Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ortak Dersler MADDE 7 – Ortak dersler, öğrencilerin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. Bu dersler, bütün öğrencilere asgarî.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ortak Dersler MADDE 7 – Ortak dersler, öğrencilerin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. Bu dersler, bütün öğrencilere asgarî."— Sunum transkripti:

1 ARNAVUTKÖY KORKMAZ YİĞİT ANADOLU LİSESİ YGS VE LYS BİLGİLENDİRME SUNUMU

2 Ortak Dersler MADDE 7 – Ortak dersler, öğrencilerin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. Bu dersler, bütün öğrencilere asgarî ortak genel kültür vermek, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırma amacına yöneliktir.

3 Seçmeli Dersler MADDE 9 – Seçmeli dersler; öğrencileri ilgi ve istekleri doğrultusunda hedefledikleri yükseköğretim programlarına hazırlayan ve kişisel yeteneklerini geliştirebilmelerine imkân sağlayan derslerdir.

4 Ders Seçimi MADDE 11 – Talim Terbiye Kurulunca kabul edilen haftalık ders çizelgelerinde belirtilen seçmeli dersler ile açıklamaları ders kesiminden önce okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır. Seçilen dersler, öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

5 Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir. Puan Not Derece Pekiyi İyi Orta Geçer Geçmez Etkisiz

6 Doğrudan Sınıf Geçme MADDE 33 — Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer Okul türlerine göre hazırlık sınıfı dışında diğer sınıflarda Kurulca belirlenen yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerin dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı notu; Anadolu türü liseler ile önünde yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan liselerde 3.00, olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçer.

7 Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması MADDE 34- Doğrudan veya yılsonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Matematik Mühendisliği 1 MF-2 Kimya MF-3 Tıp 2 MF-4
Puan Türü Bölüm Yerleşen MF-1 Matematik Mühendisliği 1 MF-2 Kimya MF-3 Tıp 2 MF-4 Makine Mühendisliği 6 Kimya Mühendisliği 5 Elektrik Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Biyomühendislik Çevre Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Fizik Mühendisliği Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği İnşaat Mühendisliği İşletme Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Mimarlık Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Şehir ve Bölge Planlama Yazılım Mühendisliği TM-1 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) TM-2 Hukuk Siyaset Bilimi TM-3 Psikoloji YGS-2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) YGS-6 Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) 2010 mezunu öğrencilerimizin yerleştiği programlar

27 BAŞARILAR DİLERİZ


"Ortak Dersler MADDE 7 – Ortak dersler, öğrencilerin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. Bu dersler, bütün öğrencilere asgarî." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları