Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Görsel Araç-Gereç ve Materyaller Prof.Dr.Bülent ÇAVAŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Görsel Araç-Gereç ve Materyaller Prof.Dr.Bülent ÇAVAŞ."— Sunum transkripti:

1 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Görsel Araç-Gereç ve Materyaller Prof.Dr.Bülent ÇAVAŞ

2 İçerik  Öğretimde görsel işitsel araçlar kullanmanın önemi  Sınıf ortamlarında sıkça kullanılan görsel- işitsel araçlar ve materyaller  İki-Boyutlu Görsel Materyaller  Üç-Boyutlu Görsel Materyaller  Yazılı Materyaller  Yazım ve Gösterim Tahtaları 11.04.2011 2

3 Öğretimde görsel işitsel araçlar kullanmanın önemi  Öğretimde görsel ve işitsel araçlar kullanıldığında;  Çok duyu organına hitap etmesi nedeniyle;  öğrenme iyi ve kalıcı izli olmakta,  unutma geç olmakta  Eğitim araçları,  eğitim ve öğretim etkinliklerinin daha verimli olmasını sağlamak için öğretmen ve yetiştiricilere en büyük yardımcıları  Fakat asla öğretmenin yerini tutamaz  Uygun olarak kullanılmadıkları zaman yararlı olamazlar. 11.04.2011 3

4 Sınıf ortamlarında sıkça kullanılan görsel-işitsel araçlar ve materyaller  Kitaplar  Yazı ve Gösterim Tahtaları  Resimler, grafikler, haritalar vb.  Gerçek Eşyalar ve Modeller  Projektörler (Yansıtıcılar)  İşitsel Araçlar  Görsel-İşitsel Araçlar  Teknoloji Destekli Araçlar 11.04.2011 4

5 Araçlara Dayalı Olarak Yapılan Öğretimin Yararları  Öğrencilerin güdülenme düzeyleri artar.  Öğrenmeyi somutlaştırır.  Bir yaşantı ortamı sağlar.  Öğretme-öğrenme sürecine çeşitlilik ve değişiklik katar.  Laf kalabalığını önler ve zamanı daha iyi değerlendirmeyi olanaklı kılar.  Öğrenilecek konular üzerinde daha etkili alıştırma ve pratik yapmayı sağlar. 11.04.2011 5

6 Araçlara Dayalı Olarak Yapılan Öğretimin Ortaya Çıkarabileceği Olası Sakıncalar  Öğrencilerin düşünmelerini azaltabilir  Kimi durumlarda dili daha çok kullanmayı gerektirmeyebilir  Aracın temini pahalı olabilir, sürekli taşınması zahmetli olabilir  İstenilen her aracı anında etkili bir şekilde kullanmak için gerekli zaman ve hazırlık yeterli olmayabilir.  Bazı araçların (işitme araçlarının) kullanımında ilgi çabuk dağılabilir 11.04.2011 6

7 Görsel işitsel Araçların ve Materyallerin Eğitim Ortamına Katkıları  İşitsel araçları önceden kullanmak (dinlemek) olanaklıdır.  İşitsel araçlar her derste kullanılabilir.  İşitsel araçların kullanımı kolaydır.  Araçlar ucuzdur.  Görsel araçlar (örneğin TV) sınıf ortamına getirilmesi olanaksız cisim, olgu ve olayları olduğu anda, olduğu gibi gösterir ve duyurur. 11.04.2011 7

8 Görsel işitsel Araçların ve Materyallerin Eğitim Ortamına Katkıları  TV ve video heyecan verici ve açıklayıcıdır. Ayrıca ilgi çekici ve sürükleyicidir.  Öğrenmeyi teşvik edicidir.  Sınıf dışı olgu ve olayları sınıf ortamına getirir.  Bilginin sunuluşunda ve akışında düzen sağlar.  Öğrenci tepkilerini gözleme olanağı verir.  Hareket, renk ve ses boyutlarıyla öğrenme kolaylaşır.  Kullanımdan sonra öğrencileri etkinliklere yöneltir. 11.04.2011 8

9 Görsel Araç-Gereç ve Materyaller 11.04.2011 9 Ders / Öğretmen Kitabı Alıştırma/başvuru Kitabı Hikaye ve romanlar Broşürler Çalışma Yaprakları Dergiler Yazı Tahtaları Elektronik beyaz Tahtalar Bülten Tahtaları Kumaş Tahtalar Manyetik Tahtalar Kağıt Tahtalar Gerçek Nesneler Modeller Maketler Çokluortam Takımları Haritalar Diyagramlar Şemalar Tablolar Grafikler Resimler İki-Boyutlu Görsel Materyaller Üç-Boyutlu Görsel Materyaller Yazılı Materyaller Yazım ve Gösterim Tahtaları

10 İki Boyutlu Görsel Materyaller 11.04.2011 10

11 İki Boyutlu Görsel Materyaller  Soyut kavramları daha somut bir hale dönüştürerek sözel bilgilerin somutlaştırılmasına yardım ederler. 11.04.2011 11

12 İki Boyutlu Görsel Materyaller  Avantajları  Karmaşık konuları basitleştirir  Tüm konu ve seviyelere uygunluk  Kolay kullanılır  Farklı araç-gereç gerektirmez  Ekonomik  Önceden hazırlanır  Dezavantajları  Dayanıklılık  Saklama  Boyut  İki boyutluluk 11.04.2011 12

13 İki Boyutlu Görsel Materyaller  Örnek Kullanım Amaçları  Karmaşık bir konuyu basitleştirmek gerektiğinde  Kavramlar arası ilişkileri belirtmek istendiğinde  Derse dikkat çekerek başlamak istendiğinde  Yaratıcılığı teşvik etmek planlandığında  Sürecin anlatılması beklendiğinde 11.04.2011 13

14 Diyagramlar  Vee D.  Veen D.  Scatterplot D. 11.04.2011 14

15 Diyagramlar V (Vee) Diyagram 11.04.2011 15

16 Diyagramlar V (Veen) Diyagram 11.04.2011 16

17 Diyagramlar Saçılım (Scatterplot) 11.04.2011 17

18 Haritalar  Bilgi haritaları  Zihin haritaları  Kavram haritaları 11.04.2011 18

19 Haritalar Bilgi Haritası 11.04.2011 19 TanımÖzellikler Bir metindeki önemli sözel bilgilerin ve bu bilgiler arasındaki ilişkilerin çerçeve –bağçerçeve şeklinde şematik gösterme olarak gösterilmesi Öğrenilecek bilgiyi haritalandırır, Bilgi haritasının görsel yapısı ilk bakışta önemli miktarda bilgi sunar, Kavramlar ve alt kavramların yanı sıra tanım, diğer önemli bilgiler, özellikler ve örnekler bu haritada yer alabilirler, Daha çok şemaya benzerler,

20 Haritalar Bilgi Haritası 11.04.2011 20

21 Haritalar Zihin haritaları 11.04.2011 21 TanımÖzellikler Düşünerek ve bilinçli çağrışımları ve yaratıcı düşünceleri oluştururken kullanılan araçlardır. Düzenli ve kağıda geçirilmiş beyin fırtınası tekniğidir. Konu ile ilgili neler çağrışıyorsa onları haritalandırır, Konu ile ilgili zihnimizde ne varsa bunu kağıda dökmemizi sağlar, Harita yapılırken tüm yönlere açılım yapılabilir, Sınıflamalardan veya kategorilerden seçim yapılmaz, Bir merkeze ana fikir yazılarak tüm yönlere doğru ağlar kurarak ana fikir geliştirilir, Resim, renk ve şekil kullanılır,

22 Haritalar Zihin haritaları  Konu,  Anahtar sözcükler,  Akla gelen her şey,  Bağlantılar,  Grafikler,  Ana kümelerin organizasyonu,  Gözden geçirme 11.04.2011 22

23 11.04.2011 23 Haritalar Zihin haritaları

24 Haritalar Kavram haritaları 11.04.2011 24 TanımÖzellikler Kavramların ve bu kavramlar arasındaki ilişkilerin grafiksel teknikle sunulmasıdır. Kavramları ve kavramlar arası ilişkileri haritalandırır, Konuya göre değişik yapılar gösterebilir, Hiyerarşik bir yapı izler, En genel, birincil ve ikincil ve bağlantılı kavramlar temel özelliğidir, Yatay, dikey ve çapraz oklar kullanılabilir, Okların yönleri mutlaka belirtilir, Renk veya şekil kullanılabilir,

25 Haritalar Kavram haritaları 11.04.2011 25

26 Haritalar Kavram haritaları 11.04.2011 26

27 11.04.2011 27 Haritalar Kavram haritaları

28 11.04.2011 28 Haritalar Kavram haritaları

29 11.04.2011 29 Haritalar Kavram haritaları

30 Grafikler  Kronoloji, hiyerarşi, miktarlar gibi soyut kavramlar arasındaki ilişkileri göstermek amacı ile kullanılır.  Organizasyon şemaları, sınıflandırma grafikleri ve zaman çizelgeleri biçimlerinde olabilir.  Genellikle (özellikle küçük yaştaki çocuklar için) tek bir kavram içermelidir.  Sayısal verinin görsel ifadesidir.  Verileri ve verilerdeki değişimi ve benzerliği anlatmak için kullanılır.  Sözel veriden daha hızlı anlaşılır, ve tablolardan daha çekicidir. 11.04.2011 30

31 Grafikler  Pasta G.  Çubuk ve Sütun G:  Çizgi G.  Vb. 11.04.2011 31

32 Grafikler Pasta Grafikleri Eğitime Katılanlar  Hizmet içi eğitime devam durumu;  3 günlük eğitime katılan öğrenenlerin  %45’i Perşembe,  %33’ü Cuma ve  %22’si Cumartesi günü eğitime katılmışlardır. 11.04.2011 32

33 11.04.2011 33 Grafikler Çubuk Grafikleri

34 11.04.2011 34 Grafikler Sütun Grafikleri

35 Şemalar Şemalar; kronoloji, sayısal veriler ve hiyerarşi gibi soyut bilgileri grafik formunda özetlemek için kullanılır.  Örgüt Şeması  Akış Şeması  Sınıflama şemaları  Zaman şeritleri  Vb. 11.04.2011 35

36 Şemalar Örgüt Şeması 11.04.2011 36

37 Şemalar Akış Şeması 11.04.2011 37

38 Şemalar 11.04.2011 38

39 Tablolar  Normal Tablolar  Matris Tablolar 11.04.2011 39

40 Tablolar Normal Tablolar NoAdSoyad 00001AliGüçlü 00002AyşeKarlı 00003AhmetDeniz 11.04.2011 40

41 Tablolar Matris Tablolar 11.04.2011 41

42 Resimler  İnsanların, yerlerin ve olayların fotoğraf veya fotoğrafa benzer gösterimleri için kullanılır.  İki boyutludur.  Mimari, işlem süreçlerinin gösterilmesi, sosyal bilimler ve coğrafya. 11.04.2011 42

43 Resimler  Çizilmiş Resimler  Fotoğraf  Karikatürler  Posterler  Afişler 11.04.2011 43

44 Resimler Çizilmiş Resimler 11.04.2011 44

45 Resimler Fotoğraf  Mobil öğrenmede PDA cihazları ve tablet bilgisayarla diğer bir deyişle el bilgisayarları kullanılabilir. 11.04.2011 45

46 Resimler Karikatürler  Çizgi resimler insanların ve olayların karikatirüze edilmiş halidir  Hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından çekici bulunur ve kolayca okunabilir.  Akılcı bir yaklaşımla hazırlanmış olanlar tercih edilmelidir.  Öğrencilerin bilişsel düzeylerine ve deneyimlerine uygun seçilmelidir. 11.04.2011 46

47 Resimler Karikatürler 11.04.2011 47

48 11.04.2011 48 Resimler Karikatürler

49 Resimler Posterler  Resim, çizgi, renk ve kelimelerin görsel bileşimidir  Etkililiği renklendirme ve dinamikliğe bağlıdır  Dikkati çekmeli ve mesajı hızlı bir biçimde iletebilmelidir  Yeni bir konu, bir olay ve duyurular için kullanılabilir ve güdülenmeyi sağlar 11.04.2011 49

50 Resimler Posterler 11.04.2011 50

51 Resimler Posterler 11.04.2011 51

52 11.04.2011 52 Resimler Posterler

53 Resimler Afişler 11.04.2011 53

54 Resimler Afişler 11.04.2011 54

55 Üç Boyutlu Görsel Materyaller  Üç-boyutlu görsel materyaller, öğretim ortamında bulunan görüp dokunabildiğimiz nesnelerdir.  gerçek nesneler,  modeller,  maketler  çokluortam takımları 11.04.2011 55

56 Üç Boyutlu Görsel Materyaller  Avantajları  İlgi çekme  İşbirliği  Gerçeklik  Dezavantajları  İlgi çekme  Maliyet  Saklama  Zaman  Kolay hasar görme 11.04.2011 56

57 Üç Boyutlu Görsel Materyaller  Örnek Kullanım Amaçları  Modeller kullanılmadan deneyim kazanılması olanaksız bir konu varsa  Bilgi ve becerilerin gerçek bir uygulama ile gösterilmesi isteniyorsa  Soyut bir kavramı anlatmak için somut nesneleri kullanarak temel oluşturma gerekiyorsa  Doğrudan deneyimin hiç yaşanmadığı veya çok az yaşandığı bir konu söz konusunun öğretimi planlanıyorsa 11.04.2011 57

58 Üç Boyutlu Görsel Materyaller Gerçek Nesneler  Gerçek nesneler, günlük hayatta çok az karşılaşılan konuları işlemek için kullanılır.  Somut kavramları anlamadan soyut kavramlara geçmenin zorluğu nedeni ile gerçek nesnelerin kullanımı önemlidir.  Para, araçlar, bitkiler ve hayvanlar gerçek nesnelere verilecek örneklerden bazılarıdır. 11.04.2011 58

59 Üç Boyutlu Görsel Materyaller Gerçek Nesneler  Gerçek nesneler oldukları gibi kullanılabilir veya öğretimin etkinliğini artırabilmek için değiştirilebilir. 11.04.2011 59

60 Üç Boyutlu Görsel Materyaller Gerçek Nesneler  Kesitler  İç yapısını incelemek amacıyla kullanılan canlı veya cansız kesitleri 11.04.2011 60

61 Üç Boyutlu Görsel Materyaller Gerçek Nesneler  Örnekler  Bitkilerin, hayvanların veya canlıların uygun kontroller için saklanmış parçaları 11.04.2011 61

62 Üç Boyutlu Görsel Materyaller Gerçek Nesneler  Sergiler  Bir noktayı anlatmak için dokümanı ile birlikte gelen, tarihsel veya bilimsel eserlerin koleksiyonları 11.04.2011 62

63 Üç Boyutlu Görsel Materyaller Gerçek Nesneler  Sergiler-Alan Gezileri  Alan gezileri, sınıf ortamına getirilmesi olası olmayan canlıları, objeleri ve süreçleri izleme amacı ile yapılan gezilerdir.  Alan gezileri yalnızca görme ve duymaya dayalı olduğundan somut ve soyut arasında ortalarda yer aldığı söylenebilir. 11.04.2011 63

64 Üç Boyutlu Görsel Materyaller Gerçek Nesne ve Modeller  Modeller; bir gerçek eşyanın üç boyutlu temsillerdir…  Model > Eşya  Model < Eşya  Model = Eşya 11.04.2011 64

65 Üç Boyutlu Görsel Materyaller Modeller  Modeller gerçek nesnelerin benzeri maketlerdir. Gerçek nesneleri kullanamayacağımız durumlarda kullanılır.  3 boyutlu kavramları, boyut, şekil veya renkle belirtilen işlevleri anlatmak için uygulamalarda ve laboratuvar ortamında kullanılır. 11.04.2011 65

66 Üç Boyutlu Görsel Materyaller Modeller  Avantajlar  Karmaşık yapıları basit ve açık hale getirme  Farklı boyutlardaki cisimlerin algılanması (duyu sınırlarını aşan)  Zaman ve uzaklık yönünden ulaşılamayan cisimlerin algılanması  Soyut kavramların anlatımı 11.04.2011 66

67 Üç Boyutlu Görsel Materyaller Modeller  Dezavantajları  Yanlış büyüklük, renk ve yapı konusunda oluşabilecek sorunlar  Maddi kaynak ve bakım gerektirmesi  El yapımı modellerin dayanaklılık sorunu 11.04.2011 67

68 Üç Boyutlu Görsel Materyaller Gerçek Nesne ve Modeller  Ne zaman kullanmalı?  Matematik için örnek nesne ve modeller  Öğretmen nesne ve modelleri sınıfa getirmeden önce denemeli…. 11.04.2011 68

69 Üç Boyutlu Görsel Materyaller Çokluortam Takımı  Çokluortam takımı bir konuya ilişkin birden fazla medya türü içeren öğretme- öğrenme materyalleri bütünüdür. 11.04.2011 69

70 Üç Boyutlu Görsel Materyaller Çokluortam Takımı  Avantajlar  İlgi çekme: Birden fazla duyu organına hitap ettiği için ilgi çekicidir  İşbirliği: Küçük grup projelerini gerçekleştirmek için ideal bir sistemdir  Esneklik: Her ortamda kullanılabilir 11.04.2011 70

71 Üç Boyutlu Görsel Materyaller Çokluortam Takımı  Dezavantajlar  Maliyet: Diğer yöntemlerden daha pahalı olabilir  Zaman: Hazırlama ve üretim aşamaları zaman alıcıdır  Yenileme: Parçaların kaybolması takımın kullanımına engel olabilir 11.04.2011 71

72 Yazılı Materyaller  Ders Kitapları  Ders Notları  Hikaye ve romanlar  Kitapçıklar  Broşürler  Çalışma/Alıştırma Kitapları  Kılavuzlar  Çalışma Yaprakları  Dergiler 11.04.2011 72

73 Yazılı Materyaller  Avantajlar  Erişilebilirlik  Esneklik  Taşınabilirlik  Kolay kullanılabilirlik  Ekonomik 11.04.2011 73

74 Yazılı Materyaller  Dezavantajlar  Okuma Düzeyi  Ön Bilgi  Ezberleme  Sözcük dağarcığı  Tek yönlü sunum  Müfredata uyumluluk  Gelişigüzel değerlendirme 11.04.2011 74

75 Yazılı Materyaller  Tasarım  Hizalama  Tutarlılık  Sayfa Düzeni  Yazı Stili, Türü ve Boyutu  Vurgulama  Renk 11.04.2011 75

76 Yazım ve Gösterim Tahtaları  Yazı tahtaları  Elektronik Beyaz Tahtalar (Akıllı tahtalar)  Bülten Tahtaları  Kumaş Tahtalar  Manyetik Tahtalar  Kağıt Tahtaları - Döner Levha  Müzik Tahtaları 11.04.2011 76

77 Yazım ve Gösterim Tahtaları  Avantajları  Erişilebilirlik  Esneklik  Ekonomik  Beyin Fırtınası  Kolay Kullanım 11.04.2011 77  Dezavantajları  İletişim  Doğru Kullanım  Görsellik  Okunabilirlik

78 Yazım ve Gösterim Tahtaları  Yazı Tahtaları  Geleneksel sınıf ortamında her öğretmenin en çok kullandığı araç  öğretmenin verdiği sözel mesajların görsel hale gelmesini sağlar  çizilen şekil, resim ve diyagramlar öğrenmeyi somutlaştırmak için çok sık kullanılan görsel öğretme yoludur. 11.04.2011 78

79 Yazım ve Gösterim Tahtaları  Kumaş Tahta  en çok kullanılan araçlar arasında yer alır  Resim, yazı ve grafik benzeri şeyler bu kumaşa tutturularak kullanılır. 11.04.2011 79

80 Yazım ve Gösterim Tahtaları  Manyetik Tahta  mıknatıslı nesneleri tutma özelliği vardır 11.04.2011 80

81 Yazım ve Gösterim Tahtaları  Döner Levha- Dosya Tahtalar (Flip charts)  Büyük boy kâğıtların dosya şeklinde ayaklı portatif bir tahtaya tutturulmasıyla geliştirilmiş bir tahta türüdür.  Bu aracın yararı, önceden hazırlanmış sayfaların sınıfa getirilerek kullanılabilmesi, önceki sayfalara kolayca gidilebilmesi ve taşınabilmesidir. 11.04.2011 81

82 Yazım ve Gösterim Tahtaları  Bülten Tahtası  Bülten tahtaları, gerek sınıf içinde gerekse sınıf dışında okuldaki genel duyuru için kullanılan bir araçtır.  Öğrencilerin öğrendikleri, anlayabildikleri şekilde resimli ve kısa öyküler, şiirler, bulmacalar, atasözleri ve karikatürleri yayınlamak ders dışı ilgilerini de çekmek ve onları sürekli güdülemek olasıdır. 11.04.2011 82

83 Yazım ve Gösterim Tahtaları  Elektronik Beyaz Tahtalar  Çok amaçlı tahtalara benzer bir yapısı olan bu tahtalar elektronik beyaz tahtalardır.  Bu tahtaya yazılan yazılar tahtaya tutturulmuş olan bir yazıcıdan çıktı olarak alınabilmekte veya bir bilgisayara aktarılarak elektronik olarak saklanabilmektedir. 11.04.2011 83

84 Yazım ve Gösterim Tahtaları 11.04.2011 84

85 Yazım ve Gösterim Tahtaları 11.04.2011 85

86 Yazım ve Gösterim Tahtaları 11.04.2011 86

87 Yazım ve Gösterim Tahtaları 11.04.2011 87

88 Yazım ve Gösterim Tahtaları 11.04.2011 88

89 Yazım ve Gösterim Tahtaları 11.04.2011 89

90 Yazım ve Gösterim Tahtaları 11.04.2011 90


"Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Görsel Araç-Gereç ve Materyaller Prof.Dr.Bülent ÇAVAŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları