Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF GEÇME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF GEÇME."— Sunum transkripti:

1 SINIF GEÇME

2 Puanlama Sınav, performans çalışması ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanların değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir. Puan Derece 85, Pekiyi 70,00-84, İyi 60,00-69, Orta 50,00-50, Geçer ————————————————————— 0-49, Geçmez

3 Bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur;
Yazılı sınavların sayısı, haftalık ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden az olamaz. Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak okul yönetimince uygun görülen zorunlu hâllerde bir günde üç sınav da yapılabilir. Tek oturumda yapılan ortak sınavlarda bu sınırlama dikkate alınmaz.

4 Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
– Bir dersin dönem puanı, o döneme ait sınav, performans çalışması ve projeler ile uygulamalardan alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiği ile dönem puanı verilebilir. Öğrenciye her dersten bir dönem puanı verilir

5 Bir dersin ağırlığı, ağırlıklı puanı ve ağırlıklı notu
Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır. Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından o dersin ağırlıklı notu bulunur.

6 Yıl sonu başarı puanı ve yıl sonu başarı notu
– Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

7 Yıl Sonu Puanının Hesaplanması
Örnek: Matematik Dersi İçin: Alınan Puan l. Dönem ll. Dönem Yıl Sonu Puanı: =100/2=50

8 Yıl Sonu Başarı Puanı Haftalık Ders Saati 4 Matematik: 4*50= 200
Edebiyat : *60=180 Dil ve Anlatım: 2*70=140 Toplam : Başarı Puanı: 1350/27=50

9 Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma
Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; İki dönem puanının, en az "Geçer" (50) İki dönem puan ortalamasının en az "Geçer" (50) Birinci dönem puanı “Geçmez“ (0) ise ikinci dönem puanının en az “İyi” (70) olması gerekir.

10 Doğrudan Sınıf Geçme Ders yılı sonunda, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer. Başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı puanı; 50 olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçer. Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/ derslerden sorumlu geçer.

11 Doğrudan Sınıf Geçme l. Dönem Puanı ll. Dönem Puanı Sonuç
T.Edebiyatı: Matematik: İngilizce: Fizik: Sağlık: B.Eğitimi:

12 Ortalama İle Sınıf Geçme
l. D. N ll. D. N Kredi Ağırlıklı Puan Sonuç T.Edebiyatı: *50= 150 Matematik: *80= 320 İngilizce: *35= 105 Fizik: *35= 70 Sağlık: *75= 150 B.Eğitimi: *85= 170 Toplam: *50= 1800

13 Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması
Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 (üç) ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 (altı) dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

14 Sorumlu Olarak Geçme l. Dönem Notu ll. Dönem Notu Sonuç
T.Edebiyatı: Matematik: İngilizce: Fizik: Sağlık: B.Eğitimi:

15 Sınıf Tekrarı Öğrencilerden; a) Doğrudan ya da yıl sonu başarı puanıyla sınıf geçemeyenler, b) Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler, c) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince bir defa yapılır.

16 Sınıf Tekrarı T.Edebiyatı: 50 50 Matematik: 70 20 İngilizce: 0 69
l. Dönem Puanı ll. Dönem Puanı Sonuç T.Edebiyatı: Matematik: İngilizce: Fizik: Dil Anlatım: B.Eğitimi:

17 Geç Gelme, Devam-Devamsızlık
— Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.

18 Devam-Devamsızlık Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır. (Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Sınıf tekrarı hakkı bulunmayanların okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.


"SINIF GEÇME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları