Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Efor Dershanesi Rehberlik Birimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Efor Dershanesi Rehberlik Birimi"— Sunum transkripti:

1 Efor Dershanesi Rehberlik Birimi
ALAN SEÇİMİ Hazırlayan Ünsal KAFES Efor Dershanesi Rehberlik Birimi

2 ALAN SEÇİMİ NİÇİN ÖNEMLİDİR?
Alan seçimi kişinin hemen hemen ömür boyu yapacağı mesleği de seçmesidir. Öğrencinin lisede göreceği dersler seçeceği alana göre farklılaştığından, öğrencilerin ilgi, yetenek ve potansiyeline uygun derslerin olduğu alanlar araştırılmalıdır. Üniversiteye girişte lisede öğrenim gördüğü alana uygun tercih yapanların “Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanları” 0,8 katsayısıyla çarpılmaktadır. Alan dışı tercih yapanların AOBP’si ise daha düşük bir katsayı ile (0,3) çarpılmakta; bu da öğrencinin alanı dışındaki bölümlere yerleşme olasılığını oldukça düşürmektedir. Meslek Liselerinde okuyan öğrenciler kendi alanlarında; öğretmen liselerinde okuyanlar öğretmenlik alanında yüksek öğrenim görmeleri halinde “ek puan “ almaktadırlar.

3 Alan Seçimi Ne Zaman Yapılır?
Sınıf geçme Yönetmeliğinin 10.Maddesi gereğince ders bitiminden itibaren yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürede yapılır. Nakil veya değişikliklerde bu süre biraz uzayabilir. Ancak 9.sınıfın başında planlanırsa öğrenci alana kaynaklık eden derslerinin Ağırlıklı yıl sonu ortalamasını belli bir barajın üzerinde tutmaya çalışır.

4 Alan Seçiminde Neler Etkilidir?
Öğrenciler, ilköğretimdeki yöneltme esas ve ölçütleri de dikkate alınarak 1) 9.Sınıf notları 2) Öğrencinin kendi isteği 3) Velisinin yazılı isteği 4) Okul müdür yardımcısı, sınıf ve rehber öğretmenin görüşleri doğrultusunda ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlara yönlendirilir.

5 Hangi Alanı Nasıl Seçebilirim?
Yönelme veya yönlendirmede, alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notları ya da yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması esas alınır. Öğrencilerden; a) Alana kaynaklık eden derslerin her birinden başarılı olanlar istediği alana, b) Alana kaynaklık eden derslerden başarısız dersi bulunup bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2.50 olanlar o alana, c) (a) ve (b) bentlerindeki şartları taşımayanlar, alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının yüksek olduğu alana yönlendirilir.

6 Alana Kaynaklık Eden Dersler Hangileridir?
FEN BİLİMLERİ ALANI: Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji TÜRKÇE- MATEMATİK ALANI: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Matematik SOSYAL BİLİMLER ALANI: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Tarih, Coğrafya YABANCI DİL ALANI: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Yabancı Dil

7 Seçtiğimiz Alanı Değiştirmek İstersek!!!
Alanını seçen öğrenci ,alana geçiş şartlarını taşımak kaydıyla,ders yılı başından itibaren 1 ay içinde değiştirebilir. Ancak alanını değiştiren öğrenci, yeni alana ait alt sınıfın görmediği alan dersleri ile gördüğü halde 1 ders saatinden fazla fark olan alan derslerinden sorumlu tutulur ve sorumluluk sınavına alınır. Yeni alanında okutulmayan sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Ancak sorumlu olunan seçmeli derslerin sorumluluğu devam eder. Nakil yapılan öğrencilerden geldiği okulda alanı bulunmayanlar,velisi ve kendisinin isteği dikkate alınarak uygun alana yönlendirilir.

8 Dersler Nasıl Seçilir? Ders yılı sonunda okulun bina ve imkanları ile öğretmen durumu dikkate alınarak açılabilecek alan ve seçmeli dersler okul idaresince ilan edilir. Veli,sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen işbirliği ile ders kesiminden yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürede öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır. Dersler seçildikten sonra öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Seçmeli derslerin okutulması için de en az 12 öğrencinin seçmiş olması gerekir.(Bazı durumlarda sayı aşağıya çekilebilir.)

9 Alan Seçiminin ÖSS Puanlarına Etkisi Nasıldır?
Lisede seçtiğimiz alana uygun bir tercih yaparsak “Ağırlıklı Ortaöğretim başarı Puanı” 0.8 katsayı ile çarpılır.(AOBPx0.8) Eğer seçtiğimiz alan dışında bir tercih yaparsak 0.3 katsayı ile çarpılır.(AOBPx0.3) Meslek Liseli adaylar alanlarına uygun tercih yaptıklarında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları 0.8 katsayısıyla çarpılmasına ek olarak birde katsayı ile çarpılmaktadır.(AOBPx0.8) + (AOBPx0.24)

10 Bir Örnekle Açıklayalım:
Ayşe’nin AOBP=100; Ali’nin AOBP=80; Fatma’nın AOBP=60 Olsun.Adayların her biri ÖSS’ de aynı netleri yaparak 250 puan almış olsun. Ayşe alanıyla ilgili bir bölüm seçerse: AOBPx0,8 ===) 100x0,8=80 puan ÖSS’den almış olduğu ham puana eklenerek Y-ÖSS puanı hesaplanacaktır. Ayşe alanı dışında bir bölüm seçerse: AOBPx0,3 ===) 100x0,3=30 puan ÖSS’den almış olduğu ham puana eklenerek Y-ÖSS puanı hesaplanacaktır. Görüldüğü gibi lisede seçtiğimiz alanla ilgili bir bölüm tercihimizle alan dışı bölüm tercihimizde 50 puana kadar ulaşabilen farklar bulunmaktadır.

11 ALAN İÇİ TERCİH ALAN DIŞI TERCİH Ayşe Ali Fatma AOBP X 0,8
100 x 0,8 = 80 puan Öss puanı = 250 puan Y-ÖSS Puanı:250+80=330 puan AOBP X 0,3 100 x 0,3 = 30 puan Öss puanı = 250 puan Y-ÖSS Puanı:250+30=280 puan Ali AOBP X 0,8 80 x 0,8 = 64 puan Öss puanı = 250 puan Y-ÖSS Puanı:250+64=314 puan AOBP X 0,3 80 x 0,3 = 24 puan Öss puanı = 250 puan Y-ÖSS Puanı:250+24=274 puan Fatma AOBP X 0,8 60 x 0,8 = 48 puan Öss puanı = 250 puan Y-ÖSS Puanı:250+48=298 puan AOBP X 0,3 60 x 0,3 = 18 puan Öss puanı = 250 puan Y-ÖSS Puanı:250+18=268 puan

12 Lisede Fen/ Fen Bilimleri Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

13 Lisede Fen/ Fen Bilimleri Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

14 Lisede Fen/ Fen Bilimleri Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

15 Lisede Fen/ Fen Bilimleri Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

16 Lisede Fen/ Fen Bilimleri Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

17 Lisede Fen/ Fen Bilimleri Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

18 Lisede Türkçe-Matematik Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

19 Lisede Türkçe-Matematik Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

20 Lisede Türkçe-Matematik Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

21 Lisede Türkçe-Matematik Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

22 Lisede Türkçe-Matematik Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

23 Lisede Türkçe-Matematik Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

24 Lisede Türkçe-Matematik Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

25 Lisede Türkçe-Matematik Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

26 Lisede Türkçe-Matematik Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

27 Lisede Türkçe-Matematik Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

28 Lisede Sosyal Bilimler Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

29 Lisede Sosyal Bilimler Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

30 Lisede Sosyal Bilimler Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

31 Lisede Sosyal Bilimler Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

32 Lisede Sosyal Bilimler Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

33 Lisede Sosyal Bilimler Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

34 Lisede Sosyal Bilimler Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

35 Lisede Sosyal Bilimler Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

36 Lisede Sosyal Bilimler Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

37 Lisede Sosyal Bilimler Alanını Çıkışlıların Puanları Düşmeden Seçebilecekleri Bölümler

38 ÖMÜR BOYU DOĞRU SEÇİMLER YAPMANIZ DİLEĞİYLE...
TEŞEKKÜRLER.....


"Efor Dershanesi Rehberlik Birimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları