, neler yapılacağını ve deneyin nasıl sonuçlandığını görür. Duyulara hitap etmesi ve birçok duyunun kullanılmasını sağlaması öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. El becerilerini geliştirir.Araştırmayı teşvik eder. Bilimsel ilgi uyandırır.Yaratıcı düşünceyi geliştirir. Öğrenilenler unutulmadığı gibi ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilir. Bilimsel bilgi kazandırmanın ilk aşaması olan bu yöntemde öğrenciler bilgiyi (bu bilginin önceden keşfedilmiş olması öğrenci açısından pek önemli değildir) keşfederler. Bu keşfedici yaklaşımla öğrenci, problem çözmede ve bilimsel çalışmalarda yeni mesafeler katetmektedir. Laboratuar Yönteminin Faydaları

43 43 Laboratuar Yönteminin Olumsuz Yönleri Hem maddi hem de zamanın kullanımı açısından ekonomik değildir. Az sayıda öğrenciye çalışma imkânı verir. Bilgiye değil beceriye daha fazla ağırlık verir. Bazı durumlarda tehlikeli olabilir.

44 44 6.)Örnek Olay Yöntemi Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözülmesi esasına dayanan bir yöntemdir. Daha çok kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılması için kullanılmasına karşın üst düzey bilişsel hedeflerin ve duyuşsal hedeflerin kazandırılmasında da kullanılabilir. (cigdemsuzan.net)

45 45 Örnek olaylar görsel, yazılı birçok kaynaktan derlenebilir. Öğrenciler veya öğretmen, bir trafik kazasını, bir çevre sorununu, bir spor kavgasını veya dostluğunu, tıbbî veya hukukî bir olayı sözel olarak veya resim, film gibi tekniklerle sınıfa getirirler. Kısa bir sunumdan sonra öğrenciler bu konu hakkındaki fikirlerini, yani olayın nedenlerini, gelişimini ve mümkün sonuçlarını ortaya koyup tartışırlar. Seçilen olay iyi bir olay ise bunun geliştirilip yaygınlaştırılması yolları, kötü bir olay ise bunun engellenmesi ve düzeltilmesi yolları hep beraber ortaya konmaya çalışılır.

46 46 Problem çözme, tartışma gibi becerileri geliştirir. Konuları anlama ve kavrama yeteneğini geliştirir. Öğrencilerin birlikte çalışmasına fırsat verir. Öğrencilerin ilgisini çeken bir yöntemdir. Öğrenilenlerin gerçek bir durumda kullanımını/uygulanmasını sağlar. Örnek Olay İncelemesi Yönteminin Faydaları

47 47 Örnek Olay İncelemesi Yönteminin Olumsuz Yönleri Öğrenciler sunulan örnek olayı konuyla ilişkili görmeyebilir ve istenen sonuçlara ulaşılamayabilir. Uzun zaman alır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur. Her zaman doğru bir örnek olay bulmak zor olabilir. Örnek olayla ilgili yeterli bilgilendirilme yapılmadığında, hedeflere ulaşmak mümkün olmayabilir. Örnek olay doğru seçilmediği ve doğru yolla sunulmadığında öğrencilerin dikkatlerini toplamak, motivasyonlarını artırmak imkânsızlaşır, sınıfta istenme­yen davranışlar artabilir.

48 48 Örnek Olay Yönteminin Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Gerçek yaşamda karşılaşılmış ya da karşılaşılması olası olmalıdır. Alternatif çözümler üretilebilecek bir problem içeriyor olmalıdır. Olay güncel olmalıdır.Böylece sınıftaki öğrencilerin düşünmeye ve tartışmaya katılma güdülerini arttırır. Seçilen olaylar öğrencilerin seviyesine uygun olmalı.

49 49 7.)Gösterip Yaptırma Yöntemi(Demonstration) Bu yöntem uygulama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.Genelde bir aracın nasıl çalıştırılacağı, bir işlemin bütün basamaklarıyla nasıl uygulanacağını öğrencilere alıştırma yaptırılarak uygulanan bir yöntemdir.Bu yöntemde gösterme öğretmenin, yapma ise öğrencinin görevidir. (http://istanbulkurslar.com )

50 50 Gösterip Yaptırma Yönteminin Özellikleri Gösteri işi öğretmen merkezli Yapma işlemi de öğrenci merkezlidir. Bu yöntem daha çok öğrencilerin psiko-motor becerileri kazanmalarında etkilidir. Öğrenciler becerileri yaparak yaşayarak öğrenirler. (sehmus02.blogspot.com)

51 51 Gösterip Yaptırma Yönteminin İşleyişi Önce öğretmen beceriyi göstermeli. Her öğrenciye yeterli zaman verilmeli Her öğrenciye yeterli tekrar yapma şansı verilmeli. Araç gereçler önceden hazırlanmalı. Beceriler sırayla ve aşamalı olarak öğretilmeli. Bir beceri tam öğretilmeden diğerine geçilmemeli. Basitten zora doğru bir yol izlenmeli. Yapılacak işler planlanmalı. (dynamicflight.com )

52 52 Gösterip Yaptırma Yönteminin Olumlu Yönleri Öğrenciler birçok duyu organını kullanma olanağı bulur. Bu nedenle etkili öğrenmeler gerçekleşir. Çünkü öğrenci ne kadar çok duyu organı ile öğrenme-öğretme sürecine katılırsa öğrenmeler o kadar etkili ve kalıcı olur. Psikomotor (devinişsel) becerilerin ve uygulama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında en uygun yöntemdir. Yaparak yaşayarak öğrenme temelli olduğu için kalıcı öğrenmeler gerçekleşir. Bu yöntem hem göz hem de kulak yoluyla öğrenmeye olanak sağladığı için etkili bir yöntemdir.

53 53 Gösterip Yaptırma Yönteminin Olumsuz Yönleri Becerinin karmaşık olması çok sayıda araç-gereç gerektirebilir. Çok zaman alır, uzun bir hazırlık gerektirir. İyi bir hazırlık yapılmazsa hedefe ulaşılamayabilir. Kalabalık sınıflarda uygulanması oldukça zordur. Yeterince uygulama yapılmazsa başarı sağlanamaz.

54 54 8.)Grupla Çalışma Yöntemi Öğretmenlerin genel olarak sınıf içerisinde kullandığı teknikler olup, gruba dahil olan üyelerin(öğrencilerin) kendi ilgi ve istidatları doğrultusunda topluluk halinde belirlenmiş amaç veya amaçlara yönlendirilmeleridir. Grup çalışmasının esası her ferdin üzerine düşeni yapmasıdır. Amaca ulaşabilmek için bu şarttır. ( kbarnstable.wordpress.com )

55 55 Grup çalışmasının özünde öğrencilerin bir konu veya problemle ilgili olarak birlikte konuşmaları ve çözüm yollarını aramaları vardır. Öğrencilerin bir hedefe yönlendirilmediği ve planlamanın yapılmadığı durumlarda grup çalışmalarından yararlanmak mümkün değildir. Grup çalışmaları küçük gruplarla yapılması durumunda daha etkilidir. Öğrenci sayısının 25-30'u aşması durumunda grup çalışmasından verim elde etmek zorlaşmaktadır.

56 56 Grupla Çalışma Yönteminin Faydaları Ortak ve bireysel sorunların çözümlenmesine yardımcı olur; fikir birliğine ulaşmayı kolaylaştırır. Dinleyicilik özelliğini geliştirir. Yorumlama becerisi geliştirir. Bireysel öğrenme gücü geliştirir. Analiz, sentez ve değerlendirme gücü kazandırır. (www.metu.edu.tr)

57 57 9-)Gezi – Gözlem Yöntemi (Ogretimteknikveyontemleri.blogspot.com)

58 58 Gözlem metodu, her çocukta var olan araştırma eğiliminin değerlendirilmesi olarak ortaya çıkmıştır. Eğitim-öğretimde gözlem, varlık ve olayların kendi tabiî ortamlarında plânlı ve amaçlı olarak incelenmesi demektir. Gözlem metodu genelde eğitsel ders gezileri olarak da adlandırılır. Çünkü çoğu kez öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi toplanabilir.

59 59 Bunun yanında gözlem sınıflarda da yapılabilir. Sınıfa getirilecek bir kuş, bir maden parçası, bir model, bir tablo, film vs. incelendikten sonra gözlem sonuçları alınabilir. Gözlem, öğretimi kitaba bağımlılıktan ve sınıf atmosferinden kurtarmakta, daha kalıcı yaşantılar sağlamaktadır. (www.eriding.net) (esl-lesson-plan.com)

60 60 Öğrencilerin kapalı kapılar ardından, sınıfın sıkıcı havasından kurtuldukları için, sevinerek katıldıkları ve doğrudan bilgi ve tecrübeye ulaştıkları bir eğitim ortamıdır. Öğrencinin birçok duyu organı devreye sokulduğu için, daha sağlam ve kalıcı bilgiler oluşturulur. Bu metod kullanıldıkça, okul-çevre ilişkisi daha iyi gelişir. Çevredeki birçok insan okul ve öğrencinin faaliyetlerini tanır. Okulun öğrencileri da çevrelerini daha iyi gezme, gözleme ve öğrenme fırsatı bulurlar. Gözlem Yönteminin Faydaları

61 61 Gözlem Yönteminin Olumsuz Yönleri Bazı durumlarda gözlem gezisi yapılacak yerler için ilgili makamlardan izin almalıdır. Üstelik eğer o bölgede tehlikeli durumlar varsa, gerekli güvenlik önlemlerinin de alınması gerekebilir. Gözlem yerine gidiş-geliş konusunun da önceden ayarlanması gerekir. Bazen uzun öğrenci kuyruklarıyla şehir içinde bir takım yerlere gidilmesi, istasyonda dolaşılması, kırlara çıkılması, bir takım fabrikaların gezilmesi bir dizi önlemin alınmasını gerektirebilir.

62 62 Sorusu Olan ? Soru 1-) (2002-KPSS) Psikomotor (devinişsel) becerilerin öğretilmesinde, aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisinin en etkili olması beklenir? A) Anlatım B) Gösterip yaptırma C) Örnek olay incelemesi D) Soru-cevap E) Küçük grup tartışması CEVAP: B

63 63 Soru 2-) (2004-KPSS) Öğretim sürecinde öğrencileri bir konu üzerinde düşünmeye yöneltmek, düşüncelerin ifade edilmesini sağlamak, iyi anlaşılmayan noktaların ortaya çıkması ve düzeltilmesi için fırsatlar yaratmak ve pekiştirmek amacıyla kullanılır. Kullanım özellikleri sıralanan yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireysel çalışma B) Düz anlatım C) Tartışma D) Problem çözme E) Soru-yanıt CEVAP : C

64 64 Soru 3-) 2003-KPSS Aşağıdaki yöntem veya tekniklerin hangisinden yararlanıldığında öğrencilerin öğretim sürecine aktif katılımı en aza iner? A) Soru-cevap B) Tartışma C) Problem çözme D) Anlatım E) Beyin fırtınası CEVAP : D

65 65 Soru 4-)2001-KPSS Gerçek hayatta karşılaşılan problemleri sınıf ortamına getirerek tartışma ortamı açarak çözüm yolları bulmaya çalışan öğretmenin kullandığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Örnek olay yöntemi B) Gösteri yöntemi C) Proje yöntemi D) Soru-yanıt E) Çözme yöntemi CEVAP : A

66 66 Soru 5-)2001-KPSS Öğretmen, aşağıdaki yöntemlerden hangisini uzun süre kullanırsa, öğrencilerin öğretme-öğrenme sürecine etkin katılımın sağlamada yetersiz kalır? A) Buluş yöntemi B) Rol oynama yöntemi C) Problem çözme yöntemi D) Soru-yanıt yöntemi E) Anlatım yöntemi CEVAP : E

67 67 TEŞEKKÜRLER

68 68 Kaynakça Harmandar, İsmail Hakkı (2004). Beden Eğıtımı ve Sporda Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık ÜN AÇIKGÖZ, K. (1998), Etkili Öğrenme ve Öğretme, 2. Baskı, Kanyılmaz Matbaası, İzmir http://www.yenimakale.com/ogretim-yontemleri.html acikders.hacettepe.edu.tr/dersler/ders.../Seferoglu_Yontemler.pps http://www.metu.edu.tr/~e133313/yontem.htm http://www.dersiam.com/node/293 library.cu.edu.tr/tezler/6762.pdf http://www.kpsshazirlik.net/yontem-ve-teknikler http://www.edebiyatogretmeni.net/forum/egitim_ve_ogretim_yontemleri/ogret im_yontemleri-t13935.5.html;wap2= http://www.turkceciler.com/egitek/ogretim_yontem_teknikleri.html http://www.dersimiz.com/eyazim/yazi.asp?id=98&Grupla-Calisma-Teknikleri http://www.dersteknik.com/2011/06/kpssde-ckms-oyt-sorular-ve- cevaplar.html http://www.sinavonline.net/kpss/2001_KPSS_egitim.asp


"1 Yöntem Nedir? Yöntem, hedefe ulaşmak için önceden belirlenmiş ya da izlenecek en kısa yoldur. Yöntem, bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları