Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TVO Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TVO Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi"— Sunum transkripti:

1 TVO Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
DOKUZUNCU SINIF TVO Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

2 9. SINIFA DAİR… OKS’ye hazırlanmak zordu, 9. sınıf daha kolay olacak.
9. sınıf çok zor. ÖSS’ye daha 4 sene var, son sınıfta hazırlanırım. Şimdiye kadar çalışmadan geçtim, bundan sonra da böyle devam ederim, nasıl olsa sınıfı geçerim. TM alanını seçeceğim fen derslerine ağırlık vermeme gerek yok.

3 UNUTMAYINIZ !!! Her sınıf düzeyi kendine ait bir çalışma disiplini gerektirir. ‘Zor’ ve ‘kolay’ kişinin çalışma alışkanlıklarına, ilgi ve yeteneklerine göre değişen bir kavramdır. 9. sınıf ÖSS başarısını etkileyen önemli bir seviyedir. ÖSS’ye hazırlık tüm lise düzeylerini kapsayan sistemli bir çalışma gerektirir.

4 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

5 ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ
Yazılı Sözlü Uygulamalı sınav Ödev ve projeler Ders içi ve ders dışı eğitim-öğretim faaliyetleri

6 PROGRAMLAR VE DERSLER Öğretim programları, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri yönünde, bireysel farklılıklarına ve yönelecekleri alanın özelliklerine uygun Ortak Dersler, alan dersleri ile seçmeli derslerden oluşur. Ortak Dersler Ortak Dersler, her öğrencinin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. Alan Dersleri Alan dersleri, öğrenciyi hedeflediği yüksek öğrenim programlarına veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve ona bu yönde gelişme imkânı sağlayan derslerdir. Seçmeli Dersler Seçmeli dersler; öğrencilerin yöneldiği alan/dalda gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.

7 NOT DÜZENİ Puan Not Derece 85-100 5 Pekiyi 70-84 4 İyi 55-69 3 Orta
Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede beşli not düzeni kullanılır. Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir. Puan                Not         Derece 85-100             5             Pekiyi 70-84               4             İyi 55-69               3             Orta 45-54               2             Geçer ——————————————————— 25-44               1             Geçmez 0-24                 0             Etkisiz

8 Yıl Sonu Başarı Ortalaması
AĞIRLIKLI NOT / PUAN Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.   o dersin haftalık ders saati sayısı Bir dersin yıl sonu notu / puanı o dersin ağırlıklı notu / puanı Yıl Sonu Başarı Ortalaması derslerin ağırlıklı not/puan toplamı yıl sonu başarı notu/puanı haftalık ders saatleri toplamı

9 Yıl sonu başarı puanı, diploma defterine işlenir ve
mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.

10 DERS YILI SONUNDA BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA
1. Dönem notu GEÇMEZ (1) ise, 2. Dönem notunun en az GEÇER (2) 1. Dönem notu ETKİSİZ (0) ise, 2. Dönem notunun en az ORTA (3) olması gerekir. Birinci dönem notu 2, ikinci dönem notu 1 olan öğrencinin yıl sonu notu 2 olur. Ancak bu öğrenci o dersten BAŞARISIZ sayılır.

11 DOĞRUDAN SINIF GEÇME Ders yılı sonunda, tüm derslerden başarılı olan (Geçer Not alan) öğrenciler DOĞRUDAN sınıfını geçer. Belirlenen dersler dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı ortalaması; Anadolu Lisesi’nde en az 3.00 olan öğrenciler Fen Lisesi’nde en az 3.50 olan öğrenciler ORTALAMA İLE sınıflarını geçer.

12 Başarı ortalaması ile geçilemeyecek tek ders
DİL ANLATIMI

13 ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI
Öğrenciler, öğrenim gördükleri sınıfta başarılı veya başarısız oldukları en fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına girebilirler. Bu sınavlar, ders kesiminden bir hafta sonra başlar ve süresi üç haftayı geçmez. Sorumlu ders/dersleri bulunan öğrenciler, eylül ayının ilk haftası ile ikinci dönemin ilk haftasında da sorumluluk sınavlarına alınırlar.

14 SORUMLU SINIF GEÇME Doğrudan veya yıl sonu başarı ortalaması ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden alt sınıflardaki sorumlu olduğu dersler de dahil, başarısız olduğu ders sayısı 9. sınıfta en fazla 3, 10. ve 11. sınıflarda en fazla 2 olanlar bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dahil toplam 5’ten fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde kalkar.

15 SINIF TEKRARI Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı ortalaması ile geçemeyenler Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı, ortaöğretim süresince bir defa yapılır. Ancak hazırlık sınıfındaki sınıf tekrarı bu süreye dahil değildir.

16 TEŞEKKÜR TAKDİR 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden; a) arasındakileri Teşekkür belgesi, b) ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir. Bir ders yılının her iki döneminde de Takdir belgesi alan öğrencilere, okulun yıllık iftihar listesinde yer verilir.

17 ALANLARIN BELİRLENMESİ VE SEÇİMİ
Yönelme veya yönlendirmede, alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notları ya da yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması esas alınır. Öğrencilerden; a) Alana kaynaklık eden derslerin herbirinden başarılı olanlar istediği alana, b) Alana kaynaklık eden derslerden başarısız dersi bulunup bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2.50 olanlar o alana, c) (a) ve (b) bentlerindeki şartları taşımayanlar, alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının yüksek olduğu alana yönlendirilir.

18 DEVAM-DEVAMSIZLIK İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği halde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün bir gün kabul edilir. Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır. Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Özrün, resmi kurumlardan alınacak belge veya resmi/özel sağlık kurumlarınca düzenlenecek raporla belgelendirilmesi ve özrü takip eden 7 iş günü içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir.

19 TVO Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
başarılar… TVO Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi


"TVO Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları