Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜLKEMİZİN JEOPOLİTİK ÖNEMİ. Asya Avrupa arasında bir köprü durumundadır Karadeniz Akdeniz arasındaki su yollarına egemendir Dünyanın petrol kayakları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜLKEMİZİN JEOPOLİTİK ÖNEMİ. Asya Avrupa arasında bir köprü durumundadır Karadeniz Akdeniz arasındaki su yollarına egemendir Dünyanın petrol kayakları."— Sunum transkripti:

1 ÜLKEMİZİN JEOPOLİTİK ÖNEMİ

2 Asya Avrupa arasında bir köprü durumundadır Karadeniz Akdeniz arasındaki su yollarına egemendir Dünyanın petrol kayakları kabul edilen Orta Doğu Ülkelerine yakındır Yer altı ve yerüstü kaynakları zengindir

3 ATATÜRK’ÜN SON GÜNLERİ VE ÖLÜMÜ Atatürk,tüm hayatını milletinin mutluğuna adamış bir insandır. Eşsiz komutanlığı ile zaferler kazandı Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu Gerçekleştirdiği inkılaplarla Ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmayla çalıştı

4 1938 Yılı başlarında hastalandı. Çankaya Köşkü’nde bir süre dinlendi Mayıs Ayında Güney illerimizi kapsayan (Adana Mersin)gezi sırasında yorulduğu için tekrar hastalandı. Doktorlar tarafından hastalığının karaciğerle ilgili olduğuna karar verildi, tedaviye başlandı.

5 Ogünlerde ilgilendiği konuların başında Hatay Sorunu geliyordu. Bu konulardaki olumlu gelişmeler onu mutlu ediyordu.(Hatay Devleti’nin kurulması vb.) Bu yorucu çalışmalarla hastalığı daha da ilerledi. Cumhuriyet Bayramı’nın 15.Yıl Dönümü törenlerine katılmadı.

6 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini kapadı. TBMM Cumhurbaşkanı olarak İsmet İnönü’yü seçti. Atatürk’ün naaşı geçici olarak Etnografya Müzesi’nde hazırlanan geçici kabre kondu. 10 Kasım 1953’de görkemli bir törenle Ankara’da Onun için hazırlanan Anıtkabir’e getirildi. Yurdun her ilinden getirilen vatan toprağı ile hazırlanan ebedi istirahatgahına konuldu.

7 Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır. Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

8 Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir. Mualimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır.

9 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir. Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim. Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

10 1-***Cumhuriyetçilik 2- Milliyetçilik 3-***Laiklik 4-Halkçılık 5-Devletçilik 6-İnkılapçılık (***Atatürk’ün asla taviz vermediği iki ilke)

11 Tüm ilkeler bir bütündür.Birbirlerinin devamı ve tamamlayıcısıdır. Atatürkçü düşünce sistemi durağan değil gelişmeye açıktır,insanlığın ortak değerlerini kapsar.

12 Atatürk İlkelerinin ortak özellikleri: Toplumun ihtiyaçlarından doğmuştur Akla ve mantığa uygundur Belirgin ve uygulanabilir özelliktedir İlkeler bir bütündür birbirinden ayrılamaz

13 Türk İnkılabının esasları belirlendikten sonra bu altı ilke 1937’de Anayasamıza eklenmiştir. Bu ilkeler aynı zamanda Atatürkçülüğün yani Atatürkçü düşünce sisteminin temelidir.

14 Cumhuriyetçilik Devlet yönetimi Cumhuriyet olmalıdır. Cumhuriyetçilik,Cumhuriyet rejimine bağlılık onu korumak,yüceltmek ve yaşatmak demektir. Atatürk,Cumhuriyeti Türk Gençleri’ne emanet etmiştir. “Cumhuriyeti biz kurduk.Onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.”

15 Anayasamızın birinci maddesinde ; “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.”hükmü yer alır.Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri anlatılır. Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılıdır. Atatürk Milliyetçiliğine bağlıdır. Demokratik, laik,sosyal bir hukuk devletidir. BU HÜKÜMLER DEĞİŞTİRİLEMEZ VE DEĞİŞTİRİLMESİ TEKLİF EDİLEMEZ.

16 Milliyetçilik Atatürk’e göre ;millet,geçmişte bir arada yaşamış, gelecekte de bir arada yaşama inancı ve kararında olan aynı vatana sahip çıkan insan topluluğudur. Milliyetçilik ise milletini sevmek,yüceltme amacını benimsemek,bu yolda yürümektir. Kendini aynı milletin üyesi sayan kişilerin o milleti yüceltme istekleridir. “NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE”

17 Atatürk milliyetçiliği birleştirici ve bütünleştiricidir. Atatürk,Kurtuluş Savaşı’nın başından beri milletinin birlik ve beraberlik içinde olmasını istemiştir.

18 “Çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz öğrenimin sınırı ne olursa olsan,onlara esaslı olarak şunları öğreteceğiz. *Milletine; *Türkiye Devleti’ne, *TBMM’ye düşman olanlarla mücadele etmek gereklidir.”


"ÜLKEMİZİN JEOPOLİTİK ÖNEMİ. Asya Avrupa arasında bir köprü durumundadır Karadeniz Akdeniz arasındaki su yollarına egemendir Dünyanın petrol kayakları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları