Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Yrd. Doç. Dr. Şehmus Kurtuluş Bilgisayar İşletmeni Selma Özderin Halat

2 İÇİNDEKİLER Farabi değişim programı nedir? Kimler Faydalanabilir?
Farabi Değişim Programı Protokolü Anlaşmalı Üniversiteler Farabi Öğrencilerinin Hakları Neden Başvurmalıyım?

3 İÇİNDEKİLER Başvuru Süreci Kabul Süreci Öğrenim Protokolü
Ekle-Sil Belgesi Uyarılar Önemli Tarihler

4 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR?
"Farabi Değişim Programı“ yükseköğretim kurumları arasında gerçekleştirilen öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan kurumlar arasında yapılmaktadır. Öğretim üyesi değişimi YÖK Yürütme Kurulu tarafından alınan kararla durdurulmuş durumdadır Bu Program, öğrencilerin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

5 KİMLER FAYDALANABİLİR?
Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı tam zamanlı önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler Farabi Değişim Programından faydalanabilirler. 2. Öğretim öğrencileri ve alttan dersi olan öğrenciler Önlisans ve Lisans: en az 2/4 Yüksek Lisans ve Doktora: en az 2,5/4 Kurumlar arası protokol gerekmektedir.

6 ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER
Yıldız Teknik Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Gazi Üniversitesi Ankara Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Marmara Üniversitesi Mersin Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Dumlupınar Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fırat Üniversitesi Gümüşhane Üniversitesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Kastamonu Üniversitesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muğla Üniversitesi

7 Kocaeli Üniversitesi Malatya İnönü Üniversitesi Nevşehir Üniversitesi Niğde Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sinop Üniversitesi Trakya Üniversitesi Yalova Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kırklareli Üniversitesi Bülent Ecevit Üniversitesi Bozok Üniversitesi Batman Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Necmettin Erbakan Üniversitesi

8 Mardin Artuklu Üniversitesi
Mehmet Akif Üniversitesi Erzincan Üniversitesi Düzce Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Iğdır Üniversitesi Artvin Çoruh Üniversitesi Hitit Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Amasya Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Bitlis Eren Üniversitesi Çanakkale Üniversitesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi

9 Bölümünüzün protokolde yer alması gerekmektedir.

10

11 FARABİ ÖGRENCİLERİNİN HAKLARI;
Farabi Değişim Programından yararlanarak başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görme hakkını kazanan öğrenciler ilk 4 ay karşılıksız burs alırlar. Farabi öğrencileri gittikleri yükseköğretim kurumunun öğrencileriyle aynı haklara sahiptirler. Bulundukları yükseköğretim kurumu öğrencilerinin yararlandıkları kütüphane, spor tesisleri vb. olanaklarından yararlanırlar. Farabi öğrencileri, Öğrenim Protokolünün onaylanması ve bölüm koordinatörlerinin onayının alınması koşulu ile bazı derslerini başka bölümlerden hatta başka fakültelerden de seçebilirler. Kabul eden yükseköğretim kurumunda alttan/üstten ders alabilirler.

12 NEDEN BAŞVURMALIYIM; Yeni Hocalar Yeni bir Kampüs Farklı deneyimler CV
Yeni Arkadaşlıklar Yeni Hocalar Yeni bir Kampüs Farklı deneyimler CV

13 BAŞVURU SÜRECİ; Başvurular ya sadece Güz ya da Güz+Bahar dönemleri için olmak üzere yılda bir kez yapılır. Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programına katılabilirler. Sadece bir defaya mahsus burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olunabilir.

14 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER;
Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 adet) Not Çizelgesi (2 adet) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet) SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (Kamu ve Özel Teşebbüste çalışmadığını gösteren belge) Yabancı dil belgesi?

15 KABUL SÜRECİ Farabi Kurum Koordinatörlüğünde başvuru belgeleri incelenir. Değerlendirme yapılırken; Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise değerlendirmede her bir program için başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları sıralanarak seçim yapılır. Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise %50 yabancı dil puanı + %50 not ortalamasına göre sıralanarak seçim yapılır.

16 KABUL SÜRECİ Başvuru sonuçları, üniversitemiz Farabi internet sayfasında ilan edilir. Farabi Kurum Koordinatörlüğümüz, başvuru formunu ve not çizelgesini ilgili yükseköğretim kurumlarına iletir. Farabi Kurum Koordinatörlüğümüz, başvurduğu yükseköğretim kurumundan olumlu yanıt alan öğrencilerin listesini, üniversitemiz internet ana sayfasında ve Farabi internet sayfasında ilan eder. Listede adı geçen öğrenciler, kendilerine verilen süre içerisinde ilanda belirtilen belgeleri bölüm koordinatörlüklerine teslim eder.

17 ÖĞRENİM PROTOKOLÜ; Öğrenim protokolü, her iki kurum yetkilileri ve öğrenci tarafından imzalanan bir taahhüt belgesidir. Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olan bir Öğrenim Protokolü; Öğrencinin, kabul eden yükseköğretim kurumunda alacağı dersler ve kredileri (Alınacak Dersler), Alacağı derslerin karşılığı olarak, gönderen yükseköğretim kurumunda hangi derslerin sayılacağı ve kredileri (Sayılacak Dersler),

18 Alt ve üst yarıyılların dersleri seçilebilir.
ÖĞRENİM PROTOKOLÜNÜN HAZIRLANMASI; Alt ve üst yarıyılların dersleri seçilebilir. Sayılacak dersler belirlenirken, alttan alınması gereken dersler varsa, bunlara öncelik verilmelidir. Derslerin kredilerinin eşit olması gerekmez. Ancak, alınacak derslerin toplam kredisi, sayılacak derslerin toplam kredisine eşit veya toplam kredisinden daha fazla olmalıdır. Alınacak derslerin eksik kredisi mutlaka tamamlanmalıdır (seçmeli dersler ile yapılabilir). Derslerin eşleştirilmesinde, içerik açısından da tam bir uyum olamayacağı dikkate alınmalıdır.

19 ÖĞRENİM PROTOKOLÜNÜN HAZIRLANMASI;
Öğrenim protokolünde bir dersin bir derse eşleştirilmesi zorunlu değildir. Bir ders birden fazla ders ile eşleştirilebilir (veya tersi).

20 ÖĞRENİM PROTOKOLÜNÜN HAZIRLANMASI;
Öğrenim protokolünde hangi derslerin hangi derslerle eşleştirildiği açık olarak belirtilmeli ve açıkta ders kalmamalıdır. Ayrıca dersin adı ve içeriği aynı ise kredi hesaplamalarındaki farklılıklar öğrenci lehine işletilmelidir. Hatalı protokol örneği →

21 Doğru düzenlenmiş öğrenim protokolü

22 UYARILAR Ekle-Sil Formu (1 ay içerisinde)
Değişimden yararlandığınız dönemde katkı payı ödemesi Kredi ve burslarınız Ders tekrarı Disiplin

23 Başvuru İçin Son Tarihi:
15 Mart 2016 Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderim Tarihi: 4 Nisan 2016 Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması: 25 Nisan 2016 Öğrenim Protokolünün Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarih: 9 Mayıs 2016 YÖKSİS Üzerinden YÖK’e Nihai Sonuçların İletilmesi: 16 Mayıs 2016

24 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLETİŞİM BILGİLERİ Adres: Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2. Kat Farabi Ofisi E-Posta: (Farabi Ofisi) (Farabi Koordinatörü Şehmus Kurtuluş) Tel: Dahili: 2468 Web: Faydalı Link: farabi.yok.gov.tr DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları