Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALANLARIN BELİRLENMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALANLARIN BELİRLENMESİ"— Sunum transkripti:

1 ALANLARIN BELİRLENMESİ
VE DERS SEÇİMİ SINIF GEÇME SİSTEMİ

2 DERS SEÇİMİ Alan ve dalın belirlenmesi
Seçmeli dersler ders kesiminden önce okul müdürlüğü tarafından duyurulur. Veli, rehber öğretmen ve sınıf rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren Haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin ders seçmeleri sağlanır. Seçilen dersler , öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Ders yılının ilk haftası içinde öğrencinin isteği ve okulun şartları göz önünde bulundurularak ders seçiminde değişiklik yapılabilir. Seçmeli dersin eğitim öğretime açılması için en az 10 öğrenci olması gerekir.(Okulun durumuna göre 6 öğrenci de olabilir.)

3 LİSELERDE DERS TÜRLERİ
DERSLER AÇIKLAMA ORTAK DERSLER Her öğrencinin okulu bitirinceye kadar almak zorunda olduğu derslerdir. Öğrencilere asgari düzeyde ortak genel kültür kazandırma amacına yöneliktir. Tüm alanlarda aynı dersler okutulmaktadır. ALAN/DAL /MESLEK DERSLERİ Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, imam hatip liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinde öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programları ile mesleğe ve iş alanlarına hazırlayan ve bu yönde ona gelişme imkanı sağlayan derslerdir. SEÇMELİ DERSLER Öğrencileri ilgi ve istekleri doğrultusunda hedefledikleri yüksek öğretim programlarına hazırlayan ve kişisel yeteneklerini geliştirebilme imkanı sağlayan derslerdir.

4 GENEL LİSELERDE DERS TÜRLERİ
DERSLER 9.SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF ORTAK DERSLER DİL VE ANLATIM 2 TÜRK EDEBİYATI 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİL. 1 TARİH İNK. TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK 4 GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİL. FELSEFE Y. DİL BEDEN EĞİTİMİ GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK MİLLİ GÜVENLİK BİL. TRAFİK VE İLK YARDIM TOPLAM 29 16 15 12

5 GENEL LİSELERDE DERS TÜRLERİ
DERSLER 9.SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF SEÇMELİ DERSLER DİL VE ANLATIM 2 2-3 TÜRK EDEBİYATI 1 MATEMATİK 2-4 GEOMETRİ 1-2 FİZİK 2-2 22-4 KİMYA BİYOLOJİ TARİH ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ COĞRAFYA PSİKOLOJİ SOSYOLOJİ MANTIK Y. DİL İKİNCİ Y. DİL DİĞER SEÇMELİ DERSLER TOPLAM 13 14 17 REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ 30

6 GEÇİCİ MADDE 7 – Genel ortaöğretim kurumlarında;
Öğretim Yılı sonunda 9 .sınıftan 10 .sınıfa geçen öğrenciler ile 10 .sınıf tekrarına kalan öğrencilere alan seçimi yaptırılmaz. Öğretim Yılı sonunda 11 ve 12 .sınıflara geçen öğrencilerde alan uygulaması devam eder. Bunlardan alanlarını değiştirmek isteyen öğrenciler alanlarını değiştirebilirler. Alan değiştiren öğrenci, yöneldiği yeni alana ait alt sınıf veya sınıflarda görmediği alan dersleri ile gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan alan derslerinden sorumlu tutulur. Yeni alanında okutulmayan önceki alanına ait sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Ancak, sorumlu olduğu diğer derslerden sorumluluğu devam eder. Bu öğrenciler sorumlu olduğu derslerden sorumluluk sınavları dönemlerinde sınava girerler. öğretim yılı için ders seçimi, ders yılının ilk haftasının son iş günü mesai bitimine kadar yapılır.

7 LİSELERDE NOT SİSTEMİ 2 PUAN DERECE 85 – 100 5 70 – 84 4 3 45 – 54
PEKİYİ 70 – 84 4 İYİ 55 – 69 3 ORTA 45 – 54 2 GEÇER 25 – 44 1 GEÇMEZ 0 – 24 ETKİSİZ

8 BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA
Bir dersin yıl sonu puanı ve notu : Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Öğrencinin, ders yılı sonunda bir dersten başarılı olması için ikinci dönem notunun en az “geçer” olması , ancak birinci dönem notu “etkisiz” ise ikinci dönem notunun en az “orta” olması gerekir. Birinci Dönem Notu İkinci Dönem Notu Yıl Sonu Notu Sonuç 2 Başarılı 1 Başarısız 3

9 DOĞRUDAN SINIF GEÇME Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfı geçer.

10 YIL SONU BAŞARI NOTU İLE SINIF GEÇME
Fen Liselerinde 3,50 Anadolu Liseleri Anadolu Öğretmen Liseleri Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Sosyal Bilimler Liseleri 3.00 Genel Lise Meslek ve Teknik Liselerinde 2.50 Orta öğretim kurumlarının tamamında yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmayacak ders “Dil ve Anlatım” dersidir.

11 SORUMLU SINIF GEÇMEK Doğrudan veya yıl sonu başarı ortalaması ile sınıf geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak alt sınıflarda dahil 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılırlar.(Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dahil edilmez) Sorumluluk, o dersin SORUMLULUK SINAVINDA BAŞARILI OLUNMASI halinde kalkar. Hazırlık sınıfından sorumlu olarak 9. sınıfa geçilemez. O dersin yıl sonu notu karne notuyla sorumluluk sınavında aldığı notun aritmetik ortalamasıdır.

12 ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI
Ders kesiminden 5 gün içerisinde okul müdürlüğüne bildirilir. Okula devam eden öğrenciler; öğrenim gördükleri sınıfta başarılı veya başarısız oldukları en fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına girebilirler. Sınavlar yıl boyu işlenen konulardan yapılacaktır. Bu sınavlar ders kesiminden bir hafta sonra başlar ve süresi üç haftayı geçmez. Sınava girilen dersin en son başarı ortalaması, karne notu ile Sınavda aldığı notun aritmetik ortalamasıdır.

13 SINIF TEKRARI DEVAM ZORUNLULUĞU
Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçemeyenler, Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler, Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. 20 Gün özürsüz +25 gün özürlü olmak üzere devamsızlık toplam 45 günü aşamaz aksi halde notları ne olursa olsun öğrenci başarısız sayılır. Öğrenciler özürlerini en az 5 iş günü içerisinde okul idaresine bildirmeli ve belgelendirmelidirler. DEVAM ZORUNLULUĞU

14 DERS SEÇİMİ VE MESLEK TERCİHLERİ

15 DERS SEÇİMİNDE YAPILAN HATALAR
Arkadaş ilişkileri Ailenin ve toplumun etkisi Popüler meslekler Seçmeli dersleri değiştirme hakkı

16 ÖĞRENCİLER DERS SEÇİMİ YAPMADAN ÖNCE
Meslekleri tanımalı, İlgi ve yeteneklerini dolayısıyla kendini tanımalı, Kendi kişilik özellikleriyle, seçecekleri alan ve mesleklerin uygunluğunu araştırmalı, Okulundaki seçmeli dersler ve bu derslerin üniversite sınavlarına katkısı hakkında bilgi sahibi olmalı.

17 Yeni Sınav Sistemi Birinci Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
Sınavda yer alacak testler 1. Türkçe testi 2. Temel Matematik testi 3. Sosyal Bilimler testi 4. Fen Bilimleri testi

18 Yeni Sınav Sistemi LYS-1 LYS-2 LYS-3 LYS-4 LYS-5

19 MATEMATİK - FEN PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞTİRME YAPILAN BÖLÜMLER

20 Matematik-Fen Puan Türleri (MF-1, MF-2, MF-3,MF-4)
TESTLERİN AĞIRLIKLARI(%) YGS LYS TÜRKÇE S.BİL T. MAT FEN BİL. MAT GEO FİZİK KİMYA BİYOLOJİ MF-1 11 5 16 8 26 13 10 6 MF-2 7 12 MF-3 14 15 MF-4 9 22

21 MF-1 Puan Türü Bölümleri Finans Matematiği Bilgisayar bilimleri
İlköğretim Matematik Öğretmenliği İstatistik Matematik Matematik Mühendisliği Astronomi ve Uzay Bilimleri Matematik-Bilgisayar MF-2 Puan Türü Bölümleri Fen Bilgisi Öğretmenliği Fizik Fizik Öğretmenliği Kimya Biyoloji Biyoloji öğretmenliği

22 MF-3 Puan Türü Bölümleri Eczacılık Diş Hekimliği
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Genetik ve Biyomühendislik Hemşirelik (Fakülte) Tıp MF-4 Puan Türü Bölümleri Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği İşletme Mühendisliği Malzeme Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Mimarlık Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Tekstil Mühendisliği Uçak Mühendisliği Uzay Mühendisliği Yazılım Mühendisliği

23 TÜRKÇE - MATEMATİK PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞTİRME YAPILAN BÖLÜMLER

24 Eşit ağırlık puan türleri Puan Türleri (TM-1, TM-2, TM-3,)
TESTLERİN AĞIRLIKLARI(%) YGS LYS TÜRKÇE S.BİL T. MAT FEN BİL. MAT GEO TÜRK DİLİ EDEB COĞRAFYA-1 TM-1 14 5 16 25 13 18 7 TM-2 22 8 TM-3 15 10

25 TM-1 Puan Türü Bölümleri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ekonometri Ekonomi İktisat İşletme İşletme Enformatiği İşletme-Ekonomi Lojistik Yönetimi Maliye Muhasebe (Fakülte) Turizm ve Otel İşletmeciliği  (Fakülte) Uluslararası Finans (Fakülte) Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) Uluslararası Lojistik Yönetimi Uluslararası Ticaret (Fakülte) Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)

26 TM-2 Puan Türü Bölümleri Küresel ve Uluslararası İlişkiler Hukuk
Sınıf Öğretmenliği Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği TM-3 Puan Türü Bölümleri Arkeoloji Prehistorya Sosyal Hizmet (Fakülte) Sosyal Programlar Sosyoloji Felsefe Psikoloji  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Çocuk Gelişimi ( Fakülte)

27 TÜRKÇE - SOSYAL PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞTİRME YAPILAN BÖLÜMLER

28 Sözel Puan Türleri (TS-1,TS-2) TESTLERİN AĞIRLIKLARI(%)
YGS LYS TÜRKÇE S.BİL T. MAT FEN BİL. MAT GEO TARİH COĞ-2 FEL. GRUB MF-1 13 12 10 5 15 8 7 MF-2 18 11 6 25

29 TS-1 Puan Türü Bölümleri Gazetecilik Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık   İletişim Bilimleri İletişim Sanatları Medya ve İletişim Sistemleri Radyo ve Televizyon TS-2 Puan Türü Bölümleri Sanat Tarihi Tarih Tarih Öğretmenliği Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Türkçe Öğretmenliği

30 YABANCI DİL PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞTİRME YAPILAN BÖLÜMLER

31 Dil Puan Türleri (DİL-1,DİL-2,DİL-3) TESTLERİN AĞIRLIKLARI(%)
YGS LYS TÜRKÇE S.BİL T. MAT FEN BİL. YABANCI DİL DİL-1 15 9 6 5 65 DİL-2 25 13 7 50 DİL-3 48 20

32 DİL-1 Puan Türü Bölümleri DİL-2 Puan Türü Bölümleri
Alman Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca Öğretmenliği DİL-2 Puan Türü Bölümleri Yunan Dili ve Edebiyatı İspanyol Dili ve Edebiyatı Arnavutça Boşnakça İtalyan Dili ve Edebiyatı Bulgar Dili ve Edebiyatı DİL-3 Puan Türü Bölümleri Arap Dili ve Edebiyatı Fars Dili ve Edebiyatı Arapça Öğretmenliği Çin Dili ve Edebiyatı Hindoloji Japonca Öğretmenliği Kore Dili ve Edebiyatı

33 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

34 -Meslek liseleri , alan seçiminin önemi , YGS ve LYS sistemi için ayrı ayrı sunumlar hazırlanabilir. -AOBP-OBP ile ilgili bilgiler eklenebilir.


"ALANLARIN BELİRLENMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları