Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Engineering, Exergy and Inovation Prof. Dr. Yunus Çengel Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Engineering, Exergy and Inovation Prof. Dr. Yunus Çengel Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 Engineering, Exergy and Inovation Prof. Dr. Yunus Çengel Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

2 Eğitim, Exerji, ve İnovasyon: Nasıl Bağdaşır? Kaynakların en rasyonel şekilde kullanılması, İsrafın sıfırlanması Girdi yerine çıktı-odaklı olunması, Belli bir girdiden en yüksek çıktının alınmaya çalışılması (Referans - Dünya uygulamaları) Kurumların ve kişilerin kazanımlarının maximize edilmesi.

3 LİSE EĞİTİMİ: ÇIKTILARI (KAZANIMLARI) NEDİR? Soru: Ortaöğretimin gayesi öğrencilerin üniversite kapısı önünde en adil şekilde sıralanmasını temin etmek midir? Yoksa belli temel becerileri kazandırarak hayata hazırlamak mıdır? ÖSYM bu becerilerden hangilerini ölçüyor? Lise mezunlarının sahip olduğu bilgi, beceri, ve yetkinlikler nelerdir? Yeni bir lise mezunu hayatta ne kadar fonksiyonel olabilir? Eğitimde Paradigma Kayması: GİRDİ ↔ ÇIKTI, BİLGİ ↔ BECERİ, OKUL ↔ GERÇEK HAYAT OECD 2012 Raporu: 15 yaş grubunun fen ve matematik bilgilerini gerçek hayata uygulama ağırlıklı son PISA (Program for International Student Assessment) sınavında Türk öğrencilerin (Fen-Anadolu lisesi öğrencileri dahil) sadece %1’i üstün performans grubunda yer aldı (OECD ortalaması: 9%).

4 Lise Mezunları Hangi Hayat Becerilerine Sahip? 2013’de Üniversiteye girmek için başvuran 1 milyon 925 bin adaydan 800 bini meslek liseleri dahil muhtelif liselerde son sınıf öğrencisidir. Bunların 191 bini lisans, 165 bini önlisans ve 39 bini de açıköğretim olmak üzere toplam 395 bini (800 binin yaklaşık %50’si) üniversiteye yerleşmiştir. Geriye kalan 405 bin yeni lise mezunu acaba hayata hazır mıdır?Kendilerine temel hayat becerileri (8 Anahtar yetkinlik gibi) kazandırılmış mıdır? Bu 405 bin yeni mezunun büyük çoğunluğunun üniversiteye girmeye yönelik ‘Akademik’ amaçla eğitim veren genel veya Anadolu lisesi mezunu oldukları ve en büyük becerilerinin ‘Akademik’ kanularda test sorusu çözmek olduğu dikkate alınırsa, gayet açıktır ki 18 yaşındaki bu gençler kendilerini hayatta başarılı kılacak bir beceriye sahip değildir ve hayata girmeye hazır değildir. Hayata girmeye hazır olmayan bu öğrencilerin üniversiteye yönelmek ve bir seneyi dershanelerde test çözerek geçirmek durumundadır. Ancak bunların yaklaşık yarısı takip eden yıl bir lisans, önlisans veya açık öğretime yerleşecek, kalanların gerçek hayata girmesi daha da gecikip zorlaşacaktır. Üniversite sınavına giren adayların 375 bini üniversite öğrencisidir. Bunların 94 bini (%25’i) yeni bir programa yerleştirilmiştir. Yani üniversitelere önceki yıllarda girenlerden en az 375 bini istemedikleri bölümlerde okumaktadır.

5 8 Anahtar Yetkinlik (Temel Yetkinlikler) (Avrupa Parlamentosu AP, 2006) (Kişisel tatmin/gelişim, toplumsal kabul/sosyal katılım, aktif vatandaşlık ve istihdam için gerekli bilgi, beceri, ve davranış sepeti) 1- Anadilde iletişim, 2- Yabancı dillerde iletişim, 3- Matematikte yetkinlik ile bilim ve teknolojide temel yetkinlikler, 4- Dijital yetkinlik (bilişim/iletişim teknolojilerini etkin kullanma), 5- Öğrenmesini öğrenme, 6- Sosyal ve medeni yetkinlikler (demokrasi, kişisel haklar, vs), 7- Girişkenlik ve girişimcilik (yaratıcılık, inovasyon, etiklik, liderlik) 8- Kültürel farkındalık ve ifade. Bu anahtar yetkinlikler birbirine bağlıdır, ve vurgu, kritik düşünce, yaratıcılık, girişkenlik, problem çözme, rizk irdelemesi, karar alma, ve duyguları yapıcı bir şekilde yönetmektedir

6 2025 Mezunları: ‘Bilgi’den ziyade ‘Beceri’ http://nation.time.com/2013/09/26/the-class-of-2025/ 26 Eylül 2013 Öne çıkan çağdaş görüş, beşeri bilimlerde bile, genel bilgi edinmeden ziyade aktif/etgen olmaya vurgu yapar: - Aktif düşünce, - Aktif ifade, - Hayatboyu öğrenmeye aktif hazırlık. Bir metin veya soruya angaje olma, verileri ve müzakereleri tasnif etme ve kendini ifade etme, genel bilgi edinmeden önde gelir. Araştırma: İşverenlerin yarısı yetkin yeni üniversite mezunu bulmakta zorlandıklarını ifade etmektedir.

7 Çin Eğitim Sistemi ‘Test etme’ Sistemini Terkediyor Testlere olan yaygın ihtiras: ögrencilerin dört başı mamur insan olarak gelişimini ciddi şekilde engeller, sağlıklı büyümelerini önler, öğrencilerde sosyal sorumluluk, yaratıcı ruh ve pratik beceriler geliştirme fırsatlarını sınırlar. Aynı zamanda, gerçek hayat zorluklarıyla yüzleşmeye hazırlıksız, sosyalliği yetersiz gençler yetiştirir. Çin eğitim sistemi, çocukları bilgisayar veya robotlar gibi kesin bilgileri işleme kapasitesi yüksek çalışkan öğrencilere dönüştürür. Onlara bir soru verin, cevabı bulacaklardır. Ama, iyi bir soru soramazlar. (New York Times, Sep. 3, 2013) http://www.nytimes.com/2013/09/03/science/chinese-educators-look-to-american-classrooms.html?_r=0

8 Çoktan seçmeli sorular ile öğrencilerin analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme yeteneklerini ölçmek son derece zorlaşmaktadır. Ayrıca, adayların kendilerini sözlü ve yazılı olarak ifade etme becerilerinin ölçülmesi gerçekleştirilememektedir. ÖSS, ortaöğretimde sınavı amaç, eğitimi araç durumuna getirmiştir. Müfredat dışı okuma, sosyal ve öteki uğraşlar, değişik faaliyet ve projelere katılım, üniversiteye giriş sınavı açısından bir zaman kaybı olarak görülmektedir. Sistem, kendini ifade etmede zorlanan, sorun çözme becerisi yeterince gelişmemiş, sosyal etkinlik deneyimi olmayan, toplumdan kopuk, … bir lise mezunu profilinin yetişmesine yol açmaktadır. Sınava odaklanan eğitim sürecinin bir başka yansıması da, doğrudan adayların ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi ile ilgilidir. Adayların, sınav sonucunda bir yere yerleşememe kaygıları, gelecek için karamsar olmalarına, onların ve ailelerinin yaşamlarında iz bırakacak büyüklükte sorunlara yol açabilmektedir. YÖK 2006 Raporu: Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi

9 EĞİTİM AĞACI: ÇIKTI (MEYVE) ODAKLI YAKLAŞIM Nasıl bir Mühendislik Eğitimi? = Nasıl bir Mühendis? Nasıl bir eğitim programı, istenen vasıflarda mühendisi meyve verir? Benzer ağaçları birbirinden ayıran, meyveleridir. Portakal? Limon? Mandalin? (Ağaçları çok benziyor)

10 MÜHENDİSLİK NEDİR?

11 MÜHENDİSLİK = İnovasyon (Yenilik)

12 MÜHENDİSLİK: DEĞİŞİM ve GELİŞİM Dünya hızla değişiyor. İnsanlar daha iyisini istiyor. Bu değişimin motoru bilim ve teknolojidir. Dünyada dinamizm esastır, ve değişmiyecek tek şey değişimdir. Değişen bir ortamda yerinde duran geride kalır ve geriye gider. Değişim durdurulamaz, ancak yönlendirilebilir.

13 DEĞİŞİM: TEMEL BİR İNSANLIK HASİYETİ İnsan DEĞİŞEN bir varlıktır. Değişime itiraz, insanlığa itiraz ve insanlığı inkardır. (İNSAN-HAYVAN FARKI) İNSAN BİR VARLIKTIR. Akıllı Konuşan Sosyal Ekonomik DEĞİŞEN Mühendislik: Zevkli bir meslek Durağan meyil ve kabiliyetlerin harekete geçirilip meyve vermesi bir hazdır.

14 HAYAL GÜCÜ: DEĞİŞİMİN ATÖLYESİ İnsan HAYAL EDEN bir varlıktır. İnsan, hayalleri kadar büyüktür. İnsanın özelliği, olmayan şeyleri hayal aleminde var etmektir. Hayal gücü veya yaratıcılık, inovasyonun temelini olusturur. Hayal alemindeki şeyleri fizik (madde) aleminde var etmek, bilgi ve beceri ile olur. Hayvanlar içgüdüleri, insanlar ise hayalleri ile hareket ederler. Einstein: “Hayal etme, bilgiden daha önemlidir.”

15 MÜHENDİSLİK ÜRÜNLERİNİN GİRDİLERİ

16 UYDU = Madde {bakır, demir, plastik,...} + Madde-dışı {hayal gücü (yaratıcılık), bilgi (teknoloji), beceri,...} BİR MÜHENDİSLİK HARİKASI Birim fiat: $74,000/kg Toplam ağırlık ve fiat: 7700 kg $571 milyon Hammadde değeri: $10/kg? TURKSAT 4A ve 4B Mitsubishi Electric, Japonya 2013 ve 2014 http://www.ntvmsnbc.com/id/25229518/

17 BEYİN GÜCÜ ve BEYİN GÖÇÜ Bilgi çağında en büyük güç bilgiyle donanmış eğitimli beyin gücüdür. Ülkelerin zenginlikleri artık sahip oldukları doğal kaynaklar ve sanayi üretimlerinden ziyade toplam beyin güçleriyle ölçülüyor. “ABD’de yabancı göçmenler Silikon Vadisi’ndeki firmaların %52’sini kurdular, ve milyonlarca istihdam yarattılar.” In the U.S. immigrants have founded 52 percent of Silicon Valley’s companies and created millions of jobs. (Vivek Wadhwa, Washington Post, Oct. 4, 2011).52 percentVivek Wadhwa YÖK: Üniversitelerde yabancı öğretim elemanı %2’yi geçemez.

18 MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, SANATKARLIK: HAYAL GÜCÜ ve YARATICI DÜŞÜNCE

19 MÜHENDİS, TEKNOLOJİST, TEKNİSYEN Beyaz Yakalı Mühendis Mavi Yakalı Mühendis Mühendis, Mimar, Sanatkar: Bilgi-hayal-ilham (6. his) ile yapma (CD, çizim) Maddesiz inşaat, hayal-bilgi-zihin becerisi (yaratıcılık). (Basic Science + Applied Science + Design) Teknolojist (Teknoloji Mühendisi) Tasarım mühendisi ile teknisyen arasındaki köprü; Üretim alanında uygulama mühendisi. (Basic Science + Applied Science+ Eng. Applications) Teknisyen, Usta: El becerisi ile malzemeyi istenilen şekle sokma Madde ile yapma, ruha uygun beden giydirme (Beceri, sanat, otomasyon, - robot). (Skill)

20 Kaynak: Middlesex County College, New Jersey, USA; www.middlesexcc.edu

21 Klasik Eğitim - Yaratıcı Düşünce “In Asia, the students often have test scores that soar beyond those of their counterparts in the West. However, much of that learning is book learning and rote memorization, which will take you only to a certain level. To reach the higher levels of science and technology, you need creativity, imagination, and innovation, which the Eastern system does not nurture.” (Michio Kaku, Physics of the Future, Doubleday, New York, 2011, p. 323).

22 MÜHENDİSLİK: Dinamik Bir Meslek DEĞİŞİM Mühendisliğin Özü DİNAMİK ÇEVRE Mühendislik Eğitimi Toplumun daha iyiye olan talep Değişim arzusu Mühendislik Uygulaması “Geleceğin mühendisi” profili Mühendislik Eğitimi Teknoloji: - Güç, - Zenginlik, - Refah. Teknoloji, meslek yaratmada çığ etkisine sahiptir.

23 İNOVASYON: Yeni bir ÜRÜN, Yeni bir PROSES, Yeni bir İŞ MODELİ (Business Model), Yeni bir HİZMET

24 IEEE : 2040’da Araçların %75’i Söförsüz Olacak General Motors' Cadillac division expects to produce partially autonomous cars at a large scale by 2015, and the automaker also predicts it will have fully autonomous cars available by the end of the decade. The Institute of Electrical and Electronics Engineers recently released predictions that autonomous cars will account for up to 75 percent of vehicles on the road by 2040. IEEE went even further, forecasting how infrastructure, society and attitudes could change when self-driving cars become the norm around the middle of the century." Source: http://www.wired.com/autopia/20 12/09/ieee-autonomous-2040/ 18 Eylül 2012

25 Incremental Innovation: Gearless Wind Turbines

26 Transformative Innovation (makes old technology obsolete): Wind Turbines with no blades Dutch researchers have created a bladeless wind turbine with no moving parts that produces electricity using charged water droplets." the Electrostatic WInd Energy CONverter "creates electrical energy directly from wind energy. It does this through the displacement of charged particles by the wind in the opposite direction of an electrical field." 3 April 2013 The technology was created by Delft University of Technology. A scale model of the Ewicon has been developed by Mecanoo Architects and is located in front of the faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science at Delft University of Technology.". Source: http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-04/3/bladeless-wind-turbine-ewicon

27 Relative Cost of Power Generation ($/1000 kWh) http://www.gwec.net/wp-content/uploads/2014/04/GWEC-Global-Wind-Report_9-April-2014.pdf

28 İNOVASYON: Yeni bir ÜRÜN, Yeni bir PROSES, Yeni bir İŞ MODELİ (Business Model), Yeni bir HİZMET

29 Ucuz ve Kirli Kömürden Temiz Doğal Gaz (Çin) http://blogs.forbes.com/robertlenzner/2011/03/31/synthesis-energy-systems-will-turn-dirty-coal-into-clean-natural-gas/

30 SolarCity: Yeni bir İŞ MODELİ (Business Model) There were more solar panels installed in the U.S. over the last 18 months than the last 30 years. NRG Energy wants to be as big or bigger than SolarCity in its residential solar financing and installation business, like that SolarCity founded in 2006. 2000 MW of solar power will be deployed by the end of 2014. SolarCity went public in 2012 at $9.25 per share; now trading at about $50 per share. http://gigaom.com/2014/05/16/as-solar-panels-boom-it-was-the-simple-business-model-that-the-big-energy-players-missed/ SolarCity provides the upfront financing for the solar system; the customer doesn’t have to put any money for the panels. Instead of paying 10s of thousands of dollars for a solar panel system, customer pays SolarCity for the cost of the solar energy monthly. 16 May 2014

31 Solar PV: Exponential Growth (137,000 MW) http://www.epia.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=/uploads/tx_epiapublications/Market_Report_2013_02.pdf&t=1400420 546&hash=d5e4c194ebb7b9a461334da4ad49afab4a57697b Global solar PV capacity grew by 37,000 MW to 136,700 MW at end of 2013 [Wind: 318,000 MW, (35,000 new). China: 91, US: 61, Germany: 34 GW)] Japan (6,900 MW),d China (11,300 MW), U.S. (4,700 MW) lead the charge. PV produces 3% of electricity (wind 8%) in Europe and 6% of peak demand. 6 MW of PV = 1 MW of Nuclear or Coal plant ( = 3 MW of wind). 1 kW of PV produces about 1100 kWh/year (1 kW of wind: 2200 kWh/year)

32 Istanbul Trafik Tıkanıklığının Maliyeti: $2 Milyar/yıl

33 İNOVASYON: Yeni bir ÜRÜN, Yeni bir PROSES, Yeni bir İŞ MODELİ (Business Model), Yeni bir HİZMET

34 ‘Service’ Innovation (alternative to sell SONGs): iTunes Music Store by Steve Jobs (April 28, 2003) In 2003, the shift to digital music had started. But no solutions existed for users to drop their CDs and pay for mp3s. It was a complex world of digital right management and limited online music portfolios. 28 April 2003 – Apple launches the iTunes Music Store with 200,000 songs at 99¢ each (after 1 year, it offered over 1 million songs). Over 1 million songs are sold the first week. It changed the music industry and the way people get their music forever. iTunes Store, 2003 - 2013: 25 billion songs sold 40 billion downloads http://everystevejobsvideo.com/a-decade-of-itunes-store/

35 Innovation in Software: Facebook (A new service) "Facebook Class" Helped Pioneer Lean Start-Up Model New York Times (May 7, 2011) reported on the "Facebook Class," a class of Stanford students in 2007 who were asked to design and market a Facebook app.New York Times Some of the projects were wildly successful and "almost overnight, the Facebook Class fired up the careers and fortunes of more than two dozen students and teachers." The class "also helped to pioneer a new model of entrepreneurship that has upturned the tech establishment: the lean start-up." Students learned, among other things, to keep their ideas simple and expedient, while venture capitalists began designing funds designed for this low-cost approach. Working in teams of three, the 75 students created apps that collectively had 16 million users in just 10 weeks. Many of those apps were sort of silly: Mr. De Lombaert’s, for example, allowed users to send “hotness” points to Facebook friends. Yet during the term, the apps, free for users, generated roughly $1 million in advertising revenue. http://www.nytimes.com/2011/05/08/technology/08class.html?pagewanted=all&_r=0

36 ‘Dükkan’ı yeniden tanımlamak (Yeni bir İŞ MODELİ): Amazon.com - Dünyanın en büyük AVM’si (E-commerce) Founded: 1994 (Seattle, USA) Products: Online retailing, Kindle, … Revenue (2013): $75 billion Employees: 117,000 Sales: The World

37 Türkiye’nin En Büyük ‘Çiçeksiz’ Çiçekçisi: Çiçek Sepeti

38 Source: The Institute of International Education, 2012-13 data Veronica Bravo and Glen O'Neal, USA TODAY http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/11/11/international-students-and-study-abroad/3442733/ ABD, 2012-2013 Academik yılı: 820,000 yabancı üniversite öğrencisi, $23 milyar/yıl China, India and S. Korea account for nearly half of 820,000 foreign students in US. University of Southern California, Purdue had over 9000 international students. Americans studying abroad was 283,000 (nearly 60% of them studied in summer or < 8-weeks). The UK hosted the most with 34,660, followed by Italy, Spain and France. China continues to send the most students to the USA, including 235,597 last year. İhrac Ürünü Olarak Eğitim (ABD)

39 Brezilya: 101,000 Öğrenciyi Yurtdışına Eğitime Gönderiyor Source: http://in.reuters.com/article/2012/08/28/us-usa-brazil-education-idINBRE87R0ZX20120828

40 EdX: Top Üniversitelerden Ücretsiz Dersler https://www.edx.org/ 30 Nov 2013

41 Üniversite Eğitiminde Hayatboyu Öğrenmeye Dayalı Son Nokta: Derssiz, Kazanılan Yetkinliklere Dayalı Lisans Diploması Some schools already offer competency-based credits or associate degrees in areas such as nursing and business. Unlike MOOC companies such as Coursera, edX and Udacity, University of Wisconsin System’s visionary Flexible Option Program offers competency- based bachelor's degrees based on online tests to establish knowledge. No classroom time is required under the UW Flexible Option program, except for clinical or practicum work for certain degrees. It decouples learning part of education from student assessment and degree-granting. Under the Flexible Option, assessment tests and related online courses are being written by faculty who normally teach the related subject-area classes. The cost is expected to be significantly less than full-time resident tuition. The university and the state are doing this to strengthen the state work force. The program is viewed as a "worthy experiment" but school officials need to make sure degree plans are not watered down. The degree will be indistinguishable from those issued the traditional way. http://professional.wsj.com/article/SB10001424127887323301104578255992379228564.html?mod=ITP_pageone_1&mg=reno64-wsj Wall Street Journal, Jan. 24, 2013

42 İhrac Ürünü Olarak Sağlık: $20 milyar/yıl (2023) Kaynak: http://www.aksam.com.tr/yabancilar-sifa-icin-geliyor-yilda-1-milyar-lira-birakiyor--146684h.html

43 YİYECEKTE İNOVASYON: KFC World's largest chain of fried chicken restaurants. 2 nd largest restaurant chain after McDonalds’s. Founder Colonel Harland Sanders first gave the world a taste of his most famous creation, Original Recipe Kentucky Fried Chicken, featuring a secret blend of 11 herbs and spices. After a lot of experimenting in 1939 with a pressure cooker by varying cooking time, pressure, shortening temperature and level, he developed a process to fry chicken quickly under pressure with great taste. Founded: 1930 in Kentucky by Harland Sanders Franchise: 1952, Utah Number of locations: 17,000 in 105 countries Employees: 455,000 (2010) Revenue: US$ 9.2 billion (2011) http://en.wikipedia.org/wiki/KFC

44 Hayal Gücü ve Yaratıcı Düşünce (Hayal Alemi): Bilim-Kurgu, TV Dizileri (ihrac ürünü, $200 milyon/yil)

45 MÜHENDİS KİMDİR?

46 MÜHENDİSLİKTE ALTIN STANDART: ABET 2000 Kriterleri (~MÜDEK Program Çıktıları) 1.Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi 2.Deney tasarlama ve deney yapma ile birlikte verileri analiz etme ve yorumlayabilme becerisi 3.Bir sistem, cihaz ve prosesi ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlayabilme becerisi 4.Multi-disipliner takımlarda etkin/verimli bir şekilde çalışabilme becerisi 5.Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme, ve çözme becerisi 6.Profesyonel ve etik sorumluluklar konusunda farkındalık sahibi olma 7.Etkin bir şekilde iletişim kurma becerisi 8.Mühendislik çözümlerinin global ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında anlayış sahibi olmak için gerekli genel eğitim almış olma 9.Hayat boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda anlayış sahibi olma ve hayat boyu öğrenme becerisini edinmiş olma 10.Çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma, 11.Mühendislik pratiği için gerekli olan teknikleri, yetkinlikleri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi.

47 Piyasa Perspektifi: Başarılı Mühendislerin 10 Özelliği (Mühendislik mesleğinde yükselebilmek için, bir mühendislik mezununun sahip olması gereken 10 özellik) 1.Bilgi edinme ve edindiği bilgiyi uygulama becerisi 2.Teknik beceri ve yetkinlik 3.Problem çözme becerisi 4.Tasarım yapma yetkinliği 5.Etik ve profesyonel davranma 6.İyi iletişim becerisi 7.Takım oyuncusu olma 8.Resmin tamamını görme becerisi (küresel, ekonomik, çevresel, sosyal yönler) 9.Hayat boyu öğrenmeye açık olma 10. İş hayatında fonksiyonel olabilme. From CourseNOW! magazine, engineering issue 10,2006

48 Tarihi Perspektif (1922): Üstdüzey Yönetici Mühendislerin 14 Temel Özelliği 1.Aklı Selim – Sağlam muhakeme becerisi, doğru akıl yürütme, isabetli karar verme, … 2.Girişkenlik – Kıvrak zekalılık, hayal gücü, orijinallik, bağımsız düşünce, … 3.Erdem – Doğru sözlülük, dürüstlük, samimiyet, … 4.Organizatörlük – Sistematize etme, planlama, görev/sorumlulukları astlara aktarma, 5.Sağlık – Bedenen zindelik (iyi görme, işitme, vsl). 6.Sebat – Çalışkanlık, hırs, odaklanma, konsantre olma. 7.Agresiflik – Enerjik olma, cesaret, kararlılık. 8.Açık fikirlilik – Makul olma, yeni fikirlere açık olma. 9.İşbirliği (birlikte çalışma) – kendini beğenmemişlik, neşelilik, ince düşüncelik, sadakat 10.Rekabetçilik – Yarışmacı özel sektör yaklaşımını benimseme 11.Hislerine hakimlik – Alınganlık veya ani öfkelenmelerden uzak olma. 12.Kültürlülük (rafine karekter) – Saygı, nezaket, iyi hal ve davranış, genel kültür 13.Dış görünüm – Bakımlılık, şık görünüm, hoş yüz ifadesi, … 14.Esprili olma – Mizah anlayışı, şakadan anlama, latife yapma From February 1922 issue of Professional Engineer

49 Tarihi Perspektif (1922): Üstdüzey Yönetici Mühendislerin 14 Temel Özelliği 1.Judgment – Reasoning ability, accuracy in conclusions, … 2.Initiative – Alertness, imagination, originality, independence in thinking. 3.Integrity – Truthfulness, honesty, sincerity. 4.Organizing Ability – Systematizing, planning and delegating, … 5.Health – Bodily vigor, good sight, hearing, etc., included. 6.Perseverance – Industry, ambition, concentration. 7.Aggressiveness – Energy, courage, domination of will. 8.Open-Mindedness – Reasonableness, openness to new ideas. 9.Co-Operativeness – Unselfishness, kindness, cheerfulness, tact, loyalty. 10.Competitiveness – Interest in playing the business game. 11.Control of Emotions – Freedom from outbursts of anger or touchiness. 12.Refinement – Courtesy, manners, general culture. 13.Appearance – Well-groomed appearance, pleasing facial expressions, … 14.Sense of Humor From February 1922 issue of Professional Engineer

50 Steve Jobs bir Mühendis midir? Steve Jobs, a college dropout, co-founded Apple Computer in 1976 when he was 21 and, with his childhood friend Steve Wozniak, marketed what was considered the world's first personal computer, the Apple II. (IBM introduced its PC in 1984). In 2007, he transformed the cell phone. Apple's iPhone, with its iconic touch screen, was a handheld computer, music player, messaging device, digital wallet and – almost incidentally – cell phone.

51 Steve Jobs: Bir Teknoloji Lideri (7 Ekim 2011, Gazeteler) APPLE: Apple bir vizyoner ve yaratıcı bir deha kaybetmiştir. APPLE: Steve’in parlak zekası, tutkusu, ve enerjisi hepimizin hayatını zenginleştiren ve geliştiren sayısız yeniliğin kaynağı olmuştur. ABD Başkanı Barack Obama: Jobs'un "Amerika'nın en büyük yenilikçilerinden biri" olduğunu belirten Obama, Jobs'un "farklı düşünecek kadar cesur, dünyayı değiştirebileceğine inanacak kadar pervasız ve bunu yapabilecek kadar yetenekli olduğunu" kaydetti. Avustralya Başbakanı Julia Gillard: “Onun yaratıcı dehasının dünyayı değiştirdiğini" söyledi. Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon: “Dünya, çağının hayal gücü en yüksek akıllarından birini kaybetti" dedi. Samsung: Steve Jobs'un, sonsuza kadar hatırlanacak "yenilikçi bir ruh" olduğunu açıkladı. Jobs'un, "enformasyon teknolojisi endüstrisini, devrim niteliği taşıyan sayısız değişiklikle tanıştırdığı" belirtildi. News Corporation CEO'su Rupert Murdoch: çağımızın en ilham verici düşünürünü, yaratıcısını ve girişimcisini kaybettik diye konuştu.

52 Milli Gelir Üretiminde BİR ÜLKE ve BİR KİŞİ Question: What if Steve Jobs were raised in Syria instead of the US? Steve Jobs (1955-2011) (Son of a Syrian father + US mother) Apple: $109 billion revenue in 2011) Apple is the most valuable publicly traded firm in the world ($550 billion) Syria 2 (185,200 km 2 ; 23 million) GDP in 2010: $60 billion ($2800 per capita) http://en.wikipedia.org/wiki/Syria

53 Character Strength via Behavior (Roadmap) 1. CANLILIK, HAYAT DOLU OLMA (ZEST) - approaching life with excitement and energy; feeling alive and activated Actively participates Shows enthusiasm Invigorates others 2. DİSİPLİN, SORUMLULUK (SELF-CONTROL) - regulating what one feels and does; being self-disciplined School Work o Comes to class prepared o Pays attention and resists distractions o Remembers and follows directions o Gets to work right away rather than procrastinating Interpersonal o Remains calm even when criticized or otherwise provoked o Allows others to speak without interruption o Is polite to adults and peers o Keeps temper in check 3. ŞÜKÜR, MEMNUNİYET (GRATITUDE) - being aware of and thankful for opportunities that one has and for good things that happen Recognizes and shows appreciation for others Recognizes and shows appreciation for his/her opportunities İ

54 Character Strength via Behavior (Roadmap) (2) 4. MERAK (CURIOSITY)- taking an interest in experience and learning new things for its own sake; finding things fascinating. Is eager to explore new things; Actively listens to others Asks and answers questions to deepen understanding 5. İYİMSERLİK, POZİTİFLİK (OPTIMISM) -expecting the best in the future and working to achieve it. Gets over frustrations and setbacks quickly Believes that effort will improve his or her future 6. SEBAT, METANET (GRIT) - finishing what one starts; completing something despite obstacles; a combination of persistence and resilience. Finishes whatever he or she begins Tries very hard even after experiencing failure Works independently with focus 7. SOSYAL ZEKA (SOCIAL INTELLIGENCE) - being aware of motives and feelings of other people and oneself; including the ability to reason within large and small groups. Able to find solutions during conflicts with others Demonstrates respect for feelings of others Knows when and how to include others http://www.kipp.org/our-approach/character (Knowledge is power program; KIPP foundation)

55 Google ve Samsung’dan Sosyal Zeka Örneği: Patent Savaşı yerine Patent Anlaşması http://www.zaman.com.tr/ekonomi_google-ve-samsung-patent-savasina-son-verdi_2196129.html Çapraz lisans anlaşması: İki veya daha fazla patent sahibi şirketin birbirlerine ya da üçüncü bir tarafa lisans verdikleri anlaşma türü. Anlaşma, mevcut patentlerle birlikte gelecek 10 yılı da kapsıyor. Google ve Samsung, birbirlerine ait teknolojileri kullanabilecek. Samsung IP (fikrî mülkiyet) Başkanı: "Samsung ve Google göstermiştir ki anlamsız patent kavgaları yerine yapılan işbirliği anlaşmalarının sektöre daha fazla getirisi var." Google ve Samsung, patent savaşına girişmek yerine, patent lisans anlaşması yaptı. "Bu tür anlaşmalarla şirketler potansiyel davaları azaltabilir ve yeniliklere odaklanabilir." 28 Ocak 2014

56 Apple – Samsung IP (Fikr ȋ Mülkiyet) Savaşları: $1 Milyar Ceza http://www.abc.net.au/news/2013-11-22/apple-wins-damages-in-samsung-retrial/5110106 In 2012, Apple was awarded more than $US1 billion after it convinced a jury Samsung copied various features of its iPhone, including using fingers to pinch and zoom on the screen and design touches such as the phone's flat, black glass screen. In March 2013, US District Judge upheld about $US600 million of that verdict but ordered a retrial on the rest, ruling the previous jury had made some errors in its calculations. Apple has now been awarded a total of $US929.8 million in the case. A jury in the US has awarded Apple a multi-million dollar damages payout in a retrial against Samsung. After a one-week trial, a federal court in San Jose, California, awarded the $US290.5 million payout, which was less than the $US379.8 million Apple had requested. 22 kasim 2013 http://www.abc.net.au/news/2013-11-22/apple-wins-damages-in-samsung-retrial/5110106

57 DEĞİŞEN DÜNYA: BİLGİ TOPLUMU

58 BİLGİ ÇAĞI ve BİLGİ TOPLUMU TARIMToplumu: (... – 1712, Buhar Makinesinin icadı, Newcomen) Meslekler (ziraat, sanatlar) çıraklıkla babadan oğula geçerdi. Değişim hızı: Düşük. Gerekli beceriler: Basit SANAYİ Toplumu: (1712 – 1948, Tranzistörün icadı, Bell Labs) Tarım kalkmadı, ancak makineleşti. Tarımda rekabetin ölçüsü makineleşme oldu. İşçi sınıfı doğdu, ve çok sayıda meslek türedi. Değişim hızı: Orta Gerekli Beceriler: Mekanik (robotluk) BİLGİ Toplumu (1948 –...) Sanayi kalkmadı, ancak bilgiye dayalı hale geldi. Rutin işler robotlara bırakılmakta. Sanayide rekabetin ölçüsü, geliştirilen yeni bilgi ve teknoloji. Değişim hızı: Yüksek; Ürün ömrü: Kısa; Meslek ömrü: Kısa Gerekli Beceriler: Karmaşık ve değişken

59 Sanayi Çağı: Tarımda Eriyen İstihdam Oranı (ABD) 1900: %35 2000: %2 Tarım istihdamından eriyen alanlarda çalışan milyonlarca insan şimdi işsiz değil; farklı ancak daha iyi maaşlı işlerde çalışmaya başladılar. Sekreter ve daktilocuların sayısı azalsa da bilgisayar programcılarının ve web tasarımcılarının sayısı arttı. ABD imalatındaki istihdam 1950'lerde %30'lardan bugün %10‘un altına indi. Öte yandan hizmet sektörü istihdamı %50'lerin altından %70'e yükseldi. 19. yüzyılda tekstil işçilerinin, işlerini elinden alan makinelerini parçalaması gibi, bilgisayarımızı parçalayarak bu sürecin önüne geçilemez.

60 Bilgi Çağı: Sanayi Çağı İşleri, Elektronik Aletlere Son 30 yılda da dijital devrim orta yetkinlik gerektiren birçok iş alanını yok etmiştir. Daktilocular, bilet acenteleri, banka memurları ve birçok üretim hattı işçisi, sanayi devriminde dokumacı esnafları gibi yok olmaktadır. Uzmanlık gerektirse bile ‘tekrar’a dayalı ‘rutin’ işler robotlara bırakılıyor

61 Oxford Üniversitesi Araştırması (Economist): İstihdamın %47'si 20 yılda otomatikleşecek Son yıllarda dijital girişimlerin artmasıyla, Amazon, Facebook, Twitter, Google gibi birçok hizmet sunan, öncesinde kimsenin bilmediği, şimdi ise kimsenin onsuz yapamadığı şirketler ortaya çıktı. Popüler fotoğraf paylaşım sitesi Instagram, Facebook'a 1 milyar dolara satıldığında sadece 13 çalışanı vardı. 2013’de iflas eden Kodak ise bir zamanlar 145,000 kişi istihdam ediyordu. Google bugün 46,000 kişi istihdam ediyor. Makineler tarafından yerinden edilen işler, ‘üretim bandı işçiliği’ ve ‘muhasebeci’ gibi rutin faaliyetler. Kavramsal becerilerin önem arzettiği ve makinelerin yerini alamayacağı yeni iş alanları şimdiden filizlenmektedir. http://www.dunya.com/teknolojik-gelismeler-istihdamin-yuzde-47sini-otomatiklestirebilir-217590h.htm

62 BİLGİ PATLAMASI: BİLGİ HER 4 YILDA KENDİNİ KATLIYOR Milat (Miladi takvimde ‘0’ yılı) referans alınınca, bilginin ilk kez kendini katlaması 1750 yıl aldı. Sonra bilgi kendini 50 yılda katladı. Dünyadaki bilgi şimdi kendini her 4 yılda bir katlıyor. 2020’de bilginin kendini her 73 günde bir katlaması bekleniyor. Ülkeler bilgi-tabanlı ekonomiye bir an evvel geçmek için gayret göstermekteler. Artık en zengin ülkeler en çok doğal kaynağa sahip olanlar değil, en yüksek beyin gücüne sahip olanlardır. En güçlü firmalar da AR-GE’ye yönelip teknoloji geliştiren firmalardır. Zamanın değerlerini iyi okuyan ülkeler, net beyin göçü almak için gerekli altyapıyı oluşturup bir cazibe merkezi olmaktalar. Kaynak: UNESCO Forum Occasional Paper Series Paper No. 4 (2003).

63 ZENGİNLİKLE FAKİRLİĞİN FARKI: BİLGİ 63 Kaynak: Dünya Bankası Kişi başı milli gelirde 6 kat fark

64 DÜNYA TİCARETİNDE TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN PAYI 64 Kaynak: Dünya Bankası, 1999 TÜRKİYE: İmalat sanayiinde yüksek teknoloji ürün payı: 2000: %5; 2010: %2

65 Bilgi Ekonomisinin Kaba bir Ölçüsü: İhrac Ürünlerinin Ortalama Birim Fiatı, $/kg

66 Yüksek Katmadeğerli Teknoloji Ürünleri Araba: $20/kg Kaynak: Prof. Cezmi Akdis, Director of Swiss Institute of Allergy and Asthma Research (SIAF); Tablet: $1000/kg Erythropoietin (Alyuvar üretimini control eden bir hormon; kan kanseri tedavisinde kullanılan bir biyoteknoloji ürünü) $27 milyar/kg 2023 hedefi: $500 milyar ihracat, $2 trilyon milli gelir. Nasıl gerçekleşecek?

67 An Indicator of Knowledge-Based Economy: Fraction of Intellectual Property: 80% http://www.oceantomo.com/media/newsreleases/Intangible-Asset-Market-Value-Study

68 Cross-border Licensing and Royalty Income Source: WIPO (World Intellectual Property Organization) http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/944/wipo_pub_944_2011.pdf Billion USD

69 Teknolojik Gelişmişliğin Ölçüsü: PATENT Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_patents ve Türk Patent Enstitüsühttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_patents Ülkelerce verilen patent sayısı (2011) Türk Patent Enstitüsü’nün son beş yılda verdiği yerli patent sayısı: 2006’da 122; 2007’de 317; 2008’de 337; 2009’da 456; 2010’da 642, 2011’de 847. 2011’de yabancılara verilen patent sayısı: 5720 (%87)

70 Firms with Most US Patents in 2012 (Top 25) Source: http://ificlaims.com/index.php?page=misc_top_50_2012 No.No. PatentsFirmCountry 16478International Business Machines Corp, IBMUnited States 25081Samsung Electronics Co Ltd KRKorea 33174Canon K K JPJapan 43032Sony Corp JPJapan 52769Panasonic Corp JPJapan 62613Microsoft CorpUnited States 72447Toshiba Corp JPJapan 82013Hon Hai Precision Industry Co Ltd TWTaiwan 91652General Electric CoUnited States 101624LG Electronics Inc KRKorea 111535Fujitsu Ltd JPJapan 121461Seiko Epson Corp JPJapan 131436Hitachi Ltd JPJapan 141410Ricoh Co Ltd JPJapan 151394Hewlett-Packard Development Co L PUnited States 161377GM Global Technology Operations LLCUnited States 171292QUALCOMM IncUnited States 181290Intel CorpUnited States 191285Toyota Jidosha K K JPJapan 201157Broadcom CorpUnited States 211151Google IncUnited States 221136Apple IncUnited States 231132Honda Motor Co Ltd JPJapan 241118Sharp K K JPJapan 251050Xerox CorpUnited States

71 IBM: Patentlerin %30’u ABD Dışındaki Mucitlerden Source: http://www.businessweek.com/news/2013-01-10/ and http://bits.blogs.nytimes.com/2013/01/10/http://www.businessweek.com/news/2013-01-10/ IBM collected 6,478 patents in 2012 (the 20th consecutive year in top spot). 8,000 inventors in 46 states and 35 countries have contributed. About 30% of IBM’s patents were produced by inventors outside the U.S., up from 22 percent in 2010. With over 430,000 employees worldwide and over 67,000 patents since 1993, IBM invests about $6 billion/year in R&D. IBM’s patent asset generates an estimated $1 billion/year in license revenue. But it also is a shield against patent litigation by competitors and patent-holding firms. Qualcomm Inc, a designer of mobile-phone chips, made $6.33 billion/year in technology licensing. Samsung Electronics was granted 5,081 patents. Google posted a 170% jump from #65 in 2011 to #21 in 2012 in patents granted, with 1,151 patents. In 2012, the U.S. Patent and Trademark Office issued a total of 253,155 patents, a record. IBM patent strategy: the proliferation of “mixed-skill teams” of researchers in fields like medicine, public health, and oil and gas exploration.

72 IP WARS: $1.17 Billion Award in Patent Infringement Case http://chronicle.com/blogs/ticker/jury-awards-carnegie-mellon-u-1-17-billion-in-patent-infringement-case/53485

73 Ar-Ge Harcamaları – Dünya (2011) (MÜSİAD 2012 Ar-Ge ve İnovasyon Raporu)

74 http://www.booz.com/media/uploads/BoozCo_The-2012-Global-Innovation-1000-Study.pdf Dünyada EN FAZLA Ar-Ge HARCAMASI YAPAN ŞİRKETLER

75 Türkiye’de EN FAZLA Ar-Ge HARCAMASI YAPAN ŞİRKETLER

76 Johns Hopkins University: $2.15 Billion/yr R&D (Total Univ R&D in the US: $65 milyar; %57 in Life Sciences) Source: http://www.nsf.gov/statistics/infbrief/nsf13305/

77 ÜNİVERSİTELERDE GELİŞTİRİLEN TEKNOLOJİLER (ABD) Lisanslama Gelirleri (2010): $2.4 milyar (Toplam) $180 milyon, Northwestern University $178 milyon, New York University $147 milyon, Colombia University 12,281 Yeni patent başvurusu yapıldı 4469 Yeni patent alındı 613 Yeni başlangıç firması kuruldu (üniversite-sahipli zihni müllkiyet üzerinde) 657 Yeni ticari ürün geliştirildi. Kaynak: http://www.autm.net/home.htm; Association of University Technology Managers

78 Source: http://www.bloomberg.com/news/2012-11-09/stanford-rooted-companies-would-form-world- sized-economy.html Stanford Univ Grads: World’s 10 th Largest Economy (40,000 companies, $2.7 trillion annual sales)

79 ALTERNATİF İNOVASYON

80 Going Where the Action is/Brains are: Samsung launches Silicon Valley incubator Samsung opened the doors of a startup and entrepreneurship incubator/accelerator nestled in the heart of Silicon Valley. Samsung will also open a new Samsung Strategy and Innovation Center in Palo Alto, and incubators in other tech hubs such as New York, Austin, Boston, Russia, and Israel. Samsung Ventures America is a $1 billion fund. http://venturebeat.com/2013/0 7/12/samsung-launches- silicon-valley-incubator/ July 11, 2013

81 Acquisitions: Quick Access to Technology (China) Microsoft will acquire Nokia's devices and services unit and license the company's mapping services in a deal worth $7.2 billion in a bid to bolster the company's position in the smartphone market. The software giant will pay $5 billion for "substantially all" of Nokia's phone unit and another $2.2 billion to license its patents.

82 Dünya Markası Olmaya Kestirme Yol: Dünya Markası (IBM) al; Dünya markası (LENOVO) ol In 2013, Lenovo was the World’s largest PC vendor by unit sales. Lenovo acquired IBM’s Personal computer business in 2005 for $1.8 billion; instantly became the world’s 3 rd largest computer maker. Entered the smartphone market in 2012; the largest vendor in China. Acquired the mobile phone maker Motoroal Mobility from Google in 2014. 58% of Lenovo stock is held by the general public (2011). Lenovo's official language: English Founded (as Legend): 1984 (Beijing) Headquarters: Morrisvill, NC (USA) Products: PC, Notebook, Tablet, … Revenue (2013): $34 billion Employees: 35,000 Operations: 60+ countries Sales: 160 countries http://en.wikipedia.org/wiki/Lenovo

83 Global bilek güreşi/yarışı: Bükemediğin eli SATIN AL OYAK Grubu, 2012 yılında aynı alanlarda faaliyet gösteren Akdeniz Kimya'yı da satın almıştı. Açıklamada "OYAK, Akdeniz Kimya ve Chemson AG şirketleri ile polimer katkı maddeleri arasında önemli bir yer tutan ve PVC mamul üretiminde vazgeçilmez unsur olan PVC stabilizatörleri alanında dünya lideri konumuna ulaşmıştır" denildi. Avusturya'daki tesislerine ilaveten İngiltere, ABD, Brezilya, Çin ve Avustralya'da üretim tesisleri bulunan Chemson'un Almanya, Hollanda ve Singapur'da satış ofisleri bulunuyor. http://www.dunya.com/oyak-avusturyali-chemsonu-satin-aldi-207815h.htm; Erisim 12Kasim2013 OYAK, Avusturya merkezli kimya şirketi Chemson AG'nin hisselerini satın aldı

84 Apple: Hala En Yenilikçi Firmalar Listesinde Listebaşı Ross Rubin: There are different kinds of innovation. “Apple’s innovation focuses on bringing together different parts of an ecosystem and tightly integrating them together with meticulous attention to detail.” Samsung: Incorporate the latest technologies into its products. Dell: Focus on relatively unglamorous innovation in process and manufacturing. Google: Innovation in prototypes and concepts. Charles Golvin: “A big distinction for Apple is the breadth of areas in which it innovates: hardware, industrial design, software, usability, retail.” Apple has come under criticism for its products being largely “evolutionary,” rather than “revolutionary”. Source: http://www.wired.com/gadgetlab/2012/11/apple- most-innovative/

85 Source: http://www.eeherald.com/section/news/onws20130929006f.html/; http://www.isuppli.com/Teardowns/News/Pages/Default.aspxhttp://www.eeherald.com/section/news/onws20130929006f.html/ Apple, iPhone 5s’in hangi parçalarını yapıyor? Cevap: Hiçbirini (Entegrasyon) Total cost for Parts&Manufacturing 32-GB: Cost: $208; Price $749 64-GB : Cost: $218; Price: $849 Profit: Over 50% (S&P 500 Automotive: 4%) 2013 revenue: $171 billion CPU (A7): SAMSUNG DISPLAY: JAPAN DISPLAY, LG, SHARP BATTERY: SONY CHIPS: TOSHIBA, SanDisk, ELPIDA,.. RF TRANSCEIVER: QUALCOMM iOS (Software): APPLE MAKER of iPhone: FOXCONN (China)

86 BTY Ekosisteminin Olmazsa Olmazı: UYGUN İKLİM SERALARDA EKOSİSTEM: Gübre, su + Uygun İklim (sıcaklık, nem, güneş) 27°C %70 nem Güneş Hür Düşünce, Güven ortamı, Farklı Olma, Rizk Alma SERACILIKTEKNOLOJİK GELİŞİM BTY EKOSİSTEMİ: Ar-Ge harcamaları, insan kaynakları + Uygun İklim (kişisel/kitlesel hak ve hürriyetler, demokratik ortam, bağımsız düşünce, farklılık, yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik, rizk alma, rizk sermayesi, takım çalışması, güven ortamı, beyin cazibesi, … )

87 Source: http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2014/01/27/renault-elektrikli-aracin-fisini-cekti Yerli Elektrikli Araçta Kötü Tecrübe: Renault Fluence 2 YILDA 215 ARAÇ Türkiye’de 2012'de 184 olan elektrikli araç satışı 2013'te sadece 31 oldu.

88 TESLA: Driving Innovation in Electric Cars TESLA MOTORS was founded in 2003 in Silicon Valley, CA, and producing cars since 2008. It has 2000+ employees and it sold cars in 37 countries. Produces 500 electric vehicles a week (26,000 cars in 2013.) Predicted sales for 2014: 40,000 cars. Supercharger stations provide half a charge in 20 minutes. Battery pack can be swapped in 90 seconds. Received a $465 million loan from US Department of Energy’s Advanced Technology Vehicle Manufacturing Program. Repaid the entire loan back to DOE in May 2013. http://business.time.com/2013/08/08/tesla-shares-zoom-14-on-strong-sales-as-chinese-market-beckons/ Range: 400 km per change. Motor: A 360 hp. Fuel cost: $2.8 per 100 km (at $0.11/kWh). Acceleration from 0 to 100 km/h: 5.8 s. Price: $70,000 (in US).

89 YARATICILIK: Başarının Sırrı Doğuştan gelen bu kabiliyet harekete geçirilebilir ve geliştirilebilir, ama öğretilemez. “Amerika var olmuş en büyük inovasyon makinesidir ve yakın bir zamanda kopya edilemeyecektir. Çünkü bu, çok sayıda faktörün çarpımının ürünüdür: Ekstrem seviyede düşünce özgürlüğü, Bağımsız düşünceye yapılan vurgu, Sürekli yeni beyin göçü, Teşebbüs edip başarısızlığa uğramanın ayıplanmadığı bir risk alma kültürü, Yolsuzluğa bulaşmamış bir bürokrasi, Yeni fikirleri global ürünlere dönüştüren rakipsiz bir rizk sermayesi sistemi ile para ve sermaye piyasaları.” - Thomas Friedman, New York Times, 7 Mart 2004

90 SON SÖZ: GİRİŞİMCİLİK RUHU

91 Girişimcilik Ruhu Bilgiden Daha Önemlidir Bill Gates (Microsoft: $70 milyar/yıl, 2011) Dünyanın 2nci zengini, Harvard hukuk-hazırlık’tan terk; Ortaokuldan beri program yazıyor. Steve Jobs (Apple: $109 milyar/yıl) Reeds College’den terk. 1980’lerde ilk grafik-tabanlı PC’yi (macintosh) yaptı. Apple dünyanın en yüksek değerli halka açık firması ($550 milyar). Mark Zuckerberg (Facebook: $4 milyar/yıl) Harvard’dan terk (Psikoloji ve Bilgisayar). Dünyanın en genç milyarderi. ‘The Social Network’ filminin konusu. Michael Dell (Dell: $62 milyar/yıl) University of Texas Tıp-hazırlık’tan terk. Küçüklüğünde gazete satmaktan kazandıği parayı hisse senetlerine yatırdı, ve üniversitede iken Dell firmasını kurdu. Lawrence Ellison (Oracle: $40 milyar/yıl) Dünyanın 5nci zengini, Univ of Illinois’den terk.

92 Ancak …. Üniversiteden-terk bu kişiler ve firmaları: Üniversiteden-terk hiç kimseyi işe almazlar; Çalışanlarını, en iyi üniversitelerin en parlak mezunları arasından seçerler; Bu tür firmalarda çalışan girişimci ruhlu ve özgüven sahibi çok kişi, bir süre sonra, yüksek maaşlı işlerini bırakıp kendi firmalarını kurarlar. Önemli bir nokta: Bu kişiler okulu terkettiği için başarılı olmadı; başarıyı henüz öğrenci iken yakaladıkları için okulu terketti.


"Engineering, Exergy and Inovation Prof. Dr. Yunus Çengel Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları