Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Durum Analizi Sorun Analizi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Durum Analizi Sorun Analizi"— Sunum transkripti:

1 Durum Analizi Sorun Analizi
PROJE YÖNETİMİ Durum Analizi Sorun Analizi

2 ANAHTAR KAVRAMLAR ve TERİMLER
Durum Analizi GZFT (SWOT) Analizi Eğilim Sorun Analizi Sorun Ağacı

3 ÖĞRENİM ÇIKTILARI Durum analizi ve sorun analizi nedir, nasıl yapılır biliyor olacaksınız, GZFT (SWOT) analizi yapabilecek, Sorun ağacı oluşturabileceksiniz.

4 1. Durum Analizi Nedir? Bir kişinin veya kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef, stratejiler ve bunlara uygun proje ve faaliyetler gerçekleştirebilmesi için öncelikle mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da hangi yönlerinin eksik olduğunu, kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri değerlendirmesi sürecidir.

5 1. Durum Analizi Nedir? Neredeyiz? (DURUM ANALİZİ)
Nereye Ulaşmak istiyoruz? Nasıl ulaşabiliriz? Nasıl takip eder ve değerlendiririz?

6 1.1. Durum Analizi Kapsamındaki Değerlendirmeler
Durum analizi kapsamında aşağıdaki değerlendirmeler yapılabilir (DPT, 2006:15): Tarihi gelişim Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi Paydaş analizi Kuruluş içi analiz ( kuruluşun yapısının, insan kaynaklarının, mali kaynaklarının, kurumsal kültürünün, teknolojik düzeyinin vb. analizi ) Çevre analizi (kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşullarının analizi )

7 2. GZFT (SWOT) ANALİZİ GZFT analizi,
Tespit edilen eğilimler doğrultusunda, Bugünü göz önünde bulundurarak, Geleceği ve gelecekte olunmak istenilen yer gözden kaçırılmadan Objektif kriterler doğrultusunda yapılan iç ve dış durum analizidir (Vision Europe, 2008:18).

8 2. GZFT (SWOT) ANALİZİ BUGÜN GELECEK Güçlü Yönler Fırsatlar
Zayıf (Eksik) Yönler Tehditler - Engeller İÇ DURUM ANALİZİ DIŞ DURUM ANALİZİ

9 2. GZFT (SWOT) Analizi Eğilimler, gelecekte ortaya çıkacak sonuçları yönlendiren olaylar ve / veya olaylar dizisidir. Mevsimsel ya da dönemsel dalgalanmalar değildir (Vision Europe, 2008:14-15). 1970 ve öncesi dönemi dönemi 1990 sonrası

10 2. GZFT (SWOT) ANALİZİ Uluslararası Bağlam Ulusal Bağlam Yerel Bağlam
Örgüt Birey

11 2. GZFT (SWOT) ANALİZİ Güçlü ve Zayıf Yönler:
Kaynaklar: Finansal, entelektüel, personel, lokasyon Deneyimli olmaktan, teknik bilgiden veya lokasyondan kaynaklanan maliyet avantajı Pazarlama becerileri ve yaratıcılık Değerli soyut varlıklar: entelektüel sermaye Ürün ve hizmet bilgisi Rekabet yeteneği Yetenekli bireylerin etkin istihdamı

12 2. GZFT (SWOT) ANALİZİ Fırsatlar ve Tehditler:
Rakiplerin büyümesi veya küçülmesi Pazar eğilimleri Ekonomik koşullar Paydaşların beklentileri Yasal değişiklikler Eleştiriler Diğer tüm çevresel koşullar

13 2. GZFT (SWOT) ANALİZİ Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar
G-F Stratejileri Z-F Stratejileri Tehditler G-T Stratejileri Z-T Stratejileri G-F Stratejileri: Fırsattan yararlanacak şekilde gücünü kullan. Gücünü kullanacak fırsatı bul. Fırsattan yararlanacak güç geliştir. Z-F Stratejileri: Fırsattan yararlanarak zaaftan kurtul. G-T Stratejileri: Tehlikeden korunmak için gücünü kullan. Z-T Stratejileri: Tehditte zaafın ortaya çıkmaması için çözüm bul.

14 3. SORUN ANALİZİ Sorun analizi, bir sorunu temel sorun olarak alır ve bu sorun çevresindeki tüm olumsuzlukları ortaya çıkarmaya çalışır ve incelenmeye çalışılan temel sorunun çevresindeki tüm sorunlar tüm sorunlar arasında “neden-sonuç” ilişkisi kurmaya yarar (Yentürk ve Aksakoğlu, 2006:21).

15 3.1. SORUN ANALİZİNİN ANA ADIMLARI
1. Temel sorun nedir? 2. Temel soruna yol açana sorunlar nelerdir? 3. Bu temel sorunun etkilediği diğer sorunlar nelerdir?

16 3.1. SORUN ANALİZİNİN ANA ADIMLARI
Örnek: Etkileri: 1. Etki: Cinsiyet ayrımcılığı artıyor 2. Etki: Ekonomik bağımlılık artıyor Temel Sorun: Kadınlar arasında işsizlik sorunu yaygın Nedenleri: 1. Sorun: İstihdam olanakları yetersiz 2. Sorun: Kadınların eğitim düzeyi düşük 3. Sorun: Aile bakım hizmetlerini yürütüyorlar

17 3.2. Sorun Ağacı 1. Etki 2. Etki Temel Sorun Sorun A 1. Sorun 2. Sorun
Sorun B 3. Sorun 4. Sorun Sorun C 5. Sorun 6. Sorun 3. Etki

18 STK'lar katılımcı demokrasinin gelişiminde etkin rol oynayamıyorlar
Sivil toplum gelişemiyor Sivil toplum kuruluşları etkin çalışamıyor Blilgi Kaynakları yetersiz Yerli yayın eksikliği bulunuyor Yabancı kaynaklar pahalı ve bulunmuyor Deneyimler yazılı hale getirilmiyor STK'lara yönelik beceri geliştirme eğitimleri eksik Üniversitelerde STK'lara yönelik eğitim yok STK'lar arası eğitim güçlü değil Özel sektör eğitimleri yetersiz Yasal altyapı kısıtlayıcı Hukuki süreçler karmaşık ve anlaşılmaz Yasaları takip etmek zor STK'lara katılım düşük Üyelik kısıtlı Önyargı mevcut Politika süreçlerine sivil toplum katılamıyor

19 E-Posta: smac@sakarya.edu.tr


"Durum Analizi Sorun Analizi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları