Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 PROJE YÖNETİMİ Durum Analizi Sorun Analizi. 2 ANAHTAR KAVRAMLAR ve TERİMLER Durum Analizi GZFT (SWOT) Analizi Eğilim Sorun Analizi Sorun Ağacı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 PROJE YÖNETİMİ Durum Analizi Sorun Analizi. 2 ANAHTAR KAVRAMLAR ve TERİMLER Durum Analizi GZFT (SWOT) Analizi Eğilim Sorun Analizi Sorun Ağacı."— Sunum transkripti:

1 1 PROJE YÖNETİMİ Durum Analizi Sorun Analizi

2 2 ANAHTAR KAVRAMLAR ve TERİMLER Durum Analizi GZFT (SWOT) Analizi Eğilim Sorun Analizi Sorun Ağacı

3 3 ÖĞRENİM ÇIKTILARI Durum analizi ve sorun analizi nedir, nasıl yapılır biliyor olacaksınız, GZFT (SWOT) analizi yapabilecek, Sorun ağacı oluşturabileceksiniz.

4 1. Durum Analizi Nedir? Bir kişinin veya kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef, stratejiler ve bunlara uygun proje ve faaliyetler gerçekleştirebilmesi için öncelikle mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da hangi yönlerinin eksik olduğunu, kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri değerlendirmesi sürecidir. 4

5 1. Durum Analizi Nedir? 5 Neredeyiz? (DURUM ANALİZİ) Nereye Ulaşmak istiyoruz? Nasıl ulaşabiliriz? Nasıl takip eder ve değerlendiririz?

6 1.1. Durum Analizi Kapsamındaki Değerlendirmeler Durum analizi kapsamında aşağıdaki değerlendirmeler yapılabilir (DPT, 2006:15): Tarihi gelişim Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi Paydaş analizi Kuruluş içi analiz ( kuruluşun yapısının, insan kaynaklarının, mali kaynaklarının, kurumsal kültürünün, teknolojik düzeyinin vb. analizi ) Çevre analizi (kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşullarının analizi ) 6

7 2. GZFT (SWOT) ANALİZİ GZFT analizi, Tespit edilen eğilimler doğrultusunda, Bugünü göz önünde bulundurarak, Geleceği ve gelecekte olunmak istenilen yer gözden kaçırılmadan Objektif kriterler doğrultusunda yapılan iç ve dış durum analizidir (Vision Europe, 2008:18). 7

8 2. GZFT (SWOT) ANALİZİ BUGÜNGELECEK Güçlü YönlerFırsatlar Zayıf (Eksik) YönlerTehditler - Engeller İÇ DURUM ANALİZİDIŞ DURUM ANALİZİ Güçlü YönlerFırsatlar Zayıf (Eksik) YönlerTehditler - Engeller 8

9 2. GZFT (SWOT) Analizi Eğilimler, gelecekte ortaya çıkacak sonuçları yönlendiren olaylar ve / veya olaylar dizisidir. Mevsimsel ya da dönemsel dalgalanmalar değildir (Vision Europe, 2008:14-15). 9 1970 ve öncesi 1970-1980 dönemi 1980-1990 dönemi 1990 sonrası

10 2. GZFT (SWOT) ANALİZİ 10 Uluslararası Bağlam Ulusal Bağlam Yerel Bağlam Örgüt Birey

11 2. GZFT (SWOT) ANALİZİ Güçlü ve Zayıf Yönler: Kaynaklar: Finansal, entelektüel, personel, lokasyon Deneyimli olmaktan, teknik bilgiden veya lokasyondan kaynaklanan maliyet avantajı Pazarlama becerileri ve yaratıcılık Değerli soyut varlıklar: entelektüel sermaye Ürün ve hizmet bilgisi Rekabet yeteneği Yetenekli bireylerin etkin istihdamı 11

12 2. GZFT (SWOT) ANALİZİ Fırsatlar ve Tehditler: Rakiplerin büyümesi veya küçülmesi Pazar eğilimleri Ekonomik koşullar Paydaşların beklentileri Yasal değişiklikler Eleştiriler Diğer tüm çevresel koşullar 12

13 2. GZFT (SWOT) ANALİZİ Güçlü YönlerZayıf Yönler FırsatlarG-F StratejileriZ-F Stratejileri TehditlerG-T StratejileriZ-T Stratejileri 13 G-F Stratejileri: Fırsattan yararlanacak şekilde gücünü kullan. Gücünü kullanacak fırsatı bul. Fırsattan yararlanacak güç geliştir. Z-F Stratejileri: Fırsattan yararlanarak zaaftan kurtul. G-T Stratejileri: Tehlikeden korunmak için gücünü kullan. Z-T Stratejileri: Tehditte zaafın ortaya çıkmaması için çözüm bul.

14 3. SORUN ANALİZİ Sorun analizi, bir sorunu temel sorun olarak alır ve bu sorun çevresindeki tüm olumsuzlukları ortaya çıkarmaya çalışır ve incelenmeye çalışılan temel sorunun çevresindeki tüm sorunlar tüm sorunlar arasında “neden-sonuç” ilişkisi kurmaya yarar (Yentürk ve Aksakoğlu, 2006:21). 14

15 3.1. SORUN ANALİZİNİN ANA ADIMLARI 1. Temel sorun nedir? 2. Temel soruna yol açana sorunlar nelerdir? 3. Bu temel sorunun etkilediği diğer sorunlar nelerdir? 15

16 3.1. SORUN ANALİZİNİN ANA ADIMLARI Örnek: Etkileri: 1. Etki: Cinsiyet ayrımcılığı artıyor 2. Etki: Ekonomik bağımlılık artıyor Temel Sorun: Kadınlar arasında işsizlik sorunu yaygın Nedenleri: 1. Sorun: İstihdam olanakları yetersiz 2. Sorun: Kadınların eğitim düzeyi düşük 3. Sorun: Aile bakım hizmetlerini yürütüyorlar 16

17 3.2. Sorun Ağacı 17 1. Etki2. Etki Temel Sorun Sorun A1. Sorun2. SorunSorun B3. Sorun4. SorunSorun C5. Sorun6. Sorun3. Etki

18 18 STK'lar katılımcı demokrasinin gelişiminde etkin rol oynayamıyorlar Sivil toplum gelişemiyor Sivil toplum kuruluşları etkin çalışamıyor Blilgi Kaynakları yetersiz Yerli yayın eksikliği bulunuyor Yabancı kaynaklar pahalı ve bulunmuyor Deneyimler yazılı hale getirilmiyor STK'lara yönelik beceri geliştirme eğitimleri eksik Üniversitelerde STK'lara yönelik eğitim yok STK'lar arası eğitim güçlü değil Özel sektör eğitimleri yetersiz Yasal altyapı kısıtlayıcı Hukuki süreçler karmaşık ve anlaşılmaz Yasaları takip etmek zor STK'lara katılım düşük Üyelik kısıtlıÖnyargı mevcut Politika süreçlerine sivil toplum katılamıyor

19 19 E-Posta: smac@sakarya.edu.tr


"1 PROJE YÖNETİMİ Durum Analizi Sorun Analizi. 2 ANAHTAR KAVRAMLAR ve TERİMLER Durum Analizi GZFT (SWOT) Analizi Eğilim Sorun Analizi Sorun Ağacı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları