Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenme Öğretim sürecinde kullanılan stratejiler genel olarak üç grupta toplanabilir: Pasif öğretim (öğretmen merkezli) Etkileşimli öğretim Aktif öğrenme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenme Öğretim sürecinde kullanılan stratejiler genel olarak üç grupta toplanabilir: Pasif öğretim (öğretmen merkezli) Etkileşimli öğretim Aktif öğrenme."— Sunum transkripti:

1 Öğrenme Öğretim sürecinde kullanılan stratejiler genel olarak üç grupta toplanabilir: Pasif öğretim (öğretmen merkezli) Etkileşimli öğretim Aktif öğrenme (öğrenci merkezli)

2 Aktif Öğrenme Aktif öğrenme bireyin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini dikkate alan, bireye çoklu öğrenme ve değerlendirme fırsatları sunan bir yaklaşımdır.

3 Tanımı: Öğrencinin kendi öğrenmesinin yönetim ve sorumluluğunu üzerine aldığı, zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğrenme biçimi olarak tanımlanabilir. Aktif öğrenme iki temel kabule dayandırılabilir. Öğrenme doğası gereği aktif bir süreçtir. Farklı bireyler farklı yollarla öğrenirler.

4 Aktif öğrenme neden gereklidir?
Öğrenme-öğretme sürecinin doğasına yönelik anlayış değişikliği, Yaşam boyu öğrenen bireylere duyulan ihtiyaç, Güncel yaşamda bireyin karşılaştığı sorunların çeşitliliği ve karmaşıklığı, Bilginin doğası ile ilgili anlayış değişikliği, Beynin çalışmasına uygunluğu

5 Aktif öğrenme neden gereklidir?
Aktif öğrenmede, öğrenmenin bir seyirci sporu olmadığı anlayışı hakimdir. Öğrenme öğrencinin üzerine yapılacak bir iş değil öğrencinin yapacağı bir iş olarak görülür. Öğrenme bireysel bir etkinliktir.

6 Aktif öğrenmenin özellikleri (1)
Geleneksel öğretimin aksine aktif öğrenmede öğretme değil öğrenme esastır. Öğrenmenin sınıfla sınırlandırılmamaktadır. Birbiriyle ilişkisiz çok şey öğrenmek yerine derinlemesine anlamlı öğrenmeye önem verilir. Öğrenciler yaratıcı olmaya teşvik edilir. Öğrencilerin analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey düşünme becerilerini kazanmaları için fırsatlar oluşturulur.

7 Aktif öğrenmenin özellikleri (2)
Öğrencilerin bir bilim insanı gibi; Problem tanımlamaları, Hipotez oluşturmaları, Veriler toplamaları, Verileri düzenlemeleri, Sonuçlar çıkarmaları, Sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak başkaları ile paylaşmaları için uygun ortamlar oluşturulur.

8 Aktif öğrenmenin özellikleri (3)
Öğrencilere yapacaklarını planlamaları ve yaptıkları üzerinde düşünmeleri için fırsat tanınır. Öğrenme süreci ile ilgili kararlar öğrenci ile birlikte alınır. Ders konuları, öğrencilerin güncel yaşamlarında karşılaştıkları problem durumları biçiminde ifade edilerek onların öğrenmeye karşı motivasyonları sağlanır. Aktif öğrenme sürecinde, geleneksel öğretimin aksine öğrenciler, öğretmenler ve gerektiğinde toplumun diğer bireyleri arasında çok yönlü bir iletişime olanak sağlanır.

9 Aktif öğrenmenin özellikleri (4)
Öğretmen öğreten değil, öğrencisiyle birlikte öğrenen, öğrenmeyi kolaylaştıran bir rehber rolündedir. Aktif öğrenmede öğretmenler de araştırmacı öğretmen rolleri ile öğrencileri için iyi modeller oluştururlar. Öğrencilerin ilişkisel düşünmelerini sağlamak için öğrenme sürecinde etkinlikler disiplinler arası bir anlayışla düzenlenir.

10 Aktif öğrenmenin özellikleri (5)
Öğrencilerin işbirliği yapmalarına olanak sağlanır. Öğrenciler risk almaya ve girişimciliğe cesaretlendirilir. Öğrenme sürecinde öğrenciler geleneksel öğretime oranla daha sık geribildirim alırlar.

11 Aktif öğrenmenin özellikleri (6)
Öğrencilere bilgi aktarmaya çalışmak yerine onların kendi bilgilerini yapılandırmalarına fırsat verilir. Öğrenme sürecinde çok çeşitli öğrenme yöntemlerinin birlikte kullanılması sağlanır.

12 Aktif öğrenmede öğrenci kazanımları(1)
Öğrenciler liderlik ve takım çalışması becerileri kazanırlar. Öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim becerileri gelişir. Yaşam boyu öğrenme beceri ve alışkanlıkları kazanırlar.

13 Aktif öğrenmede öğrenci kazanımları (2)
Öğrenciler kendi üstün ve zayıf yanlarını tanıma imkanı bulurlar, kendi tutum ve değerlerini keşfederler. Öğrencilerin olaylara bilimsel bakma ve bilimsel araştırma becerileri gelişir.

14 Aktif öğrenmede öğrenci kazanımları(3)
Öğrenciler başkalarını tanıma imkanı bulurlar. Öğrenciler öğrenmeye karşı yüksek bir motivasyona sahip olurlar. Öğrenciler hayatta karşılaşacakları sorunları çözme becerileri kazanırlar. Öğrenciler farklı zeka boyutlarını geliştirme fırsatı bulurlar.

15 Aktif öğrenmede öğrenci kazanımları(4)
Öğrenciler; anlamlı, kalıcı ve farklı durumlara uygulanabilir nitelikte bilgiler edinirler. Öğrencilerde sorumluluk duygusu gelişir. Öğrenciler yeni öğrenme stratejileri geliştirirler.

16 Aktif öğrenme yöntemleri
Projeye dayalı öğrenme, Probleme dayalı öğrenme, Sorgulamaya dayalı öğrenme, İşbirlikçi öğrenme, Kavram haritaları ..vb

17 Aktif öğrenmenin önündeki engeller (1)
Öğretmenlerin geleneksel yöntemlere olan bağlılıkları ve değişime karşı isteksizlikleri, Öğrencilerin öğrenme sürecinde sorumluluk almaktan kaçınma eğilimleri, Öğretmenlerin sınıfta otoritelerini kaybedecekleri endişesi, Öğretmenlerin çok iyi öğreticiler olduklarını düşünmeleri

18 Aktif öğrenmenin önündeki engeller (2)
Geleneksele oranla ders öncesi daha fazla hazırlık yapmanın gerekliliği, Kalabalık sınıflarda aktif öğrenmenin uygulanma zorluğu, Aktif öğrenmeyi destekleyen araç, gereç ve kaynakların bulunmasında sıkıntı çekilmesi

19 Aktif öğrenmede ölçme-değerlendirme (1)
Öğrenci projeleri, Öğrenci ürün dosyaları, Performans değerlendirme Gösteri, Poster, Öğrencinin kendi kendisini ve arkadaşlarını değerlendirmesi, Kavram haritaları, Aktif öğrenmede bu tekniklerle birlikte geleneksel ölçme ve değerlendirme teknikleri de kullanılabilmektedir.

20 Aktif öğrenmede ölçme-değerlendirme (2)
Gelenekselin aksine sadece öğrenme ürün değil öğrenme süreçleri de değerlendirilir. Böylece çoklu değerlendirme teknikleri ile öğrencinin geniş bir zaman aralığında bir çok açıdan değerlendirilmesi mümkün olur.


"Öğrenme Öğretim sürecinde kullanılan stratejiler genel olarak üç grupta toplanabilir: Pasif öğretim (öğretmen merkezli) Etkileşimli öğretim Aktif öğrenme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları