Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

0 3 Nisan 201 3 Farabi Değişim Programı Değişime Hak Kazanan Öğrenciler için Bilgilendirme Toplantısı 13.01.2015Farabi Kurum Koordinatörlüğü Doç. Dr. Mahmut.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "0 3 Nisan 201 3 Farabi Değişim Programı Değişime Hak Kazanan Öğrenciler için Bilgilendirme Toplantısı 13.01.2015Farabi Kurum Koordinatörlüğü Doç. Dr. Mahmut."— Sunum transkripti:

1 0 3 Nisan 201 3 Farabi Değişim Programı Değişime Hak Kazanan Öğrenciler için Bilgilendirme Toplantısı 13.01.2015Farabi Kurum Koordinatörlüğü Doç. Dr. Mahmut ULUSOY Farabi Kurum Koordinatörü

2 Farabi (871-950)  Türkistan’ın Farab şehrinde doğmuştur.  Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır.  Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır.  İslam dünyasında felsefe alanında İlk Öğretmen denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve İkinci Öğretmen olarak anılır.  Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınır. FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Farabi Kimdir 13.01.2015Farabi Kurum Koordinatörlüğü

3 Farabi Programı:  Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim programıdır FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 13.01.2015Farabi Kurum Koordinatörlüğü

4  öğrenci ve öğretim üyeleri bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumları dışında başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.  Farabi Değişim Programı, gönüllülük esasına dayanır. FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 13.01.2015Farabi Kurum Koordinatörlüğü

5 13.01.2015 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişimi İçin Gerekli Şartlar   Üniversiteler Arasında Protokol olmalıdır.  Bölümlerin Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişimi Kontenjanı olmalıdır  Protokol yok ise değişim gerçekleştirilemez Farabi Kurum Koordinatörlüğü

6 13.01.2015 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Kimler Katılabilir Farabi Kurum Koordinatörlüğü Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri’nin  Ön lisans, (2. sınıflar)  Lisans, (2,3,4 sınıflar)  Yüksek Lisans  Doktora öğrencileri ( Hazırlık, Bilimsel Hazırlık ve İlk Yarıyıl Eğitimlerini Tamamlayanlar

7 13.01.2015 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Farabi Değişim Süresi  bir veya  iki yarıyıl veya  Öğrenciler Her Bir Eğitim Öğretim Kademesinde 1 kez Burslu Farabi Öğrencisi olabilirler. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

8 13.01.2015 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Öğrenci Başvuru Şartları  Ön Lisans, Lisans öğrencilerinin Genel Akademik Not Ortalaması en az 2.0 - 4.00 veya 70/100 olmalıdır.  Yüksek Lisans, Doktora öğrencilerinin Genel Akademik Not Ortalaması en az 2.5 - 4.00 veya 75/100 olmalıdır. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

9 13.01.2015 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci seçimi  Eğitim Dili Türkçe olan Yükseköğretimler için Transkript Not Ortalaması dikkate alınır.  Eğitim Dili Yabancı Dilde olan Yükseköğretimler için %50 Yabancı Dil+%50 Transkript Not Ortalaması dikkate alınır.  ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir yabancı dil sınavı ya da üniversiteler arasında imzalanan protokolde belirlenen bir yabancı dil sınavı sonuç belgesi isterler. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

10 13.01.2015 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI I. Adım Aday Öğrenci Değişimi başvuru evrakları  Aday  Aday Öğrenci başvuru belgesi,  Not çizelgesi,  Öğrenci başvuru belgesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü

11 Bölüm Protokolünüz Yok ise Üniversite Protokol listemizi inceleyin Protokolümüz var olan üniversiteler ile görüşüp Bölüm protokolü yapabiliriz. HARRAN ÜNİVERSİTESİ 13.01.2015

12 Üniversite Protokol Listesi 13.01.2015 1Adnan Menderes Üniversitesi 2Afyon Kocatepe Üniversitesi 3Ahi Evran Üniversitesi 4Kilis 7 Aralık Üniversitesi 5Amasya Üniversitesi 6Mustafa Kemal Üniversitesi 7Ankara Üniversitesi 8Muğla Üniversitesi 9Atatürk Üniversitesi 10Balıkesir Üniversitesi

13 Üniversite Protokol Listesi 13.01.2015 11 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 12Bilecik Üniversitesi 13Bingöl Üniversitesi 14Bitlis Eren Üniversitesi 15Kastamonu Üniversitesi 16Celal Bayar Üniversitesi 17Cumhuriyet Üniversitesi 18Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 19Karadeniz Teknik Üniversitesi 20Çankırı Karatekin Üniversitesi

14 Üniversite Protokol Listesi 13.01.2015 21Çukurova Üniversitesi 22Dicle Üniversitesi 23Dokuz Eylül Üniversitesi 24Dumlupınar Üniversitesi 25Uludağ Üniversitesi 26Ege Üniversitesi 27Erciyes Üniversitesi 28Trakya Üniversitesi 29Fırat Üniversitesi 30Gazi Üniversitesi

15 Üniversite Protokol Listesi 13.01.2015 31 32Gaziosmanpaşa Üniversitesi 33Pamukkale Üniversitesi 34Harran Üniversitesi 35Hitit Üniversitesi 36Iğdır Üniversitesi 37İnönü Üniversitesi 38Mersin Üniversitesi 39İstanbul Üniversitesi 40Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

16 Üniversite Protokol Listesi 13.01.2015 41Siirt Üniversitesi

17 13.01.2015 Öğrenci Değişimi için gerekli belgeler  ÖĞRENİM PROTOKOLÜ: Değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumları arasında imzalanan ve değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış ders programı ve bu derslere ilişkin kredileri içeren protokoldür. Bu protokolde ilgili öğrencinin gidilen kurumda alacağı dersler ve kredileri açıkça belirtilir. Öğrenci bu dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini imza ile beyan eder.

18 13.01.2015 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI II. Adım Asil Öğrenci Değişimi evrakları  Üniversite Başvuru Formu (2 adet)  Öğrenim Protokolü (3 Güz+3 Bahar)  Transkript  Yabancı Dil düzeyini gösteren belge (Yabancı Dilde Eğitim yapılıyorsa) Farabi Kurum Koordinatörlüğü

19 13.01.2015 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Öğrenci Değişimi için gerekli belgeler  Öğrenim protokolü nedir? Öğrencinin değişim dönemi başlamadan önce kendi kurumunda alacağı derslerin karşılığı gideceği kurumdaki derslerin eşleştirmesinin yapıldığı ders adları ve kredileri içeren belgedir. Değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumları arasında imzalanır ve Öğrenim Protokolü olarak adlandırılır. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

20 13.01.2015 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Öğrenci Değişimi Esasları  Öğrenciler üst veya alt sınıflardan ders seçebilirler.  Değişim Programı Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk sayılacağı önceden belirlenir.  Öğrencilerin başarılı oldukları dersler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının ders çizelgelerinde (transkript) ve Diploma Ekinde yazılı olarak belirtilir. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

21 13.01.2015 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Öğrenci Değişimi Esasları  Öğrencilerin, alacakları ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz.  Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır..  Öğrenci değişiminde ulusal kredilendirme sistemi yanında AKTS kredilendirme sistemi de esas alınabilir.. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

22 13.01.2015 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Öğrenim Protokolü  Öğrenci bu dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini imza ile beyan eder.  Bölüm Koordinatörü, öğrencilerin değişim döneminde kendi kurumlarında alacakları derslerle gidecekleri kurumda alacakları derslerin eşleştirilmesinde akademik danışmanlık yapar ve Öğrenim Protokollerinin Bölüm Kurullarında onaylanmasını sağlar. Öğrencilerin değişim süresince kredi, ders, dönem veya yıl kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alır ve imza ile beyan eder. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

23 13.01.2015 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Akademik Tanınırlık  Tüm taraflarca Öğrenim Protokolü imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir.  Yükseköğretim kurumları, tarafı olduğu protokolde belirtilen dersleri tanır ve derslerin tanınması konusunda gerekli tedbirleri alır.  Öğrenim Protokünü 5 kişi onaylamalıdır. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

24 13.01.2015 Asil Öğrenci Değişimi işlemleri  Üniversiteye Başvuru Formu (2 adet)  Öğrenim Protokolü (3 Güz+3 Bahar) (3 adet Öğrenim Protokolünün Bölüm Farabi Koordinatörü tarafından mutlaka ıslak imzalanması gerekiyor) Farabi Kurum Koordinatörlüğü

25 13.01.2015  1 adet Bölüm Koordinatöründe kalacak (Bölüm Kurulunda onaylanmak üzere)  4 adet Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilecek  1 adet Farabi Koordinatörlüğünde dosyalanıyor  3 adet Öğrenim Protokolünü Öğrencinin Gideceği Kuruma iletiyoruz Farabi Kurum Koordinatörlüğü Asil Öğrenci Değişimi işlemleri

26 13.01.2015 Gidilen Kurumda yapılan işlemler  3 adet ıslak imzalı Öğrenim Protokolünü Bölüm Kurulunda onaylanmak üzere Bölüm Farabi Koordinatörlüğüne iletiliyor. Bölüm Farabi Koordinatörlüğünde ıslak imzalanan 3 Öğrenim Protokolü tekrar Kurum Farabi Koordinatörlüğüne imzalanmak 1 adeti Kurumda dosyalanmak ve 2 adeti tarafımıza iletilmek üzere gönderiliyor. Farabi Kurum Koordinatörlüğü Asil Öğrenci Değişimi işlemleri

27 13.01.2015  2 adet ıslak imzalı Öğrenim Protokolünün  1 adetini Öğrencinin dosyasında tutuyoruz  1 adetini öğrenciye teslim etmekle yükümlüyüz Yönetmelik gereği. Öğrenim Protokollerinin ıslak imzalı olmasına özen gösterilmesi ve orijinallerinin mutlaka bize iletilmesinin gerekiyor Farabi Kurum Koordinatörlüğü Asil Öğrenci Değişimi işlemleri

28 13.01.2015 Değişime Hak Kazanan Öğrenci Evrakları  Onaylanmış Öğrenim Protokolü (tüm Koordinatörler tarafından imzalamış)  Öğrenci Kabul Belgesi  Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi  Öğrenci Beyannamesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü

29 13.01.2015 Gittiği Kurumda Ders Değişikliği yapıldı. Ne Yapmalısınız?  Değişen Öğrenim Protokolü düzenlenecek ( 3 adet)  Öğrenci ders değişikliğini SDÜ Bölüm Koordinatörü ve Değişime katıldığı Kurumdaki Bölüm Koordinatörleri ile görüşerek 1 hafta içinde Değişen Öğrenim Protokolü düzenlemekle yükümlüdür. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

30 13.01.2015 Gidilen Kurumda Ders Değişikliği yapıldı  Öğrenim protokolünde çeşitli nedenlerle yapılacak olan değişikliklerin, öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 hafta içinde hazırlanmış olmalı ve 30 gün içinde öğrenci, öğrenciyi gönderen yükseköğretim kurumu ve öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanması gerekir. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

31 13.01.2015 Gidilen Kurumda Ders Değişikliği yapıldı  3 adet Değişen Öğrenim Protokolü Bölüm Koordinatörü tarafından imzalanıp, 1 adeti Bölüm Koordinatöründe Bölüm Kurulu Kararı için bırakınız (Gidilen Kurumda)  4 adet Öğrenim Protokolü, Kurum Koordinatörlüğüne imzalanması için teslim ediniz. (Gidilen Kurumda)  Gidilen Kurum Koordinatörü, 3 adet Öğrenim Protokolü HRU Farabi Kurum Koordinatörlüğüne değişimin onaylanması için gönderecektir. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

32 13.01.2015 Gidilen Kurumda Ders Değişikliği yapıldı  3 adet Değişen Öğrenim Protokolü Bölüm Koordinatörü tarafından imzalanıp, 1 adeti Bölüm Koordinatöründe Bölüm Kurulu Kararı için bırakınız (Gidilen Kurumda)  3 adet Öğrenim Protokolü, Kurum Koordinatörlüğüne imzalanması için teslim ediniz. (Gidilen Kurumda)  Gidilen Kurum Koordinatörü, 3 adet Öğrenim Protokolü SDU Farabi Kurum Koordinatörlüğüne değişimin onaylanması için gönderecektir. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

33 13.01.2015 Değişen Öğrenim Protokolü SDU geldi ne tür işlemler yapılacak.*  Değişen Öğrenim Protokolünü Bölüm Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunda onaylanmak üzere Fakülteye iletiyoruz.  Bölüm Kurulunda ve Fakülte Yönetim Kurulunda onaylanıyor.  Bölüm Koordinatörü tarafından imzalıyor  Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletiliyor  Tarafımızca imzalanan öğrenim protokollerini gittiğiniz kuruma gönderiyoruz.  Bu durumda dersleri almanızda ve sayılmasında hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

34 13.01.2015 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Ders tekrarı: Öğrenciler, Farabi Değişim Programı öğrencisi olarak gittikleri yükseköğretim kurumunda almaları gereken derslerden her ne sebeple olursa olsun başarısız olmaları durumunda, ilgili dersin tekrarını, öğrenci olarak kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda yaparlar. Ders tekrarı, öğrencinin Öğrenim Protokolünde denkliği kabul edilen dersi tekrar etmesi suretiyle yapılır. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

35 13.01.2015 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Öğrenci Değişimi Esasları Öğrenci, Öğrenim Protokolünde belirtilen ve başarılı olduğu bir dersten tekrar sınava giremez veya yeniden bu dersi alamaz. Değişim programı sonunda başarılı olunan tüm dersler Diploma Ekinde belirtilir.

36 13.01.2015 Öğrenci Değişimi için gerekli belgeler  Yükümlülük Sözleşmesi Değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumu ile öğrenci arasında imzalanan ve değişimin süresi, burs miktarı ve diğer ödemelere ilişkin bilgilerle öğrencinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sorumlulukları gibi benzeri hususları ihtiva eden bir sözleşmedir. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

37 13.01.2015 Öğrenci Değişimi için gerekli belgeler  Öğrenci Kabul Belgesi Gidilecek yükseköğretim kurumu, Öğrenim Protokolünün imzalanmasından sonra, ilgili öğrencinin Farabi Değişim Programı öğrencisi olarak kabul edildiğini gösteren onaylı ve imzalı bir Farabi Değişim Programı Öğrenci Kabul Belgesi hazırlar. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

38 13.01.2015 Öğrenci Değişimi için gerekli belgeler  Farabi Değişim Programı Öğrenci Beyannamesi: öğrencinin Farabi Değişim Programı süresince sahip olduğu hak ve yükümlülüklerinin yazılı olduğu bir belgedir. Bu belge, Farabi Değişim Programı öğrencisi olmaya hak kazanan tüm öğrencilere imza karşılığı teslim edilir. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

39 13.01.2015 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Öğrenim giderleri: Öğrenim Harçlarını Kendi Kurumlarına yatırıp Kaydını yapıyorlar. Ders Seçmiyorlar… Gideceğiniz yükseköğretim kurumuna ayrıca öğrenci katkı payı ödenmez. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

40 13.01.2015 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Diğer burslar ve krediler Farabi Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

41 13.01.2015 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Öğrenciye Ödenecek Burs Miktarı  5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine verilen bursun 1,5 katı Burs alırlar.  Ön Lisans, Lisans, Y. Lisans, Doktora değişmez. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

42 13.01.2015 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Burs Ödemeleri aylık ödemenin %70 i öğrenci hesabına yatırılır. Her ay aylık ödemenin %70 i öğrenci hesabına yatırılır. Örnek hesaplama Örnek hesaplama 294 TL*1.5=420 TL aylık ödeme aylık ödeme 420 *0,70=294TL 420 *0,70=294TL %30’luk bölümü öğrenci eğitimini tamamlayıp dönünce Başarı durumuna göre ödenir. Güz Dönemi, Bahar Dönemi Burs ücreti Değişiyor. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

43 13.01.2015 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerimiz,  YÖK Değişim Listesini ilan edilmesini bekliyorlar  Yurt Nakil işlemleriniz için evrak veriyoruz. Bu evrakla Kredi Yurtlar Kurumuna nakil için başvuru yapıyorsunuz.  Bu durumda gittiğiniz yerde Kredi Yurtlar kurumu var ise nakilleriniz yapılıyor. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

44 13.01.2015 Farabi Değişim Programı Öğrenci Değişim sürecinin sonunda en geç 15 gün içinde kendi yükseköğretim kurumuna aşağıdaki evrakları teslim etmelidir.  Öğrenci, not çizelgesi,  katılım belgesi  öğrenci nihai raporunu, eksik veya hatalı evraklarının tamamlanması veya düzeltilmesi için 15 günden fazla olmamak üzere ek süre verir. Teslim etmemesi halinde, öğrencinin işlemleri geçersiz sayılır ve kendisine yapılan ödemelerin iadesi istenir. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

45 13.01.2015 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Farabi Öğrencisinin sorumlulukları  Öğrenci Beyannamenizi alınız!!!  Cep Numaralarınızın Değişmesi durumunda Acil bilgi veriniz!!!!!!!  Maillerinizi sık sık kontrol ediniz!!!!!!  Sorunla karşılaştığınız durumda her zaman Kurum Koordinatörlüğümüzü arayınız. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

46 13.01.2015 FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Görevleri Bilgilendirme, Protokollerin düzenlenmesi, İlan, Başvuruların kabulü ve değerlendirmesi, Teklif Çağrısı hazırlama, Bütçelendirme, Raporlama, Dosyalama, Değişime katılan kurumlar arası yazışmalar ve takibi İstatistiklerin tutulması, Mali hesapların tutulması ve ödemelerin yapılması Farabi Kurum Koordinatörlüğü

47 - Gelen Öğrenci - Başvuruların bölümlere iletilmesi, - Davet mektuplarının hazırlanması, - Öğrencinin kayıt işlemlerinin organize edilmesi, - Kayıt yaptıran öğrenciler için Üniversite Yönetim Kurulundan karar alınması, - Gelen öğrencilerin Üniversitemizde oryante edilmesi, FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Görevleri

48 Giden Öğrenci  Başvuruların Değerlendirilmesi, iletilmesi, takip edilmesi  Burslarının Ödenmesi  Öğrencilerin aldıkları derslerin dönem ve yıl kaybı olmaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını  Yüksek Öğretim Kurumu ve Süleyman Demirel Üniversite arasında Değişim için gerekli tüm Raporlama ve Bütçeleme işlemlerini yapmakla yükümlüdür. FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Görevleri

49 13.01.2015 Farabi Bölüm Koordinatörü Programı Hakkında Bölümün Bilgilendirmesi, Bölüm Protokollerin kalitesinin arttırılması Öğrenci Değişimi için Öğrenim Protokollerinin düzenlenmesinde Akademik destek Öğrenim Protokollerinin Bölüm Kurulunda ve Fakülte Yönetim Kurulunda onaylanmasını sağlanması Ders Değişimlerini takip edilmesi ve onaylanması Alınan derslerin sayılmasının sağlanması Öğrencinin Notlarının dönüşümünde karar alınmasının sağlanması Farabi Kurum Koordinatörlüğü

50 13.01.2015 Bölüm Sekreterliği Öğrenci Başvuru dosyası oluşturulması ve başvuruların alınması Kabul edilen her öğrenci için dosya tutulması Öğrenim Protokollerinin Bölüm Kurulunda onaylanması durumunda ders değişikliklerinin kararda denkliklerinin gösterilmesi Farabi Bölüm Koordinatörü ile Alınan Dersler, Değişen dersler, Kararlar vs konularda koordineli çalışılmak Farabi Kurum Koordinatörlüğü

51 13.01.2015 Fakülte Öğrenci İşleri Gelen Öğrenciler için Öğrencilerin Bölüm Kurulunda ve Fakülte Kurulunda onaylanan almakla yükümlü oldukları derslerin sisteme aktarılması Değişen derslerin takibi ve sistemde görülmesinin sağlanması Öğrenci sistemine yönetim kurulu kararlarının işlenmesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü

52 13.01.2015 Fakülte Öğrenci İşleri Giden Öğrenciler için Öğrencilerin Bölüm Kurulunda ve Fakülte Kurulunda onaylanan almakla yükümlü oldukları derslerin ve denkliklerinin sisteme aktarılması Değişen derslerin takibi ve sistemde görülmesinin sağlanması Öğrenci sistemine yönetim kurulu kararlarının işlenmesi Öğrencilerin almış oldukları Ders Notlarının sisteme aktarılması Farabi Kurum Koordinatörlüğü

53 13.01.2015 Fakülte Koordinatörleri Program işleyişinde Bölüm Koordinatörleri ile Koordinasyonun sağlaması, bilgilendirilmesi ve Farabi Kurum Koordinatörlüğü ile iletişimin sağlanması Tüm Bölümlere Başvuran Aday Öğrencilerin Başvuru Dosyalarının Fakülte Yönetim Kurulunda onaylanması ve Kurum Koordinatörlüğüne iletilmesinin sağlanması. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

54 13.01.2015 Fakülte Sekreterleri Program işleyişinde Bölüm, Fakülte ve Farabi Kurum Koordinatörlüğü ile iletişim içinde olması ve alına kararların uygulanmasının sağlanması Bölüm Sekreterleri ve Fakülte Öğrenci işleri personelinin programın işleyişi hakkında bilgilendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması Farabi Kurum Koordinatörlüğü

55 ? Harran Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü İletişim Bilgileri İletişim Bilgileri: Tel: 414 318 3000 - 3581 farabi@harran.edu.tr http://farabi.harran.edu.tr 13.01.2015Farabi Kurum Koordinatörlüğü


"0 3 Nisan 201 3 Farabi Değişim Programı Değişime Hak Kazanan Öğrenciler için Bilgilendirme Toplantısı 13.01.2015Farabi Kurum Koordinatörlüğü Doç. Dr. Mahmut." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları