Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERTİGO Dr. Ender İnci Cerrahpaşa Tıp Fak.KBB. Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERTİGO Dr. Ender İnci Cerrahpaşa Tıp Fak.KBB. Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1

2 VERTİGO Dr. Ender İnci Cerrahpaşa Tıp Fak.KBB. Anabilim Dalı

3 D e n g e n a s ı l s a ğ l a n ı r ?

4 Bilgilerin denge merkezinde algılanması ve hazırlanması, BilgilendirmeUygulama

5 ağırlık merkezi dayanma düzlemi içinde tutulur Vücudun ağırlık merkezi dururken ya da hareket halinde dayanma düzlemi içinde tutulur D e n g e

6 Vestibüler Sistem PeriferikPeriferikSantralSantral labirent vestibüler sinir beyin sapı beyin sapı vestibüler nukleuslar serebellum,vestibüler nukleuslar serebellum, medulla spinalis,medulla spinalis, ekstraoküler motor nükleuslarekstraoküler motor nükleuslar serebral korteksserebral korteks

7 Vestibüler Sistem Özellikle istemsiz olan baş hareketlerini algılamak ve bunu refleks göz hareketleri ve postüral düzenleme ile birleştirip, vizyonu ve postürü stabil tutmak Temel görev:

8 - semisirküler kanallar - semisirküler kanallar - otolit organlar - otolit organlar - Angüler hareket - - Lineer hareket - Vestibüler Sistem

9 Semisirküler kanallar SSK lümeni, utriküle açılır. (5 açıklık)SSK lümeni, utriküle açılır. (5 açıklık) 3 ampulla3 ampulla

10 Otolit organlar (Utrikül ve Sakkül) Utrikül > ovalUtrikül > oval Sakkül > yassıSakkül > yassı Sensoriyel epitel: maculaSensoriyel epitel: macula Utriküler macula > yere paralelUtriküler macula > yere paralel Sakküler makula > yere dikSakküler makula > yere dik

11 Semisirküler kanallar 45º

12 Ampulla Crista ampullaris (sensoriyel epitel) Crista ampullaris (sensoriyel epitel) Silya Silya Kupula Kupula (jelatine benzer madde - glikoprotein) (jelatine benzer madde - glikoprotein)

13

14 SSK’ın sensasyonu Baş, SSK’ın düzleminde hareket ettiğinde, endolenfin eylemsizliği sonucu, endolenf göreceli olarak zıt yönde hareket ederBaş, SSK’ın düzleminde hareket ettiğinde, endolenfin eylemsizliği sonucu, endolenf göreceli olarak zıt yönde hareket eder Endolenfin uyguladığı basınç, kupulada (siliada) defleksiyon oluştururEndolenfin uyguladığı basınç, kupulada (siliada) defleksiyon oluşturur Başın rotasyonu Endolenf hareketi

15 Silya kinosilyuma doğru eğildiğinde:Silya kinosilyuma doğru eğildiğinde: K kanalları açılır K kanalları açılır → depolarizasyon depolarizasyon → Ca kanalları açılır Ca kanalları açılır → sinaptik aralığa NT (glutamat) salınımı sinaptik aralığa NT (glutamat) salınımı → afferent sinirin uyarılması afferent sinirin uyarılması B + + + + + + + + glutamat

16 Hangi hareket hangi kanalı uyarır? Sol lateral SSK: sola rotasyonSol lateral SSK: sola rotasyon Sağ lateral SSK: sağa rotasyonSağ lateral SSK: sağa rotasyon Sol anterior SSK: baş aşağı-solaSol anterior SSK: baş aşağı-sola Sol posterior SSK: baş yukarı-solaSol posterior SSK: baş yukarı-sola Sağ anterior SSK: baş aşağı-sağaSağ anterior SSK: baş aşağı-sağa Sağ posterior SSK: baş yukarı-sağaSağ posterior SSK: baş yukarı-sağa

17 BAŞI DÖNEN HASTAYA YAKLAŞIM

18 Dengesizlik nedenleri Bilgilendirme ünitelerindeki sorunlar (gözler, vestibüler, proprioseptif) Denge merkezindeki hastalıklardan kaynaklanır. Bilgilendirme ünitelerindeki sorunlar (gözler, vestibüler, proprioseptif) Denge merkezindeki hastalıklardan kaynaklanır. Periferik nedenler Santral nedenler Sistemik nedenler Psikojenik nedenler Periferik nedenler Santral nedenler Sistemik nedenler Psikojenik nedenler

19 Vertigo / dizziness Vertigo/dizziness yaşam kalitesini bozan, hastaları günlük yaşamlarında çok zor durumlara sokan belirtilerdir. Vertigo/dizziness çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkarlar. Tanı genellikle kolay konurken, bazen işin içinden çıkılamayabilir... Multidisipliner inceleme gerekebilir. Birçok ileri teknoloji yöntemleri kullanılmasına rağmen tanıda özel testler yoktur. Sonuçlar çok aydınlatıcı olmayabilir! Yaşlı popülasyon artmaktadır. Dengesizlik sorunlarının arttığı bu grupta tedavi şansı çok yüz güldürücü değildir.

20 DizzinessDizziness Hasta kendini hareketli bir boşlukta hisseder, mekân oryantasyonu bozulur, objelerin hareket ettiği izlenimine kapılır: Dizziness hem VOR (Vestibülooküler Refleks), hem de VSR (Vestibülospinal Refleks) bozukluklarıyla ortaya çıkabilir.

21 DizzinessDizziness -Düşmeye meyil -Başta boşluk hissi -Göz kararması? -Zeminin kayması -Yürüme sırasında bir tümsek ya da çukura rastlanması -Görme bulanıklığı (Nistagmus nedeniyle?) -Karanlıkta yürüme güçlüğü -Ani düşmeler -Eşyaların çevrede dönmesi -Hastanın kendisinin dönmesi -Baş hareketleriyle çevrenin hareket etmesi

22 VertigoVertigo Birey-uzay uyumsuzluğu, Hareket halusinasyonu; daha çok yatay düzlemde yalancı yer değiştirme hissi, Genellikle vestibüler end organ ve vestibüler sinir lezyonlarında hastada gerçek baş dönmesi “vertigo” vardır.

23 Vestibüler sistem muayenesi Anamnez Otolojik muayene Nörolojik muayene Sistemik ve kardiyolojik muayene Odyolojik muayene Spontan göz hareketlerinin muayenesi Provokasyonla görülen spontan göz hareketlerinin muayenesi Rotasyon testleri Bilgisayarlı dinamik postürografi Radyolojik incelemeler

24 VertigoVertigo Gerçek Vertigo Özellikleri -Bulantı ve/veya kusma ile birliktedir, -İşitme kaybı, tinnitus olabilir, -Şiddetlidir, ani başlar, kısa sürede kaybolur, -Bir süre sonra eskiyebilir...

25 VertigoVertigo

26 VertigoVertigo Tek taraflı vestibüler hasarda o taraftaki bilgiler eksik kalacaktır. Simetri bozulur. Vertigo oluşur… Vertigo tek taraflı vestibüler sistem hastalıklarında simetrinin bozulması sonucu ortaya çıkar...Vertigo tek taraflı vestibüler sistem hastalıklarında simetrinin bozulması sonucu ortaya çıkar... Bir süre sonra kompansasyon gelişir, vertigo kaybolur. Akut unilateral lezyonKompanse durum

27 HikayeHikaye Epizodik – sürekliEpizodik – sürekli SSK – otolit orijin?SSK – otolit orijin? Atağın süresiAtağın süresi Atağın sıklığıAtağın sıklığı Baş hareketleri ile ilişkisiBaş hareketleri ile ilişkisi İndükleyen spesifik hareketİndükleyen spesifik hareket (yatakta bir tarafa dönme) (yatakta bir tarafa dönme) Eşlik eden kulak şikayetleriEşlik eden kulak şikayetleri Bulantı / kusma Diğer hastalıklarDiğer hastalıklar (tiroid, DM, otoimmun, hematolojik) (tiroid, DM, otoimmun, hematolojik) Bilinç kaybı

28 HikayeHikaye Dizartri, diplopi, parestezi Terleme, dispne, çarpıntı Başağrısı, aura Travma hikayesi Kullandığı ilaçlar Otolojik cerrahi hikayesi Kardiovasküler hst risk faktörleri Vertebrobaziler yetmezlik Panik atak Migren BPPV Perilenf fistülü Beyinsapı kontüzyonu HipertansiyonDMSigara ↑ Kolesterol

29 Atağın süresi Saniyeler, BPPV( Saniyeler, BPPV( 10-30 sn ) Dakikalar / saatler, Meniere hastalığı / sendromu( Dakikalar / saatler, Meniere hastalığı / sendromu( 1-24 saatlik atak) Günler Vestibüler nörinit ( Günler Vestibüler nörinit ( Birkaç gün/hafta) Değişen süreler Fistül, travma,SSK dehisans sendromu Günler / haftalar içinde düzelme...........Periferik patoloji Progresif vertigo.............Santral patoloji Saniyeler, BPPV( Saniyeler, BPPV( 10-30 sn ) Dakikalar / saatler, Meniere hastalığı / sendromu( Dakikalar / saatler, Meniere hastalığı / sendromu( 1-24 saatlik atak) Günler Vestibüler nörinit ( Günler Vestibüler nörinit ( Birkaç gün/hafta) Değişen süreler Fistül, travma,SSK dehisans sendromu Günler / haftalar içinde düzelme...........Periferik patoloji Progresif vertigo.............Santral patoloji

30 Vertigo’ya eşlik eden belirtiler İşitme Azalması → Labirenterİşitme Azalması → Labirenter Tinnitus → Akustik Nörinom, MeniereTinnitus → Akustik Nörinom, Meniere Kulakta Dolgunluk → Meniere, servikal vertigo, tuba Eustachi disfonksiyonu,Kulakta Dolgunluk → Meniere, servikal vertigo, tuba Eustachi disfonksiyonu, Anksiete → PsikojenikAnksiete → Psikojenik Bilinç kaybı → EpileptikBilinç kaybı → Epileptik Otalji → Otitik, Servikal, Otik Zona, MenenjitOtalji → Otitik, Servikal, Otik Zona, Menenjit Baş Ağrısı → Santral, ServikalBaş Ağrısı → Santral, Servikal Diplopi → SantralDiplopi → Santral Yüzde his kusuru → Akustik NörinomYüzde his kusuru → Akustik Nörinom İşitme Azalması → Labirenterİşitme Azalması → Labirenter Tinnitus → Akustik Nörinom, MeniereTinnitus → Akustik Nörinom, Meniere Kulakta Dolgunluk → Meniere, servikal vertigo, tuba Eustachi disfonksiyonu,Kulakta Dolgunluk → Meniere, servikal vertigo, tuba Eustachi disfonksiyonu, Anksiete → PsikojenikAnksiete → Psikojenik Bilinç kaybı → EpileptikBilinç kaybı → Epileptik Otalji → Otitik, Servikal, Otik Zona, MenenjitOtalji → Otitik, Servikal, Otik Zona, Menenjit Baş Ağrısı → Santral, ServikalBaş Ağrısı → Santral, Servikal Diplopi → SantralDiplopi → Santral Yüzde his kusuru → Akustik NörinomYüzde his kusuru → Akustik Nörinom

31 Vertigoya eşlik eden belirtiler Baş pozisyonunun değişimi...........BPPV Unil. işitme kaybı, tinnitus............Akustik nöroma, labirent lezyonu Yürüyüş bozukluğu.......................Motor nöron hastalığı Terleme, bulantı, kusma...............Periferik / santral lezyon Depresyon, hiperventilasyon.........Psikiyatrik, psikoorganik Kulak akıntısı...............................Kr. Otitis Media, labirentit Bilinç kaybı..................................Epilepsi Aura...........................................Migren Baş boyun ağrısı..........................Servikal patoloji Travma...................................... Labirent fistülü, temporal kırık Baş pozisyonunun değişimi...........BPPV Unil. işitme kaybı, tinnitus............Akustik nöroma, labirent lezyonu Yürüyüş bozukluğu.......................Motor nöron hastalığı Terleme, bulantı, kusma...............Periferik / santral lezyon Depresyon, hiperventilasyon.........Psikiyatrik, psikoorganik Kulak akıntısı...............................Kr. Otitis Media, labirentit Bilinç kaybı..................................Epilepsi Aura...........................................Migren Baş boyun ağrısı..........................Servikal patoloji Travma...................................... Labirent fistülü, temporal kırık

32 Vestibüler sistem muayenesi Anamnez Otolojik muayene Nörolojik muayene Sistemik ve kardiyolojik muayene Odyolojik muayene Spontan göz hareketlerinin muayenesi Provokasyonla görülen spontan göz hareketlerinin muayenesi Rotasyon testleri Bilgisayarlı dinamik postürografi Radyolojik incelemeler İç kulak

33 Otolojik muayene Timpanik membranTimpanik membran DKY’de akıntı (KOM)DKY’de akıntı (KOM) Fistül testiFistül testi OdiometriOdiometri Tullio fenomeniTullio fenomeni VertigoNistagmus VertigoNistagmus İşitme kaybı labirentit labirent fistülü

34 Vestibüler sistem muayenesi Anamnez Otolojik muayene Nörolojik muayene Sistemik ve kardiyolojik muayene Odyolojik muayene Spontan göz hareketlerinin muayenesi Provokasyonla görülen spontan göz hareketlerinin muayenesi Rotasyon testleri Bilgisayarlı dinamik postürografi Radyolojik incelemeler

35 Nörolojik muayene Kafa çiftlerinin muayenesiKafa çiftlerinin muayenesi Serebellar testlerSerebellar testler Postürel testlerPostürel testler Past pointing Parmak burun testi Disdiadokokinezi Romberg testi Unterberger testi Yürüyüş testi

36 Statik vestibüler değerlendirme Spontan nistagmus Spontan nistagmus Fiksasyon ile kaybolurFiksasyon ile kaybolur Hızlı faz yönü sabittir veHızlı faz yönü sabittir ve bakıştan etkilenmez bakıştan etkilenmez BilateralBilateral Horizontal / rotatuarHorizontal / rotatuar Yorulabilir / latensYorulabilir / latens

37 Dinamik vestibüler değerlendirme Vestibülo-oküler refleksin değerlendirilmesi Head thrust testHead thrust test Head shake testHead shake test Kalorik testKalorik test Unilateral değerlendirme

38 Pozisyonel test Dix-Hallpike manevrası

39 Sık görülen vertigo nedenleri Periferik Vestibüler Bozukluklar Santral Bozukluklar

40 Periferik Vestibüler Bozukluklar -BPPV (Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo) - Ménière Hastalığı -Vestibüler Nörinit -Labirentitler -İatrojenik travmalar -Labirent travma ve ameliyatları -Ototoksisite -Vestibüler nörektomi -Vasküler labirent lezyonları -Akustik Nöroma

41 Santral Bozukluklar -Vasküler patolojiler; hematom, infarkt, anevrizma, iskemi,VB yetersizlik, -MİGREN -Tümörler; CPA, beyin sapı ve posterior fossa, -İntrakraniyal otit komplikasyonları, -Kraniyal nöropati, 8. sinir tutulumu, Multipl skleroz -AVM ve travmaları, -Epilepsi (özellikle temporal tip nöbetler), -Heredofamilyal hastalık; Spinoserebellar dejenerasyon, -Atlantoaksiyel dislokasyon ve diğer kraniyovertebral kavşak bozuklukları vs.

42 Olgu örnekleri

43 Olgu 1. 42 yaşında, erkek hasta 3 aydır sabahları yataktan kalkarken, sağdan sola dönerken, ayakkabılarını giyerken eğildiğinde aniden başlayan, çok şiddetli 20-30 sn kadar süren baş dönmesi ataklarından yakınıyor. İşitme sorunu yok, vertigo krizleri arasında hiçbir sıkıntısı yok. Kullandığı antivertijinöz ilaçlardan yarar görmemiş. Pozisyonel baş dönmelerine dikkat!...Pozisyonel baş dönmelerine dikkat!...

44 Olgu 1. BPPV Rutin KBB ve nöroloji muayenesinde özellik yok. Odyogram normal, Dix – Hallpike manevrasında sol post. semisirküler kanala ait kanalityazis saptandı. Tedavi olarak 2 seans Epley manevrası uygulandı. Bir yıldır yakınması olmaksızın takipte…

45 Olgu 2. 46 yaşında, kadın hasta 5 yıldır 3-4 ayda bir yoklayan, bazen ayda 2 kez olan 2-3 saat süren baş dönmesi krizleri… Atak sırasında şiddetli bulantı ve kusma oluyor. Sağ kulakta uğultu ve giderek artan işitme kaybı da var. Ataklardan sonra 4-5 gün devam eden sersemlik hissi. Vertigo atakları hastayı sosyal çevresinden koparacak düzeye gelmiş. Araba kullanamıyor ve iş gücü kaybına yol açıyor. Yalnız başına sokağa çıkamıyor! Sistemik ve/veya kronik başka bir hastalığı yok. Alerjik yapısı varmış!

46 Olgu 2. 46 yaşında, kadın hasta Sağ kulakta 45 dB sensorinöral işitme kaybı, kalorik testte sağ kanal parezisi, Kraniyal ve serebellopontin köşe MRG’ de özellik yok. İşitme ile ilgili semptomlarında olduğu vertigo ataklarına dikkat!İşitme ile ilgili semptomlarında olduğu vertigo ataklarına dikkat!

47 Olgu 2. Ménière Hastalığı Tuz kısıtlaması, Diyet düzenlenmesi, Farmakoterapi, İntratimpanik tedaviler, Cerrahi!

48 Olgu 3. 23 yaşında, kadın hasta Bir hafta önce bir üst solunum yolları infeksiyonunu takiben ortaya çıkan yavaş yavaş şiddeti azalan çok ağır baş dönmesi, bulantı, kusma tablosu. Baş hareketlerine karşı oldukça duyarlı. İşitme ile ilgili bir sorun yok. Süre patterni!..Bir haftadır süren şiddetli bir baş dönmesi atağı… Süre patterni!..

49 Olgu 3. Vestibüler nörinit Her türlü akut vertigo atağında olduğu gibi semptomatik tedavi uygulanır. Sıvı kaybı varsa replasman tedavisi eklenir. Kısa süreli yatak istirahatı, ardından vestibüler egzersizler…

50 Olgu 4. 33 yaşında, erkek hasta 4 yıldır sol kulakta çınlama, 2 yıldır aynı tarafta giderek artan işitme kaybı, bazen çok şiddetli olmayan dengesizlik hissi… Otonörolojik muayenede özellik yok. Odyogram da solda yüksek frekanslarda daha da artan 65 dB sensorinöral işitme kaybı, kelimeyi ayırt etme skoru WDS % 44. Asimetrik işitme kaybı!.. Dikkat!Asimetrik işitme kaybı!.. Dikkat!

51 Olgu 4. Akustik Nöroma MRG’ de sol serebellopontin köşede 2.5 cm ye yakın Akustik nöroma… Tedavi cerrahi…


"VERTİGO Dr. Ender İnci Cerrahpaşa Tıp Fak.KBB. Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları