Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SPİNA BİFİDA ve ORTOPEDİK SORUNLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SPİNA BİFİDA ve ORTOPEDİK SORUNLAR"— Sunum transkripti:

1 SPİNA BİFİDA ve ORTOPEDİK SORUNLAR
Dr.Fatih Sürenkök Tepecik Eğitim Hastanesi

2 Amaç Hedef Tanımlama Bölgelere göre sorunlar Gelişim ve yaşa bağlı sorunlar Ameliyat gerektiren sorunlar Cihazlar ve kullanım esasları Soru ve cevaplar

3 Ortopedistin amacı, Çocuğu, mevcut yaşamsal durumundan bir üst seviyeye taşımaktır.
* Yatakta rahat bakılamayan hastanın bakımını kolaylaştırmak * Bakımı kolay ancak oturamayan hastada oturma dengesini sağlamak * Oturabilen hastanın daha iyi oturabilmesini ve ellerini kullanabilmesini sağlamak * İyi oturan hastanın ayağa kalkabilmesini sağlamak * Ayağa kalkabilen hastanın yürüyebilmesini sağlamak * Zor yürüyen hastanın iyi yürümesini sağlamak İyi yürüyebilen hastanın pabuç giyme – nasırlaşma – ayak yarası vb. sorunlarını çözmek amacıyla hasta değerlendirilmeli, kontraktürler, deformiteler ve instabiliteler saptanarak bunların her birine çözüm aranmalıdır.

4 Ortopedistin hedefi, Çocuğa, tutulum seviyesinin izin vereceği en iyi yaşam kalitesini kazandırmak ve hastalığın neden olabileceği bir dizi komplikasyonu engellemektir. Çok sayıda ameliyatlar, uzun hastane yatışları, uzun süreli alçılamalar, komplike ortezleme ve rehabilitasyon işlemleri gerektiren tedavi sürecinin çocuğu aile ve toplumdan izole ederek psikososyal gelişimi inhibe etmesi riski de kesinlikle unutulmamalıdır.

5 Tanımlama Toplum içi ambülasyon
Toplum içinde serbestçe dolaşabilmek demektir.Fonksiyonel ambulatuar hastalar cihazsız ya da ortez, koltuk değneği veya her ikisi ile birlikte rampa, yokuş ve merdivenleri kullanabilen, toplu taşıma araçlarından yararlanabilen, uzun ve farklı yüzeyler üzerinde rahatça yürüyebilen olgulardır. Ev içi ambülasyon Yalnızca bina içlerinde veya düz zeminlerde yürüyebilmek demektir. Bu olgular cihaz gerektirirler, ancak kendileri cihazlarını takıp çıkarabilirler ve sandalye, yatak transferlerinde bağımsızdırlar.Evde ve okulda bazı aktiviteler için ve çoğu toplum içi aktivite için tekerlekli iskemle kullanırlar.

6 Tanımlama Non-fonksiyonel yürüme Sadece fizyoterapi seansında yürüme mümkündür, diğer tüm zamanlarda tekerlekli iskemle kullanılır. Bu geçici bir dönemdir, hasta ya fonksiyonel yürüme aşamasına gelir, ya da yürüyemez.Bazı olgular ortezle bina içinde yürüyebilir, dışarı çıkamazlar. Sadece terapi seansları sırasında yürüyebilme terapötik ambulasyondur. Yürümeyenler Sadece tekerlekli iskemle kullanan, ancak kendilerini yataktan iskemleye bağımsız olarak transfer edebilen hastalardır.

7 Yürüyememe nedenleri, 1. Kalça çevresindeki kasların güçsüzlüğü
2. Kas güçlerinin dengesizliği 3. Alt ekstremite kaslarının çoğunluğunun flask veya spastik paralizileri 4. Ayak deformiteleri 5. Diz deformiteleri 6. Omurga deformiteleri 7. Doğal yürüme karakteristiklerinin gelişememiş olması

8 KALÇA SORUNLARI Spina bifidalı çocukların önemli bir kısmında kalçalarda fleksiyon deformitesi ve kalça çıkığı gelişir. İleri fleksiyon deformitesinin neden olduğu ve giderek sertleşen ve artan bel eğriliği hastanın ayakta durmasını ve yürümesini çok zorlaştırabilir. Sorunun ana nedenleri kalça çevresi kaslarda güçsüzlük ve dengesizlik ile omurga şekil bozukluğuna bağlı leğen kemiği eğriliğidir. Kalça çıkığının, yürüyemeyen hastalarda önemli bir sorun yaratmayacağı genel görüş ise de geç komplikasyonları açısından zaman zaman cerrahi gereklilik tartışmalıdır. Yürüyebilen çocuklarda ise mobilizasyon kapasitesini nadiren etkiler.

9 Patolojik Kalça Çıkığı
Kalça çıkıklı hastaların uzun dönem takiplerinde dejeneratif artrite veya başka nedenlere bağlı ağrı gelişmemesi de dikkat çekicidir.  Tek Taraflı Kalça Çıkığı: Tek taraflı çıkıklarda en önemli sorun bacak uzunluk farkına bağlı aksamadır. Bazı çocuklarda bu fark belirgin sorun yaratmaz ve küçük bir topuk takviyesi ile giderilebilirken bazı çocuklarda ciddi aksamalar ve pelvik oblikite gelişebilir. Yürüme potansiyeli olan ve topuk takviyesi ile aksaması azaltılamayan çocuklarda çıkığın cerrahi tedavisi önerilebilir. Çift Taraflı Kalça Çıkığı: Yürüme potansiyeli olan ve olmayan tüm çift taraflı kalça çıkıklı olgularda cerrahi girişim endikasyonu olmadığı konusunda görüş birliği oluşmuştur.

10 En çok görülen problem bükük diz ve dizi kilitliyememedir.
DİZ SORUNLARI En çok görülen problem bükük diz ve dizi kilitliyememedir. Spina bifidalı çocukların yürüme potansiyelini belirleyen en önemli etken,diz problemleri ve kuadriseps kasının gücüdür. Çünkü; *Ayak deformiteleri genellikle gevşetme ve ortezle kontrol altına alınabilir. *Kalça çıkığı hastanın yürüme yeteneklerini çok etkilemez. *Kalça fleksiyon kontraktürü çeşitli yöntemlerle düzeltilebilir.

11 AYAK SORUNLARI Spina bifidalı hastalarda her türlü ayak deformitesi sıkça görülür: Torakal tutulumlu çocuklarda ayak deformitesi sıklığı % 90 a ulaşırken, sakral tutulum gibi en hafif olguların bile % 50 sinde ayak deformiteleri sorun yaratır. Uzun yıllar ayak çevresi adale güçlerinin dengesizliğinin etyolojide belirleyici rol oynadığına inanılmışken son yıllarda yapılan araştırmalarda ayak deformitesi etyolojisinin son derece karmaşık olduğu, henüz tanımlanamamış başka etkenlerin de deformite oluşumunu etkilediği öne sürülmektedir.

12 AYAK SORUNLARI Tedavinin amacı yere düz basan, hareketli ve orteze uyum sağlayabilen bir ayak elde etmek ve bunu yaşam boyu korumaktır. Spina bifidalı çocukların ayak sorunları ihmal edilirse yürüme güçleşebilir ve kronik yaralar açılabilir.

13 AYAK PARMAK SORUNLARI Özellikle sakral tutulumlu olgularda pençe parmak ve çekiç parmak deformiteleri gelişebilir ve oldukça sorunsuz olan bu hasta grubunda ayakta yaralar görülebilir. İzole pençe parmak deformiteleri basit cerrahi girişimlerle düzeltilebilir.

14 Gelişim Dönemi ve Yaşa Bağlı Ortopedik Tedavi
Gelişim Dönemi Tedavi Doğum Gerçekçi amaçlar belirleme için değerlendirme deformitenin önlenmesi için pozisyonlama Pes ekinovarusu düzeltme Baş kontrolü Gelişimsel uyarma Oturma dengesi çalıştırma Oturma El becerisi ve koordinasyon geliştirme Üst ekstremite güçlendirme El fonksiyonlarının koordinasyonu Yüzükoyun mobilite Oturma desteği Sosyal uyarı artışı Ayakta durma Ayakta durma ortezi verilmesi Nörosegmental düzeye uygun fizyoterapi ve ortezleme Ayakta mobilite Kalça deformitesi için yumuşak doku gevşetme psoas ve addüktörlere açık tenotomi kalça dislokasyonu düzeltilmesi Pemberton osteotomi/femoral osteotomi 2,5 yaş Ayak tendonlarında tenotomiler 6 yaş Kifoz cerrahisi, Grice operasyonu Dizde fleksiyon deformitesi düzeltilmesi Tekrarlayan kalça ayak deformitesi için cerrahi 10 yaş Erken gelişen omurga deformitesinin düzeltilmesi sabit kalça ve diz deformitesi için osteotomi 16 yaş Ayak stabilizasyonu, diğer sorunların tedavisi

15 Ortopedik Cerrahi Girişimlerde Genel İlkeler
Her deformite düzeltilmeli mi ? Düzeltilemeyecek deformite yoktur. Deformitenin düzeltilmesi belirgin fonksiyonel kazanç sağlamayacaksa cerrahi girişim düşünülmemelidir. Deformiteler hangi amaç için düzeltilmelidir? 1. Bakımın kolaylaştırılması 2. Yara açılmasının engellenmesi 3. Oturma dengesinin sağlanması 4. Ayakta durma dengesinin sağlanması 5. Ekstremitenin orteze uyar hale getirilmesi 6. Kullanılan ortezin küçültülmesi ( örn.KAFO'dan AFO'ya geçiş gibi) 7. Ortezsiz ambulasyon sağlanması 8. Yürümenin kolaylaştırılması

16 Ortopedik Cerrahi Girişimlerde Genel İlkeler
Uygun zamanlama ile tek anestezi Olgunun nöroşirürjik, ürolojik ve ortopedik bir dizi cerrahi girişime gereksinim duyacağı hatırdan çıkarılmamalı ve uygun zamanlama ile mümkün ise tek anestezi altında maksimum cerrahi işlem yapılmalı, çocuğun fiziksel ve psikososyal yönlerden hırpalanması azaltılmalıdır. Kompleks cerrahi girişim mi? Minör cerrahi girişim mi? Yürüme potansiyeli iyi olan çocuklarda kompleks cerrahi girişimlerle bütün sorunlara agresif bir şekilde çözüm aranmalıdır. Yürüme potansiyeli düşük olan torakal ve üst lomber tutulumlu olgularda genellikle alt ekstremiteyi ortezle uyumlu hale getirecek tenotomiler, minör osteotomiler, artrodezler gibi işlemlerle sorunlar çözülmelidir. Bu hasta grubunda uzun hastane yatışları, uzun süreli alçılar ve çeşitli komplikasyonlara neden olabilecek büyük cerrahi girişimlerden kaçınılmalıdır. Tedavi ekibinin ve ailenin sabırlı olması gereklidir.

17 ORTEZLER Çocuk ne zaman ortezlenmelidir?
Ortezler zayıf veya kullanılamayan kasları destekleyen cihazlardır. Vücut kısımları üzerine kuvvet uygulayan bu araçlarda, kuvvetler dokunun toleransına göre düzenlenir. Spina bifidalı çocuklarda ortezlemeye erken başlanmak gereklidir. Yaşamda ilk yılın sonuna doğru çocukta ayakta durma (erekt postüre geçme) isteği belirir. Bu dönem ayağa kalkabilmeyi öğrenme açısından çok kritik bir dönemdir. Bu çaba başladığında çocukta ambülasyon potansiyeli düşünülmese de uygun ayakta durma ortezine hemen geçilmelidir. Eğer bu dönem gözden kaçırılır veya ihmal edilirse çocuğun ayakta durmayı ve ambülasyonu öğrenebileceği en kritik dönem kaçırılmış olur. Daha geç dönemde ortezlenen çocuklarda korku, ortezin reddi gibi sorunlar nedeniyle ambülasyon imkansızlaşabilir. Bazen de bu dönem öncesinde ortezler özellikle ayaktaki deformiteleri rahatlatmak amacıyla postüral nedenlerle kullanılırlar. Özellikle diz ve kalça kontraktürleri için daha erken dönemde ortezleme gerekebilmektedir.

18 Ortez kullanımında genel ilkeler,
Çocuğun durumuna bağlı olarak 9-15 ay arasında ayakta durma çabalarında ayakta durma çalışmaları başlatılır. Ancak kontraktürleri olan ya da kontraktür riski yüksek olan çocuklarda ayakta durma daha da erken başlatılmalıdır. Bu dönemde alt ekstremitelerin düzgün biyomekanik uyumunu korumak için ortezler kullanılır. Çocuk bağımsız olarak ayakta durmaya hazır olduğunda ve yürüme çalışmalarına başlayacağında stabilite ve denge sağlamak için daha farklı cihazlar düşünülmelidir. Mobilizasyon hedeflerine ulaşıldığında ortez küçültülür. Yürüme çalışmaları çocuğun motivasyon, fiziksel yetenek ve zekasına bağlı olarak en erken 15 ayda en geç 4 yılda başlatılabilir. Çocuk gelişip fonksiyonları arttıkça ortez küçültülebilir. Örneğin altı yaşında bir çocukta iki yaş dönemine oranla gerek büyümenin gerekse de geçirdiği cerrahi tedavilerin etkisiyle daha iyi postüral kontrol mevcut olup daha küçük ortezlerle de aynı işlev sağlanabilir.

19 ORTEZLER 1.Ayağı destekleyen ortezler için ayak ortezi
(Foot Orthosis:FO), 2.Ayak ve ayakbileğini destekleyen ortezler için ayak-ayakbileği ortezi (Ankle foot Orthosis:AFO) 3.Diz, ayakbileği ve ayağı destekleyen ortezler için diz-ayakbileği-ayak ortezi (Knee-ankle-foot orthosis: KAFO),

20 ORTEZLER 4.Kalça, diz, ayakbileği ve ayağı destekleyen ortezler
için kalça-diz-ayakbileği-ayak ortezi (Hip-knee- ankle-foot orthosis:HKAFO) 5.Torakal uzantısı olan kalça diz ayak bileği ayak ortezleri (Thoracal -hip-knee-ankle-foot orthosis:THKAFO) 6.Resiprok yürüme ortezi (Reciprocating gait orthosis: RGO)

21 Yürüyememe Nedenleri Deformitenin eksik düzeltilmesi,
Ortezlemenin kötü yapılması, Obesite, Zeka geriliği, Kordun gerilmesi Görme kusuru, Ailede ve çocukta motivasyon azlığı Trofik ülserasyon Mesane/barsak işlevlerinde zorluklar Sosyal, eğitsel, mesleki ve psikolojik engeller

22 Yürüme problemleri Yürüme açısından belirleyici kas kuadriseps, ortez ve yardımcı cihaz kullanımı açısından belirleyici kas ise gluteus medius olarak saptanmıştır. Yürüme açısından önemli diğer faktörler arasında omurga ve alt ekstremite deformiteleri ve obesite sayılmaktadır. Küçük çocuklar daha hareketli olduklarından erken okul dönemi ve okul öncesi dönemde en çok önem verdikleri şey yürümedir. Ancak yaşla birlikte çocuğun istekleri de değişmekte ve boy/kilo alımı yürümenin gerektirdiği enerji gereksinimini daha da arttırmaktadır. Bu nedenle puberteye dek toplum içinde kısmen ambüle olabilen çocuklar adolesan dönemde tamamen tekerlekli iskemleye dönmektedirler

23 SPİNA BİFİDA TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
Nadire Özaras Selim Yalçın

24 Sevgili Abdullah’ın anısına…
teşekkür ve sağlık dolu günler dileği ile…


"SPİNA BİFİDA ve ORTOPEDİK SORUNLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları