Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA SOSYAL GELİŞİM DERNEĞİ. Ve Biz ; Ankara Kritik Analitik Düşünce aKADemisi olarak 12 Ekim 2007 tarihinde düşünce ve kişisel gelişim üzerine seminerlere.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA SOSYAL GELİŞİM DERNEĞİ. Ve Biz ; Ankara Kritik Analitik Düşünce aKADemisi olarak 12 Ekim 2007 tarihinde düşünce ve kişisel gelişim üzerine seminerlere."— Sunum transkripti:

1 ANKARA SOSYAL GELİŞİM DERNEĞİ

2 Ve Biz ; Ankara Kritik Analitik Düşünce aKADemisi olarak 12 Ekim 2007 tarihinde düşünce ve kişisel gelişim üzerine seminerlere ve yayın hayatına başladık. *Seminer faaliyetlerini SOGEL’in kararı ile; Özel Hastaneler Platformu Derneğinde yapmaktayız. (Çetin Emeç Bulvarı 65. sok. 6/7 Balgat / ANKARA) ** Yayın faaliyetleri ise; www.ankarakad.infowww.ankarakad.info ve yeni hazırlanmakta olan www.ankad.org isimli web sayfaları üzerinden yürütülmektedir.ww.ankad.o Ankara SOGEL Derneği bünyesinde düşünce topluluğu olarak faaliyet gösteren KAD heyetinin seminer faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuş bir aKADemiyiz. Aslında düşünce kuruluşları bir tarife göre öğrencisi olmayan üniversitelerdir.

3 MİSYON (Neden Varız?) ” ”Ülkemizin tarihsel, kültürel ve jeo-stratejik konumu itibariyle, dünya barışı ve refahının gerçekleştirilmesi adına deneyimlerini geliştirmek, paylaşmak ve insanı insan yapan değerleri tespit etmek, bunları daha ileriye götürmeye çalışmak, toplumu ve bireyleri bu düşünceyle eğitmek, dünya halklarının gönüllerini sevgi metoduyla fethetmektir.” ” ”Ülkemizin tarihsel, kültürel ve jeo-stratejik konumu itibariyle, dünya barışı ve refahının gerçekleştirilmesi adına deneyimlerini geliştirmek, paylaşmak ve insanı insan yapan değerleri tespit etmek, bunları daha ileriye götürmeye çalışmak, toplumu ve bireyleri bu düşünceyle eğitmek, dünya halklarının gönüllerini sevgi metoduyla fethetmektir.” –İnsani değerleri Kritik ve Analitik Düşünce yöntemiyle belirleyip sevgiyle insanlığın paylaşımına sunmak

4 VİZYON (Nerede olmayı hayal ediyoruz?) Performans Vizyon -------- Olmak istediğimiz yer Şu andaki yerimiz “Vizyonumuz, evrensel düşünen, ahlaki sorumluluğu ve öngörüsü yüksek, bilgi birikiminin kendisine sağladığı objektif düşüncelerini özgürce ifade ederek topluma aktarabilen ve geleceğin aydın toplumunun oluşmasına katkıda bulunan bireyler yetiştirmektir.”

5 aKADemi’nin AMACI: Küreselleşen dünya’daki gelişmeleri takip ederek, *Bilgi ve beceri yönünden bugünün ve yarının ihtiyaçlarına göre donanımlı; *Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını benimsemiş; *Çevreye duyarlı; bedenen ve ruhen sağlıklı; *Nitelikli, eğitimli, kültürlü; * Sevgiye dayalı hizmet üreten; *Ülkesini, milletini ve tüm insanlığı seven; *Bilim ve teknoloji, değişim ve reform, eğitim ve öğretim, ekoloji-çevre, enerji, ekonomi, hukuk, kültür-sanat, sağlık ve tıp, savunma ve güvenlik, siyaset, sosyoloji, tarih, uluslararası ilişkiler, yönetim vb. alanlara yönelik bilimsel araştırmalar, incelemeler, analizler ve değerlendirmeler yapan; *Sade, anlaşılır, dinamik, üretken, etkin çözümler ve karar seçenekleri üreten, kritik ve analitik düşünebilen *çok yönlü ve sistemli düşünce becerilerine sahip fertlerin oluşturduğu mutlu ve huzurlu bir toplum oluşmasını sağlamaktır.

6 DEĞERLER “Bizi ayaklarımıza baktırıp, bize tokat atmak isteyenlerin niyetini anlamak ve gereğini yapmaktır.” Muharrem Nurettin COŞAN

7 NEDEN KAD? "Kendimizi, genç ya da ihtiyar, kadın ya da erkek ayırımı yapmadan, suni mazeretler üretmeden, her gün, her an eğitip, sürekli geliştirmeliyiz. Analitik ve kritik düşünmeyi öğreten kitapları alıp anlayarak okuyup, günlük hayatımızda tatbik etmeliyiz. Bugünden itibaren, daima ayarını doğru yola göre kontrol ve teftiş edip düzenleyeceğimiz, kişisel hayat planımızı yapmalıyız. Önce hakkı bilmeliyiz, o zaman kimin hak olduğunu anlarız. O adamın bu adamın peşinde koşmamalıyız. Bir takım şeylere körü körüne bağlanmamalıyız. Hür olmalı, tek başımıza da olsa kendimizi, dünya da kalmış tek kişi olduğunu düşünerek, Haktan ayrılmadan, yapacaklarımızı kendimiz tespit etmeli ve yapmalıyız. Yetişmiş meslek erbabı insanların, münevverlerin, mütehassısların, eğiticilerin, tüccar ve sanayicilerin neticede aklı eren her iyi niyet sahibinin, dünya gidişatını yönlendirmeye çalışan sistem ve organizasyonları daha iyi tanıyıp politikalarını ve neticelerini hesap edebilmeleri için, kritik-analitik düşünmeyi öğrenmelerine destek olmamız lazım. Gelişmeleri doğru değerlendirme ve anlama yeteneği geliştikçe iyi insanların dünya politikalarında daha aktif ve belirleyici rol almaları ve iyiliği ön plana çıkarma fırsatları doğacaktır. Dolayısıyla herkes kendi işiyle meşgul olsun kavramını; iyiler, gidişatı kendi istikballeri açısından kavrayıp doğru olan yöne gelişmeleri yönlendirsin diye kampanyalar yapmamız lazım. Bilgilerimizi, inançlarımızı, amellerimizi, düşünce, duygu ve kanaatlerimizi, davranışlarımızı, fikri ve ruhi yapımızı sağlam, sahih, ana kaynaklara uygun hale getirmeliyiz. Bu amaçla kendimizi sürekli sorgulamalıyız. Bilgi dağarcığımızı delillerle, ilmi dayanaklarla zenginleştirmeliyiz. Her türlü hurafeden, bidatlerden, yozlaşmış geleneklerden ve çağdaş yanılgılardan, fitnelerden uzak durmalıyız. Böylece, sloganik düşünce ve söylem tarzından uzak, derinlikli bir düşünce bütünlüğü kazanabiliriz". M. Nurettin COŞAN

8 BİZDEN UZAK TUTULMASI VE KULLANILMAMASI İSTENİLEN ÖNEMLİ ŞEYLER SİZCE NELERDİR? YENİ UFUKLARA AÇILM SAHİH KAYNAKLARIN TESPİTİ İLE HAKİKİ İLİM SAHİBİ İNSANLARLA İLETİŞİMİ DEVAMLI KILMA KUR’AN-I KERİM’İN ANLAMIYLA BULUŞMAK KRİTİK ANALİTİK DÜŞÜNMEYİ ÖĞRENMEK

9 Hucurat Suresi 6 Ey iman edenler! Şayet bir fasık (yalancı/günahkar) size bir haber getirirse, doğruluğunu araştırın. (Yoksa) bilmeyerek bir kavme kötülük eder de, yaptığınıza kesinlikle pişman olursunuz. AYETİ KERİME

10 Nisa Suresi 135 Ey iman edenler! Kendinizin, ana-babanızın veya akrabalarınızın aleyhine olsa bile, adaleti titizlikle ayakta tutan ve sırf Allah için şahitlik eden kimseler olun;1 (haklarında şahidlik ettikleriniz) ister zengin, ister fakir olsunlar. Çünkü Allah, her ikisine de (sizden) daha yakındır. Heva ve hevesinize uymayın ki adaleti yerine getiresiniz. Eğer (şahitlikte), dilinizi eğip bükerseniz veya (şahitlikten) kaçınırsanız, (bilin ki) şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. AYETİ KERİME

11 En'am Suresi 152 Yetimin malına da rüşd (erginlik) yaşına kadar en güzel (hizmet)in dışında yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı tam ve doğru yapın. Biz hiç bir kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. (Birileri hakkında) söz söylediğiniz zaman, akrabanız da olsa adaleti gözetin (taraf tutmayın). Allah'ın ahdini (verdiği emri ve verdiğiniz sözü) yerine getirin. İşte (Allah), öğüt alasınız diye bunları tavsiye (yolu ile emr) etti. AYETİ KERİME

12 Maide Suresi 8 Ey iman edenler! Allah için adaleti (hakkı) ayakta tutan (hakimler), adalet timsali şahitler olun. Bir kavme duyduğunuz kin sizi adaletten sapmaya sevketmesin. Adil davranın, takvaya daha yakın olan da budur. Allah'a karşı takvalı olun (emirlerine uygun yaşayın). Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. AYETİ KERİME

13 Duha Suresi 7. 7. Seni (çocuklukta ne yapacağını) şaşırmışken seçip de doğru yola iletmedi mi? AYETİ KERİME

14 Bakara Suresi 256 Din(e girmede/iman etme)de zorlama yoktur. Doğruluk ile sapıklık (iman ile küfür, hak ile batıl) meydana çıkmıştır. Artık kim, tağutu (Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men edenleri) tanımayıp da Allah'a iman ederse, işte o, kopması (mümkün) olmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah (her şeyi) hakkıyla işitendir, bilendir. AYETİ KERİME

15 İsra Suresi 36. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül; bunların hepsi ondan (o ardına düştüğün şeyden) sorumludur. AYETİ KERİME

16 Okunuşu: "Taharrus sıdka vein raeytum ennel helekte fiyhi, feinnennecâte fiyhi." Manası: "Tehlikeyi doğrulukta görseniz de doğruluğu araştırınız; çünkü kurtuluş ancak ondadır." HADİSİ ŞERİF

17 ZİHNİYET VE ŞAHSİYET EĞİTİMİ Zihniyet ve şahsiyet eğitimi ancak derin tecrübesi, engin bilgisi, temiz vicdanı, sağlam imanı, güzel ahlakı, selim zevki, coşkun şevki, ilahi aşkı, tasavvufi neşesi olan yüksek seviyeli, erdemli kişilerin, zümrelerin ve çevrelerin işi… Başka türlü maalesef iyi sonuçlar alınamıyor. İşin ille bir yanı eksik ve gedik oluyor. Kişilerin ya maddesi, ya manası, ya ahlakı eksik kalıyor. Asırların tecrübesinin sonucu böyle; ülkemize yeni Yunuslar, Mevlanalar yetiştirmek istiyorsak başka çare yok. Prof. Dr. Mahmut Esad COŞAN İlim ve Sanat Ekim 1996

18 TEFEKKÜR " Tefekkür gönülde bir kandildir. Hayır ve şerri fark etmekte, akıl ona muhtaçtır. Tefekkür, gönülde olan marifeti hazır edip gösterir. Kalbi gaflet deryasına düşmekten kurtarır. Tefekkür gönüllerin tasfiyesidir. Murakabelerin başlangıcıdır. Tefekkür hakikat bahçelerinin emsalsiz ağaçları, çiçekleri, gülleridir. En ince hadiseleri pek aşikar surette gösteren nurdur. Tefekkür, aynı zamanda eşyanın hakikatini gösteren bir aynadır. İnce manaların mizanıdır. Tefekkür hikmet kaynaklarından bir kaynaktır; cevahir gibi ve diğer kıymetli, madenleri bilmek gibidir. Tefekkür, hikmetleri yakalamak için bir ağ gibidir. İbret nazarlarına melekedir." Mehmed Zahid KOTKU (K.S.)

19 TEEMMÜLLÜ DÜŞÜNCE Düşünce son derece muhterem olduğu halde, bazen bir kimse için; "Onun düşünceleri on para etmez!" deriz. Bundan, değeri olmayan, mantıkî bir sıra takip etmeyen, doğruluktan mahrum düşünceler kasdedilir. Bazen de düşünmek sözü ile sadece bir şeyi, tahayyül etmeyi kastederiz. Bizim başarının şartı olarak gördüğümüz bunlar değil, teemmülü düşüncedir. Bu, fikirlerin basit bir şekilde birbirini takip etmesidir. Bu kabiliyet bütün tahsil boyunca işlenerek, mantık ve matematik ilimleri ile düzenlenerek geliştirilir. Buna rağmen bir çok tahsilli kimsede, muhakeme düzensizliklerine sık sık rastlanır. O halde bu konu üzerine eğilerek muhakeme düzensizliklerinden kendimizi korumayı ve kurtarmayı başarmalıyız. Muhakemede en fazla rastlanan düzensizliklerden biri "acele genelleme" yapmaktır. Bir diğeri hatalı ikilem (dilemma, kıyas-ı mukassem) dir. Bu bir konuda bir çok ihtimal bilindiği halde, onları görmezliğe gelerek iki şıkka indirmek ve kişiyi bunlardan birini kabule zorlamaktır. Bir üçüncü hata da aynı durum ve şartlarda olmayan iki ayrı şeyi birbirine kıyaslamak ve bu yanlış temelden yanlış sonuç çıkarmaya çalışmaktır. Ayrıca, bir çok kimse hüküm ve sonuçlarda aşırı iddialı davranır; bazıları kendi tezini isbat etmek için olayları ve delilleri çarpıtarak verir. Bazıları mantığa aykırı bir sonucu hislere hitap ederek sağlamaya çalışır; sevdiğini aşırı över, sevmediğini aşırı kötüler, karşı olduğu şahıs veya fikre fena bir isim takar, soruyu ters yönden de alır veya anlamamazlıktan gelir...vs. Tahsilde ve hayatta karşılaşılacak müşkülleri çözmek için, düşüncelerde orjinal ve üretici olmayı öğrenmek şarttır. Meseleleri, kendimizinkiler de dahil olmak üzere, objektif olarak ele almalı, mantıkî bir muhakeme yolu takip edebilmeliyiz. Prof. Dr. M Es'ad COŞAN (Rh.A.)

20 Bir problemin çözümünde, şu mantıkî merhaleleri takip etmek tavsiye edilebilir: 1. Problemin, meselenin iyi ve doğru anlaşılması, 2. Bu konu üzerinde mümkün mertebe çok araştırma ve soruşturma yapılması gereken bilgilerin toplanması, 3. Ortaya çıkan muhtelif çözüm ihtimallerinin tesbiti, 4. Mümkün çözümlerin bir bir denenmesinin tasarlanması, 5. Bunlar içinden en iyi, en az riskli çözümün seçilmesi, 6. Nihaî çözümün tatbik edilmesi. Başarının Prensipleri - Prof. Dr. M Es'ad COŞAN (Rh.A.) PROBLEM ÇÖZÜMÜNDE MANTIKİ MERHALELER

21 KRİTİK VE ANALİTİK DÜŞÜNME METODLARINI ÖĞRENİN HAYATINIZI KURTARIN Kritik ve Analitik Düşünmek: Basit bir tanımlama ile rakiplerin ve hatta muhatabın sizleri getirmek istediği nokta için yaptıkları oyunu iyi anlamak… En yalın ifade ile “Bizi ayaklarımıza baktırıp, bize tokat atmak isteyenlerin niyetini anlamak ve gereğini yapmaktır” Tahlil etme yeteneği değil becerisidir Kritik ve Analitik düşünme. Peki nasıl yapılır bu Kritik ve Analitik Düşünme denen iş: 1) Öncelikle bir konuyu, problemi alt başlıklarına ayrıştırarak 2) Tümden Gelim yöntemi ile her bir alt başlığı ayrı ayrı ele alarak 3) Alt Başlıkların irdelenmesinden çıkan neticeleri tahlil ederek 4) Her bir alt başlık arasındaki bağlantıyı ortaya koyarak 5) Bu neticeleri tek bir bilgi çemberinde toplayarak yani tüme varımla düşünüp değerlendirerek Düşünme eylemi Kritik ve Analitik olmalı ise, nasıl yapıldığını öğrenmek çok önemlidir. Burada düşünme eyleminin kaliteli olması gereklidir. Yoksa istemsiz, refleksi bir düşünme sözkonusu olur. Bu nedenle bilinçli, yani istemli bir düşünme sistematiği kritik ve analitik olma amacı açısından ilk temel başlangıç noktasıdır. Bunun için izlenmesi gereken yol şu şekildedir. a) Sahip olunan bilgiyi analiz etmek çok önemlidir. b) Verilerden bir sentez oluşturmak gerekir. c) Sonra da bunları değerlendirip bir neticeye ulaşmak

22 KRİTİK VE ANALİTİK DÜŞÜNME KAD, b izlere sunulan veya kamuoyunda gündeme taşınılan bilgileri eleştirel gözle kritik ederken, bilgilerin arka planını anlamak ve sorun olarak gözüken/gösterilen olay ve/veya konuları detaylarına indirgeyip sınıflandırma/gruplandırma yoluyla bütün-parça ve neden- sonuç ilişkileri içerisinde analiz etmektir. Bu amaçla sistemli ve sağlıklı düşünmeyi, okuma, anlama ve yazma tekniklerini öğrenmeyi, kişisel gelişimi ve yaşam planımızı hazırlama becerilerini kazandırmayı, kendimize, ailemize, içinde bulunduğumuz sosyal gruplara, ülke ve dünyamıza en yararlı işler üretmeyi, kısaca erdemli insanlar olmayı hedefleyen arKADaşlar olarak bir araya gelmiş bulunmaktayız. Aramıza hoş geldiniz, bize güç verdiniz. Sinerjinizi bu günden görebilmek ve Büyüklerimizin ruhaniyetini burada hissetmek hayır ve bereketin üzerimizde olduğunu göstermektedir. İyi ki varsınız ve Allah yolumuzu açık eylesin.

23 Kritik Analitik Düşünce Kur’anı Anlamak Tasavvuf Başarı Motivasyon Liderlik ve Yönetim Stres Yönetimi Problem Çözme ve Teknikleri Zaman Yönetimi İletişim Stratejileri Aile içi iletişim Dünya Siyaseti ve Ortadoğu Felsefe Beden Dili Yolumuzu Aydınlatanlar (Hz. Ali, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli, Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi, İbrahim Mütefferika, Kaşgarlı Mahmud vb.) Strateji İnsan Hakları Osmanlıdan bu yana Entrikalar Tarih Kritiği Teknolojiyi ne kadar kullanabiliyoruz? EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

24 FAALİYETLER: aKADemi amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen tüm çalışmaları, yasalarda belirtilen esas ve usullere uygun bir şekilde yapar: Sempozyumlar, Konferanslar, Beyin Fırtınaları, Seminerler, Kongreler, Kurslar, Paneller, Açık oturumlar, Forumlar, Diğer Faaliyetler Broşür, katalog, bülten, dergi, yıllık, gazete, kitap ve benzeri yayınları yayınlayabilir. Oluşturulacak komiteler, komisyonlar veya uzman ya da danışmanlarla çalışma grupları kurularak misyon, vizyon ve amaçlara uygun muhtelif çalışma konularında inceleme ve araştırmalar yaparak projeler üretir.

25 Seminer verme sürecinde başarılı olanlar bir üst seviyeye geçmeye hak kazanacaktır. Seviyelerde usta-çırak ilişkisi temel alınacaktır. Her seviyenin konu ve içerikleri farklı olacaktır. Her seviyenin konu içerikleri KAD komisyonu tarafından belirlenecektir. Konu içeriği teklifleriniz KAD komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Seminerler katılımcılara uygulamalı verilecek, içerik konuları üzerinde çalışmaları istenerek aktif katılımları sağlanacaktır. STRATEJİ

26 1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye 4. Seviye Şu an 3. seviyeye başlayan arKADaşlarımız 12 Ekim 2007’den itibaren seminerlerimize katılmışlardır. 2008 yılı Ekim ayında başlayanlar 2. seviyeye geçmiştir. 1. seviye için yeni müracaat edenler ise 2009 ekim ayında seminerlere katılmaya başlamışlardır.

27 Her seviye için eğitimin verimi ve etkililiği için en fazla 20 katılımcı seçilir. Bu da bize katılımcılarla tek tek ilgilenme ve büyük oranda bireye odaklı eğitim sağlama olanağı vermektedir. Katılımcılara eğitim notları verilir. (Seminerin en az % 70 ‘ine katılan kişiler bir üst seviyeye katılım hakkını elde eder. KATILIMCILAR :

28 1. SEVİYE Tasavvuf Felsefe Kritik Analitik Düşünce ve Becerileri Kişisel Gelişim Uluslararası siyaset Başarılı İş Adamlarının Başarı Stratejileri ve Deneyimleri Bu konularda genel bir giriş yapılacak.

29 2. SEVİYE: Birinci seviyede verilen konuların detaylı işlenmesi ve beceri haline getirilmesi Konu başlıklı araştırmaya ve etkin okumaya dayalı KAD uygulamaları Kişisel gelişimin artırılması ve grupsal eğitim ve seminer faaliyetleri

30 3. SEVİYE: EĞİTMENLİĞE HAZIRLIK Liderlik eğitimleri, Yazı yazma, Sunum Yöntemleri, Bilimsel Araştırma teknikleri verilerek, Çevre illere eğitmen olarak gitme,

31 4. SEVİYE: EĞİTMENLİK Branşlaşma masaları; Eğitim-Öğretim Siyaset-Politika Ekonomi Hukuk Sosyoloji Enerji Kültür-Sanat Savunma ve Güvenlik Medya Sağlık ve Tıp Ekoloji ve Çevre Kitle iletişim araçları kullanılarak topluma aktarılacak,

32 M.Nurettin Coşan Hocaefendimizin; " Kendimizi, genç ya da ihtiyar, kadın ya da erkek ayırımı yapmadan, suni mazeretler üretmeden, her gün, her an eğitip, sürekli geliştirmeliyiz.” emirlerinin bir gereği olarak; Çocuklar ve hanımlar için de aKADeminin çok gerekli olduğuna inanıyoruz. Sizlerden alacağımız destek ve önerilerle bu yönde programlar gerçekleştireceğiz.

33 ZAMAN : Her seviye için, iki haftada bir Pazar günleri 09.00-13.00 saatleri arasındadır. 8 ay devam edecektir. İLETİŞİM : E- mail: ankarakad@gmail.comankarakad@gmail.com Önemli not : * Tüm gruplara yönelik Ortak programlar olduğunda yer ve zaman ayrıca bildirilecektir. ** Programlarla ilgili duyurular için zaman zaman mail ve mesajlarınızı kontrol ediniz. Kesintisiz iletişim kanallarınız açık olsun.

34 2023 yılı için hedefler 1- İdeal bir insan yetiştirme konusunda profesyonelleşmiş eğitimlerin devam etmesi 2- Gündem oluşturabilen ve söz sahibi olabilen bir yapıya sahip olmak 3- Yurt içi ve yurt dışında seminer verebilen bir konuma ulaşmak 4- Kendimize ait profesyonel bir merkezin olması 5- 5 adet gündem oluşturan, ses getiren kitap yayınlamak 6- En az 10 profesörün kursiyerlerimiz içerisinden yetişmesi 7- Diploma verebilecek kurumsal alt yapı oluşması 8- Sevenlerimize ulaşılmış olması 2010 yılında nelerin yapılmış olacağı 1- Her grubun birer makale yazabilmesi 2- KAD için tavsiye edilen 5 kitabın okunmuş olması 3- Antalya için KAD çalıştayı programlanması 4- M.E.C. H.efendimizin makalelerinin analiz edilmesi 5- Diğer illerden bir tanesinin ziyaret edilmesi 6- KAD ı tek seferde anlatabilecek ve herkesin anlayabileceği bir sunum hazırlanması 2011 yılı; Her bir kursiyerin bir eğitmenlik eğitiminden de geçerek, tek başına bir eğitim formasyonuna sahip olması 2012 yılı;1- İlk ses getiren kitabın yayınlanması,2- Zihnen ve mekan olarak kurumsallığın oluşması 2015 yılı; 2. ses getiren kitabın yayınlanması

35 MEKAN: Özel Hastaneler Platformu Derneği Çetin Emeç Bulvarı 65. sok. 6/7 Balgat / ANKARA

36 Tevfik Allah’tandır. Hepimiz birlikte çalışacağız. E- mail: ankarakad@gmail.com


"ANKARA SOSYAL GELİŞİM DERNEĞİ. Ve Biz ; Ankara Kritik Analitik Düşünce aKADemisi olarak 12 Ekim 2007 tarihinde düşünce ve kişisel gelişim üzerine seminerlere." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları