Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MENEMEN HALK EĞİTİM MERKEZİ 2014 – 2015 TÜRK HALK OYUNLARI YÖRE OYUNLARI ÖĞRETİCİSİ KURSU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MENEMEN HALK EĞİTİM MERKEZİ 2014 – 2015 TÜRK HALK OYUNLARI YÖRE OYUNLARI ÖĞRETİCİSİ KURSU."— Sunum transkripti:

1 MENEMEN HALK EĞİTİM MERKEZİ 2014 – 2015 TÜRK HALK OYUNLARI YÖRE OYUNLARI ÖĞRETİCİSİ KURSU

2 Eğitim Psikolojisi

3 “İnsanın ömrü kendini öğrenmeye çalışmakla geçer; en zor iş ise, kendini öğrenmektir”

4 İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen, bireyin davranışlarını ve onun altında yatan sebepleri araştıran bilim dalıdır..

5 Sinir sistemi gelişmiş ve merkezileşmiş, dış etkileri ayırt edebilen organizmaların tepkilerini inceler. Davranışların ve zihinsel süreçlerin bilimsel incelenmesidir. Bir davranış bilimidir.

6 Gelişim ve öğrenme psikolojisi bulgularından hareketle eğitim ögretim nasıl gerçekleştiğini araştıran bilim dalıdır.

7 Bireyin belli dönemler halinde gelişimini ve bu evrelerde öğrenmesi gereken davranışlarını inceleyen bilim dalıdır.

8 Bireyin nasıl ögrendiğini ve nasıl öğretebilecegini araştıran bilim dalıdır.

9 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

10 1. Yapısalcılık: Temsilcisi W. Wundt’ tur. ●İnsan davranışlarının kontrollü koşullarda (laboratuar) gözlenmesine yönelik çalismalar yapmıştır. ●İnsan zihni çesitli bilinç ögelerine ayrılır. Psikolojinin amacı “bilinç ögelerini” birleştirmek ve çözümlemektir. ●Bilinci çözmek için “içe bakış yöntemi” kullanılmaktadır.İçsel duygular,sezişler ve düşünceler üzerinde odaklanmıştır. ≋ PSİKOLOJİ AKIMLARI ≋

11 Wilhelm Wundt Wundt, Psikolojiyi alanında deneyi benimseyerek, onu bir laboratuar bilimi durumuna getirmiştir. Psikolojiyi “bilinçliliğin ya da bilinç verilerinin bilimi” olarak tanımlamıştır.

12 2.Davranışçılık:Temsilcileri Watson,Pavlov,Skinner’ dir. ●Psikolojinin “gözlenebilen ve ölçülebilen” davranışlar üzerinde çalisilmasi gerektiğini açıklar. ●Davranışın niçin olduğuna değil, nasıl olduğuna önem vermiştir. ●Çevredeki uyarıcı koşullara önem vermiştir. Uyarıcı-tepki- pekiştirme ilkesine göre davranışı açıklamıştır. ≋ PSİKOLOJİ AKIMLARI ≋

13 3.Psiko-analitik Yaklaşim(=Psikanaliz): Temsilcileri Freud, Erikson’ dur. ●Davranışın sebeplerini “bilinç dışı” etkinlikler (biyolojik etkenler) açısından ele almıştır. ●Kişiliğin oluşumunda ve olayların analizinde “çocukluk yaşantıları (0-6)” ve bu dönemdeki anne-baba tutumunun önemi üzerinde durur. ●Erikson’a göre kişiliğin oluşumunda ve gelişiminde biyolojik etkenler ile birlikte sosyal çevre de(toplumsal etmenler) önemlidir.(Psiko-sosyal gelişim kuramı) ●Bireyin gelişiminin yaşam boyu sürdüğünü savunmuştur. ≋ PSİKOLOJİ AKIMLARI ≋

14 Psikanaliz Ekol Sigmund Freud İnsan doğuştan saldırgan ve cinsel güdülerinin eğilimi doğrultusunda davranan bir varlıktır. Davranışları, birey toplum çatışmasının bir ürünüdür. Yöntemi, serbest çağrışım

15 4.Bilişsel Yaklaşim: Temsilcileri Gestalt Ekolü,Piaget,Bruner,Ausubel’dir. ●Bireye ve davranışlara “bütünsel” bakmışlardır. ●Davranışları zihinsel bir süreç içinde ele almışlar, ilgi, algı, düşünme,kavrama gibi süreçlere yer vermişlerdir. ≋ PSİKOLOJİ AKIMLARI ≋

16 5.İnsancıl(=Hümanist) Yaklaşim: Temsilcileri Maslow,Rogers,Kholberg’ dir. ●Psiko-analitikçilerin insanın tehlikeli bir varlık olduğu görüşüne karşi çikarak,insanın değerli olduğu görüşüne karşi çikarak,insanın değerli olduğu ve doğasının iyilik temelleri üzerinde kurulu olduğu görüşünü ileri sürmüşlerdir. ●Davranışların temelinde ihtiyaçlar (güdüler) bulunur. ●Birey “kendisini gerçekleştirmeye” çalisan bir varlıktır. ●Bireylerde “algılama ve benlik kavramı(tasarımı) “ üzerinde durur. ≋ PSİKOLOJİ AKIMLARI ≋

17 6.Nörobiyolojik Yaklaşim: Temsilcileri James,Hebb ‘ dir. ●Davranışların incelenmesini beyin,sinir sistemi,beyin hücreleri(nöronlar) arasındaki sinaps bağlarına göre ele almışlardır. ≋ PSİKOLOJİ AKIMLARI ≋

18 1-KALITIM 2-ÇEVRE 3-AİLENİN ÇOCUK YETİŞTİRME TARZLARI 4-AİLENİN PARÇALANMASI 5-ÇOCUKLARIN DOĞUŞ SIRASI 6-ZAMAN ≋ GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ≋

19 1-KALITIM Bireyin genler yoluyla anne-babasından aldığı özeliklerdir. Bunlar; cinsiyet,göz rengi,zeka kapasitesi,fiziksel özellikler(boy,ten rengi,saç rengi ve biçimi),yaratıcılık ve düşünme kapasitesi,problem çözme becerileridir. ≋ GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ≋

20 2-ÇEVRE:Çevre faktörü 3 evrede incelenir. a) Doğum öncesi b) Doğum Sırası c) Doğum sonrası Doğum öncesi=Anne karnında geçen süredeki dış etkilenmeleri kapsar. ⇛ ör Annenin sigara dumanı olan bir çevrede yaşaması,yüksek gürültülü bir çevrede yaşaması. ≋ GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ≋

21 Doğum sırası= Fetüsün(bebeğin) oksijensiz kalması,kordon dolanması,uzman olmayanların bilinçsiz müdahaleleri doğum sırasında yaşanan olumsuzluklardır. Doğum sonrası= Beslenme düzeni,hastalık ve kazalar,aile yapısı,eğitim olanakları,arkadaş çevresi gibi etkenlerdir. ≋ GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ≋

22 1.Bebeklik Dönemi(0-2 yaş) 2.İlk Çocukluk Dönemi(2-6 yaş) 3.Son(ikinci)çocukluk dönemi(6-12 yaş) 4.Ergenlik Dönemi(12-18 yaş) 5.Genç Yetişkinlik Dönemi(18-30 yaş) ≋ GELİŞİM DÖNEMLERİ VE GÖREVLERİ ≋

23 1.Bebeklik Dönemi(0-2 yaş): -Nefes almayı ögrenme. -Fiziksel çevredeki değişikliklere uyum sağlama. -Tuvaletini söyleme,tutma becerisini kazanma. -Uyku düzeni olması. -Katı yiyecek yemeyi ögrenme. ≋ GELİŞİM DÖNEMLERİ VE GÖREVLERİ ≋

24 2.İlk Çocukluk Dönemi(2-6 yaş): -Konuşmayı ve yürümeyi ögrenme. -El-göz uyumunu sağlamaya başlama. -Kendi başına yemek yeme,giyinme,tuvaletini yapma.(öz bakım becerisi) -Cinsel farklılıklarını ögrenme ve cinsel kimliğini kazanmaya başlama. -Okuma yazmaya hazır duruma gelme. -Toplumsal kurallara dair yanlış ve doğru davranışı ayırt etmeye ve toplumsal rolleri ögrenmeye başlama. ≋ GELİŞİM DÖNEMLERİ VE GÖREVLERİ ≋

25 3.Son(ikinci)çocukluk dönemi(6-12 yaş): -Okuma,yazma ve hesaplaşma ile ilgili üç temel beceriyi geliştirme. -Kendine karşı olumlu tutumlar oluşturma. -Kişiler arası ilişkilerini geliştirme,yaşitlarıyla iyi geçinmeyi ögrenme. -Kendisi için model olan yetişkinleri örnek alarak cinsiyetine uygun rolü geliştirme. -Sorumluluk almasına ve kendi kararlarını vermesine olanak sağlandığında kişisel bağımsızlığını kazanmaya başlama. -Vicdan ve değer anlayışının gelişmesi. -Gündelik yaşama uyum. ≋ GELİŞİM DÖNEMLERİ VE GÖREVLERİ ≋

26 4.Ergenlik Dönemi(12-18 yaş): -Bir yetişkin kadın veya erkek sosyal rolüne erişme. -Yaşıtlarıyla (her iki cins) yeni ve olgun ilişkilere erişme. -Bedenini kabul etme ve etkili bir şekilde kullanma. -Anne baba gibi yetişkinlerden bağımsız olarak duygusal özerklik kazanma. -Bir mesleğe doğru yönelme ve hazırlanma. -Toplumsal görevlerini yerine getirebilme ve toplumsal sorumluluklar almaya istekli olma. -Evliliğe ve aile kurmaya hazırlanma. ≋ GELİŞİM DÖNEMLERİ VE GÖREVLERİ ≋

27 5.Genç Yetişkinlik Dönemi(18-30 yaş): -Eş seçme,aile kurma,evli yaşamayı ögrenme. -Bir işe girme,işe başlama. -Yakın ilişkiler kurabileceği arkadaşlar ve sosyal gruplar bulma. -Vatandaşlık sorumluluklarını üstlenme. -Ev idare etme. ≋ GELİŞİM DÖNEMLERİ VE GÖREVLERİ ≋

28 MENEMEN HALK EĞİTİM MERKEZİ 2014 – 2015 TÜRK HALK OYUNLARI YÖRE OYUNLARI ÖĞRETİCİSİ KURSU


"MENEMEN HALK EĞİTİM MERKEZİ 2014 – 2015 TÜRK HALK OYUNLARI YÖRE OYUNLARI ÖĞRETİCİSİ KURSU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları