Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr. Bülent V. Ağırdır

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr. Bülent V. Ağırdır"— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr. Bülent V. Ağırdır
PEDİATRİK VERTİGO Prof.Dr. Bülent V. Ağırdır Akdeniz Üni. Tıp Fak. KBB-BBC AD. Samsun Kasım 2015

2 İlk çocuk hasta 1962’de bildirilmiştir.
Çocuklarda semptomların ifadesi erişkinlerden farklıdır. Anamnez tanının en önemli parçasıdır. Ebeveynlerin gözlemi dikkate alınmalıdır. Batu et al. 2015

3 ÇOCUKLUK ÇAĞI VERTİGO SEBEPLERİ
Orthostatic Vertigo Vestibuler Paroxysmia Somatoform Vertigo Central Vertigo Benign Paroxysmal Vertigo Head Trauma Periferal Vestibüler Sendrom -unilateral/ bilateral vestibuler kayıp -vestibüler nörit -labirintit -Meniere Hastalığı -Orta kulak efüzyonu/ otitis media Jahn et al. 2015

4 Benign Paroksismal Vertigo
Uyaran olmadan ortaya çıkan, spontan düzelen kısa ataklarla karakterizedir. -Nistagmus -Ataksi -Kusma -Solukluk -Endişe Semptomlardan en az birinin eşlik ettiği 5 atak olması tanı kriteridir. Batu et al. 2015

5 BPV Ayrıca ataklar arası normal nörolojik muayene, normal odyometrik ve vestibüler fonksiyonlar ile karakterizedir. Başlangıç sıklıkla 2-4 yaş arasında İyi prognozlu 6-12 ay içinde semptomlar gerileme eğiliminde, Çoğu kez tedavi verilmeyebilir. Batu et al. 2015

6 BPV Tedavide ataklar çok sıksa siproheptadin verilebilir. (Sipraktin şurup) Migren için geçerli profilaktik uyarılarda (stres, bazı gıdalar) bulunulabilir. Yararı olmazsa atakların önlenmesi için flunarizin ya da amitriptilin kullanılabilir. Brodsky et al. 2015

7 Migrenöz Vertigo Herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir.
BPV migren prekürsörüdür Özgeçmişinde BPV olan erişkinlerde migren prevalansı 2 kat artmıştır. Vestibüler semptomlar 5 dk.- 72 saat arası Baş ağrısı ile birlikte otonomik bulgular, fotofobi, fonofobi eşlik edebilir. Jahn et al. 2015

8 Taşıt Tutması 7-12 yaş arası sık Nedeni hala tartışılmaktadır.
Daha çok vestibüler-otolit ve vestibuler-kanal sinyallerinin uyumsuzluğu nedeniyle olmaktadır. Jahn et al. 2015

9 Vestibüler Nörit/ Labirentit
Çocukluk çağında nadir görülür. Ani başlangıçlı, baş hareketleriyle artan baş dönmesi Bulantı, kusma Spontan horizonto-rotatuar nistagmus Labirentitte işitme kaybı da görülebilir. Raucci et al. 2015

10 Vestibüler Nörit/Labirentit
Tedavide vestibüler süpresanlar önerilir. Labirentitte ek olarak steroid verilmesi vestibüler kompansasyonu kolaylaştırır. Raucci et al. 2015

11 Vestibüler Paroksisma
Kısa, sık vertiginöz nöbetlerle karakterize, 8. Kranial sinirin beyin sapına giriş bölgesinde nörovasküler çaprazlaşma nedeniyle oluşur. Nöbetler kısa süreli(saniyeler-dakikalar) ve sık aralıklı, İstirahatte baş hareketiyle ortaya çıkmaktadır. Tedavide düşük doz sodyum kanal blokörü (karbamazepin 2-4mg/kg) Jahn et al. 2015

12 Çocuklarda Vestibüler Testler
Çocuklarda semptomların ifadesi zor olduğundan vestibüler disfonksiyonun tanımlanması güçtür. Klinik testler vestibüler hipofonksiyonu tam olarak tanımlayabilir. Vestibülooküler refleks fonksiyonunu değerlendirmek için Video Head İmpulse Test (VHİT), Utrikuler ve sakküler otolit fonksiyonunu değerlendirmek için Vestibüler Evoked Miyojenik Potansiyel (VEMP) yapılmalıdır. Jahn et al. 2015

13 Video head impuls test Semisirküler kanal fonksiyonlarını değerlendirmek için geçerli objektif bir testtir. 6 semisirküler kanalın değerlendirilmesini sağlar. Kalorik test ve Rotary chair teste göre çocukların uyum sağlaması daha kolaydır. 2 yaş üzerinde uygulanabilir. Hamilton et al. 2015

14 VEMP Vestibüler end-organların ses, titreşim gibi uyarılarla uyarılması sonucu oluşan kas refleksidir. Sakküler otolit fonksiyonu için cVEMP sternokleidomastoid kas üzerinden , Utriküler otolit fonksiyonu için oVEMP ekstraoküler kaslar üzerinden kaydedilir. Normal cVEMP cevabı Normal oVEMP cevabı Jahn et al. 2015

15 Monofazik Vertigo Epizodik Vertigo Persistan Vertigo Jahn et al. 2015
Vestibuler nörit/labirintit: -rotatuar vertigo, -bulantı, -günler sürer Vestibuler migren: -5 dakika-72 saat Benign Paroksismal Vertigo: -saniyeler -dakikalar -migren eşlik etmez. Somatoform vertigo: normal fizik muayene ile birlikte subjektif dengesizlik -belli konumlarda artış (okul, işyeri gibi) Kafa Travması: -vertigo -dengesizlik Ortostatik vertigo: -Supin ya da oturur pozisyondan kalkarken sersemlik Bilateral vestibuler kayıp: -karanlıkta yürüyüşte dengesizlik, dalgalanma Vestibuler paroksisma: -saniyeler-dakikalar -vestibulokoklear bulgular -MRG nörovasküler çapraz bası -düşük doz karbamazepine yanıt Santral vertigo: -patolojik okulomotor bulgular -hipermetrik sakkadlar -skew deviation Benign paroksismal pozisyonel vertigo: -yer çekimiyle ilişkili baş hareketiyle uyarılan ataklar -pozisyonel nistagmus Perilenf fistülü: -öksürme, hapşırma, Valsalva ile uyarılan saniyeler süren ataklar Jahn et al. 2015

16 TEŞEKKÜRLER.. TEŞEKKÜRLER..


"Prof.Dr. Bülent V. Ağırdır" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları