Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TOPRAK EĞİTİM PSİKOLOJİSİ. Bilim ve Psikoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Mustafa TOPRAK EĞİTİM PSİKOLOJİSİ. Bilim ve Psikoloji."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Mustafa TOPRAK EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

2 Bilim ve Psikoloji

3 BİLİM VE PSİKOLOJİ

4 Toplumsal kurum olarak bilim İnsan ihtiyaçlarını karşılamak, uzlaşmazlıkları çözmek için kurulan toplumsal kurum, Hukuk, eğitim, trafik, politika kurumları, Bilgi toplumunun bilgi ihtiyacı bilimle karşılanır Deprem ve Kandilli Rasathanesi örneği.

5 BİLİMİN ÖZELLİKLERİ

6 Birikimli Tuğla üzerine tuğla koymak Değişebilir Güneş dünyanın etrafında döner (Batlamyus), Dünya günesşin etrafında döner (Kopernik) Bilimsel bilgi en doğru bilgi değil, doğruya ulaşmaya çalışan bilgidir. Bilim olguları kavramlara dönüştürme işidir Elmanın Newton’un başına düşmesi (OLGU) Yerçekimi kanunu (Kavram)

7 BİLİM TÜRLERİ Temel bilim (Kuramsal Bilgi Fizik, kimya, biyoloji, Uygulamalı Bilimler (Temel bilgilerin söyledikleri bilgileri uygulayan) Mühendislik PSİKOLOJİ ?? EĞİTİM??

8 PSİKOLOJİ Dünyayı anlamaya çalışan bilimin birey olarak INSANı çalışan dalı. İnsan ve hayvan davranışlarının inceleyen bilim dalı Eğitim Psikolojisi: eğitim ortamlarında öğrenme ve öğretmeyi anlamaya odaklanan psikoloji dalı. PSYCHE+LOGOS Ruhların varlığı???? Sosyoloji: Toplumu anlama Psikoloji: Bireyi Anlama

9 Psikolojiye Giriş

10 İNSAN Politik (kedi) Güler (maymun ve yunuslar) Sosyaldir (arı ve karınca) Düşünür (Problem çözme)

11 İNSAN Konuşur (papağan)=İLETİŞİM KURMA (Yunus, köpek) Alet yapar, (Maymunun alet yapıp, balık tutması) Kültür oluşturur SEMBOL OLUŞTURUR, SORU SORAR, SORGULAR Biyo-psiko-sosyal (Canlı bir takım davranışlarda bulunan sosyal bir canlı) BİYOLOJİ-PSİKOLOJİ-SOSYOLOJİ

12 HAYVAN Hayvan davranışlarıyla karşılaştırma yapmak, Etik dışı deneyler İnsani çıkarımla yapmak

13 Davranış İnsanın zihinsel ve bedensel tavır ve hareketleri Psikoloji: Gözlenebilir davranışları inceler. Bilişsel Davranışlar Duyuşsal Davranışlar Psikomotor Davranışlar

14 Bilişsel Davranış Okumak, anlamak, düşünmek, algılamak Soru sorarak gözle görülür hale getirme

15 Duyuşsal Davranış Sevmek,nefret etmek,korkmak,tercih etmek,değer vermek Soru sorarak,duygunun gösterilebileceği ortama sokarak gözle görülür hale getirme

16 Psikomotor Davranış Yürümeki oturmak,koşmak,kaşımak,yemek yemek Kolayca gözlenebilir, ölçülebilir

17 PSİKOLOJİNİN ALT DALLARI PSİKOLOJİ DENEYSEL PSİKOLOJİ SOSYAL PSİKOLOJİ PSİKOMETRİK PSİKOLOJİ UYGULAMALI PSİKOLOJİ Eğitim psikolojisi Gelişim Psikolojisi Öğrenme Psikolojisi Klinik psikoloji Endüstri ve örgüt psk. Danışmanlık psik. Siyaset psik Din psik. …. Fizyolojik psikoloji Karşılaştırmalı psik.

18 Deneysel Psikoloji

19 Fizyolojik Psikoloji

20 Karşılaştırmalı Psikoloji

21 Sosyal Psikoloji

22 Psikometrik Psikoloji

23 Uygulamalı Psikoloji

24 Klinik Psikoloji

25 Danışmanlık Psikolojisi

26 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

27 Eğitim Psikolojisi

28

29 Psikoloji Tarihçe

30 Yapısalcılık

31 Fonksiyonalizm (İşlevselcilik)

32 Olgunlaşma Kuramı

33 Davranışçılık Kuram Katı ölçmeci, ölçülemeyen davranışları devre dışı bırakma (Düşünce ve bilinç gibi) Çevresel belirleyiciler önemlidir. Ivan Pavlov, John Watson, F.Skinner Bandura:Sosyal Öğrenme Kuramı (Davranışçı ama düşünceyi ele alır.)

34 Davranışçı Kuram

35

36 Psikoanaliz Kuramı

37

38 İnsancıl Kuram

39 Bilişsel Yaklaşım

40 Nörobiyolojik Yaklaşım

41

42 Eğitim Psikolojisi Öğrenme olgusu+öğrencinin taşıdığı özellikler+güdülenme+sınıf yönetimi+sınıf içi kişiler-arası iletişim+değerlendirme=Öğrenmeyi nasıl etkiler?

43 Eğitim Psikolojisinin İlgi Alanları

44 İnsanın doğası doğuştan boş bir levhaya benzer. Bu levha çevre tarafından doldurulur, şekillendirilir. J. Watson Davranışçılık İnsanın doğası doğuştan kötüye yönelik, şiddet ve saldırganlıkla doludur. S. Freud Psikoanalitik İnsan edilgen bir varlık değildir. Çevresindeki uyarıcıları, bilgileri kendi zihinsel süreçleri ile anlamlandırır. Koffka, Gagne Bilişsel (Gestalt) İnsanın doğası doğuştan iyiye yönelik gelişmeye açıktır. C. Rogers, A. Maslow İnsancıl (Hümanist)

45 Öğretmenin Rolleri Öğretim uzmanı Güdüleyici Yönetici Lider Danışman Çevre düzenleyici Model Eğitim Psikolojisinin verileri

46 Psikolojide Araştırma Yöntemleri

47 Araştırma Yöntemleri Betimsel Yöntemler Doğal gözlem Sistematik gözlem Testler Anket Görüşme Olay (Vak`a) İncelemesi Deneysel Yöntemler Bağımlı değişken Bağımsız Değişken Kontrol Değişkeni İstatistiksel (Korelasyonel) Yöntem Pozitif İlişki Negatif İlişki İlişkisizlik

48 Araştırma

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60


"Yrd. Doç. Dr. Mustafa TOPRAK EĞİTİM PSİKOLOJİSİ. Bilim ve Psikoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları