Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİTE 11 ÖĞRENME ve ÖĞRETME STRATEJİLERİ. ÜNİTE 11 ÖĞRENME ve ÖĞRETME STRATEJİLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİTE 11 ÖĞRENME ve ÖĞRETME STRATEJİLERİ. ÜNİTE 11 ÖĞRENME ve ÖĞRETME STRATEJİLERİ."— Sunum transkripti:

1

2 ÜNİTE 11 ÖĞRENME ve ÖĞRETME STRATEJİLERİ

3 ÜNİTE KAZANIMLARI Kendi öğrenme stratejilerini fark eder
Bireylerin öğrenme stratejilerinin farklılaşabileceğini ayırt edebilir Farklı öğrenme stratejilerini örneklendirerek açıklayabilir Kendinde var olduğunu düşündüğü öğrenme stratejilerinin etkililiğini değerlendirebilir. Öğrendiği farklı öğrenme stratejilerinin kendi için uygun olup olmadığını değerlendir Öğretme stratejilerini açıklayıp, sınıflandırabilir Farklı öğretme stratejilerini örneklendirerek ayırt edebilir Konuya ve ortama uygun öğretme stratejilerini seçebilir Farklı öğretme stratejilerinin etkililiğini değerlendirebilir

4 Ünitenin Kapsamı 1. Öğrenme stratejileri 2. Öğretme stratejileri
2.1. Sunuş yolu ile öğretim stratejisi 2.2. Buluş yolu ile öğretim stratejisi 2.3. Araştırma/inceleme yoluyla öğretim stratejisi

5 STRATEJİ (YAKLAŞIM ) NEDİR?
Bir şeyi elde etmek için izlenen ya da amaca ulaşmak için geliştirilen palanın uygulama şeklidir. Öğretimde strateji ise ; Dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan , yöntem, teknik , araç ve gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşım demektir. albayrakegitim.com

6 BAŞLICA ÖĞRENME STRATEJİLERİ

7 “Ben bu dersi anlamıyorum” “Ne kadar çalışsam da başarılı olamıyorum”
Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatlarında genellikle yaşadıkları bazı durumlar bulunmaktadır. Bunlar; “Ben bu dersi anlamıyorum” “Ne kadar çalışsam da başarılı olamıyorum” “Öğrendiklerimi sınavda unutuyorum” gibi… Bu durumların temel sebebi öğrencilerin “öğrenmeyi öğrenmek” kavramını bilmemelerinden kaynaklanmaktadır. Peki hangi derse nasıl çalışacağız? Kendi öğrenme stilimiz nedir?

8 STRATEJİK ÖĞRENMEYİ BİLENLER NASIL DAVRANIR?
1. Belirli bir öğrenme durumunu doğru olarak tanımlarlar, 2. Öğrenebilmesi için gerekli en uygun öğrenme stratejisini seçerler, 3. Stratejinin ne derece etkili olduğunu izlerler, 4. Öğrenmeyi başarıncaya kadar güdülenmiş olarak yeterli çabayı gösteriler.

9 Etkili Öğrenme Stratejileri
1. Dikkat Stratejileri 2. Tekrar Stratejileri 3. Anlamlandırmayı Artıran Stratejiler 4. Yürütücü Biliş Stratejileri 5. Duyuşsal Stratejiler

10 Dikkat Stratejileri Bazı dikkat stratejileri;
Metinde yazılanların altını çizme Metin kenarına not alma Metni okumadan önce metindeki başlıkları, şekilleri, grafik ve şemaları gözden geçirme. Bilinmeyen sözcükleri işaretleme Bu stratejiyi Tarih, Coğrafya, İngilizce, Felsefe, Dilbilgisi ve Edebiyat derslerinde yaygın olarak kullanabiliriz.

11 Tekrar Stratejileri:  Konuyu sesli olarak tekrar etme, yazıya aktarma, bazı bölümleri aynen alıntılama ve yazının önemli kısımlarının altını çizmeyi kapsamaktadır. Bu strateji bütün sayısal ve ya sözel dersler için kullanılmalıdır. Tekrar etme, bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılmasını sağlayabilir

12 Anlamlandırma Stratejileri
Anlamlandırmayı artıran stratejiler bilginin uzun süreli bellekte anlamlı bir bütün olarak depolanmasını sağlarlar. Anlamlandırmayı artırma stratejilerinin temel olarak yeni öğrenilen bilgi ile geçmiş öğrenmeler arasında bağ kurulmasına ilgili olduğu söylenebilir.

13 Anlamlandırma Stratejileri
1. Eklemleme , var olan bilgi ile yeni bilgiler arasında ilişkiler kurulmasını sağlar. Bu süreçle yeni bilgi daha anlamlı hale gelecek, kodlama kolaylaşacak ve daha belirleyici olacaktır. Örneğin; bir telefon numarasını anlamlı bir tarihle, birisinin yaş günü ile ilişkilendirmek, telefon numarasını anlamlı hale getirecek ve uzun süreli bellekte kalma olasılığı artacaktır

14 Anlamlandırma Stratejileri
Aşağıdaki stratejiler anlamlandırmayı artırmaya yönelik stratejilere örnek olarak verilebilir: Konunun ana fikrini belirleme Özetleme Metni yorumlayarak not alma Sorular oluşturma Karşılaştırma Benzetim yapma Geçmiş öğrenmelerle ilgili sorular sorma

15 Anlamlandırma Stratejileri
2. Örgütleme stratejileri, öğrenilen bilgilerin düzenlenip yapılandırılarak kodlanmasını sağlayan stratejilerdir. Örgütleme stratejileri anlamlandırma stratejileriyle birlikte kullanılır. Aşağıdaki bazı teknikler örgütleme stratejilerine örnek olarak verilebilir: Yerleşim Zincirleme Baş harfleri düzenleme Gibi teknikler kullanılabilir

16 Kavram Haritası ( Bilgileri Örgütleme)

17 YERLEŞİM (LOCİ) TEKNİĞİ
Zihinsel yürüyüştür. Anlamsız bilgiyi, hatırlaması, zor, kuru bilgiyi tanıdık mekan ya da eşyalarla eşleştirmektir/ilişkilendirmektir. Örneğin, “Türkiye’nin en büyük dağları” dediğimizde, -‘Ağrı Dağı’-> Çalışma Masası, -‘Cilo Dağı’-> Yatak -‘Süphan Dağı’-> Sandalye -‘Kaçkar Dağı’-> Sehpa

18 Zincirleme Yöntemi  Bu yöntemde hatırlanması gereken birinci öğe ikinci öğe ile ikinci öğe üçüncü öğeyle üçüncü öğe dördüncü öğe ile ilişkilendirilecek şekilde öykü haline getirilir. Örnek; Katılarda basıncın kuvvet arttıkça arttığı, alan arttıkça azaldığını öğrenmek için şöyle bir zincirleme imaj oluşturulabilir. « Uçağın içinde dar bir alanda üstümde kuvvetli bir basınç hissettim. Hızla uçaktan dışarı fırladım. Dışarıda, büyükçe bir alanda üstümdeki basınç azaldı, rahatladım.»

19 BAŞ HARFLERİ DÜZENLEME
Akrostiş: Hatırlanması istenen bilginin ya da sözcüklerin baş harfleriyle yapılan kısaltmalara şu örnekler verilebilir: Örnek 1. Aile planlaması danışmanlığının adımlarının kolaylıkla hatırlanması için öğrencilere şu taktik öğretilebilir: 1- Karşılayarak selamlama  2- Alaka ve yakınlık göstermek  3- Yöntemleri anlamak  4- Nasıl koruduğunu, ne kadar koruduğunu belirtmek  5- Açıklayıcı bilgiler vermek 6- Kontrol için randevu vermek

20 BAŞ HARFLERİ DÜZENLEME
Akronim: Hatırlanması beklenen bilginin ya da sözcüklerin baş harfleriyle cümleler oluşturma Örnek: Gezegenlerin dünyadan uzaklıklarına göre listesinin öğrenilmesi gerektiğinde şöyle bir cümle oluşturulabilir. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jupiter, Saturn, Uranüs, Neptün, Pluton Meltem Veli Dedeye Meyve Jölesi Sunmuş; Uyarıldığında Nasıl Paylamış

21 Yürütücü Biliş Stratejileri
Yürütücü biliş stratejileri; bireyin kendi öğrenmelerini düzenlemelerine, yürütmelerine ve denetlemelerine yön veren stratejilerdir.

22 Yürütücü Biliş Stratejileri
Biliş bilgisi, bireyin kendi biliş yapısı ve bu yapının nasıl işlediği ile ilgili bilgidir. Her öğrencinin biliş bilgisi farklıdır. Biliş bilgisine sahip bir öğrenci öğrenmelerinde kendisine şu soruları sorup yanıtlayabilir: Bu konuyu niçin öğreniyorum? Öğrenme etkinliği sonunda neleri öğreneceğim? Öğrenmek için nasıl bir yol izlemeliyim? Konuyu öğrenmek için ne kadar süre yeterli olur? Öğrenip-öğrenmediğimi nasıl denetleyebilirim?

23 YÜRÜTÜCÜ BİLİŞ STRATEJİLERİ
Biliş bilgisine sahip bir öğrenci; Neyi, nasıl, hangi hızla öğrenebileceğini bilir, Kendine uygun öğrenme stratejilerini seçebilir. Sorunları belirleme ve tanımlama, Dikkatini toplama ve tepkilerini yönlendirme, Kendini pekiştirme ve değerlendirme, Hatalarını düzeltebilir.

24 DUYUŞSAL STRATEJİLER Öğrenciler öğrenirken uygun bilişsel stratejileri kullansalar bile kimi kez öğretim hedeflerine ulaşmada güçlüklerle karşılaşırlar. Bu güçlükler, duygusal etmenlerden kaynaklanabilir. Öğrenmede duygusal ya da güdüsel etmenlerden oluşan engelleri ortadan kaldırmak için kullanılan stratejiler duyuşsal stratejiler olarak adlandırılmaktadır.

25 Duyuşsal Stratejiler Aşağıdaki stratejiler duyuşsal stratejilere örnek olarak verilebilir: Önemini belirleme Hedef belirleme Olumlu öz konuşma Dikkati yoğunlaştırma, Olumlu tutum geliştirme, Güdülenme, Kaygıyı azaltma (güven sağlama) Bazı duyusal stratejilerdir

26 ÖĞRETME STRATEJİLERİ

27 ÖĞRETMENİN STRATEJİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLER ŞUNLARDIR
Dersin Hedef ve kazanımları Dersin içeriği, konusu Öğretmenin kişiliği, bilgisi ve tecrübesi Zaman ve maliyet Öğrenci grubunun büyüklüğü Öğretim ortamının özelliği , uygunluğu ve imkanları Öğrenci düzeyi Merkeze alınan kuram ya da model

28 BAZI ÖĞRETİM STRATEJİLERİ Araştırma İnceleme Yoluyla
Sunuş Yoluyla Öğretim stratejisi Araştırma İnceleme Yoluyla Buluş Yoluyla

29 SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM STRATEJİSİ (Anlamlı Öğrenme / Alış yoluyla Öğrenme Stratejisi) David Ausubel

30 SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM STRATEJİSİ
D. Ausubel tarafından geliştirilen öğretmen merkezli bir öğretim stratejisidir. Bilişsel öğrenme kuramına dayalı olarak geliştirilmiştir ve bilişsel kuramcılardan Gestalt psikolojisinden etkilenmiştir.

31 Bu stratejiye göre; Öğrenciler bilgiyi keşfetmekten çok, hazır olarak alırlar. Ezberleyerek öğrenmeye karşı çıkılmış , anlamlı öğrenmenin gerçekleştirilmesine önem verilmiştir.

32 Kpss Eğitim Bilimleri Öğretim İlke ve Yöntemleri
Stratejinin kullanıldığı yerler; Öğrencilerin ön öğrenmelerinin (ön bilgilerin) yeterli olmadığı durumlarda Konunun yeni öğrenilmeye başlandığı durumlarda, Dersin giriş kısmında, Kavram , ilke olgu , teori ve genellemelerin açıklanmasında, Alt düzey (bilgi , kavrama ) öğrenmelerin gerekli olduğu durumlarda Konuyla ilgili gerekçelerin açıklanmasında, Grupların kalabalık olduğu durumlarda Zamanın yetersiz olduğu durumlarda Dersin giriş ve sonuç kısımlarında kullanılır Kpss Eğitim Bilimleri Öğretim İlke ve Yöntemleri

33

34 SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM STRATEJİSİNİN UYGULANMA İLKELERİ
Ders ve konular tümdengelim yöntemiyle (bütünden parçaya- genelden özele) işlenir. İlk sunuşu öğretmen yapar. ( en fazla 5 dk.), hemen arkasından öğrenciler fikirlerini, örneklerini, tepkilerini açıklar ve tartışırlar. Bu durum ders boyunca sürer. Anlamlı öğrenme mantıki bir sıra içinde gerçekleşmelidir. Öğretmen tarafından kavram, ilke, kural veya genellemelerden önce organize edicilerin verilmesi gerekir. Yeni bilgilerle eski bilgiler arasında uyum olmalı, bütünlük oluşturulmalıdır.

35 6. Konunun ana hatları iyi belirlenmelidir.
Soyut ağırlıklı konular grafik, şema, şekil, resimler kullanılarak, somutlaştırılmalıdır. Tüm duyu organlarına hitap eden uyarıcıların kullanılmasını gerektirir. 9. Öğretmen sadece düz anlatım yöntemini kullanmamalıdır. Anlatım yönteminin yanında soru-cevap ve tartışma yöntemleri de kullanılmalıdır. 10. Resim, şekil, şema ve kavram haritalarıyla da konunun bütününü öğrencilere göstermelidir. sınıftan sonraki sınıflar için uygundur.

36 OLUMLU YÖNLERİ Bol miktarda bilgi kısa süre içerisinde sunulur
Etkin katılım sağlanılırsa, kalıcı öğrenmeler olabilir Bilgi ve kavrama düzeyi davranışlar için uygundur Özellikle dersin başında uygundur Bazı soyut kavramların açıklanmasında işe yarıyabilir

37 Kpss Eğitim Bilimleri Öğretim İlke ve Yöntemleri
5. Sınırlılıklar Öğrenci pasif kalırsa öğretmen öğrencinin yanlış öğrenmelerinin farkında olmayabilir. Yeterince güdülenme yapılmazsa öğrenci pasif kalabilir Üst düzey hedef davranışların kazandırılmasında etkili değildir. Ezbere yönelme riski daha fazladır Kpss Eğitim Bilimleri Öğretim İlke ve Yöntemleri

38 Öğretim Stratejisi ( Jerome Bruner )
Buluş Yoluyla (KEŞFETME YOLUYLA ) Öğretim Stratejisi ( Jerome Bruner )

39 BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME STRATEJİSİ
Bilişsel öğrenme kuramından etkilenmiştir. Bu yaklaşım belli bir problem ya da konu alanı ile ilgili verileri toplayıp, analiz ederek, bütüne ulaşmayı sağlayan, öğrenci etkinliğine dayanan bir öğretim stratejisidir. Öğretmenin öğretim konusuyla ilgili verdiği örneklerden ve örnek olmayanlardan öğrencilerin kurallara ve genellemelere ulaşması amaçlanır. Kpss Eğitim Bilimleri Öğretim İlke ve Yöntemleri

40 BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİMİN UYGULAMA AŞAMALARI
Sınıfa kuşların fotoğrafları veya belgesel filmleri getirilerek öğrencilere sunulur. Öğrenciler gözlemleri sonucunda örneği açıklarlar. Öğretmen kuşlar familyasından başka örnekler öğrenicilere sunar. Öğrenciler ikinci verilen önekleri tanımlar ve birinciyle karşılaştırır. Öğretmen kuşa benzer ancak kuş olmayan bir örneği sunar. Öğrenci zıt örnekleri karşılaştırarak, örnek olamayanı belirler. Öğrenciler verilen bütün bu örneklerden yola çıkarak kuşun tanımına ulaşır. Öğrenciler kuşlar familyasına örnekler verir. I.Öğretmenin örneği sunması 2.Öğrencilerin örneği tanımlaması 3.Öğretmenin ek örnek sunması 4.Öğrencilerin ek örneği tanımlaması ve karşılaştırması 5.Öğretmenin örnek olmayanı sunması: 6.Öğrencilerin örnek olanla olmayanı karşılaştırması ve örnek olmayanı belirlemesi 7.Öğrencilerin tanımı yapması, ilke ve genellemelere ulaşması 8.Öğrencilerin yeni örnekler vermesi Çizelge 1. Kuşlar Konusunun Örnekle Açıklanması Örneği

41 BULUŞ YOLU UYGULAMA

42 BAKIN SİZE NE GÖSTERECEĞİM?

43 HELE ŞUNA BİR BAKAR MISINIZ? NE KADAR GÜZEL BİR CANLI
SİZCE BU NEDİR ? NE TÜR BİR CANLIDIR? ÖZELLİĞİ NELERDİR? 1. ÖRNEK SUNULDU

44 PEKİİ BU NE TÜR CANLIDIR?
1. BENZER ÖRNEK SUNULDU

45 İKİSİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER NELERDİR?
BENZER ÖRNEK LER KARŞILAŞTIRILDI

46 PEKİ BU NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
ZIT ÖRNEK SUNULDU

47 ARALARINDAKİ BENZERLİK YA DA FARKLILIKLAR NELERDİR?
ZIT ÖRNEKLER KARŞILAŞTRIRILDI

48 ZİZ DE SÜRÜNGEN OLAN VEYA OLMAYAN CANLILARA ÖRNEKLER VEREBİLİR MİSİNİZ?

49 SÜRÜNGENLERİ İŞARETLEYİNİZ
AŞAĞIDAKİ CANLI TÜRLERİNDEN SÜRÜNGENLERİ İŞARETLEYİNİZ

50 CANLILARIN ÖZELLİKLERİ
SÜRÜNGEN VE SÜRÜNGEN OLMAYAN CANLILARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? GELİN TARTIŞALIM?

51 ARAŞTIRALIM ! YÖREMİZDE NE TÜR CANLI TÜRLERİ YAŞAMAKTADIR?

52

53

54 B. ETKİLİ KULLANIM İLKELERİ
Öğretmen öğrencilerin kendilerinin genellemelere ulaşmasına yardım etmelidir. Sınıfta işbirliğine dayalı öğretim, "takım ve küme çalışması" yapılmalıdır. Öğrencilerin ulaşacakları hedefler ve sonuçlar başlangıçta söylenmemelidir. Seçilen problem, soru ve örnekler öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik olmalıdır. Öğrenci doğru yanıtı buluncaya kadar öğretim süreci sürdürülmelidir. Konular arasındaki bağlantıları kurucu açık uçlu sorular sorulmalı ve yanıtları gerekçeli olmalıdır. Kpss Eğitim Bilimleri Öğretim İlke ve Yöntemleri

55 Kavram öğretiminde örneklerden faydalanılmalı ve örnekler ile örnek olmayanlar birlikte verilmelidir. Öğrencilere verilen sözel ipuçları, resim ve şemalar kavramlar arasındaki ilişkileri görmelerini sağlamalıdır. Öğrenciler sezgisel düşünme için teşvik edilmelidir. Bu amaçla öğrencinin her düşüncesine saygı duyulmalıdır. Örneklerin uygunluğu konusunda öğretmen tartışma açmalı ve ifadelerini gerekçelendirmelerini istemelidir. Öğretmen tartışmaların bir başka konuya kaymasına izin vermemelidir. Etkin ve başarılı bir öğretim için öğrenci grubunun gelişim düzeyleri, bireysel ilgi ve özelliklerinin iyi bilinmesi gereklidir.

56 Kpss Eğitim Bilimleri Öğretim İlke ve Yöntemleri
FAYDALARI Üst düzey öğrenme gerçekleşir Motivasyonu arttırır Zihinsel potansiyeli arttırır Bilginin akılda kalması ve aktarılmasını sağlar Bilginin yeniden organize edilmesini sağlar Özgüven oluşur Kpss Eğitim Bilimleri Öğretim İlke ve Yöntemleri

57 Kpss Eğitim Bilimleri Öğretim İlke ve Yöntemleri
SINIRLILIKLARI Bilgi öğrenciye hazır biçimde verilmediğinden, tanıma ulaşmak fazla zaman alabilir, maliyeti yüksektir. Öğretmenin çok iyi hazırlık yapması gerekir Tek tip ve sadece öğretmenin belirlediği problem durumlarıyla öğrenciler serbest düşünemeyerek, bilgiye ulaşmada isteksiz olabilirler. Her zaman öğrenci tanıma ulaşamaz. Öğrenme işinin zorluğu dikkate alındığında, öğrencilerin araştırmaya ve incelemeye çok hevesli olmayacakları, bu nedenle buluş stratejisinin başarısının düşük olacağı savunulabilir. Kpss Eğitim Bilimleri Öğretim İlke ve Yöntemleri

58 Kpss Eğitim Bilimleri Öğretim İlke ve Yöntemleri
SORU : Buluş yoluyla öğretimde, öğretmenin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir? (2003 KPSS) Öğrencilere bulamayacakları bilgileri bulmalarında yardımcı olma Anlaşılması zor olan konuları anlaşılır hale getirici önlemler alma Öğrencileri, grup halinde çalışmaya ve öğrenmeye özendirme Öğrencilere, deney, gözlem, vb.nin nasıl yapılacağı konusunda yardımcı olma Öğrencilere deneyimler kazandırarak, bilgiye kendilerinin ulaşmasını sağlama E Kpss Eğitim Bilimleri Öğretim İlke ve Yöntemleri

59 SORU : Aşağıdakilerden hangisi, buluş yoluyla öğrenme yönteminden yararlanmaya çalışan bir öğretmenin, öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlaması için yapması gereken davranışlardan biri olamaz? (KPSS 2007) A) Sınıf içi etkinliklere katılan öğrencilerin olumlu davranışlarını pekiştirmek B) Öğrencilerin derse katılımlarını sağlayan öğretim yöntem ve teknikleri kullanmak C) Sınıf içi etkinlikler esnasında öğrencilerin arasın-da dolaşarak onlara yardımcı olmak D) Yanlış yapan öğrencilere doğru cevapları aktarmak E) Sözlü ve sözsüz uyaranlarla öğrencilerin derse katılımlarını sağlamak D

60 Araştırma-inceleme Yoluyla Öğretim
( John Dewey )

61 John Dewey'in ileri sürdüğü bu strateji, öğrencilerin
araştırma-inceleme yoluyla öğrenmelerine dayalıdır.

62 problem çözmenin adımlarının kullanılması ile gerçekleşir.
Öğrenme, hedefine ve öğrenciye uygun , gerçek hayatla ilişkili problemler üzerinde, problem çözmenin adımlarının kullanılması ile gerçekleşir.

63 Bu stratejide öğrenci sürecin merkezinde yer alır ve problem çözüme aşamalarını kullanarak sürece aktif katılır

64 Araştırma-inceleme yoluyla öğretimin aşamaları:
Problemin farkına varılması Problemin tanımlanması Problemin çözümüyle ilgili hipotezlerin (denence) kurulması Problemle ilgili verilerin toplanması ve analizi Çözüm yollarının uygulanması (denencenin test edilmesi) Çözümün ortaya konması, raporlaştırma

65 Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisinin kullanıldığı durumlar:
Uygulama ve daha üst düzey hedeflerin gerçekleştirilmesinde, Öğrencinin araştırma-inceleme yaparak hedeflere ulaşması gereken durumlarda kullanılır.

66 Araştırma-inceleme yoluyla öğretimin temel özellikleri:
Öğrenci, problemin çözümünde, problem çözme basamaklarını uygulayarak sürece aktif katılandır. Öğretmen, yol gösterici, yönlendirici ve rehber rolündedir. Stratejinin kullanılması sırasında problem çözmenin adımları kullanılır. Tümdengelim ve tümevarım süreçleri birlikte kullanılır. En uygun yöntemi "problem çözme"dir.

67 Araştırma-inceleme yoluyla öğretimin avantajları (yararları):
Problem çözme becerilerini geliştirir. Bağımsız düşünme ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirir. Problem çözmenin (bilimsel düşünmenin) adımlarım gerçek hayattaki sorunların çözümünde kullanır.

68 Araştırma-inceleme yoluyla öğretimin sınırlılıkları:
Uzun zaman alır. Sınıf dışı çalışmalar gerektirir. Araştırmanın sınırları iyi çizilmezse, hedeflerden sapabilir. Her konunun öğretiminde kullanılmaz. Önkoşul öğrenmelerin eksik olduğu durumlarda kullanılmaz.

69

70 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ SORU ÖRNEKLERİ

71 A) Sunuş yoluyla - Proje tabanlı B) Kavrayarak - Tam öğrenme
Soru Öğretmen bitkiler konusunu işlerken sırasıyla aşağıdaki yolu izler: Öğretmen: Kavramları tanımlar ve açıklar. Diğer kavramlarla ilişkisini kurar. Kavramların örneklerini ve örnek olmayanlarını verir. Öğrenciler: Öğretmenin verdiği örnekleri açıklar ve sınıflar. Kendi örneklerini verirler. Öğretmen: Öğrencileri okul bahçesine çıkarır. Sınıfta üzerinde çalışılan yaprak türlerini bulmalarını ve topladıkları örnekleri sınıflamalarını ister. Öğrenciler: Yaptıkları çalışmaları arkadaşlarına sunarlar. Öğretmen bu süreçte aşağıdakilerden hangisinde belirtilen yöntem, teknik ya da yaklaşımı kullanmıştır? (2009) A) Sunuş yoluyla - Proje tabanlı B) Kavrayarak - Tam öğrenme C) Sunuş yoluyla - Aktif öğrenme D) Örnekleyerek - Buluş yoluyla E) Aktif öğrenme - Sunuş yoluyla

72 Soru 2. Saadet öğretmen Türkçe dersinde "eylem" konusunu anlatırken önce genel bilgileri aktarmış, konuyla ilgili genel ilke ve kavramları anlatmış, daha sonra ayrıntılı bilgilerin üzerinde durmuştur. Saadet öğretmen aşağıdaki öğretme yöntemlerinden hangisini kullanmıştır? (2007) A) Sunuş yoluyla B) Buluş yoluyla C) Araştırma yoluyla D) Probleme dayalı E) İş birliğine dayalı

73 Kpss Eğitim Bilimleri Öğretim İlke ve Yöntemleri
SORU : Aşağıdaki öğretme-öğrenme yaklaşımlarından hangisi, karşısında belirtilen becerinin kazandırılması için etkili bir yöntem değildir? (KPSS 2006) Öğretme-öğrenme yaklaşımı Beceri Örnek olay incelemeye dayalı öğretim Problem çözme Sunuş yoluyla öğretim İş birlikli öğrenme C) Bilimsel araştırma yoluyla öğrenme Eleştirel düşünme D) Buluş yoluyla öğretim Yansıtıcı düşünme E) Proje tabanlı öğretim Bilimsel yöntem süreç becerileri Kpss Eğitim Bilimleri Öğretim İlke ve Yöntemleri

74 Kpss Eğitim Bilimleri Öğretim İlke ve Yöntemleri
SORU : Sunuş yoluyla etkili bir öğretim yapmak isteyen öğretmen, aşağıdakilerden hangisinden kaçınmalıdır? (2001 KPSS) Sunuşunda bütün öğrencilerin anlayabileceği bir dil kullanma Sadece düz anlatım tekniğini kullanarak konunun bütün boyutlarını açıklama Öğrencileri neleri öğrenecekleri konusunda bilgilendirme Sunuşunu ses tonu değişiklikleri, jest ve mimiklerle destekleme Sunuşunu, önemli kısımları toplayarak bitirme Kpss Eğitim Bilimleri Öğretim İlke ve Yöntemleri

75 KPSS 2012

76 Kpss Eğitim Bilimleri Öğretim İlke ve Yöntemleri
SORU : Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımında bilgiler dikkatli bir şekilde düzenlenir ve daha çok öğretmeni merkeze alan bir süreç izlenir. Bu yaklaşımda, dersini monoton olmaktan çıkarmayı hedefleyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisinden kaçınmalıdır? (KPSS 2005) Değişik öğretim tekniklerini işe koşmak Konuyu bütün olarak, bölmeden anlatmak Öğrencilerin soru sormalarına fırsat vermek Görsel ve işitsel araç-gereçlerden yararlanmak Ders sonunda konuyu kısaca özetlemek Kpss Eğitim Bilimleri Öğretim İlke ve Yöntemleri

77 SORU : Aşağıda bazı öğretme-öğrenme yaklaşımlarının açıklamaları verilmiştir:
I. Öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda, küçük gruplar halinde, birbirinin öğrenme­sine yardım ederek çalışmalarının sağlandığı öğretme-öğrenme yaklaşımı II. Etkin bir öğretme-öğrenme süreci için bilginin, ilke ve genellemelerin belli bir düzen ve aşamalılık içerisinde aktarılmasını öneren yaklaşım III. Kavram, ilke ve genellemelere öğrencinin kendisinin ulaşmasını sağlayacak öğretme-öğrenme ortamının düzenlenmesi gerekliliğini savunan yaklaşım Bu yaklaşımların isimleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? (2003) A) İşbirlikli öğrenme - Buluş yoluyla Öğrenme - Sunuş yoluyla öğrenme B) İşbirlikli öğrenme - Sunuş yoluyla öğrenme - Buluş yoluyla öğrenme C) Buluş yoluyla öğrenme - Sunuş yoluyla öğrenme - İşbirlikli öğrenme D) Buluş yoluyla öğrenme - İşbirlikli Öğrenme - Sunuş yoluyla öğrenme E) Sunuş yoluyla öğrenme - Buluş yoluyla öğrenme - İşbirlikli öğrenme

78 Aşağıdaki öğretme - öğrenme yaklaşımlarının hangisinde öğrencinin kendisinin kavram, ilke ve genellemelere ulaşmasını sağlayacak etkinliklerin düzenlenmesi temel amaçtır? A) İşbirlikçi öğrenme B) Buluş yoluyla öğrenme C) Sunuş yoluyla öğrenme D) Problem yoluyla çözme E) Proje temelli öğrenme

79 Aşağıdaki yaklaşımlarının hangisinde bilginin, ilke ve genellemelerin etkin bir öğretme-öğrenme süreci için belli bir düzen ve aşamalılık içerisinde aktarılması esas alınır? A) İşbirlikçi öğrenme B) Buluş yoluyla öğrenme C) Sunuş yoluyla öğrenme D) Problem yoluyla çözme E) Proje temelli öğrenme

80 3. Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluyla öğretim yaklaşımında, öğretmenin yapması gereken öncelikli düzenlemedir? A) Öğrencilerin bilgilere ulaşmasını sağlayarak ipuçlarını sunma B) Öğrencilere somut yaşantıları üzerinde dü­şünme olanağı verme C) Öğrencilere yaşantılar kazandırarak, bilgiye kendilerinin ulaşmasını sağlama D) Öğrencilerin etkili öğrenmesini sağlayarak yöntem ve teknikleri uygulama E) Karmaşık ve zor öğrenme konularını basit ve kolay öğrenebilecek düzeye getirme

81 4. Bir öğretmen sunuş yoluyla öğretme yaklaşımını etkili bir biçimde kullanmak için öncelikle aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmalıdır? A) Bilgi ve ilkeleri dolaylı olarak sunma B) Öğrenci merkezli öğretimi sağlama C) Sınıfta orta düzey bir öğretimi gerçekleştir­me D) Konuları anlamlı ve ardışık bir düzeyde sunma E) Konuları materyal ve araç-gereç destekli sunma

82

83 5. I. Öğretmenin örnekler vermesi II. Öğrencilerin örnekleri açıklaması, karşılaştırması III. Öğrencilerin örnek olmayan durumları ayırt etmesi IV. Öğrencilerin yeni örnekler üretmesi V. Öğrencilerin genellemelere ulaşması Yukarıda özellikleri açıklanan öğretme-öğrenme yaklaşımı hangisidir? A) Buluş yoluyla öğretim B) Sunuş yoluyla öğretim C) Araştırma-inceleme yoluyla öğretim D) Proje tabanlı öğretim E) Problem çözme yöntemi

84 A) işbirliği ve grupla çalışmayı B) Sunuş yoluyla öğrenmeyi
6.Sınıf içi öğretme - öğrenme süreçlerinde öğretmen merkezli yaklaşımların tercih edilmesi aşağıdakilerden hangisini ön plana çıkarır? A) işbirliği ve grupla çalışmayı B) Sunuş yoluyla öğrenmeyi C) İçerik üzerinde yoğunlaşmayı D) Üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi E) Yaşamsal konulara önem vermeyi

85 BİTTİİİİİİ


"ÜNİTE 11 ÖĞRENME ve ÖĞRETME STRATEJİLERİ. ÜNİTE 11 ÖĞRENME ve ÖĞRETME STRATEJİLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları