Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAM YETERLİLİKLERİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ 1.Belli bir alanda genel ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAM YETERLİLİKLERİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ 1.Belli bir alanda genel ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve."— Sunum transkripti:

1 PROGRAM YETERLİLİKLERİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

2 YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ 1.Belli bir alanda genel ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine inşa edilmiş ve kendi alanının en yeni bilgilerini içeren ders malzemeleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek. 2.Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini, geniş bir alandaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz etmek için kullanabilmek; kendi alanındaki sıradan problemlerin dışında kanıta ve araştırmalara dayalı öneri ve tartışmalar yapabilmek. 3.Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına alanları ile ilgili ya da toplumsal konularda açıklamalar yapabilmek, onları bilgilendirmek ve onlara düşüncelerini, problemleri ve çözümlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. 4.Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini göstermek. 5.Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verebilmek. 6.Alanındaki kişi ve grupların, mesleki gelişimine yönelik çalışmaları planlayıp yönetebilmek. 7.Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 8.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak. 9.Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak. 10.İş güvenliği ve çevre koruma (ekoloji) konusunda yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. YÖDEK - LİSANS

3 YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Mühendislik programları, mezunlarının aşağıdaki niteliklere sahip olduğunu kanıtlamalıdır: a.Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi b.Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi c.İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi d.Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi e.Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi f.Mesleki ve etik sorumluluk bilinci g.Etkin iletişim kurma becerisi h.Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinianlamak için gerekli genişlikte eğitim i.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi j.Çağın sorunları hakkında bilgi k.Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi MÜDEK – PROGRAM YETERLİLİKLERİ (MÜHENDİSLİK)

4 KARŞILAŞTIRMA YÖDEK 1. Belli bir alanda genel ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine inşa edilmiş ve kendi alanının en yeni bilgilerini içeren ders malzemeleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek. MÜDEK h. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim YÖDEK 2. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini, geniş bir alandaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz etmek için kullanabilmek; kendi alanındaki sıradan problemlerin dışında kanıta ve araştırmalara dayalı öneri ve tartışmalar yapabilmek. MÜDEK a. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi MÜDEK e. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

5 KARŞILAŞTIRMA YÖDEK 3. Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına alanları ile ilgili ya da toplumsal konularda açıklamalar yapabilmek, onları bilgilendirmek ve onlara düşüncelerini, problemleri ve çözümlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. MÜDEK g. Etkin iletişim kurma becerisi YÖDEK 4. Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini göstermek. MÜDEK i. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi YÖDEK 5. Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verebilmek. MÜDEK b. Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi

6 KARŞILAŞTIRMA YÖDEK 6. Alanındaki kişi ve grupların, mesleki gelişimine yönelik çalışmaları planlayıp yönetebilmek. MÜDEK j. çağın sorunları hakkında bilgi YÖDEK 7. Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. MÜDEK. ---- YÖDEK 8. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak. MÜDEK k. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi

7 KARŞILAŞTIRMA YÖDEK 9. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak. MÜDEK f. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci YÖDEK 10. İş güvenliği ve çevre koruma konusunda yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. MÜDEK. ----


"PROGRAM YETERLİLİKLERİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ 1.Belli bir alanda genel ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları