Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ders geçme sistemi bilgilendirme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ders geçme sistemi bilgilendirme"— Sunum transkripti:

1 Ders geçme sistemi bilgilendirme

2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME ; SINAV, VE PROJELERLE İLE UYGULAMALAR 100 TAM PUAN ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLİR. VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI e-Okul SİSTEMİNE İŞLENİR.

3 ____________________________________________________
Puan Not Derece 85-100 5 Pekiyi 70-84 4 İyi 60-69 3 Orta 50-59 2 Geçer ____________________________________________________ 0-49 1 Geçmez

4 SINAVLARA KATILMAYAN ÖĞRENCİ
Sınavlara katılmayan , ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci ; özrünü , özrün başlangıcından itibaren 5 işgünü içinde bildirmek ve özrün bitimini işleyen 5 iş günü içinde de belgelendirip (rapor) okul yönetimine vermek zorundadır.

5 Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine bildirilir. Bu öğrenci , ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak bir defaya mahsus mazeret sınavına alınır. Özürsüz olarak sınava katılmayan , veya projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dahil edilir

6 ÖĞRENCİ KARNESİ Dönem sonlarında öğrencilere , velilerine duyurulmak üzere karne verilir. Karnelerin verilmesinde şu husus göz önünde bulundurulur; karnede öğrencilerin devamsızlık ve başarı durumu göz önünde bulundurulur.

7 BİR DERSİN DÖNEM PUANININ HESAPLANMASI
Bir dersin dönem puanı hesaplanırken; Sınavlardan alınan puanlar Performans çalışma puanları Varsa proje puanının toplanıp aritmetik ortalamasının alınmasıyla bulunur.

8 BİRDERSİN YILSONU PUANI VE NOTU
Bir dersin yıl sonu puanı ; birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Bir dersin yıl sonu notu ise ; birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır.

9 BİR DERSİN AĞIRLIĞI,AĞIRLIKLI PUANI VE AĞIRLIKLI NOTU
Bir dersin ağırlığı , o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan , o dersin ağırlıklı puanıdır.

10 YIL SONU BAŞARI PUANI VE YIL SONU BAŞARI NOTU
Öğrencinin yılsonu başarı puanı , derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı puanı ; mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.

11 DERS YILI SONUNDA HERHANGİ BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA
Öğrencinin ,ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayıla bilmesi için; İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekmektedir

12 DOĞRUDAN SINIF GEÇME Tüm derslerden başarılı olan,
Başarısız dersi/dersleri olanlardan yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer

13 SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME VE SORUMLULUĞUN KALKMASI
Doğrudan sınıfı geçemeyen öğrencilerden , bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıfını geçer . Ancak alt sınıflarda dahil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder Sorumluluk , o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde kalkar.

14 SINIF TEKRARI Doğrudan, Yıl sonu başarı puanıyla
Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar Sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim sürecinde en fazla 1(bir) defa yapılır. İkinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencinin okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.

15 DERS SEÇİMİ Derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar ders kesiminden önce okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur.

16 DERS SEÇİMİ Ders seçimi veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından ders kesiminden haziran ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenir.

17 DEVAMSIZLIK Devamsızlık süresi özürsüz 10(on) gün dür, toplamda 45(kırkbeş) günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır.

18 TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ REHBER ÖĞRETMEN OLCAY BOZ
DEVAMSIZLIK Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir ve e-Okul sistemine işlenir. TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ REHBER ÖĞRETMEN OLCAY BOZ

19 BAŞARILAR DİLERİZ... TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BÖLÜMÜ OLCAY BOZ


"Ders geçme sistemi bilgilendirme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları